Windows Internet Explorer 7, 12 Şubat 2008'de WSUS aracılığıyla dağıtılacaktır; Yöneticinin dağıtımı yönetmek için işlem yapması gerekebilir

Genel Bakış

Microsoft, 12 Şubat 2008 tarihinde Windows Internet Explorer 7 Yükleme ve Kullanılabilirlik güncelleştirmesini bir Güncelleştirme Toplaması paketi olarak Windows Server Update Services (WSUS) hizmetinde yayımlayacaktır. Windows Internet Explorer 7 Yükleme ve Kullanılabilirlik Güncelleştirmesi, Internet Explorer 6 çalışan makineleri Windows Internet Explorer 7'ye yükselten eksiksiz bir yükleme paketidir. Microsoft Bilgi Bankası makalesi 940767'de, Windows Internet Explorer 7 Yükleme ve Kullanılabilirlik Güncelleştirmesi ile ilgili daha fazla bilgi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

940767 Windows Internet Explorer 7 Yükleme ve Kullanılabilirlik güncelleştirmesinin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Windows Internet Explorer 7 Yükleme ve Kullanılabilirlik Güncelleştirmesi, Yükleme Merkezi'nde ve Microsoft Update hizmetinde Windows Internet Explorer 7 olarak açıklandığından, bu makalenin sonraki bölümlerinde kısaca Windows Internet Explorer 7 olarak kullanılacaktır.

Windows Internet Explorer 7'yi şimdi WSUS kullanarak yüklemek istiyorsanız, "Windows Internet Explorer 7'yi WSUS kullanarak dağıtma" bölümünde açıklanan yönergeleri izleyerek bu paketi Microsoft Update katalog sitesinden alabilirsiniz.

WSUS'yi Güncelleştirme Toplaması paketlerini "otomatik olarak onaylayacak" biçimde yapılandırdıysanız (varsayılan yapılandırma bu değildir), 12 Şubat 2008'den sonra, Windows Internet Explorer 7'nin yüklenmesi otomatik olarak onaylanır ve bu nedenle de bu güncelleştirmenin yükleme zamanını ve şeklini yönetmek üzere aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Şu durumlarda bir eylem gerçekleştirmeniz gerekebilir:
 • Kuruluşunuzda güncelleştirmeleri yönetmek için WSUS 3.0 kullanıyorsunuz.
 • Internet Explorer 6'nın yüklü olduğu Windows XP Service Pack 2 (SP2) tabanlı veya Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) tabanlı bilgisayarlarınız var.
 • Internet Explorer 6 çalışan makineleri şu anda Windows Internet Explorer 7'ye yükseltmek istemiyorsunuz.
 • WSUS'yi, Güncelleştirme Toplaması paketlerinin yüklenmesini otomatik olarak onaylayacak biçimde yapılandırdınız.
Not Windows Internet Explorer 7, Windows Vista'nın bir bileşeni olduğundan bu durum Windows Vista için geçerli değildir.

Windows Internet Explorer 7'yi WSUS Kullanarak Dağıtma

Güncelleştirme Toplaması olarak işaretlenmiş paketleri WSUS ile eşitlemezseniz veya 12 Şubat 2008'e kadar beklemeden Windows Internet Explorer 7'yi şimdi yüklemek istiyorsanız, Windows Internet Explorer 7 paketini Windows Update Katalogu'ndan WSUS'ye alabilirsiniz.WSUS sunucunuzda:
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Microsoft Windows Server Update Services 3.0'ı tıklatın.
 2. BilgisayarAdı öğesini genişletin ve Eylem'i tıklatın.
 3. Güncelleştirmeleri Al'ı tıklatın.
 4. WSUS bir tarayıcı penceresi açar ve bir ActiveX denetimini yüklemek isteyip istemediğiniz sorulabilir. Devam etmek için ActiveX denetimini yüklemeniz gerekir.
 5. Yükledikten sonra, Microsoft Update Katalogu ekranı görüntülenir.
 6. Ara kutusuna 940767 yazın ve Ara'yı tıklatın.
 7. Çalışma ortamınızdaki işletim sistemleri, diller ve işlemcilerle eşleşen Internet Explorer paketlerini bulun. Bunları sepetinize eklemek üzere Ekle'yi tıklatın.
 8. Gereksinim duyduğunuz tüm paketleri seçtiğinizde, Sepeti Göster'i tıklatın.
 9. Paketleri WSUS sunucunuza almak için Al'ı tıklatın.
 10. Paketler alındıktan sonra WSUS'ye dönmek için Kapat'ı tıklatın.
Güncelleştirmeler artık WSUS aracılığıyla yüklenebilir.


Windows Internet Explorer 7'yi yüklemenin diğer yöntemlerini, Microsoft Yükleme Merkezi'nde bulunan Internet Explorer 7 Dağıtım Kılavuzu'ndan öğrenebilirsiniz. Bu yöntemler şunlardır:
 • Systems Management Server Kullanma
 • Active Directory ve Grup İlkesi Kullanma
Internet Explorer 7 Dağıtım Kılavuzu:

Windows Internet Explorer 7 Dağıtımını Erteleme

WSUS'yi, Güncelleştirme Toplamaları'nı otomatik olarak onaylayacak biçimde yapılandırırsanız ancak Windows Internet Explorer 7'yi 12 Şubat 2008'de yayımlandığında WSUS aracılığıyla otomatik olarak yüklemek istemiyorsanız, bu otomatik onaylama kuralını 12 Şubat 2008'den önce devre dışı bırakmanız gerekir. Kural devre dışı bırakıldığında, yukarıda özetlenen adımları kullanarak Windows Internet Explorer 7 paketini WSUS sunucunuzla eşitleyebilirsiniz. Windows Internet Explorer 7 paketi sunucuyla eşitlendikten sonra, otomatik onaylama kuralı yeniden etkinleştirildiğinde otomatik olarak onaylanmaz.

