Güvenlik güncelleştirmesi yüklemeye veya kaldırmaya çalıştığınızda SQL Server 2005 Service Pack 2 başarıyla güncelleştirilmiyor


Belirtiler


Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2'ye yönelik bir güvenlik güncelleştirmesini yüklemeye çalıştığınızda, Microsoft SQL Server 2005 başarıyla güncelleştirilmez. Bu sorun, güvenlik güncelleştirmelerinin geri alma işlemi SQL Server 2005 hizmet hesaplarını karşılık gelen yerel SQL Server hizmet gruplarından hatalı şekilde kaldırdığı için oluşur.

Neden


Bu sorun, güvenlik güncelleştirmelerini geri alma işlemi SQL Server 2005 hizmet hesaplarını karşılık gelen yerel SQL Server hizmet gruplarından hatalı şekilde kaldırdığı için oluşur. İzinler, hizmet hesapları yerine yerel hizmet gruplarına atanır. Bu nedenle de hizmetler gerekli kaynaklara erişemediği için başlatılamaz.

Çözüm


Bu sorunu çözümlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bilgisayarınızda bulunan SQL Server 2005 hizmet grubunu belirleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, compmgmt.msc yazın ve ENTER tuşuna basın.
  2. Yerel Kullanıcılar ve Gruplar'ı genişletin ve sonra Gruplar'ı tıklatın.
 2. SQL Server 2005 hizmet grubu, "SQLServer2005" ile başlar. Her bir grubu bulun ve grup üyeliğini belirlemek üzere çift tıklatın. Grup üyeliği boşsa 3. adıma gidin. Grup üyeliği boş değilse, bir sonraki grubu denetleyin.
 3. Hizmetler Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeninde, SQL Server 2005 hizmetleri için hizmet hesabını belirleyin.

  Hizmetler ek bileşenini açmak için Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. SQL Server hizmetlerinin adları "SQL Server" ile başlar. Örneğin, "SQL Server (MSSQLSERVER)", SQL Server'ın varsayılan örneği için bir SQL Engine hizmetidir. Bu hizmetin SQL Server 2005'ten olup olmadığını belirlemek için şu adımları izleyin:
  1. Hizmeti sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
  2. Bu hizmetin program dosyasını bulun. Bu dosya, Çalıştırılabilir dosyanın yolu alanında gösterilir.
  3. Dosya adı, özellikler ve sürüm bilgisini sağ tıklatın. Dosya sürümü "9.0" veya "2005.90" ile başlamalıdır.
 5. Bilgisayar Yönetimi MMC ek bileşeninde, 2. adımda bulduğunuz hizmet grubu adını çift tıklatın. Hizmet grubunda hizmet hesabı girdisinin eksik olup olmadığını belirleyin. Hizmet hesabı girdisi eksikse, Ekle'yi tıklatın, Seçilecek nesne adını girin iletişim kutusuna hizmet hesabı adını yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Not Bilgisayar Yönetimi MMC ek bileşenini açmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, compmgmt.msc yazın ve ENTER tuşuna basın.
 6. Hizmetler MMC ek bileşeninde, SQL Server hizmetlerini başlatın.

  Not Hizmetler ek bileşenini açmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve ENTER tuşuna basın.

Daha fazla bilgi


Microsoft SQL Server 2005 Kurulum programı, yüklediğiniz her hizmet için yerel bir Windows grubu oluşturur. Oluşturulan Windows grubuna "hizmet grubu" adı verilir.

SQL Server 2005 Kurulum programı, her hizmetin hizmet hesabını karşılık gelen gruba ekler. Belirli bir SQL Server hizmeti için gerekli olan tüm Windows NT izinleri her bir Windows grubuna atanır.

Bu gruplar, SQL Server hizmetlerini ve diğer yürütülebilir dosyaları çalıştırmak için gerekli olan izinleri atama işlemini kolaylaştırır. Bu gruplar ayrıca SQL Server dosyalarının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. SQL Server hizmetleri, Windows kaynaklarına ve SQL Server kaynaklarına hizmet grubu üyeliği aracılığıyla erişir.

SQL Server 2005 kurulumu sırasında aşağıdaki hizmetler ve hizmet grupları oluşturulur.
SQL Server hizmeti
Hizmet grubu
SQL ServerVarsayılan örneği: SQLServer2005MSSQLUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER
Adlandırılan örneği: SQLServer2005MSSQLUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı
SQL Server AracısıVarsayılan örneği: SQLServer2005SQLAgentUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER

Adlandırılan örneği: SQLServer2005SQLAgentUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı
Analiz HizmetleriVarsayılan örneği: SQLServer2005MSOLAPUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER

Adlandırılan örneği: SQLServer2005MSOLAPUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı
Raporlama HizmetleriVarsayılan örneği:

SQLServer2005ReportServerUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER ve SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER


Adlandırılan örneği:

SQLServer2005ReportServerUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı ve SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı
Bildirim HizmetleriVarsayılan veya adlandırılan örneği: SQLServer2005NotificationServicesUser$BilgisayarAdı
Tümleştirme Hizmetleri Varsayılan veya adlandırılan örneği: SQLServer2005DTSUser$BilgisayarAdı
Tam Metin AramasıVarsayılan örneği: SQLServer2005MSFTEUser$BilgisayarAdı$MSSQLSERVER

Adlandırılan örneği: SQLServer2005MSFTEUser$BilgisayarAdı$ÖrnekAdı
SQL Server TarayıcısıVarsayılan veya adlandırılan örneği: SQLServer2005SQLBrowserUser$BilgisayarAdı
SQL Server Active Directory YardımcısıVarsayılan veya adlandırılan örneği: SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser$BilgisayarAdı
Windows hizmet hesaplarını kurma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: