Mac için Office 2008 Service Pack 1'in (12.1.0) Açıklaması

™zet

Microsoft, MS08-026 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteni, Mac için Microsoft Office 2008 güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

Bu güncelleştirme ile ilgili bilinen sorunlar

 • Belirtiler

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

  "Microsoft Office 2008 Güncelleştirmesi" <olay sysodisA> iletisini anlamıyor.

  Nedeni

  Bu sorun, güncelleştirmeyi yüklemeye çalıştığınız sırada Mac için Office uygulamalarından birisi çalışır durumdaysa oluşabilir.  Çözüm

  Bu sorunu çözümlemek için, bir Office 2008 güncelleştirmesini yüklemeden önce tüm Mac için Office uygulamalarını ve Mac için Microsoft Messenger'ı kapatın.

  Bu sorun hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sayfasını ziyaret edin:

Güncelleştirme ayrıntıları

Office 2008 SP1 Güncelleştirmesi (12.1.0) güvenliği, kararlılığı ve performansı artıran değişiklikler içerir. Bu değişiklikler, bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar belleği içeriğinin üzerine yazmasına olanak tanıyan güvenlik açıklarına yönelik düzeltmelerdir.Bu güncelleştirme Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi'nin içerdiği tüm geliştirmeleri de içerir. Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi'ndeki geliştirmeler hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere şu makale numarasını tıklatın:

948057 Mac 12.0.1 için Office 2008 Güncelleştirmesi'nin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Güncelleştirmenin içerdiği geliştirmeler

Office 2008 SP1 Güncelleştirmesi (12.1.0) aşağıdaki geliştirmeleri içerir.

Mac için Microsoft Office 2008'e yönelik tüm uygulamalardaki geliştirmeler

 • Word ve PowerPoint için "Insert Object" (Nesne Ekle) iletişim kutusunda Excel nesne türü adları doğru görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Insert Object (Nesne Ekle) iletişim kutusunu açtığınızda Excel nesne türü adlarının hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Bir şekil, metin kutusu veya grafik öğesindeki metin için yazı tipi aralığını kapattığınızda bu özellik doğru şekilde ayarlanır.
  Bu güncelleştirme, Corbel, Cambria ve Calibri gibi bazı OpenType yazı tipleri kullanılan metinler için yazı tipi aralığı özelliğini kapattığınızda bir şekil, metin kutusu veya grafik öğesindeki metin için yazı tipi aralığının doğru şekilde ayarlanmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Eklenen ve katmanlar içeren PSD dosyaları beklendiği gibi görünür.
  Bu güncelleştirme, bir Office belgesine birden çok katman içeren bir PSD dosyası eklediğinizde Treat picture layers as separate objects (Resim katmanlarını ayrı nesneler olarak nitelendir) onay kutusunu işaretlerseniz oluşan bir sorunu giderir. Bu sorun, resim katmanlarının hatalı olarak resim sınırının sol üst köşesine yerleştirilmesine neden olur. Resim katmanları artık beklendiği şekilde yerleştirilmektedir ve eklenen PSD dosyasında özgün konumlarında bulunmaktadır.

 • Ok başları içeren çizgiler beklendiği şekilde görülmektedir.
  Bu güncelleştirme ok başları içeren çizgilerin Office 2008 uygulamalarında görüntülendiğinde beklenenden daha uzun görünmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Microsoft Clip Gallery (Microsoft Küçük Resim Galerisi) salt okunur bir birimde bulunduğunda düzgün şekilde açılır.
  Bu güncelleştirme, Microsoft Office 2008 klasörü salt okunur bir birimde olduğunda Microsoft Clip Gallery'nin (Microsoft Küçük Resim Galerisi) açılmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Fransızca ve Almanca yazım denetleme araçları kullanılırken performans artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Office 2008 uygulamalarında Tools (Araçlar) menüsündeki Language (Dil) komutunu kullanarak Fransızca ve Almanca yazım denetleme araçlarını açtığınızda bellek kullanımında artışa neden olabilecek bir sorunu giderir.

 • Metin kutusuna, şekle veya grafik öğesine metin yazarken performans artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bir metin kutusuna, şekle veya grafik öğesine metin yazarken performansın düşmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Kırmızı bir "X" olarak görünen resimler için güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Windows Metafile (Windows Meta Dosyası - WMF) biçimindeki bazı resimlerin Office 2008 uygulamalarında açıldıklarında kırmızı bir "X" olarak görünmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • QuickTime ile ilgili bir hata iletisi görüntüleyen resimler için güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bazı resimlerin aşağıdaki hata iletilerini görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. (Bu resmi görüntülemek için QuickTime™ ve açıcı gerekiyor.)
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. (Bu resmi görüntülemek için QuickTime™ ve bir TIFF [Sıkıştırılmamış] açıcı gerekiyor.)
  Bu sorun, Mac için Office'in önceki sürümlerinde veya Windows tabanlı Office sürümlerinde oluşturulmuş Office belgelerindeki resimleri açarken veya kopyalarken oluşabilir.

 • Office 2008 uygulamasından Office 2004 uygulamasına içerik kopyalanırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bir Office 2008 uygulamasından Office 2004 uygulamasına içerik kopyalanırken Office 2004 uygulamalarının beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • NetBoot veya ağ giriş klasörü kullanılan bir bilgisayarda bir grafik oluşturulurken güvenilirlik artırıldı.
  NetBoot veya bir ağ giriş klasörü kullanılan bilgisayarlarda, bu güncelleştirme, bir Word belgesine veya PowerPoint sunusuna bir grafik eklemeye çalıştığınızda yeni grafiğin oluşturulmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • SMB ağ birimine kaydedilirken güvenilirlik artırıldı.
  Mac OS X 10.5 (Leopard) kullanıcıları için, bu güncelleştirme, 97-2004 dosya biçimindeki bir belgeyi SMB protokolü kullanılan bir ağ birimine kaydederken Word, Excel veya PowerPoint'in beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir. Aşağıda, bu protokole bir örnek yer almaktadır:

  smb://bilgisayar-adı/birim-adı
 • Remove Office (Office'i Kaldır) aracı kullanılırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Office'in daha önce yüklenmiş sürümlerini bulmak ve kaldırmak üzere Remove Office (Office'i Kaldır) aracı kullanılırken güvenilirliği artırır. Mac OS X 10.5 (Leopard) kullanıcıları için, bu güncelleştirme, Remove Office (Office'i Kaldır) aracının bir Time Machine yedeklemesinde bulunan Office kopyalarını aramasına neden olan bir sorunu da giderir.

 • Bazı üçüncü taraf yazı tipleriyle çalışırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bazı üçüncü taraf yazı tiplerinin Font (Yazı Tipi) listesinde görünmesini engelleyen bir sorunu giderir. Bu güncelleştirme ayrıca Font (Yazı Tipi) listesinden yazı tipini seçtiğinizde bazı yazı tiplerinin düzgün uygulanmamasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Güvenlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Office 2008'de bir saldırganın kötü amaçlı kod kullanarak bilgisayar belleğinin üzerine yazmasına olanak tanıyan güvenlik açıklarını giderir. Daha fazla bilgi için, bu belgenin önceki bölümlerinde listelenen güvenlik bültenine bakın.

 • Microsoft Project Gallery (Microsoft Proje Galerisi) kullanılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Project Gallery'nin (Proje Galerisi) beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Microsoft Hata Bildirimi sistemi aracılığıyla gönderilen müşteri bildirimleri nedeniyle giderilmiştir.

 • Araç çubukları kullanılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, araç çubuklarıyla etkileşim kurarken Office 2008 uygulamalarının yanı vermemeye başlamasına veya beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan sorunları giderir. Bu sorunlar, Microsoft Hata Bildirimi sistemi aracılığıyla gönderilen müşteri bildirimleri nedeniyle giderilmiştir.

 • Sekmeler eklediğinizde metin kutularındaki ve şekillerdeki metinler doğru şekilde kaydırılır.
  Bu güncelleştirme, metin kutusuna veya şekle girilen metin dışarı taşacak şekilde bir dizi sekme eklediğinizde metin kutularındaki ve şekillerdeki metinlerin hatalı biçimde kaydırılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Office Setup Assistant (Office Kurulum Yardımcısı) Entourage öğeleri içermeyen Office 2004 kimliklerini alır.
  Bu güncelleştirme, Office Setup Assistant'ın (Office Kurulum Yardımcısı) Office 2004'te oluşturulan ve e-posta, takvim olayları, kişiler veya görevler gibi Entourage öğelerini içermeyen kimlikleri almasını engelleyen bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft Word 2008 Geliştirmeleri

 • Japonca metinlerde dilbilgisi denetimi yapılırken tutarlılık geliştirilmiştir.
  Bu güncelleştirme, Word'ün bazı Japonca metinlerde yanlışlıkla dilbilgisi hataları bulunduğunu belirlemesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Kartvizit şablonları "Publishing Layout" (Yayımlama Düzeni) görünümünde kullanılabilir.
  Bu güncelleştirme, Publishing Layout (Yayımlama Düzeni) görünümünü kullanarak oluşturabileceğiniz bir dizi yeni kartvizit şablonu içerir. Yeni şablonlar, Elements Gallery'nin (Öğe Galerisi) Publication Templates (Yayımlama Şablonları) sekmesindeki Business Cards (Kartvizitler) altında bulunmaktadır.

 • Microsoft Equation (Microsoft Denklem) nesneleri ve Microsoft Graph Chart (Microsoft Graph Grafiği) nesneleri için kaydırma stilindeki değişiklikler düzgün biçimde çalışır.
  Mac OS X 10.5 (Leopard) kullanıcıları için, bu güncelleştirme, satır içi Microsoft Equation (Microsoft Denklem) nesneleri ve Microsoft Graph Chart (Microsoft Graph Grafiği) nesneleri için kaydırma stili değişikliklerini engelleyen bir sorunu giderir. Kaydırma stilini değiştirmeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  There is insufficient memory. Save the document now. (Bellek yetersiz. Belgeyi şimdi kaydedin.)
 • Customize workspace (Çalışma alanını özelleştir) arkaplan ayarları yeni belgelere artık uygulanır.
  Bu güncelleştirme, Publishing Layout (Yayımlama Düzeni) görünümünde ve Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümünde Customize workspace (Çalışma alanını özelleştir) arkaplan ayarının yeni belgelere otomatik olarak uygulanmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Equation (Denklem), Organization Chart (Kuruluş Şeması) ve diğer nesneler düzgün görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Microsoft Equation (Microsoft Denklem) nesneleri ve Microsoft Organization Chart (Microsoft Kuruluş Şeması) nesneleri gibi bazı nesneleri içeren bir belge .docx gibi bir Açık XML biçiminde kaydedildikten sonra Word 2008'de yeniden açıldığında bu nesnelerin düzgün görüntülenmemesine neden olan bir sorunu giderir.

 • "Repeat" (Yinele) komutunu kullandığınızda yazı tipi biçimi doğru şekilde uygulanır.
  Bu güncelleştirme, Edit (Düzen) menüsündeki Repeat (Yinele) komutunu kullandığınızda Word'ün yazı tipi biçimi değişikliklerini içeriğe uygulamasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Fare kaydırma desteği geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, fare kaydırma tekeri desteğini ve kaydırma hareketini destekleyen izleme paneli desteğini geliştirir. Kullanıcılar bir kaydırma tekeri veya bir kaydırma hareketi kullanarak Navigation Pane (Gezinti Bölmesi) veya Formatting Palette'in (Biçimlendirme Paleti) Styles (Stiller) bölmesi içeriğinde kaydırma yapabilir. Ayrıca, Styles (Stiller) bölmesindeki stiller arasında kaydırma yapılırken performans artırılmıştır.

 • Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümü geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümü kullanıcıları için bazı geliştirmeler içerir.
  • Görüntüyü yeniden oluşturma sırasında karşılaşılan sorunlar giderildi.
  • Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümündeki belgeler Windows için Word 2007'de düzenlendiğinde ve kaydedildiğinde sekme başlıkları ve renkler korunur.
  • Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümünde birden çok belge açıp belgelerden birine sesli notlar kaydettiğinizde, kayıt durumu yalnızca kaydın yapıldığı belge için "Recording" (Kaydediliyor) olarak değiştirilir.
  • Notebook Layout (Dizüstü Bilgisayar Düzeni) görünümünde bir belgeye bilgi yapıştırdığınızda, bu bilgiler, belgedeki biçimlendirmeyle aynı olacak şekilde biçimlendirilir.
 • Japonca metin girilirken performans artırıldı.
  Word 2008'in Japonca sürümünü veya Japonca özelliklerin etkinleştirilmiş olduğu İngilizce sürümünü kullananlar için, bu güncelleştirme, Japonca metin yazdığınızda veya Japonca metin içinde ok tuşlarını kullanarak hareket ettiğinizde performansın düşmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Document Map (Belge Bağlantıları) kullanılırken performans artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Document Map (Belge Bağlantıları) içinde öğelerin seçilmesini zorlaştıran bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca Document Map (Belge Bağlantıları) ile etkileşim kurulduğunda yanıt verme becerisini geliştirir.

 • WMF veya EMF biçimini kullanan resimler düzgün görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Windows Metafile (Windows Meta Dosyası - WMF) veya Enhanced Metafile (Gelişmiş Meta Dosyası - EMF) biçimini kullanan resimler içeren bir belge Word 2008'de açıldığında bu resimlerin hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • İngilizce olmayan klavyeleri kullananlar için güvenilirlik geliştirildi.
  İngilizce olmayan klavye kullanıcıları için, bu güncelleştirme, Tools (Araçlar) menüsündeki Language (Dil) komutunu kullandığınızda Word'ün ayarlanmış yazım denetleme dilini yoksaymasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Document Map'i (Belge Bağlantıları) görüntüleyen bir belge açıldığında güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Document Map'i (Belge Bağlantıları) görüntüleyen bir belgeyi açtığınızda Document Map (Belge Bağlantıları) içinde beklenmedik düzey başlıklarına neden olan bir sorunu giderir.

 • Bir belgeyi Web sayfası olarak kaydederken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Windows Metafile (Windows Meta Dosyası - WMF) veya Enhanced Metafile (Gelişmiş Meta Dosyası - EMF) biçimini kullanan bir belge bir resim içeriyorsa Word'ün bu belgeyi Web sayfası olarak kaydetmesini engelleyen bir sorunu giderir. Web sayfasını kaydetmeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  The disk is full or too many files are open. (Disk dolu veya çok fazla dosya açık.)
 • Excel grafiği içeren bir belge kaydedilirken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, aşağıdaki hata iletisini almanıza neden olan bir sorunu giderir:
  A file error has occurred. Check the network connections or make sure that the disk is inserted correctly and working correctly (Bir dosya hatası oluştu. Ağ bağlantılarını denetleyin veya diskin doğru takılmış olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.)
  Bu sorun, aşağıdaki senaryoda ortaya çıkar. Excel grafiğini bir Word belgesine kopyalayıp Paste Options (Yapıştırma Seçenekleri) akıllı düğmesinde Excel Chart (entire workbook) (Excel Grafiği [tüm çalışma kitabı]) seçeneğini belirledikten sonra Word belgesini .docx dosya biçiminde kaydedersiniz.
 • Yan yana birden çok sayfanın görüntülendiği bir belge penceresinde kaydırma yapılırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, belge penceresinde sayfaların yan yana görüntülendiği bir belgenin sayfaları arasında kaydırma yaptığınızda belge düzeninin hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Dinamik ve statik kılavuzlar kullanılırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bazı nesneler Publishing Layout (Yayımlama Düzeni) görünümünde sürüklendiğinde nesnelerin en yakın dinamik veya statik kılavuza doğru şekilde dayanmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Bir stil uyguladığınızda seçili içerik doğru şekilde güncelleştirilir.
  Bu güncelleştirme, Word'de içeriği ve daha sonra da Formatting Palette (Biçimlendirme Paleti) altındaki Styles (Stiller) bölmesinden bir stil seçtiğinizde Word'ün bazı durumlarda tablo ve diğer içeriğin görünümünü güncelleştirmesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Fransızca ve Almanca yazım denetleme araçları veya klavyeler kullanılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme Fransızca veya Almanca klavye kullandığınızda ya da Tools (Araçlar) menüsündeki Language (Dil) komutunu kullanarak Almanca veya Fransızca yazım denetleme araçlarını açtığınızda Word'ün beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Başka bir uygulamadan Word'e geçiş daha kolaydır.
  Bu güncelleştirme, başka uygulamaların açık olduğu sırada Word'e geçiş yapmayı kolaylaştıran bir sorunu giderir. Kullanıcılar artık Word'e geçiş yapmak için Navigation Pane'i (Gezinti Bölmesi) veya herhangi bir Word belgesindeki bir kaydırma çubuğunu tıklatabilir.

 • "Show First Line Only" (Yalnızca İlk Satırı Göster) seçeneğini belirlediğinizde özet görünümünde görüntülenen metin doğru görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Outlining (Özet) araç çubuğundaki Show First Line Only (Yalnızca İlk Satırı Göster) seçeneğini belirlediğinizde Word'de belge gövdesindeki ilk paragrafın ilk satırından sonra metnin görüntülenmesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Small Caps (Küçük Büyük) olarak biçimlendirilmiş metin doğru görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, yazı tipi biçimi Small Caps (Küçük Büyük) olarak değiştirildiğinde tire gibi bazı karakterlerin hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Yeni belgeler için "After" (Sonra) paragraf aralığı ayarı değiştirildi.
  Müşterilerden alınan görüşler doğrultusunda, bu güncelleştirme, yeni belgeler için After (Sonra) paragraf aralığı ayarını "10 pt" yerine "0 pt" olarak değiştirir. Yeni belgelerin ayarlarını değiştirme konusunda daha fazla bilgi edinmek için Word Help'e (Word Yardımı) bakın.

 • Tema uygulanmış bir belgeden bir başkasına şekil kopyalarken "Paste Options" (Yapıştırma Seçenekleri) akıllı düğmesi artık kullanılabilir.
  Bu güncelleştirme, belge teması uygulanmış olan bir belgedeki bir şekli farklı bir belge temasının uygulanmış olduğu başka bir belgeye kopyaladığınızda Word'ün Paste Options (Yapıştırma Seçenekleri) akıllı düğmesini görüntülemesini engelleyen bir sorunu giderir. Paste Options (Yapıştırma Seçenekleri) akıllı düğmesi, yapıştırılan şekle uygulanan temayı şu seçeneklerden yararlanarak belirlemenize olanak verir:
  • Şekli kopyaladığınız kaynak belgede kullanılan tema
  • Şekli kopyaladığınız hedef belgede kullanılan tema
 • "Grammar Settings" (Dilbilgisi Ayarları) iletişim kutusundaki "Reset All" (Tümünü Sıfırla) düğmesi düzgün çalışır.
  Bu güncelleştirme, Word tercihlerindeki Yazım Denetimi ve Dilbilgisi bölmesinde yer alan Grammar Settings (Dilbilgisi Ayarları) iletişim kutusundaki Reset All (Tümünü Sıfırla) düğmesinin tüm dilbilgisi ayarlarını sıfırlamasını engelleyen bir sorunu giderir. Bu düğme artık beklendiği şekilde çalışmaktadır.

 • Numaralandırılmış listeler için "Restart Numbering" (Numaralandırmayı Yeniden Başlat) seçeneği düzgün çalışır.
  Bu güncelleştirme, Format (Biçim) menüsündeki Bullets and Numbering (Madde İşaretleri ve Numaralandırma) komutunu kullanarak Numbered (Numaralı) sekmesindeki Restart Numbering (Numaralandırmayı Yeniden Başlat) seçeneğini belirlediğinizde Word'ün bir numaralandırılmış listedeki numaraları yeniden başlatmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda araç çubuğu simgeleri düzgün biçimde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Word 2008 ile diğer uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda Standard (Standart) araç çubuğundaki simgelerin hatalı görüntülenmesine veya görüntülenmemesine neden olan bir sorunu giderir.

Mac için Microsoft Excel 2008 Geliştirmeleri

 • Grafik biçimlendirme seçenekleri geri yüklendi.
  Bu güncelleştirme, Mac için Office'in önceki sürümlerinde kullanılabilen aşağıdaki grafik biçimlendirme seçeneklerini geri yükler:
  • Veri dizileri için Error Bars (hata Çubukları) bölmesindeki Custom Error Bars (Özel Hata Çubukları) biçimlendirme seçeneği
  • Veri dizileri ve veri noktaları için Fill (Doldur) bölmesindeki Invert if negative (Negatifse diğerini seç) biçimlendirme seçeneği
  • Grafik eksenleri için İşaretler bölmesindeki Onay İşaretleri biçimlendirme seçenekleri
  • Select Source Data (Kaynak Verilerini Seç) iletişim kutusundaki Axis Labels (Eksen Etiketleri) girdi kutusu
 • Uyumluluk sorunlarına yönelik denetimler geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, bir çalışma kitabını Excel'in eski sürümleriyle uyumlu olmayan bir dosya biçiminde kaydettiğinizde Excel’in olası uyumluluk sorunları konusunda sizi uyarma becerisini geliştirir. Excel for Windows sürümleri de buna dahildir.

 • Uyumluluk geliştirildi. Bu güncelleştirme, Excel for Windows sürümlerinin Mac için Excel 2008'de oluşturulan çalışma kitaplarını açıp doğru şekilde kaydetmesini engelleyen birkaç sorunu giderir. Bu güncelleştirme ayrıca Açık XML dosya biçimi belirtimiyle uyumlu olan çalışma kitaplarının uyumluluğunu artırır.

 • Para birimi hücre biçimlendirmeleri doğru şekilde kaydedilir.
  Bu güncelleştirme, Para Birimi biçimini kullanan hücrelerin biçimini hatalı şekilde Sayı biçimini kullanan bir hücre biçimi olarak kaydetmesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun özellikle Dolar dışında para birimi simgelerini kullananları etkiler.

 • Formül çubuğunun yeniden boyutlandırma davranışı geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, formül çubuğunu taşıdığınızda veya menü çubuğu altındaki varsayılan konumunu yeniden boyutlandırdığınızda formül çubuğunun davranışını değiştirir. Formül çubuğunu taşırsanız veya formül çubuğunun genişliğini değiştirirseniz, değişiklik korunur ve formül çubuğu menü çubuğunun altındaki varsayılan konumuna geri taşınsa da ekranı enine kaplayacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılmaz. Otomatik yeniden boyutlandırma davranışını geri yüklemek için, com.microsoft.excel.plist tercih dosyasını silip Excel'i yeniden başlatın. Bu tercih dosyasını silerseniz, tüm Excel tercihlerinin varsayılan ayarlarına döndürüleceğini unutmayın.

 • Genel muhasebe sayfasına bir bağımlı sütun eklediğinizde veya bir bağımlı sütunu sildiğinizde bir hesaplanmış sütundaki formüller doğru şekilde ayarlanır.
  Bu güncelleştirme, bir bağımlı sütun silindiğinde bir hesaplanmış sütundaki formüllerin #BAŞV! sayfa hatası görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir. Ayrıca, genel muhasebe sayfasına bir bağımlı sütun eklendiğinde, hesaplanmış sütundaki formüller bu bağımlı sütunu içerecek şekilde ayarlanır. Hesaplanmış sütundaki formülleri etkileyecek bir bağımlı sütunu eklediğinizde veya sildiğinizde Excel sizi uyarır.

 • Excel 97-2004 çalışma kitabı açılırken köprü biçimlendirmesi korunur.
  Bu güncelleştirme, Excel 97-2004 dosya biçiminde kaydedilmiş bir çalışma kitabını açtığınızda Excel'in köprü içeren hücrelerden köprü biçimlendirmesini kaldırmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Sayfa sonları Normal görünümde artık yeni konumlarına sürüklenebilir.
  Bu güncelleştirme, bir sayfayı Normal görünümde görüntülerken sayfa sonlarını yeni konumlarına sürüklemenize olanak veren bir geliştirme içermektedir. Bu geliştirme Excel'in eski sürümlerinde sayfa sonu önizlemesi aracılığıyla kullanılabilen işlevselliği geri yükler. Normal görünümde, sayfa sonları, satırlar ve sütunlar arasında kesik çizgi olarak görünür.

 • Performans artırıldı.
  Bu güncelleştirme, aşağıdaki eylemler gerçekleştirilirken performansı etkileyen birkaç sorunu giderir:
  • Veri girme
  • Sayfada kaydırma yapma
  • Karmaşık formülleri hesaplama
  • Formula Builder'ı (Formül Oluşturucu) kullanarak formülleri düzenleme
  • Hücre biçimlendirmesini değiştirme
  • Çok sayıda sayfa içeren çalışma kitaplarını açma
 • Grafik eğilim çizgileri için duyarlık ve güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Excel'in grafik eğilim çizgilerini tutarsız şekilde oluşturmasına neden olan birkaç sorunu giderir. Bu güncelleştirme özellikle Display R-squared value on chart (Grafik üzerinde R-kare değerini görüntüle) seçeneği kullanılan grafik eğilim çizgilerinin R-kare değerlerini on binde bir duyarlığıyla görüntülemesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • SmartArt grafiklerle çalışılırken güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, bir SmartArt grafiği ekledikten sonra bir hücreye veri girerseniz veya resim ya da grafik gibi başka bir nesne eklerseniz SmartArt grafiğinin beklenmedik biçimde yeniden boyutlandırılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Çalışma kitapları yazdırılırken kararlılık ve güvenilirlik artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Excel'in beklenmedik şekilde kapatılmasına veya çalışma kitaplarını hatalı şekilde yazdırmasına neden olan birkaç sorunu giderir. Excel özellikle File (Dosya) menüsündeki Page Setup (Sayfa Yapısı) komutunu kullanarak Sheet (Sayfa) sekmesindeki Black and white (Siyah beyaz) seçeneğini belirlediğinizde tüm çalışma kitabı içeriğini doğru şekilde siyah beyaz olarak yazdırır.

 • "Select Source Data" (Kaynak Verilerini Seç) iletişim kutusunda bir boş seri kaldırılırken kararlılık geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Select Source Data (Kaynak Verilerini Seç) iletişim kutusundaki Series (Seriler) listesinden bir boş seriyi kaldırdığınızda Excel'in beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • İkincil görüntü birimi desteği geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, iki veya daha fazla monitörün bulunduğu bilgisayar kullanıcılarını etkileyen aşağıdaki düzeltmeleri sağlar:
  • İkinci görüntü biriminde konumlandırılmış bir çalışma kitabı penceresindeki yeşil Zoom (+) (Yakınlaştır) düğmesini tıklattığınızda, pencere doğru şekilde yeniden boyutlandırılır ve açık olan diğer çalışma kitabı pencereleri etkilenmez.
  • İki veya daha fazla monitörün bulunduğu Intel tabanlı Macintosh bilgisayarlarda, .xls dosya biçiminde kaydedilmiş çalışma kitapları görünür bir konumda açılır.
  • Window (Pencere) menüsündeki New Window (Yeni Pencere) komutunu kullanarak aynı çalışma kitabı için ek pencereler açtığınızda ikincil görüntü birimindeki çalışma sayfası bilgileri düzgün biçimde görüntülenir.

Mac için Microsoft PowerPoint 2008 Geliştirmeleri

 • Film dosyaları için kopuk bağlantılar düzeltildikten sonra artık doğru şekilde kaydedilir.
  Bu güncelleştirme PowerPoint'in bağlantılı bir film dosyasının konumundaki değişiklikleri kaydetmesini engelleyen bir sorunu giderir. Bir film dosyasına kopuk bağlantıyı düzelttikten sonra sunuyu kaydederseniz, sunuyu yeniden açtığınızda bağlantı yine kopuktur.

 • Özet bölmesindeki içeriğin görünümü geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, özet bölmesindeki metnin hatalı görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, özet bölmesinin altındaki metnin seçilmesini zorlaştırır.

 • Statik kılavuzlar sürüklenirken görüntü ve yanıt verme becerisi geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, bir statik kılavuzun slayt üzerinde farklı bir konuma sürüklenmesini oldukça zorlaştıran bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca bir statik kılavuzu slayt üzerinde farklı bir konuma sürükledikten sonra açık mavi renkli bir kutunun görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Slayt gösterisi sırasında başka bir uygulamaya geçilirken görüntü geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Finder (Bulucu) veya başka bir uygulamaya geçip daha sonra PowerPoint'te çalışır durumdaki bir slayt gösterisine geri döndüğünüzde slayt üzerinde beklenmedik bir beyaz çizginin görünmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • PowerPoint sunusu için çoğu dosya biçimi "Slide Themes" (Slayt Temaları) sekmesine artık eklenebilir.
  Bu güncelleştirme, .pptx, .ppt, .pot ve .potx dosya biçimlerinde kaydedilmiş PowerPoint sunularının aşağıdaki klasöre yerleştirilebilmesini sağlar:
  /Users/kullanıcıadı/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Bu dosyalar "My Themes" klasörüne eklendiğinde, PowerPoint'i bir sonraki açışınızda sununun slayt temaları Elements Gallery'nin (Öğe Galerisi) Slide Themes (Slayt Temaları) sekmesinde yer alan Custom Themes (Özel Temalar) grubundan kullanılabilir.

 • Genel kararlılık geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, PowerPoint'in beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan birkaç sorunu giderir. Bu sorun, Microsoft Hata Bildirimi sistemi aracılığıyla gönderilen müşteri bildirimleri nedeniyle giderilmiştir.

 • Yazdırma performansı ve kararlılığı geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, yazdırırken performansın düşmesine neden olan bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca yüksek çözünürlükte bir yazıcıya bir sunu yazdırırken PowerPoint'in beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Slayt gösterisinde karmaşık nesneler, animasyonlar ve geçişler kullanılırken performans artırıldı.
  Bu güncelleştirme, karmaşık nesneler, animasyonlar ve geçişler içeren bir slayt gösterisi çalıştırıldığında PowerPoint performansının düşmesine neden olan birkaç sorunu giderir.

 • Resim yer tutucusuna bir resim eklediğinizde resimler düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, bir slayttaki resim yer tutucusuna bir resim eklediğinizde resimlerin kırpılmış olarak görünmesine neden olan bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca birden çok yer tutucu içeren slaytlarla ilgili bir sorunu giderir. Bu sorun, sürüklenip bir yet tutucuya bırakılan bir resmin her zaman slayttaki ilk yer tutucuda görünmesine neden olur. Bu davranış, resim ilk yer tutucuya bırakılmamış olsa da oluşur.

 • PowerPoint 2008 sunuları artık PowerPoint Mobile ile açılabilir.
  Bu güncelleştirme, PowerPoint 2008'de oluşturulmuş .pptx dosyalarının PowerPoint Mobile ile açılmasını engelleyen bir sorunu giderir. PowerPoint uygulamasının PowerPoint Mobile sürümü, Windows Mobile çalışan telefonlar içindir.

 • Slayt küçük resimleri artık slayt sıralayıcısı görünümünde %100 oranından daha fazla büyütülebilir.
  Bu güncelleştirme, slayt sıralayıcısı görünümünde slayt küçük resimlerinin artık %100 oranından daha fazla büyütülebilmesini sağlar. Kullanıcılar, Standard (Standart) araç çubuğundaki Zoom (Yakınlaştır) kutusunu kullanarak slayt küçük resimlerinin boyutunu artırabilir.

 • Sunular açılıp kaydedilirken kararlılık ve uyumluluk geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, bir sunuyu açıp bazı değişiklikler yaptıktan sonra kaydettiğinizde PowerPoint'in beklenmedik şekilde kapatılmasına, yanıt vermemeye başlamasına veya veri kaybına neden olan birkaç sorunu giderir.

 • Japonca metin için "Standard" (Standart) ve "Custom" (Özel) satır sonlandırma kuralları geri yüklendi.
  PowerPoint 2008'in Japonca sürümünü veya Japonca özelliklerinin etkinleştirilmiş olduğu İngilizce sürümünü kullananlar için, "Standard" (Standart) ve "Custom" (Özel) satır sonlandırma kuralları Tools (Araçlar) menüsündeki Typography (Tipografi) komutu aracılığıyla kullanılabilir. PowerPoint 2008 kullanıcıları artık yalnızca “Strict” (Katı) satır sonlandırma kurallarıyla kısıtlanmış değildir.

 • AppleScript sözlüğüne nesne seçimi desteği eklendi.
  Bu güncelleştirme, varolan sınıflara ve komutlara yönelik güncelleştirmelerin yanı sıra bir dizi yeni sınıf ve komut içerir. Bu yeni sınıf ve komutlar, AppleScript kullanıcılarının nesneleri seçen ve seçilen nesneler üzerinde işlem gerçekleştiren komut dosyaları oluşturabilmelerini sağlar. Aşağıdaki yeni veya güncelleştirilmiş sınıflar ve komutlar, PowerPoint’in AppleScript sözlüğünde artık kullanılabilir:
  • Yeni Sınıflar:
   • selection (PowerPoint Paketi)
   • shape range (Çizim Paketi)
   • slide range (PowerPoint Paketi)
  • Yeni Komutlar:
   • unselect (PowerPoint Paketi)
   • align (Çizim Paketi)
   • distribute (Çizim Paketi)
   • group (Çizim Paketi)
   • ungroup (Çizim Paketi)
   • regroup (Çizim Paketi)
   • copy shape range (Çizim Paketi)
   • cut shape range (Çizim Paketi)
  • Güncelleştirilen Sınıflar:
   • document window (PowerPoint Paketi)
  • Güncelleştirilen Komutlar:
   • select (Standart Paket)
   • delete (Standart Paket)
   • duplicate (Standart Paket)
   • apply template (PowerPoint Paketi)
   • apply theme (PowerPoint Paketi)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Paketi)
   • copy object (PowerPoint Paketi)
   • cut object (PowerPoint Paketi)
   • apply (Çizim Paketi)
   • flip (Çizim Paketi)
   • get action setting for (Çizim Paketi)
   • pick up (Çizim Paketi)
   • reroute connections (Çizim Paketi)
   • set shapes default properties (Çizim Paketi)
   • z order (Çizim Paketi)

 • Geçişler artık asıl slaytlara uygulanabilir.
  Bu güncelleştirme, kullanıcıların bir sununun slayt asıllarına geçiş uygulamasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Office Theme'deki (Office Teması) Title (Başlık) yer tutucusu için dikey hizalama ayarları değiştirildi.
  Bu güncelleştirme, varsayılan Office Theme (Office Teması) içindeki Title (Başlık) yer tutucusunun dikey hizalama ayarını Middle alignment (Ortaya hizalama) olarak değiştirir. PowerPoint 2008'den önceki sürümlerde, dikey hizalama ayarı Top alignment (Üst hizalama) olarak belirleniyordu. Bu değişiklik, Japonca sürümü kullanıcılardan toplanan müşteri geribildirimlerine uygun olarak yapılmıştır.

Mac için Microsoft Entourage 2008 Geliştirmeleri

 • Yinelenen tüm günlük olayların anımsatıcılarındaki son tarihler düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Microsoft Office Reminders (Anımsatıcılar) uygulamasının anımsatıcıları hatalı bir son tarih ile veya son tarih olmadan görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Outlook veya Outlook Web Access'te oluşturulmuş olan yinelenen tüm günlük olayların anımsatıcılarını etkiler.

 • Kişi bilgilerinin vCard (.vcf) biçimine verilmesi işlemi geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, ilgili kişinin bir fotoğrafı yoksa Entourage uygulamasının kişi bilgilerini vCard (.vcf) biçimine vermesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • "My Day" (Günüm) tercihleri için klavye kısayolu olarak genişletilmiş karakterler kullanılmasına yönelik destek artırıldı.
  Bu güncelleştirme, My Day (Günüm) tercihlerindeki My Day keyboard shortcut (Günüm klavye kısayolu) ayarının bazı genişletilmiş karakterleri geçerli bir klavye kısayolu olarak kabul etmesini engelleyen bir sorunu giderir. Bu sorun, klavye kısayolu karakterini girmek için İngilizce (ABD) olmayan bir klavye kullanıldığında oluşur.

 • Microsoft Sync Services (Microsoft Eşitleme Hizmetleri) için kararlılık geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, bazı durumlarda Microsoft Sync Services'ın (Microsoft Eşitleme Hizmetleri) beklenmedik biçimde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir. Örneğin bu sorun, Microsoft Sync Services (Microsoft Eşitleme Hizmetleri) bir .ics dosyası olarak kaydedilmiş bir takvim olayını eşitlemeye çalışırsa ve takvim olayı Apple iCal'de Entourage takvimine alınmışsa oluşabilir.

 • Exchange sunucu hesapları için istemci tabanlı sertifika kimlik doğrulaması artık desteklenmektedir.
  Bu güncelleştirme, Microsoft Exchange Server çalışan bir sunucudaki bir hesaba bağlanmak üzere bir akıllı kart kullandığınızda RSA ve DSA anahtarları için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) v3 sertifika kimlik doğrulaması ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) istemcisi tabanlı sertifika kimlik doğrulaması desteği sağlar.

 • Karma ortamlarda Exchange kullanıcıları için Free/Busy (Serbest/Meşgul) bilgileri düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Exchange Server 2007 ve Exchange Server 2003 çalıştıran sunucuların bulunduğu karma bir ağ üzerinde Exchange Server 2007 çalıştıran bir sunucudaki hesabın kullanıcılarının karşılaştığı bir sorunu giderir. Bu sorun, Entourage uygulamasının Exchange Server 2003 çalıştıran sunucudaki bir hesabın kullanıcıları için tutarlı olmayan serbest/meşgul bilgileri görüntülenmesine neden olur.

 • Takvime geçiş performansı artırıldı.
  Bu güncelleştirme, takvime geçiş yaptığınızda Entourage performansının düşmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Bir POP hesabı kullanılırken kararlılık ve hata işleme geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının bir POP posta hesabına bağlı olduğu sırada “bad message” (bozuk ileti) hatasıyla karşılaştığında yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir. Entourage uygulaması artık "bad message" (bozuk ileti) hatalarını atlar ve POP hesabındaki diğer e-posta iletilerini karşıdan yüklemeye devam eder.

 • Köprüler içeren e-posta iletileri düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının köprüler içeren bazı e-posta iletilerini hatalı olarak görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, köprüden sonraki metnin, beklenenden farklı bir renk ve yazı tipi stili kullanılarak görüntülenmesine neden olur.

 • Önemsiz e-postadan korunma için tanım dosyası güncelleştirildi..
  Bu güncelleştirme, Entourage önemsiz e-posta filtresinin etkinliğini, güncelleştirilmiş bir tanım dosyası sağlayarak artırır. Tanım dosyası önemsiz olarak nitelendirilmesi gereken e-posta iletilerini belirlemek için kullanılır.

 • Entourage uygulamasının İngilizce dışındaki sürümlerinden gönderilen e-posta iletilerindeki metnin özgün yazı tipi boyutu korunur.
  Bu güncelleştirme, bir e-posta iletisi her gönderildiğinde veya yanıta eklendiğinde iletideki metnin yazı tipi boyutunun artmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Entourage uygulamasının İngilizce dışındaki sürümlerini kullananları etkiler.

 • E-posta iletilerinde özgün alınma tarihi ve saati korunur.
  Bu güncelleştirme, bir e-posta iletisinin alınma tarihi ve saatinin, Entourage uygulamasına alındığı tarih ve saat olarak değiştirilmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Out of Office Assistant'ı (İşyeri Dışı Yardımcısı) kullanma güvenilirliği artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Out of Office Assistant'ın (İşyeri Dışı Yardımcısı) bazı durumlarda Exchange Server 2007 çalışan bir sunucudaki hesaba bağlanmasını engelleyen bir sorunu giderir. Bu sorun oluştuğunda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server. (Entourage sunucuya bağlanamadığı için İşyeri Dışı Yardımcısı durum bilgisi geçici olarak kullanılamıyor.)
 • Ek içeren bir e-posta iletisi açılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, ek içeren bir e-posta iletisini açarken Entourage uygulamasının beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Köprü desteği geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının uzun köprüleri, genişletilmiş karakterler içeren köprüleri ve tırnak işaretleri içine alınmış köprüleri hatalı biçimde görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir.

 • iPhone ile ilk kez eşitleme yaptığınızda kişiler ve takvim olayları yinelenmez.
  Bu güncelleştirme, kişilerinizi ve takvim olaylarınızı iTunes aracılığıyla bir iPhone veya iPod Touch ile ilk kez eşitledikten sonra Entourage uygulamasında yinelenen kişilerin ve takvim olaylarının görünmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Microsoft Database Utility (Microsoft Veritabanı Yardımcı Programı) kullanılırken güvenilirlik ve kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Microsoft Database Utility'nin (Microsoft Veritabanı Yardımcı Programı) beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan veya düzgün şekilde çalışmasını engelleyen bir sorunu giderir. Bu sorun bir Entourage veritabanını doğrulamaya, sıkıştırmaya veya yeniden oluşturmaya çalıştığınızda ortaya çıkar.

 • Advanced Search (Gelişmiş Arama) özelliğini kullanma güvenilirliği artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasında öğeleri aramak üzere Edit (Düzen) menüsündeki Advanced Search (Gelişmiş Arama) komutunu kullandığınızda bazı arama ölçütlerinin hatalı şekilde hiçbir sonuç döndürmemesine neden olan birkaç sorunu giderir. Bu geliştirmeden yararlanabilmek için, Entourage uygulamasının Spotlight (Gündem) arama dizinini yeniden oluşturun. Arama dizinini yeniden oluşturmak için, Entourage menüsünde Preferences'ı (Tercihler) tıklatın. Ardından, General Preferences (Genel Tercihler) altından Spotlight'ı (Gündem) ve sonra da Rebuild'ı (Yeniden Oluştur) tıklatın.

 • Entourage 2008 ile Entourage 2004 aynı anda çalışabilir.
  Bu güncelleştirme, bir bilgisayarda Entourage 2008 ile Entourage 2004'ün aynı anda çalışmasını engelleyen birkaç sorunu giderir.

 • Herhangi bir Entourage görünümünde sütun ayarlarında yapılan değişiklikler artık sıfırlanabilir.
  Bu güncelleştirme, herhangi bir Entourage görünümünde sütun ayarlarında yaptığınız değişiklikleri sıfırlama seçeneğini sunar. Bir görünümün sütun ayarlarını sıfırlamak için, bu görünüme geçin ve View (Görünüm) menüsünde Columns'un (Sütunlar) üzerine geldikten sonra Reset to defaults'u (Varsayılanlara sıfırla) tıklatın.

 • Project Center'da (Proje Merkezi) paylaşılan dosyalar düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, Entourage Project Center'ın (Entourage Proje Merkezi) bir projedeki paylaşılan dosyaların yanında Shared (Paylaşılan) gösterge simgesini görüntülemesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Tüm toplantı katılımcıları tam katılımcı listesini görüntüleyebilir.
  Bu güncelleştirme, toplantı katılımcılarının tam katılımcı listesini görüntülemesini engelleyen bir sorunu giderir. Entourage 2008'den önceki sürümlerde, yalnızca toplantıyı düzenleyen tam katılımcı listesini görüntüleyebiliyordu.

 • "Switch Identity" (Kimlik Değiştir) iletişim kutusu kullanılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, Switch Identity (Kimlik Değiştir) iletişim kutusunun açık olduğu sırada bir AppleScript komut dosyası çalıştırırsanız veya "mailto:" bağlantısını tıklatırsanız Entourage uygulamasının beklenmedik şekilde kapatılmasına neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, Microsoft Hata Bildirimi sistemi aracılığıyla gönderilen müşteri bildirimleri nedeniyle giderilmiştir.

 • Exchange Server 2007'de hesap ayarlarının otomatik olarak bulunması için destek eklendi.
  Bu güncelleştirme, Exchange Server 2007 çalışan bir sunucuda hesapları bulunan kullanıcılar için hesap ayarlarının otomatik olarak bulunmasına yönelik destek içerir. Bu özellik Outlook 2007'de de kullanılabilir.

 • Exchange hesaplarında, e-posta iletilerindeki ekler artık kaldırılabilir.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının Exchange Server çalışan bir sunucuda depolanan e-posta iletilerindeki ekleri kaldırmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Exchange iletilerinin içeriğinin AppleScript aracılığıyla düzenlenmesine ve değişikliklerin sunucu ile eşitlenmesine yönelik destek eklendi.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının Exchange Server çalışan bir sunucudaki e-posta iletisinin içeriğini bir AppleScript komut dosyası çalıştırarak değiştirmesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • To Do List'teki (Yapılacaklar Listesi) öğelerin son tarih değişiklikleri bir Exchange hesabıyla doğru şekilde eşitlenir.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının To Do List'teki (Yapılacaklar Listesi) öğelerin son tarihinde yapılan bazı değişiklikleri (bir öğenin son tarihini No Due Date (Süre Sonu Yok) olarak değiştirmesi gibi) eşitlemesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Gmail hesapları artık IMAP kullanacak şekilde otomatik olarak yapılandırılır.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasında Gmail hesaplarının varsayılan yapılandırmasını POP protokolü yerine IMAP protokolünü kullanacak şekilde değiştirir.

 • Dosya adında eğik çizgi içeren sıkıştırılmış (.zip ) dosyalar ek olarak doğru şekilde gönderilir.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının dosya adında eğik çizgi (/) karakteri içeren sıkıştırılmış (.zip) dosyaları ek olarak göndermesini engelleyen bir sorunu giderir.

 • Yinelenen olaylar My Day (Günüm) içinden açıldığında başlangıç tarihleri doğru görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, yinelenen bir olayın tek bir örneği My Day (Günüm) kullanılarak açıldığında bu örneğin başlangıç tarihi olarak “1 Ocak 1904, Cuma” görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Toplantı isteklerine gönderilen yanıtların ileti gövdesi, toplantı isteğinin metnini artık içermez.
  Bu güncelleştirme, katılımcı yanıtı düzenlememiş olsa da, Entourage uygulamasının bu yanıtın ileti gövdesine toplantı isteği metnini eklemesine neden olan bir sorunu giderir. Bu sorun, ileti gövdesinde metin içermeyen yanıtları almak istemeyen Outlook kullanıcıları için otomatik kuralların uygulanmasını engeller.

