Windows Vista veya Windows Server 2008'e gezici kullanıcı profilleri verilerini geçirmek için destek yönergeleri

GİRİŞ

Bu makalede, bir Active Directory ortamında gezici kullanıcı profilleri verilerini aşağıdaki işletim sistemlerinden Windows Vista'ya veya Windows Server 2008'e geçirmek için kullanılabilecek destek yönergeleri açıklanır:
 • Microsoft Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
Bu makalede ayrıca gezici kullanıcı profilleri verilerini Windows Vista'ya veya Windows Server 2008'e geçirmeye yönelik iki yöntem açıklanır.

Daha fazla bilgi

Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'te kullanıcılar için oluşturduğunuz kullanıcı profilleri ile Windows Vista veya Windows Server 2008'de kullanıcılar için oluşturduğunuz kullanıcı profilleri genelde birbiriyle uyumlu değildir. Profillerin uyumlu olmamasının nedeni, kullanıcı profili tasarımındaki farklılıktır. Ancak, Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 gezici kullanıcı profilindeki verileri Windows Vista'da veya Windows Server 2008'de de kullanabilirsiniz.

Bu makalede, Windows XP veya Windows Server 2003 gezici kullanıcı profilindeki verileri Windows Vista'da veya Windows Server 2008'de paylaşmanıza olanak veren iki yöntem açıklanır. Bu yöntemlerde, gezici profil verileri, Windows Vista veya Windows Server 2008 çalıştıran bilgisayarlarda kullanılmak üzere yeni Sürüm 2 kullanıcı profili biçimine geçirilir.

Yöntem 1: Kullanıcı Durum Yükseltme Aracı'nı kullanarak profil verilerini yeni biçime geçirme (Yalnızca Windows Vista)

Aşağıdaki senaryolarda, profil verilerini geçirmek için Kullanıcı Durum Yükseltme Aracı'nı (USMT) kullanmanızı öneririz:
 • Gezici kullanıcı profilleri veya klasör yeniden yönlendirmesi kullanmıyorsunuz.
 • Kullanıcı profili verilerini Windows 2000 veya Windows XP tabanlı sistemlerden Windows Vista tabanlı sistemlere daha fazla özellikle geçirebilmek istiyorsanız,
Not Kullanıcı Durum Yükseltme Aracı, Windows Server 2008'de çalışmaz.


USMT dilediğiniz gibi özelleştirilebilir ve yeni profillere geçirilen veriler üzerinde oldukça ayrıntılı denetim için birçok özelliğe sahiptir. USMT, dosya verilerinin yanı sıra kayıt defteri ayarlarını, uygulama ayarlarını ve çoğu işletim sistemi ayarlarını ve tercihlerini geçirebilir.

USMT aracı şimdilik yalnızca profillerin bir bilgisayardan bir başkasına geçirilmesini desteklemektedir. Bu nedenle, USMT, merkezi bir konumda saklanan profilleri güncelleştiremez. Ayrıca USMT yalnızca istemci iş istasyonlarında çalıştırılabilir. Bu nedenle, kullanıcılar bir terminal sunucu grubunda oturum açıyorsa USMT kullanamazsınız. Gezici profilleri USMT kullanarak geçirmek için şu adımları izleyin:
 1. İlk olarak, aracı profilin yerel olarak saklanan bir kopyasında çalıştırın.
 2. Ardından, geçirilen profilin bulunduğu bilgisayarda oturum açın ve profilin merkezi olarak saklanan kopyasını geçirilen verilerle güncelleştirin.
USMT hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Yöntem 2: Klasör Yeniden Yönlendirme özelliğini kullanarak verileri Sürüm 1 ve Sürüm 2 kullanıcı profilleri arasında paylaştırma

Not Bu yöntem yalnızca verileri geçirir. İşletim sistemleri arasındaki farklılıklar nedeniyle, masaüstü ayarlarını ve duvar kağıdı gibi tercihleri geçirmez.

Klasör Yeniden Yönlendirme özelliğini kullanarak verileri Sürüm 1 ve Sürüm 2 kullanıcı profilleri arasında paylaştırmak için şu adımları izleyin:
 1. Kullanıcı hesabının Özellikler iletişim kutusundaki Profil sekmesinde, kullanıcının gezici profil yolunun tanımlandığından emin olun. Bu iletişim kutusu Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenindedir.

  Not Windows Vista veya Windows Server 2008'de oluşturulan kullanıcı profilleri, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003'te oluşturulan kullanıcı profilleri ile uyumlu değildir. Bir kullanıcı Windows Vista veya Windows Server 2008 çalıştırılan bir bilgisayarda oturum açtığında, <Kullanıcıadı>.V2 adlı yeni bir profil dizini oluşturulur. Bu klasör, Windows Vista veya Windows Server 2008 profilinin bulunacağı yerdir. Bu klasör yoksa veya oluşturulmamışsa, kullanıcılar Windows Vista veya Windows Server 2008 tabanlı sistemlerde profillerini kaydedemez.
 2. Active Directory ortamının parçası olan Windows XP veya Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda klasör yeniden yönlendirmesini yapılandırmak için, Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu (GPMC) kullanarak bir Grup İlkesi nesnesi (GPO) oluşturun veya nesneyi düzenleyin.
 3. Grup İlkesi nesnesini, kullanıcı profilleri ile bir klasör yeniden yönlendirme paylaşımı arasında paylaştırmak istediğiniz klasörleri yeniden yönlendirecek biçimde yapılandırın. Kullanıcı profili paylaşımınızdan farklı bir paylaşım kullanmalısınız.

  Notlar
  • Klasör yeniden yönlendirme ilkeleri, bir Grup İlkesi nesnesinin Kullanıcı Yapılandırması\Windows Ayarları\Klasör Yeniden Yönlendirme düğümünde bulunur.
  • Yalnızca çalışma ortamınız için gerekli olan klasörleri yeniden yönlendirin.
  • Yeniden yönlendirilen klasörün Özellikler iletişim kutusundaki Ayarlar sekmesinde Kullanıcıya <Yeniden Yönlendirilen Klasör Adı> için özel haklar ver onay kutusunun seçili olmadığından emin olun. Bu onay kutusu seçiliyse, kullanıcı profilleri yeniden yönlendirilen klasörü paylaşamaz.
 4. GPO'da yaptığınız değişiklikleri kaydedin.

  Not Windows XP'de klasör yeniden yönlendirme desteklenir, ancak kullanıcı profilindeki tüm klasörler yeniden yönlendirme için kullanılamaz. Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda GPMC'yi kullanarak bir Grup İlkesi nesnesi için klasör yeniden yönlendirmeyi yapılandırdığınızda, SYSVOL içindeki karşılık gelen Grup İlkesi nesnesi klasörü içinde aşağıdaki dosya oluşturulur:
  Fdeploy.ini
  Grup İlkesi nesnesini GPMC kullanarak Windows Vista'dan veya Windows Server 2008'den düzenlediğinizde, klasör yeniden yönlendirme için aşağıdaki varsayılan dosya adı oluşturulur
  Fdeploy1.ini
  Klasör yeniden yönlendirme özelliğini Windows Vista veya Windows Server 2008 kullanarak Grup İlkesi nesnesinde etkinleştirdikten sonra Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'te kullanmaya çalışırsanız, klasör yeniden yönlendirme özelliği çalışmaz. Windows 2000, Windows XP ve Windows Server 2003'te Fdeploy1.inf dosyası algılanmadığı için bu özellik çalışmaz. Bu durumda, Grup İlkesi nesnesini Windows Vista veya Windows Server 2008 kullanarak düzenleyebilmeniz için ilk önce GPMC'nin Windows XP veya Windows Server 2003 sürümünü kullanarak düzenlemeniz gerekir.

  Ancak, Yeniden yönlendirme ilkesini Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemlerine de uygula onay kutusunu seçerseniz, GPMC, Grup İlkesi nesnesi için hem Fdeploy1.ini dosyasını hem de Fdeploy.ini dosyasını oluşturur. Bu durumda, ilk olarak GPMC'nin Windows XP veya Windows Server 2003 sürümünü kullanarak Grup İlkesi nesnesini düzenlemeniz gerekmez. Bu seçenek, yalnızca Sürüm 1 ve Sürüm 2 kullanıcı profillerinde yeniden yönlendirme kullanılan klasörler içindir. Grup İlkesi nesnesinin yalnızca Sürüm 1 ve Sürüm 2 kullanıcı profilleriyle uyumlu klasörler için yapılandırılmış yeniden yönlendirme ilke ayarlarını içerdiğinden de emin olmalısınız.
 5. Active Directory ortamının parçası olan Windows XP veya Windows Server 2008 tabanlı bir bilgisayarda GPMC'yi kullanarak, 2. adımda oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz GPO'yu düzenleyin.
 6. Yeniden yönlendirilen klasörler için Grup İlkesi nesnesinde tanımlanmış olan klasör yeniden yönlendirme ayarlarını gözden geçirin.

  Notlar
  • Yeniden yönlendirilen her klasör için Özellikler iletişim kutusundaki Ayarlar sekmesinde yer alan Yeniden yönlendirme ilkesini Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemlerine de uygula onay kutusunu tıklatıp seçtiğinizden emin olun.
  • Yeniden yönlendirilen klasörün Özellikler iletişim kutusundaki Ayarlar sekmesinde Kullanıcıya <Yeniden Yönlendirilen Klasör Adı> için özel haklar ver onay kutusunun seçili olmadığından emin olun. Bu onay kutusu seçiliyse, kullanıcı profilleri, yeniden yönlendirilen klasör verilerini paylaşamaz.
 7. 6. adımdaki değişiklikleri yaptıktan sonra, özgün kullanıcı profilindeki veriler, yeni Sürüm 2 kullanıcı profilindeki klasör içinde görünür.

  Not Windows Vista veya Windows Server 2008'de kullanılabilir olan ama Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'te kullanılamayan klasörleri yeniden yönlendirmek istiyorsanız, ikinci bir GPO oluşturun. Böylece, GPMC'nin Windows Vista veya Windows Server 2008 sürümünü kullanarak GPO'yu düzenleyebilir ve diğer Sürüm 2 klasörlerini Sürüm 1 kullanıcı profiline yeniden yönlendirebilirsiniz.
Not GPMC, Windows Vista Service Pack 1'de kullanılamaz. Bu nedenle, bir Active Directory ortamında Windows Vista Service Pack 1 tabanlı sistemleriniz varsa, GPO'ları değiştirmek için GPMC'nin güncelleştirilmiş bir sürümünü kullanmanız gerekebilir. Windows Vista için Uzak Sunucu Yönetim Araçları (RSAT) paketindeki GPO düzenleme araçlarının güncelleştirilmiş bir sürümünü de kullanabilirsiniz.

Referanslar

Sürüm 2 kullanıcı profilleri ve Sürüm 1 ve Sürüm 2 kullanıcı profilleri arasındaki farklılık hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Gezici kullanıcı profillerini yönetmeyle ilgili olarak önerilen adımlar ve en iyi uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için, “Gezici Kullanıcı Verilerini Yönetme Dağıtım Kılavuzu" adlı belgeyi okuyun. Bu belgeyi karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziayret edin:Grup İlkesi Yönetim Konsolu hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 947025 - Son İnceleme: 20 Mar 2008 - Düzeltme: 1

Geri bildirim