Microsoft Dynamics CRM 4.0 dağıtımını taşıma

GİRİŞ

Bu makalede, aşağıdaki senaryolarda Microsoft Dynamics CRM 4.0 dağıtımını taşımak için uygulamanız gereken adımlar açıklanır:
 • Microsoft Dynamics CRM veritabanlarını aynı etki alanındaki başka bir Microsoft SQL Server ve Microsoft SQL Server Reporting Services sunucusuna taşımak istiyorsunuz. Ayrıca, Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu varolan sunucuda bırakmak istiyorsunuz.
 • Microsoft Dynamics CRM sunucusunu içeren Microsoft Dynamics CRM dağıtımını aynı etki alanı içinde veya başka bir etki alanına yeniden dağıtmak istiyorsunuz.
 • Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya Microsoft Dynamics CRM sunucu rollerinden birini taşımak istiyorsunuz. Ancak, SQL Server ve SQL Server Reporting Services sunucusunu olduğu gibi bırakmak istiyorsunuz.

Daha fazla bilgi

Microsoft Dynamics CRM veritabanlarını aynı etki alanındaki başka bir SQL Server'a ve SQL Server Reporting Services sunucusuna taşıyın ve Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu varolan sunucuda bırakın

 1. Kuruluş_MSCRM veritabanını ve MSCRM_Config veritabanını yedekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. SQL Server çalıştırılan bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft SQL Server 2005'in üzerine gelin ve sonra SQL Server Management Studio'yu tıklatın.
  2. Veritabanları'nı genişletin, Kuruluş_MSCRM veritabanını sağ tıklatın, Görevler'in üzerine gelin ve sonra Yedekle'yi tıklatın.
  3. Hedef altında, yedekleme dosyasının kaydedileceği konumu ekleyin ve Tamam'ı tıklatın.
  4. MSCRM_Config veritabanı için de 1b ve 1c adımlarını yineleyin.
  Not Birden çok kuruluşu taşımanız gerekiyorsa, her bir kuruluş veritabanı için 1a - 1d arasındaki adımları yineleyin.
 2. Kuruluş_MSCRM veritabanını ve MSCRM_Config veritabanını, SQL Server çalıştırılan yeni bilgisayara geri yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Yeni bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft SQL Server 2005'in üzerine gelin ve sonra SQL Server Management Studio'yu tıklatın.
  2. Veritabanları'nı sağ tıklatın ve sonra Veritabanını Geri Yükle'yi tıklatın.
  3. Geri yükleme hedefi altındaki Veritabanı kutusuna Kuruluş_MSCRM veritabanının adını yazın.
  4. Geri yükleme kaynağı altında Aygıt'ı tıklatın, üç nokta düğmesini (...) tıklatın, Kuruluş_MSCRM veritabanını ekleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  5. Geri Yükle onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  6. MSCRM_Config veritabanı için de 2b - 2e arasındaki adımları yineleyin.
  Not Birden çok kuruluşu taşımanız gerekiyorsa, her bir kuruluş veritabanı için 2a - 2f arasındaki adımları yineleyin.
 3. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu çalıştırılan bilgisayarda aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarını güncelleştirin:
  • configdb
  • database
  • metabase
  Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nun çalıştırıldığı bilgisayarda, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. configdb öğesini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
  4. Değer verisi kutusundaki veri kaynağını yeni SQL Server'ın adı olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın. Örneğin, Değer verisi kutusundaki dize değeri aşağıdakine benzemelidir:
   Data Source=YeniSQLServer;Initial Catalog=MSCRM_CONFIG;Integrated Security=SSPI
  5. Database ve metabase alt anahtarları için de 3b - 3d arasındaki adımları uygulayın.
  Notlar
  • Dağıtımınızda birden çok Microsoft Dynamics CRM Rolü varsa, tüm sunucu rollerinin kayıt defteri anahtarlarını güncelleştirmeniz gerekir.
  • SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nı kullanıyorsanız ve SQL Server Reporting Services sunucusunu taşımıyorsanız, SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nın yüklü olduğu bilgisayarda configdb alt anahtarını güncelleştirmelisiniz.
 4. Microsoft Dynamics CRM Uygulaması'nı yeni SQL Server ve SQL Server Reporting Services'a işaret edecek şekilde yapılandırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nun çalıştırıldığı bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Dynamics CRM'nin üzerine gelin ve sonra Dağıtım Yöneticisi'ni tıklatın.
  2. Kuruluşlar'ı tıklatın.
  3. SQL Server çalıştırılan yeni bilgisayara taşıdığınız kuruluşu sağ tıklatın ve sonra Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.
  4. Devre dışı bıraktığınız kuruluşu sağ tıklatın ve ardından Kuruluşu Düzenle'yi tıklatın.
  5. SQL Server'ın yeni adını ve SQL Server Reporting Services sunucusunun yeni URL'sini yazın.

   Not Bu adım, Microsoft Dynamics CRM'deki raporları belirttiğiniz SQL Server Reporting Services sunucusunun çalıştırıldığı yeni bilgisayara yayımlar.
  6. İki kez İleri'yi tıklatın ve sonra Uygula'yı tıklatın.
  7. 4c adımında devre dışı bıraktığınız kuruluşu sağ tıklatın, Etkinleştir'i tıklatın ve ardından Evet'i tıklatın.
 5. SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nı kullanıyorsanız ve yeni bir SQL Server Reporting Services sunucusuna taşıyorsanız, veri bağlayıcısını SQL Server Reporting Services çalıştırılan yeni bilgisayara yüklemelisiniz.

Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu içeren Microsoft Dynamics CRM dağıtımını aynı etki alanı içinde veya başka bir etki alanına yeniden dağıtın.

 1. Kuruluş_MSCRM veritabanlarını yedekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. SQL Server çalıştırılan bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft SQL Server 2005'in üzerine gelin ve sonra SQL Server Management Studio'yu tıklatın.
  2. Veritabanları'nı genişletin, Kuruluş_MSCRM veritabanını sağ tıklatın, Görevler'in üzerine gelin ve sonra Yedekle'yi tıklatın.
  3. Hedef altında, yedekleme dosyasının kaydedileceği konumu ekleyin ve Tamam'ı tıklatın.
  4. Taşınması gereken diğer Kuruluş_MSCRM veritabanları için de 1b - 1c arasındaki adımları yineleyin.
 2. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nun çalıştırılacağı yeni bilgisayara Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yükleyin.

  Not Kuruluş adını girmeniz istendiğinde, özgün kuruluş adından farklı bir ad kullanın. Eski kuruluşu yeni yüklemeye alacaksınız. Bu nedenle, yükleme işleminin aynı adlı yeni bir kuruluş oluşturmasını istemezsiniz.
 3. Kuruluş_MSCRM veritabanlarını SQL Server çalıştırılan yeni bilgisayara geri yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. SQL Server çalıştırılan yeni bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft SQL Server 2005'in üzerine gelin ve sonra SQL Server Management Studio'yu tıklatın.
  2. Veritabanları'nı sağ tıklatın ve sonra Veritabanını Geri Yükle'yi tıklatın.
  3. Geri yükleme hedefi altındaki Veritabanı kutusuna Kuruluş_MSCRM veritabanının adını yazın.
  4. Geri yükleme kaynağı altında Aygıt'ı tıklatın, üç nokta düğmesini (...) tıklatın, Kuruluş_MSCRM veritabanını ekleyin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  5. Geri Yükle onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  6. Diğer Kuruluş_MSCRM veritabanları için de 3b - 3e arasındaki adımları yineleyin.
 4. 950680 düzeltmesini uygulayın.

  950680 numaralı düzeltme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

  950680 Microsoft Dynamics CRM 4.0'da bir kuruluşu almak üzere Dağıtım Yöneticisi Kuruluş Alma Sihirbazı'nı kullandığınızda iş akışı kuralları artık çalıştırılmıyor

 5. Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın yeni dağıtımına kuruluşu alın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nun çalıştırıldığı yeni bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Dynamics CRM'nin üzerine gelin ve sonra Dağıtım Yöneticisi'ni tıklatın.
  2. Kuruluşlar'ı sağ tıklatın ve ardından Kuruluş Al'ı tıklatın.
  3. Microsoft Dynamics CRM Professional sürümünü kullanıyorsanız, varolan kuruluşu silmeniz istenir. Yükleme sırasında oluşturulan kuruluşu silmek için Tamam'ı tıklatın.

   Not Bu eylem, asıl Kuruluş_MSCRM veritabanını SQL Server çalıştırılan bilgisayardan silmez.
  4. SQL Server kutusunda, Kuruluş_MSCRM veritabanını geri yüklediğiniz bilgisayarı tıklatın, Kuruluş veritabanı kutusunda kuruluş veritabanını tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.
  5. Görünen adı ve kuruluşun adını yazıp İleri'yi tıklatın.
  6. SQL Server Reporting Services URL'si kutusuna URL'yi yazın ve sonra İleri'yi tıklatın.
  7. Kullanıcıları Eşleme Yöntemi listesinden yöntemi seçin ve İleri'yi tıklatın.
  8. Kullanıcıları eşleyin ve sonra İleri'yi tıklatın.
  9. Sistem Gereksinimleri iletişim kutusunda, İleri'yi ve sonra da Al'ı tıklatın.
Notlar
 • Aynı Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi'ni kullanmayı planlıyorsanız, Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırarak yönlendiriciyi yeni ortam için yapılandırmalısınız.
 • Yeni MSCRM_Config veritabanının bileşenlerini kaydettirmek üzere SQL Server Reporting Services için Microsoft Dynamics CRM Veri Bağlayıcısı'nı yüklemelisiniz.
 • Yeni Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'na bağlanmak üzere Outlook için Microsoft Dynamics CRM İstemcisi'nin Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırmalısınız.
 • Veri Taşıma Yöneticisi'ni yeni Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'na işaret edecek şekilde yeniden yüklemelisiniz.

Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya Microsoft Dynamics CRM sunucu rollerinden birini taşıyın. Ancak SQL Server'u ve SQL Server Reporting Services sunucusunu olduğu gibi bırakın

 1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya sunucu rolünü yeni bir sunucuya yükleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Yeni bilgisayara Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu yükleyin.
  2. Yükleme işlemi sırasında, Dağıtım Seçeneklerini Belirleyin iletişim kutusunda MSCRM_Config veritabanının bulunduğu SQL Server'ın adını yazın ve sonra da Varolan Dağıtıma Bağlan'ı tıklatın.
  3. Yükleme işlemini tamamlayın.
 2. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya sunucu rolünü eski Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'ndan kaldırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Denetim Masası'nda Program Ekle veya Kaldır öğesini açın.
  2. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu seçin ve Değiştir/Kaldır'ı tıklatın.
  3. Kaldırma sihirbazını tamamlayarak, Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya sunucu rolünü eski sunucudan kaldırın.
  Not Bir donanım arızası nedeniyle 2. adımda eski Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nu veya sunucu rolünü kaldıramazsanız 3. adıma geçin.
 3. Dağıtım Yöneticisi'nden sunucuyu kaldırın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'nun çalıştırıldığı bilgisayarda Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft Dynamics CRM'nin üzerine gelin ve sonra Dağıtım Yöneticisi'ni tıklatın.
  2. Sunucular'ı tıklatın. Microsoft Dynamics CRM dağıtımındaki sunucuların listesi görüntülenmelidir. Hiçbir sunucu görüntülenmiyorsa, Sunucular'ı sağ tıklatın ve sonra Yenile'yi tıklatın.
  3. Dağıtımda bulunmayan sunucuyu sağ tıklatın, Sil'i tıklatın ve sonra Evet'i tıklatın. Sunucu, MSCRM_Config veritabanından kaldırılır.
Not Taşıdığınız Microsoft Dynamics CRM rollerine bağlı olarak, yapılandırmayı güncelleştirmek üzere Microsoft Dynamics CRM E-posta Yönlendiricisi'nin Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırmanız gerekebilir. Yeni Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'na bağlanmak üzere Outlook için Microsoft Dynamics CRM İstemcisi'nin Yapılandırma Sihirbazı'nı da çalıştırmanız gerekebilir. Bunun yanı sıra, Veri Taşıma Yöneticisi'ni yeni Microsoft Dynamics CRM Sunucusu'na işaret edecek şekilde yeniden yüklemeniz gerekebilir.
Özellikler

Makale No: 952934 - Son İnceleme: 12 Eyl 2011 - Düzeltme: 1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Geri bildirim