12 Şubat 2008'den Önce Gerçekleştirilmesi Gereken Eylem

Bu adımlar, Güncelleştirme Toplamaları olarak sınıflandırılmış paketlerin yüklenmesinin otomatik olarak onaylanmadığından emin olmak için oluşturmuş olabileceğiniz otomatik onayı geçici olarak değiştirir. Bu adımlar WSUS 3.0'a yöneliktir. WSUS 2.0 için lütfen ürün belgelerine başvurun.
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Microsoft Windows Server Update Services 3.0'ı tıklatın.
 2. BilgisayarAdı öğesini genişletin ve Seçenekler'i tıklatın.
 3. Otomatik Onaylar'ı tıklatın.
 4. Güncelleştirme Toplaması olarak sınıflandırılmış bir güncelleştirmeyi otomatik olarak onaylayan kuralı ve ardından Düzen'i tıklatın.  Not Bu kuralın özellikleri şuna benzer:
  • Bir güncelleştirme, Güncelleştirme Toplamaları olarak sınıflandırıldığında
  • Güncelleştirmeyi tüm bilgisayarlar için onaylayın
 5. Güncelleştirme Toplaması onay kutusunu temizleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Tamam'ı tıklatarak Otomatik Onaylar iletişim kutusunu kapatın.
Not 4. adıma benzer bir kural görmüyorsanız, WSUS, Güncelleştirme Toplamalarının yüklenmesini otomatik olarak onaylayacak biçimde yapılandırılmamıştır. Bu nedenle, başka hiçbir eylem yapılması gerekmez.

12 Şubat 2008'den Sonra Gerçekleştirilmesi Gereken Eylemler

Yukarıdaki adımlar, Windows Internet Explorer 7'nin yüklenmesinin otomatik olarak onaylanmamasını sağlar. Aşağıdaki adımlarda, yeni Windows Internet Explorer 7 paketini WSUS sunucunuzla el ile eşitleyerek, Güncelleştirme Toplamaları için otomatik onayı yeniden etkinleştirdiğinizde yüklenmemesini sağlarsınız. Bu adımlar WSUS 3.0'a yöneliktir. WSUS 2.0 için lütfen ürün belgelerine başvurun.
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Microsoft Windows Server Update Services 3.0'ı tıklatın.
 2. BilgisayarAdı öğesini genişletin ve Eşitlemeler'i tıklatın.
 3. Şimdi Eşitle'yi tıklatın.
 4. BilgisayarAdı öğesini genişletin, Güncelleştirmeler'i genişletin ve sonra da Tüm Güncelleştirmeler'i tıklatın.
 5. Onay açılır listesinde Onaylanmamış'ı seçin.
 6. Windows Internet Explorer 7'nin onaylanmamış güncelleştirme olarak listelendiğinden emin olun.

  Not Dile ve aldığınız işletim sistemi güncelleştirmelerine bağlı olarak, birden çok güncelleştirme listelenebilir.
İsteğe Bağlı Kuruluşunuz, Güncelleştirme Toplaması paketlerinin otomatik olarak onaylanacak biçimde ayarlanmış olmasını gerektiriyorsa, Güncelleştirme Hizmetleri adlı Microsoft Yönetim Konsolu ek bileşenini kullanarak, ayarlarınızı yeniden otomatik onaylanacak biçimde belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Microsoft Windows Server Update Services 3.0'ı tıklatın.
 2. BilgisayarAdı öğesini genişletin ve Seçenekler'i tıklatın.
 3. Otomatik Onaylar'ı tıklatın.
 4. Farklı sınıflandırmalara sahip güncelleştirmeleri otomatik olarak onaylayan kuralı ve ardından Düzen'i tıklatın.
 5. Güncelleştirme Toplamaları onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Tamam'ı tıklatarak Otomatik Onaylar iletişim kutusunu kapatın.
Not Otomatik onaylama kuralları yalnızca bir güncelleştirme WSUS'ye ilk alındığında değerlendirildiği için, Windows Internet Explorer 7 güncelleştirmesi sunucuya alındıktan ya da sunucuyla eşitlendikten sonra bu kuralın yeniden etkinleştirilmesi, güncelleştirmenin otomatik olarak onaylanmasını sağlamaz.

WSUS aracılığıyla güncelleştirmelerin otomatik olarak onaylanması konusunda daha fazla bilgi için, WSUS Web günlüğüne başvurun.

Daha fazla bilgi

Ekim 2007'de Windows Internet Explorer 7'nin WSUS katalogundan kaldırılmasıyla, Systems Management Server (SMS) 2003'ün Microsoft Güncelleştirmeleri için Envanter Aracı (ITMU) aracılığıyla Windows Internet Explorer 7 envanter ve dağıtım bildirimleri durdurulmuştur. Şubat 2008 tarihli SMS 2003 ITMU dolap dosyası, Windows Internet Explorer 7'yi içerecektir. Bu tarihe kadar, müşteriler IEAK 7'yi kullanarak standart bir Windows Internet Explorer 7 MSI yüklemesi oluşturabilir.

IEAK'yi kullanarak bir MSI yüklemesi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

942812 Active Directory ortamlarında Internet Explorer 7'yi dağıtmak için .msi dosyalarını kullanabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Özellikler

Makale No: 946202 - Son İnceleme: 17 Oca 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim