Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi'nin Açıklaması

Microsoft, MS08-014 güvenlik bültenini yayımladı. Bu güvenlik bülteni, Mac için Microsoft Office 2008 güvenlik güncelleştirmeleriyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin.

Güvenlik güncelleştirmesi ayrıntıları

Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi güvenliği, kararlılığı ve performansı artıran değişiklikler içerir. Bu değişiklikler, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları için düzeltmelere ek olarak, bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar belleğindeki içeriğin üzerine yazabilmesine olanak veren güvenlik açıklarına yönelik düzeltmeler içerir.

Güncelleştirmenin içerdiği geliştirmeler

Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi aşağıdaki geliştirmeleri içerir.

Mac için Microsoft Office 2008 uygulamalarına yönelik geliştirmeler

 • Güvenlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Office 2008'de bulunan ve bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayarınızın belleğindeki içeriğin üzerine yazabileceği güvenlik açıklarını giderir.
 • Office Installer artık kısıtlanmış kullanıcıların Mac için Office 2008 program dosyalarına yetkisiz erişimine izin vermez.
  Bu güncelleştirme, yönetici izinleri olmayan bir yerel kullanıcının Office 2008 program dosyalarına erişmesine izin verebilecek bir sorunu giderir. Bu sorun, yönetici olmayan bir kullanıcı hesabına Kullanıcı Kimliği (uid) 502 atandığında oluşur. Bu sorun yalnızca birden çok yerel kullanıcı hesabı bulunan bilgisayarları ve temelde program dosyalarına erişimin kısıtlı olduğu genel kullanıma açık bilgisayar laboratuarları ve işyeri ağları gibi ortamları etkiler.
  Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  948488 Kısıtlanmış kullanıcılar Mac için Office 2008 program dosyalarına yetkisiz erişim sağlayabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Mac için Microsoft Word 2008 Geliştirmeleri

 • Word 2008'i başlatma sırasındaki kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Word 2008'i başlatmayı denediğinizde uygulamanın beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olan bir sorunu giderir. Sorun, Word 2008'in ayarları bilgisayarınızda yüklü olabilecek önceki Word sürümlerinden almaya çalışması nedeniyle oluşur.
  Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  948489 Mac için Word 2008'i başlatmaya çalıştığınızda program çöküyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 • Yazım ve dilbilgisi denetimi yapma veya İtalyanca klavye kullanma sırasındaki kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, yazım ve dilbilgisi denetimi yaparken Word 2008'in beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olan sorunları giderir. Bu sorunlar arasında, yönetici izinleri olmayan bir kullanıcı İtalyanca dilbilgisi denetimi yapmaya ya da İtalyanca klavye kullanmaya çalıştığında oluşan bir sorun da bulunmaktadır.
 • Artık yüksek çözünürlüklü bir yazıcıda baskı yapılırken boş sayfalar yazdırılmaz.
  Bu güncelleştirme Mac OS X 10.5 Leopard sürümünde yüksek çözünürlüklü bir yazıcıda baskı yapılırken boş sayfaların yazdırılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • Windows için Word 2007 denklemleri içeren belgeler düzgün açılır.
  Bu güncelleştirme, Word 2008'in bazı belgeleri açmasını engelleyen bir sorunu giderir. Sorun yalnızca Windows için Word 2007'de oluşturulmuş denklemler içeren belgeleri etkiler.
 • Alıntı silme işlemi geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, kullanıcıların alıntıları DELETE tuşuna basarak silmelerini engelleyen bir sorunu giderir.
 • Yazı tipi değişimi geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Windows için Word kullanılarak oluşturulan belgeler PowerPC tabanlı Macintosh bilgisayarların kullanıcıları tarafından Word 2008'de açıldığında belgelerdeki yazı tiplerinin hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft Excel 2008 Geliştirmeleri

 • Kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Excel 2008'in beklenmedik şekilde sonlandırılmasına neden olan birkaç sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca veri kopyalama ve yapıştırma gibi sıradan işlemler sırasında genel kararlılığı artırır.
 • İŞGÜNÜ işlevi doğru hesaplanır.
  Bu güncelleştirme, İŞGÜNÜ işlevinin 1904 tarih sisteminin kullanıldığı bir sayfada hesaplandığında hatalı sonuçlar döndürmesine neden olan bir sorunu giderir. 1904 tarih sistemi, Mac için Excel'deki yeni sayfalarda varsayılan tarih sistemidir.
 • İkincil görüntü birimi desteği geliştirildi.
  Bu güncelleştirme birden çok ekranı olan bilgisayar kullanıcılarının yaşadığı bir sorunu giderir. Bu sorun, kullanıcıların çalışma kitabı pencerelerini ikincil ekranda birincil ekranın yükseklik üst sınırından daha yukarıda bir konuma taşımalarını engeller. Bu sorun, ikincil ekranlarını birincil ekrandan daha yukarıda konumlandıran kullanıcıları etkiler.
 • Genel muhasebe sayfalarının güvenilirliği artırıldı.
  Bu güncelleştirme, çalışma kitabı .xlsx, .xlsb, .xltx veya .xltm biçiminde kaydedildiğinde bir genel muhasebe sayfasındaki sütunların genişlik ayarlarının kaybolmasına neden olan bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca Bakiye sütunu gibi hesaplanmış bir sütun eklendiğinde, sütunda yanlış şekilde sayfa hatası görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.
 • Sütunu sildiğinizde döndürülmüş metin artık yatay olarak döndürülmüş gibi görünmez.
  Bu güncelleştirme, döndürülmüş metnin yatay olarak döndürülmüş görünmesine neden olan bir görüntüleme sorununu giderir. Sorun, döndürülmüş metin içeren bir sayfada bir sütunu sildiğinizde oluşur.
 • Excel 97-2004 Çalışma Kitaplarındaki hücre biçimlendirmesi artık beklenmedik biçimde değişmez.
  Bu güncelleştirme, boş hücrelerin biçimlendirmesinin bazı durumlarda beklenmedik şekilde değişmesine neden olan bir sorunu giderir. Sorun, Excel 97-2004 Çalışma Kitabı (.xls) dosya biçimini kullanan bir dosyayı kaydedip daha sonra açtığınızda oluşur.
 • Bağlı verilerin ve grafiklerin kopyalanıp yapıştırılması sırasındaki güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, yapıştırılan veriler için kaynak verilere bağlantı oluşturduğunuzda, Excel 2008'de kopyaladığınız bir veri aralığının Word 2008 belgesine hatalı şekilde yapıştırılmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu güncelleştirme ayrıca Excel'deki bir grafik Word belgesine veya PowerPoint sunusuna kopyalandığında oluşan bir sorunu da giderir. Bu sorun, kaynak veriler değiştiğinde grafiğin güncelleştirilmesini engeller.
 • Ergosoft egbridge IME kullanılarak veri girişi sırasındaki kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2 giriş yöntemi düzenleyicisini (IME) kullanarak sayfaya veri girerken Excel 2008'in yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir.


  egbridge Universal 2 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin:

Mac için Microsoft PowerPoint 2008 Geliştirmeleri

 • PowerPoint 2008'in açılma performansı geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Mac OS X 10.5.2 Leopard kullanıcıları için PowerPoint 2008'in yavaş açılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • Karakter aralığı ve düzen geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, bazı karakterlerin birbirine çok yakın görünmesine neden olan bir sorunu giderir.
 • SMB ağ birimine kaydetme sırasındaki güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları SMB protokolünün kullanıldığı bir ağ birimine PowerPoint Sunusu kaydettiğinde sorunlara ve olası veri kaybına neden olan bir sorunu giderir. Aşağıda, bu protokole ilişkin bir örnek yer almaktadır:
  smb://bilgisayar-adı/birim-adı
 • PowerPoint 97-2004 Sunusu dosyalarını kaydetme sırasındaki güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, PowerPC tabanlı Macintosh bilgisayar kullanıcıları için MP3 dosyası gibi bir ses dosyasına bağlantı içeren sunuları etkileyen bir sorunu giderir. Ses dosyasına bağlantı içeren bir PowerPoint Sunusu (.pptx) dosyası PowerPoint 97-2004 Sunusu (.ppt) dosya biçiminde kaydedildiğinde, bu sorun, dosyanın bozulmasına ve okunamamasına neden olabilir. Bu sorundan etkilenen bir dosyayı açmayı denediğinizde aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Dosya_yolu dosyasına erişirken bir hata oluştu. Dosya açılamıyor.

Mac için Microsoft Entourage 2008 Geliştirmeleri

 • Mac OS X 10.5 Leopard sürümünde Entourage kullanılırken artık bildirim sesleri çalınır.
  Bu güncelleştirme, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcılarının Entourage 2008 kullanırken karşılaştıkları, New mail sound (Yeni posta sesi) ve Send mail sound (Posta gönderme sesi) gibi bildirim seslerini engelleyen bir sorunu giderir.
 • IBM Lotus Domino çalıştırılan bir sunucuya IMAP kullanarak bağlanma sırasındaki güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Entourage 2008'in IMAP kullanılarak IBM Lotus Domino 7.0.3 ve IBM Lotus Domino 8 çalıştıran sunuculara bağlanmasını engelleyen bir sorunu giderir.
 • Microsoft Exchange Server çalıştıran bir sunucuyla eşitleme sırasındaki güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Exchange hesabı kullanıcıları için yinelenen veya eksik takvim olaylarını azaltarak ya da Exchange sunucusundaki takvim değişikliklerinde daha fazla tutarlılık sağlayarak eşitleme desteğini geliştirir. Bu güncelleştirme ayrıca bazı Entourage 2008 kullanıcılarının kişi listelerini Exchange sunucusuyla eşitlemelerini engelleyen bir sorunu giderir.
 • Aygıtlar ve diğer uygulamalarla veri eşitleme sırasındaki kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, takvim ve kişi bilgileri iCal, Address Book (Adres Defteri) ve iSync ya da iTunes aracılığıyla eşitlenen mobil aygıtlarla eşitlenirken Sync Services (Eşitleme Hizmetleri) bileşeninin beklenmedik biçimde sonlandırılmasına neden olan bir sorunu giderir.
 • Kuralları ve kimlikleri alma işlemi geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Entourage 2004'ün İsveççe sürümünde oluşturulan kimliklerin Entourage 2008 tarafından alınmasını engelleyen bir sorunu giderir. Bu güncelleştirme ayrıca POP kuralları ve Öncelik tabanlı kurallar gibi bazı alınan Entourage 2004 kurallarının çalışmasını engelleyen bir sorunu giderir.
 • Büyük boyutlu bir kimlik veritabanını yeniden oluşturmak üzere Database Utility (Veritabanı Yardımcı Programı) kullanma sırasındaki kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme büyük boyutlu bir kimlik veritabanı yeniden oluşturulurken Database Utility'nin (Veritabanı Yardımcı Programı) yanıt vermemesine veya bellek kaynaklarını gerekli olmayan miktarda kullanmasına neden olan bir sorunu giderir.

Önkoşullar

Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi'ni yüklemeden önce, bilgisayarda Mac OS X 10.4.9 (Tiger) veya Mac OS X işletim sisteminin sonraki bir sürümünün çalıştırıldığından emin olun.

Bilgisayarın bu önkoşulu karşıladığını doğrulamak için, Apple menüsünde About This Mac'i (Bu Mac Hakkında) tıklatın.

Güncelleştirme nasıl edinilir

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Karşıdan Yükle Mac 12.0.1 için Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 11 Mart 2008

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Güncelleştirilmiş dosyalar

Bu güncelleştirmenin eklediği veya değiştirdiği dosyaların tam listesi için, Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi yükleyicisini çift tıklatın ve ardından Dosya menüsünde Dosyaları Göster'i tıklatın.

Notlar

 • Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi, Microsoft Otomatik Güncelleştirme aracılığıyla da edinilebilir. Otomatik Güncelleştirme, Microsoft yazılımlarının otomatik olarak güncel kalmasını sağlayan bir programdır.  Otomatik Güncelleştirme'yi kullanmak için, bir Microsoft Office programını başlatın. Ardından, Help (Yardım) menüsünde, Check for Updates'i (Güncelleştirmeleri Denetle) tıklatın.

  Mac için Office 2008 kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.
Özellikler

Makale No: 948057 - Son İnceleme: 8 Nis 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim