Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı gerekli en düşük izinlerle yükleme

GİRİŞ

Bu makalede, bir kullanıcının Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yüklemesi için gereken en düşük izinler açıklanır.

Daha fazla bilgi

Notlar
 • Bu makalede, tüm Microsoft Dynamics CRM 4.0 sunucu rollerinin aynı bilgisayar üzerinde yüklü olduğu varsayılmaktadır.
 • Sunucu rolleri hakkında daha fazla bilgi için uygulama kılavuzuna bakın.
 • Yükleme sırasında, Ortam Tanılama sihirbazı, Microsoft Dynamics CRM'yi yüklemekte olan kullanıcının gerekli en düşük izinlere sahip olup olmadığını denetler. Gerekli en düşük izinler atanmamışsa, bir hata iletisi alırsınız.

Yükleme seçenekleri

Microsoft Dynamics CRM'yi gerekli en düşük izinlerle yüklerken iki seçeneğiniz vardır. Yükleme işlemi sırasında Microsoft Dynamics CRM sunucusunun Kurulum programının güvenlik gruplarını oluşturmasına izin verebilirsiniz. Veya, Active Directory güvenlik gruplarını önceden oluşturabilirsiniz.


Otomatik Grup Yönetimi işlevselliğini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz. Otomatik Grup Yönetimi seçeneği varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumdadır. Microsoft Dynamics CRM uygun kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını gerekli Microsoft Dynamics CRM güvenlik gruplarına otomatik olarak ekler. Otomatik Grup Yönetimi'ni devre dışı bırakırsanız, Microsoft Dynamics CRM bu hesapları otomatik olarak eklemez. Bu durumda, bir etki alanı yöneticisinin veya yeterli izinleri olan bir kullanıcının uygun kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını gerekli gruplara eklemesi gerekir. Bu ekleme işlemleri, yüklemenin ardından ve Microsoft Dynamics CRM'ye kullanıcı eklendikten sonra gerçekleştirilmelidir.

Yükleme seçeneği 1: Microsoft Dynamics CRM yüklenirken Kurulum programı Active Directory güvenlik gruplarını oluşturur

 1. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabını yerel yönetici grubunun üyesi olarak ekleyin. Bunu yapmak için, Microsoft Dynamics CRM sunucusunda ve Microsoft SQL Server çalıştırılan bilgisayarda aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Sunucuda yerel yönetici izinleri olan bir kullanıcı olarak oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
  3. Sistem Araçları'nı genişletin.
  4. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin.
  5. Gruplar'ı tıklatın.
  6. Administrators'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  7. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabını eklemek üzere Ekle'yi tıklatın.
 2. SQL Server Reporting Services (SSRS), 1. adımda izinleri eklediğiniz sunucu dışındaki bir sunucuda yüklüyse, yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcı hesabı için İçerik Yöneticisi rolünü kök düzeyinde eklemelisiniz. Bunun yanı sıra yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcı hesabı için Sistem Yöneticisi rolünü site geneli düzeyinde eklemelisiniz. Bunu yapmak için, Reporting Services sunucusunda aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Windows Internet Explorer'ı başlatın ve şu siteyi bulun:
   http://srsserver/reports
  2. Özellikler sekmesinde Yeni Rol Ata'yı tıklatın.
  3. Grup veya kullanıcı adı kutusuna, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının adını yazın, İçerik Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp işaretleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

   Not Kullanıcı adını yazarken aşağıdaki biçimi kullanın:
   etkialanıadı\kullanıcıadı
  4. Site Ayarları'nı tıklatın.
  5. Güvenlik altında, Site genelinde güvenliği yapılandır'ı ve ardından Yeni Rol Ata'yı tıklatın.
  6. Grup veya kullanıcı adı metin kutusuna, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının adını yazın, Sistem Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp işaretleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

   Not Kullanıcı adını yazarken aşağıdaki biçimi kullanın:
   etkialanıadı\kullanıcıadı
 3. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının kullanıcı hesabı için, Active Directory dizin hizmetindeki kuruluş birimine (OU) aşağıdaki izinleri ekleyin. Bu adımı, Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yükleme işlemi sırasında yüklemeyi seçtiğiniz kuruluş birimi için gerçekleştirmelisiniz.

  İzinler
  • Okuma
  • Tüm Bağımlı Nesneleri Oluştur
  Gelişmiş izinler
  • İzinleri Oku
  • Değiştirme İzinleri
  • Okuma Üyeleri
  • Yazma Üyeleri
  İzinleri eklemek için şu adımları izleyin:
  1. Etki alanı yöneticisi izinleri bulunan bir kullanıcı olarak etki alanı denetleyicisi sunucusunda oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
  3. Görünüm menüsünde, Gelişmiş Özellikler'i tıklatın.
  4. Gezinti bölmesinde, Microsoft Dynamics CRM yüklemesi için kullanmak istediğiniz kuruluş birimini bulun. Bunu yapmak için, güvenlik grubunu içeren düğümün bulunduğu ağacı genişletin.
  5. Güvenlik grubunu sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.
  6. Grup ya da kullanıcı adları listesinde, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabı listeleniyorsa bu kullanıcı hesabını tıklatın. Hesap listelenmiyorsa, kullanıcı hesabını eklemek üzere Ekle'yi tıklatın.
  7. İzin Ver sütununda, Tüm Bağımlı Nesneleri Oluştur izninin onay kutusunu tıklatıp seçin.

   Not Varsayılan olarak, Okuma izni olarak İzin Ver onay kutusu seçilidir.
  8. Gelişmiş'i tıklatın.
  9. İzin girdileri listesinde Ekle'yi tıklatın, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcı hesabını seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  10. Uygula listesinde, Grup nesneleri'ni tıklatın.
  11. İzin Ver sütununda, aşağıdaki onay kutularını tıklatıp seçin:
   • İzinleri Oku
   • Değiştirme İzinleri
  12. Özellikler sekmesini tıklatın.
  13. Uygula listesinde, Grup nesneleri'ni tıklatın.
  14. İzin Ver sütununda, aşağıdaki onay kutularını tıklatıp seçin:
   • Okuma Üyeleri
   • Yazma Üyeleri
  15. Üç kez Tamam'ı tıklatın.
 4. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyin.

Yükleme seçeneği 2: Microsoft Dynamics CRM yüklenirken önceden oluşturulmuş Active Directory güvenlik grupları kullanılır

 1. Active Directory'de aşağıdaki güvenlik grubunu oluşturun:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Active Directory'de güvenlik gruplarını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Etki alanı yöneticisi izinleri bulunan bir kullanıcı olarak etki alanı denetleyicisi sunucusunda oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
  3. "Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları" ağacını etki alanının köküne veya Microsoft Dynamics CRM'yi yüklemek üzere kullanmak istediğiniz belirli bir kuruluş birimine (OU) kadar genişletin.
  4. Kullanmak istediğiniz etki alanı kökünü veya kuruluş birimini sağ tıklatın, Yeni'yi tıklatın ve sonra da Grup'u tıklatın.
  5. Grup Adı alanına grubun adını yazın. Örneğin, PrivUserGroup yazın.
  6. Etki alanının işlev düzeyi Windows Server 2003 veya özgün Microsoft Windows 2000 ise, Grup kapsamı listesinde Yerel etki alanı'nı tıklatın. Etki alanının işlev düzeyi Windows 2000 karmaysa, Grup kapsamı listesinde Genel'i tıklatın.
  7. Tamam'ı tıklatın.
  8. Bu bölümdeki 1d - 1g arasındaki adımları yineleyerek her bir güvenlik grubunu oluşturun.
 2. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabını Yerel Yönetici grubunun üyesi olarak ekleyin. Bu adımı, Microsoft Dynamics CRM sunucusunu çalıştıran bilgisayarda ve SQL Server çalıştıran bilgisayarda tamamlamalısınız.
  1. Sunucuda yerel yönetici izinleri olan bir kullanıcı olarak oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
  3. Sistem Araçları'nı genişletin, Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin ve sonra da Gruplar'ı genişletin.
  4. Administrators'ı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
  5. Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabını eklemek için, Ekle'yi ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. SQL Server Reporting Services (SSRS), 1. adımda izinleri eklediğiniz sunucu dışındaki bir sunucuda yüklüyse, yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcı hesabı için İçerik Yöneticisi rolünü kök düzeyinde ekleyin. Daha sonra, yüklemeyi gerçekleştiren kullanıcı hesabı için Sistem Yöneticisi rolünü site geneli düzeyinde ekleyin. Bunu yapmak için, Reporting Services çalıştırılan sunucuda aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Internet Explorer'ı başlatın ve şu siteyi bulun:
   http://srsserver/reports
  2. Özellikler sekmesini ve sonra da Yeni Rol Ataması'nı tıklatın.
  3. Grup veya kullanıcı adı kutusuna, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının adını yazın, İçerik Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp işaretleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

   Not Kullanıcı adını yazarken aşağıdaki biçimi kullanın:
   etkialanıadı\kullanıcıadı
  4. Site Ayarları'nı tıklatın.
  5. Güvenlik altında, Site genelinde güvenliği yapılandır'ı ve ardından Yeni Rol Ata'yı tıklatın.
  6. Grup veya kullanıcı adı kutusuna, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının adını yazın, Sistem Yöneticisi onay kutusunu tıklatıp işaretleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

   Not Kullanıcı adını yazarken aşağıdaki biçimi kullanın:
   etkialanıadı\kullanıcıadı
 4. Yükleme sırasında oluşturulan Microsoft Dynamics CRM güvenlik gruplarının Microsoft Dynamics CRM tarafından yönetilmesini istiyorsanız, bu bölümdeki 1. adımda oluşturduğunuz güvenlik gruplarına aşağıdaki izinleri ekleyin:

  İzinler
  • Okuma
  • Yaz
  • Kendini üye olarak Ekle/Kaldır
  Gelişmiş izinler
  • İçeriği Listele
  • Tüm Özellikleri Oku
  • Tüm Özellikleri Yaz
  • İzinleri Oku
  • Değiştirme İzinleri
  • Tüm Doğrulanmış Yazma İşlemleri
  • Kendini üye olarak Ekle/Kaldır
  Bu izinleri eklemek için, bu bölümdeki 1. adımda oluşturduğunuz her bir güvenlik grubu için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Etki alanı yöneticisi izinleri bulunan bir kullanıcı olarak etki alanı denetleyicisi sunucusunda oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
  3. Görünüm menüsünde, Gelişmiş Özellikler'i tıklatın.
  4. Gezinti bölmesinde, ağacı güvenlik grubuna kadar genişletin, güvenlik grubunu sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.
  5. Grup ya da kullanıcı adları listesinde, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının hesabı listeleniyorsa bu kullanıcı hesabını tıklatın. Hesap listelenmiyorsa, kullanıcı hesabını eklemek üzere Ekle'yi tıklatın.
  6. İzin Ver sütununda, Yaz izninin onay kutusunu tıklatıp seçin. Bu eylem, sistemin Kendini üye olarak Ekle/Kaldır izninin onay kutusunu otomatik olarak seçmesine neden olur.


   Not Varsayılan olarak, Okuma izni olarak İzin Ver onay kutusu seçilidir.
  7. Gelişmiş'i tıklatın.
  8. İzin girdileri listesinde, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcının kullanıcı hesabını tıklatın ve sonra Düzen'i tıklatın.
  9. İzin Ver sütununda İzinleri Değiştir onay kutusunu tıklatıp seçin.
  10. Üç kez Tamam'ı tıklatın.
  Notlar
  • Aşağıdaki izinlerin varsayılanı İzin Ver olarak ayarlanır:
   • İçeriği Listele
   • Tüm Özellikleri Oku
   • Tüm Özellikleri Yaz
   • İzinleri Oku
   • Tüm Doğrulanmış Yazma İşlemleri
   • Kendini üye olarak Ekle/Kaldır
  • Yükleme için Otomatik Grup Yönetimi'ni devre dışı bırakırsanız 4. adımı tamamlamanız gerekmez.
  • Otomatik Grup Yönetimi hakkında daha fazla bilgi için, "Otomatik Grup Yönetimi seçenekleri" bölümüne bakın.
 5. Microsoft Dynamics CRM'de ilk kez oturum açtığınızda ve Microsoft Dynamics CRM'ye her kullanıcı eklendiğinde aşağıdaki eylemleri tamamlamalısınız:
  • Oturum açmak için, gerekli hakları olan bir kullanıcı hesabıyla oturum açın.
  • Kullanıcıları ve bilgisayarları uygun güvenlik gruplarına el ile ekleyin.
 6. Önceden oluşturulmuş Active Directory güvenlik gruplarını kullanmak için, Microsoft Dynamics CRM'ye işaret edecek biçimde bir yapılandırma dosyası oluşturun. Bunu yapmak için, aşağıdaki örnekte yer alan sözdizimini kullanan bir XML yapılandırma dosyası oluşturun. Değişkenleri uygun şekilde değiştirin. Örnek kodun sonrasında yer alan listede, bu örnekteki değişkenlerin nasıl değiştirileceği açıklanır.

  Aşağıdaki örnek kodda, XML dosyası Config_precreate.xml olarak ve etki alanı microsoft.com olarak adlandırılmıştır. Bu adlar, kullandığınız asıl adları gösterir. Active Directory hiyerarşisi aşağıdaki gibidir:
  • kök etki alanı
   • Şirket Adı OU
    • Şirket Adı OU
  Örnek kod
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<etki_alanı>,DC=<etki_alanı_uzantısı></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<etki_alanı>,DC=<etki_alanı_uzantısı></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<etki_alanı>,DC=<etki_alanı_uzantısı></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<etki_alanı>,DC=<etki_alanı_uzantısı></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<etki_alanı>,DC=<etki_alanı_uzantısı></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Örnekteki parametreleri, aşağıdaki değerleri kullanarak değiştirin:
  • PrivUserGroup: PrivUserGroup güvenlik grubunun adıdır
  • SQLAccessGroup: SQLAccessGroup güvenlik grubunun adıdır
  • UserGroup: UserGroup güvenlik grubunun adıdır
  • ReportingGroup: ReportingGroup güvenlik grubunun adıdır
  • PrivReportingGroup: ReportingGroup güvenlik grubunun adıdır
  • etki_alanı: Etki alanının adıdır
  • etki_alanı_uzantısı: Etki alanı uzantısıdır
  Not Tüm yapılandırma dosyası parametreleri ve örnekler hakkında daha fazla bilgi için uygulama kılavuzuna bakın.
 7. Microsoft Dynamics CRM sunucu yüklemesini çalıştırın. Bunu yapmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Notlar
  • "C:\ServerSetup.exe", yükleme ortamındaki ServerSetup.exe dosyasının yoludur.
  • "C:\configprecreate.xml", oluşturulan yapılandırma dosyasının adı ve yoludur.

Otomatik Grup Yönetimi seçenekleri

Otomatik Grup Yönetimi seçenekleri, uygun kullanıcıların ve bilgisayarların güvenlik gruplarına nasıl eklendiğini belirlemek için kullanılır. Microsoft Dynamics CRM, kullanıcıları ve bilgisayarları ekleyebilir. Veya, kullanıcılar ve bilgisayarlar, Microsoft Dynamics CRM güvenlik gruplarında uygun izinleri olan bir kullanıcı tarafından el ile eklenebilir.

Otomatik Grup Yönetimi seçeneği için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın. AutoGroupManagementOff seçeneğini "false" olarak ayarlamak ve Otomatik Grup Yönetimi'ni etkinleştirilmiş olarak bırakmak için Yöntem 1'i kullanın. AutoGroupManagementOff seçeneğini "true" olarak ayarlamak ve Otomatik Grup Yönetimi'ni devre dışı bırakmak için Yöntem 2'yi kullanın.

Not Otomatik Grup Yönetimi seçeneği yalnızca Microsoft Dynamics CRM'yi önceden oluşturulmuş Active Directory güvenlik gruplarını kullanarak yüklüyorsanız kullanılabilir.

Not: Kuruluşu almak üzere kuruluş alma sihirbazı çalıştırıldığında, alınan veritabanındaki gerekli SQL izinlerini atamak üzere AutoGroupManagementOff kayıt defteri değerine bakar. 1 olarak ayarlanmışsa, kuruluş alma sihirbazı SQL izinlerini veritabanına atamaz; bu nedenle, alma sihirbazı tamamlandıktan sonra SQL izinlerinin SQL Management Studio aracılığıyla atanmaları gerekebilir. 0 olarak ayarlanmışsa, kuruluş alma sihirbazı SQL izinlerini veritabanına atar. AutoGroupManagementOff kayıt defteri değeri varsayılanı 0 olarak ayarlanmıştır.


Yöntem 1: AutoGroupManagementOff seçeneğini "false" olarak ayarlama

Bu ayar varsayılan olduğu için, yapılandırma dosyasına herhangi bir öğe eklemeniz gerekmez. Ancak aşağıdaki yordam, AutoGroupManagementOff seçeneğinin "false" olarak nasıl ayarlanacağını açıklayan bir örnektir.

Aşağıdaki örnekte yer alan sözdizimini kullanan bir XML yapılandırma dosyası oluşturun. Değişkenleri uygun şekilde değiştirin. Bu örnekteki değişkenleri değiştirmek için kılavuz olarak "Yükleme seçeneği 2: Microsoft Dynamics CRM yüklenirken önceden oluşturulmuş Active Directory güvenlik grupları kullanılır" bölümündeki 6. adıma başvurun.

Bu örnekte, XML dosyası Config_precreate.xml olarak ve etki alanı microsoft.com olarak adlandırılmıştır. Active Directory hiyerarşisi aşağıdaki gibidir:
 • kök etki alanı
  • Şirket Adı OU
   • Şirket Adı OU
Örnek kod
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

Yöntem 2: AutoGroupManagementOff seçeneğini "true" olarak ayarlama

 1. Aşağıdaki örnekte yer alan sözdizimini kullanan bir XML yapılandırma dosyası oluşturun. Değişkenleri uygun şekilde değiştirin. Bu örnekteki değişkenleri değiştirmek için kılavuz olarak "Yükleme seçeneği 2: Microsoft Dynamics CRM yüklenirken önceden oluşturulmuş Active Directory güvenlik grupları kullanılır" bölümündeki 6. adıma başvurun.

  Bu örnekte, XML dosyası Config_manageoff.xml olarak ve etki alanı microsoft.com olarak adlandırılmıştır. Active Directory hiyerarşisi aşağıdaki gibidir:
  • kök etki alanı
   • Şirket Adı OU
    • Şirket Adı OU
  Örnek kod
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Uygun kullanıcı ve bilgisayar hesaplarını aşağıdaki grupların üyeleri olarak ekleyin.

  Not Bu adımı, yalnızca AutoGroupManagementOff seçeneği "true" olarak ayarlanırsa uygulamalısınız.

  PrivUserGroup
  • CRMAppPool uygulama havuzu tarafından kullanılan hesap
  • ASP.NET işlem modelinin kullandığı hesap
  • Microsoft Dynamics CRM yüklemesini çalıştıran kullanıcı hesabı
  • Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-posta Yönlendiricisi'nin yükleneceği bilgisayar hesabı
  ReportingGroup
  • Tüm Microsoft Dynamics CRM kullanıcı hesapları (Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcı da buna dahildir)
  SQLAccessGroup
  • CRMAppPool uygulama havuzu tarafından kullanılan hesap
  • ASP.NET işlem modelinin kullandığı hesap
  UserGroup
  • Tüm Microsoft Dynamics CRM kullanıcı hesapları (Microsoft Dynamics CRM'yi yükleyen kullanıcı da buna dahildir)
  PrivReportingGroup
  • Microsoft SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nın yükleneceği bilgisayar hesabı
  Bu hesapları eklemek için, listedeki her bir grup için bu adımları uygulayın:
  1. Etki alanı yöneticisi izinleri bulunan bir kullanıcı olarak etki alanı denetleyicisi sunucusunda oturum açın.
  2. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı tıklatın.
  3. Gezinti bölmesinde, ağacı güvenlik grubunu içeren düğüme kadar genişletin, güvenlik grubunu sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra Üyeler sekmesini tıklatın.
  4. Bir kullanıcı hesabı eklemek için, Ekle'yi ve sonra da Tamam'ı tıklatın. Bir bilgisayar hesabı eklemek için, Nesne Türleri'ni tıklatın, Bilgisayarlar onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 3. CRMAppPool uygulama havuzunun kullanacağı hesabı doğrulamak için, Microsoft Dynamics CRM sunucusunu çalıştıran bilgisayarda şu adımları uygulayın:
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve sonra Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.
  2. Bilgisayar adını genişletin.
  3. Uygulama Havuzları'nı genişletin.
  4. CRMAppPool öğesini sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra da Kimlik sekmesini tıklatın.
  NetworkService ve LocalSystem hesapları, "domainname\computername $" hesabıyla gösterilir. Bu nedenle, NetworkService veya LocalSystem hesabını bir güvenlik grubuna eklemeniz gerekiyorsa, "domainname\computername $" hesabını eklemelisiniz.

  Yapılandırılabilen seçeneği işaretliyse, belirtilen kullanıcı hesabını güvenlik grubuna eklemelisiniz. Belirtilen kullanıcı hesabı bir metin kutusunda görüntülenir.
 4. ASP.NET işlem modelinin kullandığı hesabı doğrulamak için, Microsoft Dynamics CRM sunucusunda aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Windows Gezgini'nde, aşağıdaki klasörü açın:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Machine.config öğesini sağ tıklatın, Birlikte Aç'ı tıklatın ve sonra da Not Defteri'ni tıklatın.
  3. Metinde "username" (kullanıcı adı) sözcüğünü arayın. Dosya bu sözcüğün birden çok yinelemesini içerir. Metindeki "username" (kullanıcı adı) sözcüğünün beşinci yinelemesini bulun. "username" (kullanıcı adı) sözcüğünün beşinci yinelemesinin değeri, ASP.NET işlem modelinin kullandığı hesaptır.
  SYSTEM ve bilgisayar hesapları, "domainname\computername $" hesabıyla gösterilir. Bu nedenle, SYSTEM veya bilgisayar hesabını bir güvenlik grubuna eklemeniz gerekiyorsa, "domainname\computername $" hesabını eklemelisiniz.

  Machine.config dosyasında bir kullanıcı adı belirtilirse, belirtilen kullanıcı hesabını güvenlik grubuna eklemelisiniz.

Daha fazla bilgi

Hizmet hesabı

Microsoft Dynamics CRM'yi yükleme işlemi sırasında Güvenlik Hesabını Belirt sayfası görüntülenir. Bu sayfada, güvenlik hesabı olarak bir etki alanı kullanıcı hesabını seçebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Etki alanı kullanıcı hesabını, Performans Günlüğü Kullanıcıları yerel grubuna ekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics CRM sunucusunun çalıştırıldığı bilgisayarda sırasıyla Başlat'ı, Tüm Programlar'ı, Yönetimsel Araçlar'ı ve sonra da Bilgisayar Yönetimi'ni tıklatın.
  2. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı ve ardından Gruplar'ı genişletin.
  3. Performans Günlüğü Kullanıcıları grubunu sağ tıklatın ve sonra Gruba Ekle'yi tıklatın.
  4. Ekle'yi tıklatın, etki alanı kullanıcı hesabını yazın ve iki kez Tamam'ı tıklatın.
 2. Etki alanı kullanıcı hesabı altında HTTP Hizmet Asıl Adları hesabını oluşturun. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Henüz yüklü değilse Windows Server Destek Araçları'nı yükleyin.

   Not Bu adımın Microsoft Dynamics CRM sunucusunu çalıştıran bilgisayarda uygulanması gerekmez. Bu adım, etki alanındaki başka bir sunucuda uygulanabilir. Bunun yanı sıra, hizmet asıl adlarını (SPN) kullanıcı hesaplarına eklemek için gerekli izinleri olan bir hesap kullanarak oturum açmış olmalısınız.
  2. Komut isteminde, her komuttan sonra ENTER tuşuna basarak aşağıdaki komutları yazın:
   SETSPN –a http/crmsunucusuadı.etkialanı.comkullanıcıhesabı
   SETSPN –a http/crmsunucusuadıkullanıcıhesabı
  Not Crmsunucusuadı yer tutucusu, Microsoft Dynamics CRM'nin yükleneceği sunucunun adıdır. Etkialanı.com yer tutucusu, etki alanının adını gösterir. Kullanıcıadı yer tutucusu, Microsoft Dynamics CRM'yi yükleme işlemi sırasında Hizmet Hesabı olarak kullandığınız hesabı gösterir.

Referanslar

SPN'leri kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

929650 IIS 6.0'da barındırılan Web uygulamalarını yapılandırırken SPN'leri kullanma

Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir kullanıcının Dağıtım Yöneticisi olması için gereken en düşük izinler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

946686 Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir dağıtım yöneticisine en düşük izinleri atama

Özellikler

Makale No: 946677 - Son İnceleme: 12 Eyl 2011 - Düzeltme: 1

Geri bildirim