 • Karmaşık HTML içeren bir e-posta iletisinde kaydırma yapılırken kararlılık artırıldı.
  Bu güncelleştirme, karmaşık HTML içeren bir e-posta iletisinin içeriğinde farenin kaydırma tekerini veya izleme paneli hareketini kullanarak kaydırma yaptığınızda Entourage uygulamasının yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir.

 • Safari'den veya başka uygulamalardan kopyalanan resimler Entourage e-posta iletilerine düzgün şekilde yapıştırılır.
  Bu güncelleştirme, Safari'den kopyalanan resimlerin Entourage e-posta iletilerine Web adresi olarak yapıştırılmasına neden olan bir sorunu giderir. Güncelleştirme ayrıca diğer Macintosh uygulamalarından kopyalanan resimlerin Entourage e-posta iletilerine yapıştırılmasını engelleyen bir sorunu giderir.

 • Şifrelenmiş iletiler adres defterinizde olmayan kişilere artık gönderilebilir.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının adres defterinizde olmayan ve aşağıdaki iletiyi aldıktan sonra dijital sertifikayı seçtiğiniz bir ilgili kişi için S/MIME dijital sertifikasını kabul etmesini engelleyen bir sorunu giderir:
  Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them? (Bazı alıcıların şifreleme sertifikaları Entourage Address Book'ta bulunamadı. Bunları LDAP sunucusunda aramak istiyor musunuz?)
  Ardından, Check Names (Adları Denetle) iletişim kutusundan kullanıcıyı seçmek üzere Yes'i (Evet) tıklatırsınız.

 • Ağ dosya paylaşımındaki açık bir dosyayı ek olarak göndermeye çalıştığınızda açık dosya doğru şekilde işlenir.
  Intel tabanlı Macintosh bilgisayarları kullananlar için, bu güncelleştirme, başka bir bilgisayarda açık olan bir dosyayı e-posta eki olarak göndermeye çalıştığınızda Entourage uygulamasının yavaş çalışmasına veya yanıt vermemeye başlamasına neden olan bir sorunu giderir. Dosyanın başka bir bilgisayarda açık olduğunu bildiren bir ileti görüntülenir.

 • Ortak klasörlerdeki ve paylaşılan klasörlerdeki kişiler ve iletiler To Do List'te (Yapılacaklar Listesi) görünmez.
  Bu güncelleştirme, kullanıcıların ortak klasörlerdeki ve paylaşılan klasörlerdeki kişileri ve iletileri To Do List (Yapılacaklar Listesi) öğeleri olarak işaretlemesine izin veren bir sorunu giderir. Ortak klasörlerdeki ve paylaşılan klasörlerdeki kişiler ve iletiler varsayılan olarak To Do List'te (Yapılacaklar Listesi) görünmemelidir.

 • HTML imzaları düzgün şekilde görüntülenir.
  Bu güncelleştirme, bazı HTML imzalarının e-posta iletisi gövdesinde HTML biçimlendirmesi görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir.

 • Başka bir uygulama tam ekran modunda çalışırken Office anımsatıcıları görüntülenmez.
  Bu güncelleştirme, PowerPoint slayt gösterisi veya Microsoft Messenger'da tam ekran videolu görüşme gibi başka bir uygulama tam ekran modunda çalışırken Office anımsatıcılarının görüntülenmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • UPN kimlik doğrulaması kullanan bir Exchange hesabında oturum açmak için bir etki alanı adı kullanılması artık gerekmez.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının Exchange Server çalıştıran ve UPN kimlik doğrulaması kullanılan bir sunucudaki hesap için oturum açmak üzere etki alanı adı gerektirmesine neden olan bir sorunu giderir.

 • PDF ekleri korunur.
  Bu güncelleştirme, bir PDF eki e-posta iletisinin gövdesine sürüklendiğinde Entourage uygulamasının, PDF ekinin ilk sayfasını PNG resmine dönüştürmesine neden olan bir sorunu giderir. PDF ekleri artık bütün olarak gönderilir ve ekler dönüştürülmez.

 • Varsayılan e-posta uygulaması olarak Entourage ayarlandığında vCard (.vcf), iCalendar (.ics) ve e-posta (.eml) biçimindeki dosyalar Entourage içinde açılır.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının vCard, iCal ve e-posta dosyaları için varsayılan uygulama olarak kaydettirilmesini engelleyen bir sorunu giderir. Varsayılan e-posta uygulaması olarak Entourage ayarlanırsa, bu dosyalar çift tıklatıldığında Entourage içinde açılır.

 • IMAP hesapları için okunmamış posta sayacı geliştirildi.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının IMAP sunucusundaki okunmamış ileti sayısını görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir. Entourage artık çalıştırıldığı bilgisayardaki henüz okunmamış iletilerin sayısını görüntüler.

 • Kişi adları siyah beyaz yerine, atandıkları kategorinin renkleriyle yazdırılır.
  Bu güncelleştirme, Entourage uygulamasının kişi adlarını atandıkları kategorinin rengi yerine siyah beyaz yazdırmasına neden olan bir sorunu giderir.

Önkoşullar

Office 2008 SP1 Güncelleştirmesi'ni (12.1.0) yüklemeden önce, bilgisayarda Mac OS X 10.4.9 (Tiger) veya sonraki bir Mac OS X sürümü çalıştırıldığından emin olun.Bilgisayarın bu önkoşulu karşıladığını doğrulamak için, Apple menüsünde About This Mac'i (Bu Mac Hakkında) tıklatın.

Güncelleştirme nasıl edinilir

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

Karşıdan yükle Mac için Microsoft Office 2008 Service Pack 1 (12.1.0) paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2008

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Güncelleştirilmiş Dosyalar

Bu güncelleştirmenin eklediği veya değiştirdiği dosyaların tam listesi için, güncelleştirme yükleyicisini çift tıklatın ve ardından Dosya menüsünde Dosyaları Göster'i tıklatın.


Notlar

Office 2008 SP1 Güncelleştirmesi (12.1.0), Microsoft Otomatik Güncelleştirme aracılığıyla da edinilebilir. Otomatik Güncelleştirme, Microsoft yazılımlarının otomatik olarak güncel kalmasını sağlayan bir programdır.Otomatik Güncelleştirme'yi kullanmak için, bir Microsoft Office programını başlatın. Ardından, Yardım menüsünde, Güncelleştirmeleri Denetle'yi tıklatın.Mac için Office 2008 kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 952331 - Son İnceleme: 14 May 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim