Hyper-V rolünün yüklü olduğu Windows Server 2008 tabanlı bilgisayarları Windows Server 2008 R2'ye yükseltme

GİRİŞ

Bu makalede, Hyper-V rolünün etkinleştirilmiş olduğu Windows Server 2008 yüklemesinden Windows Server 2008 R2'ye yükseltme veya geçiş yapmak için kullanılabilecek seçenekler açıklanmaktadır. Sanal makineler çalıştıran Windows Server 2008 Yük Devretme Kümeleri için, bu makalenin "Yük devretme kümelerindeki sanal makineler için yükseltme yönergeleri" bölümüne bakın.

Daha fazla bilgi

Yöntem 1

Ana bölümü Windows Server 2008'den Windows Server 2008 R2'ye yükseltin.

Not Yükseltme işlemi sırasında, uyumluluk raporu, yükseltmeye devam etmeden önce Sunucu Yöneticisi'ni kullanarak Hyper-V rolünü kaldırmanız gerektiğini bildirir. Bu işlem gerekli değildir. Ancak yükseltme işlemine devam etmeden önce sanal makinelerinizi yedeklemeniz veya Hyper-V Yöneticisi'ni kullanarak vermeniz önerilir. Bunun yanı sıra, yükseltme işleminden önce aşağıdaki noktaları göz önüne alın:
 • Hyper-V, RTM (KB 950050) veya daha ileri düzeyde olmalıdır. Bu gereksinim karşılanmıyorsa, yükseltme işlemine devam etmeniz engellenir.
 • Yükseltme işleminden önce tüm sanal makineler kapatılmalıdır. Kaydedilmiş durumlar Windows Server 2008 ile Windows Server 2008 R2 arasında uyumlu değildir. Sanal makinelerden biri kaydedilmiş durumdayken ana bölüm yükseltilirse, sanal makineyi açmak üzere sağ tıklatıp Kaydedilmiş durumu yoksay seçeneğini belirlemelisiniz.
 • Çevrimiçi Anlık Görüntü işlevselliği kaydedilmiş durumları kullandığı için, Çevrimiçi Anlık Görüntüler Windows Server 2008 ile Windows Server 2008 R2 arasında tam olarak uyumlu değildir. Çevrimiçi Anlık Görüntüler, sanal makine açık durumdayken alınan anlık görüntülerdir. Çevrimdışı Anlık Görüntüler, sanal makine kapalıyken alınan anlık görüntülerdir. Çevrimdışı Anlık Görüntüler, Windows Server 2008 R2 ile tam uyumludur. Sanal makineler, yükseltme işleminden önce sanal makine kapalıyken uygulanan çevrimiçi anlık görüntüde başarıyla başlatılır. Bu durum, Hyper-V Yöneticisi'nde, anlık görüntünün altında Şimdi'yi işaret eden yeşil ok ile gösterilir.


  Sanal makineyi başka bir anlık görüntüyle açmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  Not Aşağıdaki adımlarda, sanal makine için yapılandırılmış tüm anlık görüntüleri kullanmaya devam etmeniz gerektiği varsayılmaktadır. Anlık görüntüler artık gerekmiyorsa, Hyper-V Yöneticisi'ni kullanarak anlık görüntülerinizi silebilir ve daha sonra sanal makineyi kapatarak verilerin ana sanal sabit disk ile birleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şu Microsoft Web sitesine bakın:
  Hyper-V Sanal Makine Anlık Görüntüleri: SSS

  http://technet.microsoft.com/tr-tr/library/dd560637(WS.10).aspx
  1. Hyper-V Yöneticisi'ni kullanarak, uygulamak istediğiniz anlık görüntüyü sağ tıklatın ve ardından Anlık Görüntüyü Al ve Uygula'yı tıklatın. Bu işlem, uygulanmış olan anlık görüntüden yeni bir anlık görüntü alır. Bu yeni anlık görüntü artık Windows Server 2008 R2 ile uyumludur. Anlık görüntüyü, bu durumu yansıtacak biçimde yeniden adlandırmanız önerilir. Bu seçeneği belirlerseniz, sanal makinenin son kez başlatılmasından sonra sanal makinenin durumunda yaptığınız tüm değişiklikler kaydedilir.
  2. Yeni R2 anlık görüntüsü alındıktan sonra, 1. adımda seçtiğiniz anlık görüntü uygulanır ve sanal makine kaydedilmiş duruma gelir. Sanal makineyi sağ tıklatın ve ardından Kaydedilmiş durumu sil'i tıklatın.
  3. Sanal makineyi açın.
  4. Windows Server 2008 R2 ile uyumlu bir anlık görüntü elde etmek için, sanal makinenin geçerli durumunu yakalamak üzere yeni bir anlık görüntü alın.
  5. Windows Server 2008'deki her bir anlık görüntü için bu adımları yineleyin. Tüm gerekli anlık görüntülerde bu adımları tamamladıktan sonra, Windows Server 2008'de oluşturulmuş anlık görüntüleri silin ve sonra da sanal makineyi kapatarak birleştirme işleminin başlatılmasını sağlayın.
 • Yükseltme işleminin ardından, Tümleştirme Hizmetleri'ni güncelleştirin. Bunu yapmak için, Sanal Makine Bağlantısı penceresini açın ve sonra da Eylem menüsünde Tümleştirme Hizmetleri Kurulum Diskini Yerleştirin'i tıklatın.

  Not Windows Server 2008 R2 tabanlı bir bilgisayarda, Windows Vista ve Windows Server 2008 için Tümleştirme Hizmetleri, Programlar ve Özellikler altında "KB955484" olarak listelenir.

Yöntem 2

Hyper-V'nin etkinleştirilmiş olduğu Windows Server 2008 tabanlı bir bilgisayardan sanal makineyi verin ve daha sonra Hyper-V'nin etkinleştirilmiş olduğu Windows Server 2008 R2 çalıştırılan sunucuya alın.

Not Sanal makine verilmeden önce kapatılmış olmalıdır. Sanal makineyi kaydedilmiş durumuyla verdiyseniz, Windows Server 2008 R2'de geri yükleyemezsiniz. Sanal makineyi Windows Server 2008 R2'ye aldıktan sonra başlatmak için, sanal makineyi açabilmek için önce kaydedilmiş durumu yoksaymanız gerekir. Sanal makinenin anlık görüntüleri varsa, bu anlık görüntüleri verme işleminden önce birleştirmeniz veya Yöntem 1'deki adımları kullanarak anlık görüntüleri kurtarıp yeniden oluşturmanız gerekir.

Sanal makineyi aldıktan sonra Tümleştirme Hizmetleri'ni güncelleştirin. Bunu yapmak için, Sanal Makine Bağlantısı penceresini açın ve sonra da Eylem menüsünde Tümleştirme Hizmetleri Kurulum Diskini Yerleştirin'i tıklatın.

Not Windows Server 2008 R2 tabanlı bir bilgisayarda, Windows Vista ve Windows Server 2008 için Tümleştirme Hizmetleri, Programlar ve Özellikler altında "KB955484" olarak listelenir.

Yöntem 3

Hyper-V VSS Yazıcısı'ndan yararlanan yedekleme yazılımlarıyla, Windows Server 2008'de çalıştırılan sanal makineyi yedekleyin ve Windows Server 2008 R2'de geri yükleyin.

Sanal makineyi geri yükledikten sonra Tümleştirme Hizmetleri'ni güncelleştirin. Bunu yapmak için, Sanal Makine Bağlantısı penceresini açın ve sonra da Eylem menüsünde Tümleştirme Hizmetleri Kurulum Diskini Yerleştirin'i tıklatın.

Not Windows Server 2008 R2 tabanlı bir bilgisayarda, Windows Vista ve Windows Server 2008 için Tümleştirme Hizmetleri, Programlar ve Özellikler altında "KB955484" olarak listelenir.

Yük devretme kümelerindeki sanal makineler için yükseltme yönergeleri

Windows Server 2008 kümesinde kümelenmiş kaynak olarak yapılandırılmış yüksek oranda kullanılabilir sanal makineleriniz varsa, sanal makinelerinizi ve kümelerinizi Windows Server 2008 R2'ye yükseltmek için aşağıdaki adımları uygulamalısınız.


Not Ana bölümde başka kümelenmiş hizmetler veya uygulamalar çalıştırıyorsanız, bu kaynakları Windows Server 2008 R2'ye taşıma hakkında bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Hyper-V sunucularının ana bölümünde başka hizmet veya uygulamaların çalıştırılması önerilmez.
 1. Yük Devretme Kümesi Yöneticisi ek bileşenini (CluAdmin.msc) kullanarak bir Hızlı Geçiş gerçekleştirip tüm sanal makineleri düğümlerin bir alt kümesine taşıyın. Düğümlerin herhangi bir sanal makine barındırmayan diğer alt kümelerini çıkarın. Bunu yapmak için, Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'nde düğümleri sağ tıklatın, Taşıma Eylemleri'ni tıklatın ve sonra da Çıkar'ı tıklatın. Alt kümenin boyutu, alt kümede barındırılan sanal makineler Windows Server 2008 çalıştırılmaya devam edilen diğer düğümlerde saklanabilecek büyüklükte olmalıdır. Örneğin, dört düğüm içeren bir kümeden iki düğümü çıkararak, kalan düğümlerin ilk düğüm grubu tarafından barındırılmakta olan sanal makineleri saklayabilmesini sağlayın. Çıkarılan düğümlerin, özgün kümenin paylaşılan depolama alanında maskelenmesini sağlayın.
 2. Çıkarılan düğüm alt kümesinde Windows Server 2008 R2'nin temiz yüklemesini gerçekleştirin ve ardından Hyper-V rolünü ve Yük Devretme Kümesi özelliğini etkinleştirin.


  Önemli Yük devretme kümesinde yükseltme işlemi desteklenmediği için temiz yükleme yapılması gerekmektedir.
 3. Çıkarılan düğümleri içeren yeni bir küme oluşturun ve sonra da tüm Yapılandırma Doğrulama Sihirbazı sınamalarını çalıştırın. Mümkünse, Windows Server 2008 R2 kümesinde Küme Paylaşılan Birimleri'ni (CSV) etkinleştirin ve bazı CSV diskleri oluşturun.
 4. Özgün kümedeki sanal makineleri yükseltme işlemi için hazırlayın. Sanal makinenin durumuna bağlı olarak, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
  • Sanal makine Çalışıyor durumuna sahipse, Hyper-V Yöneticisi'ni kullanarak sanal makineyi kapatın.
  • Sanal makine Kaydedilmiş durumuna sahipse, Hyper-V Yöneticisi'ni kullanarak sanal makineyi kaydedilmiş durumundan başlatın ve ardından kapatın. Kaydedilmiş durumlar, ana bilgisayarınızı Windows Server 2008 R2'ye yükseltirken desteklenmemektedir.
  • Sanal makinede gereksinim duyduğunuz bir çevrimiçi anlık görüntü varsa, ilgili anlık görüntüyü uyguladıktan sonra sanal makineleri kapatın.
 5. Sanal makinenizi yükseltme işlemine hazırlamak için aşağıdaki adımlardan birini uygulayın:

  Önemli Sanal makineleri bir CSV diskine taşıyorsanız, bu makalenin ilerisindeki "Sanal makineyi CSV olmayan bir diskten CSV diskine geçirme" bölümündeki ilgili adımları uygulayın.
  1. Sanal makineleri verin. Windows Server 2008 R2 kümesi için aynı SAN depolama alanını kullanacaksanız yalnızca yapılandırmayı verebilirsiniz. Windows Server 2008'deki Hyper-V Yöneticisi'nde Eylem menüsünden Ver'i seçerek sanal makineyi verin. Yalnızca sanal makine yapılandırmasını ver onay kutusunu işaretlediğinizden emin olun.

  2. Dilediğiniz bir yedekleme uygulamasını kullanarak sanal makineleri yedekleyin.
 6. Özgün kümede Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'ni açın ve sanal makine yapılandırma kaynaklarını Çevrimdışı duruma getirin.
 7. Aynı depolama alanını yeni kümede de kullanacaksanız özgün kümede maskeleyin mask ve daha sonra yeni kümede (Windows Server 2008 R2'de) kullanılabilir yapın.
 8. 5. adımda gerçekleştirdiğiniz işleme bağlı olarak, bu adımlardan birini uygulayarak sanal makineleri yeni Windows Server 2008 R2 Kümesi'ne taşıyın.

  Önemli Sanal makinelerinizi bir CSV diskine taşıyorsanız, "Sanal makineyi CSV olmayan bir diskten CSV diskine geçirme" bölümündeki ilgili adımları uygulayın.
  1. Sanal makineleri yukarıdaki adım 5a'yı kullanarak verdiyseniz, bunları yeniden küme düğümlerine alın. Sanal makineleri almak için, "Kümelenmiş ortamlarda sanal makineleri verme ve alma" bölümündeki adımları uygulayın.
  2. Adım 5b'yi kullanarak sanal makineleri yedeklediyseniz, bir yedekleme uygulaması kullanarak sanal makineyi kümelenmiş diske geri yükleyin.
 9. Bu Windows Server 2008 R2 kümesinde bulunan her sanal makine için Tümleştirme Hizmetleri'ni güncelleştirin. Bunu yapmak için, sanal makineyi açın, Sanal Makine Bağlantısı penceresini açın ve sonra da Eylem menüsünde Tümleştirme Hizmetleri Kurulum Diskini Yerleştirin'i tıklatın.


  Not Windows Server 2008 R2'de, Windows Vista ve Windows Server 2008 için Tümleştirme Hizmetleri, Programlar ve Özellikler altında "KB955484" olarak listelenir.
 10. Tüm sanal makineler Windows Server 2008 R2 kümesinde çalışmaya başladıktan ve tüm öğeler sınanıp tümüyle işlevsel oldukları doğrulandıktan sonra, Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'ni kullanarak eski kümeyi kaldırın. Bunu yapmak için, kümeyi Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'nde sağ tıklatın, Diğer Eylemler'i tıklatın ve sonra da Kümeyi Kaldır'ı tıklatın.
 11. Eski kümedeki kalan düğümler için, Windows Server 2008 R2'nin temiz yüklemesini gerçekleştirin ve gerekirse Hyper-V rolünü ve Yük Devretme Kümesi özelliğini etkinleştirin. Bu düğümleri yeni kümeye katın.

Sanal makineyi CSV olmayan bir diskten CSV diskine geçirme

 1. Sanal makineleri verin. Sanal sabit disklerinizin depolandığı konum üzerinde sahip olmak istediğiniz denetim düzeyine bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
  1. Hyper-V Yöneticisi'nin sanal makine yapılandırmasıyla birlikte sanal sabit diskleri de taşımasını isterseniz, Hyper-V Yöneticisi'ndeki Eylem menüsünden Ver'i seçin ve sanal makineyi vermek istediğiniz klasörü belirtin. Windows Server 2008 Hyper-V çalıştırıyorsanız, Yalnızca sanal makine yapılandırmasını ver onay kutusunun işaretli olmadığından emin olun.


  2. Geçiş işlemi sırasında sanal sabit disklerin yerleştirileceği konum üzerinde tam denetime sahip olmak istiyorsanız, Hyper-V Yöneticisi'ndeki Eylem menüsünde Ver'i seçerek sanal makineyi CSV Klasörü'ne verin. Yalnızca sanal makine yapılandırmasını ver seçeneğini belirleyin.


 2. Sanal Makine Yöneticisi'nden, sanal makineyi silin.

 3. Depolama alanını kümenin "Kullanılabilir Depolama Alanı" grubuna eklemek için, soldaki gezinti bölmesinde Depolama Alanı düğümünü seçin ve ardından Depolama Alanı Ekle'yi tıklatın. Bir diski Küme Paylaşılan Birimi yapmak için, Küme Paylaşılan Birimleri özelliğini Yük Devretme Kümesi'nin Genel Bakış sayfasından etkinleştirin, soldaki gezinti bölmesinden Küme Paylaşılan Birimleri düğümünü seçin, Depolama Alanı Ekle'yi seçin ve sonra da bir disk belirleyin. Bu disk, Küme Paylaşılan Birimleri grubuna eklenir ve bu grup için C:\ClusterStorage\Volume4 gibi bir dizin oluşturulur.

 4. Sanal makinenizi vermek için adım 1b'yi kullandıysanız, "Kümelenmiş ortamlarda sanal makineleri verme ve alma" bölümündeki adımları uygulayın. Aksi durumda, sanal makineyi Hyper-V Yöneticisi'ndeki Alma kullanıcı arabirimini kullanarak alın.


 5. Yük Devretme Kümesi Yöneticisi'nden, sanal makineyi yüksek oranda kullanılabilir yapın

Kümelenmiş ortamlarda sanal makineleri verme ve alma

Sanal makineleri vermek için şu adımları izleyin:
 1. Sanal makinelerin yalnızca yapılandırmalarını verirseniz, sanal makineyle ilişkilendirilmiş anlık görüntü .avhd ve .vhd dosyalarının listesini almak üzere GetAssociatedVHDLocations komut dosyasını çalıştırın. Bu komut dosyasını edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Komut dosyasını çalıştırmak için şu komutu kullanın:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:SanalMakineAdı
  Örneğin, şu komutu çalıştırın:
  cscript GetAssociatedVHDLocations.vbs /VMName:VM3
  Çıktı şu şekilde olacaktır:
  ########## ParentPath ########## K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd

  ########## ChildPaths ########## C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<AnlıkGörüntü_GUID'si>\fixed_<anlıkgörüntü_GUID'si>.avhd C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V\Snapshots\<AnlıkGörüntü_GUID'si>\fixed_<AnlıkGörüntü_GUID'si>.avhd

  Former Resource Path = "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"
 2. Komut dosyası çıktısında “ChildPaths” altında listelenen .avhd dosyalarını, çıktıdaki ”ParentPath” altında belirtilen .vhd klasörüyle aynı klasöre kopyalayın.
Sanal makineleri almak için şu adımları izleyin:
 1. importVM komut dosyasını aşağıdaki Microsoft Web sitesinden edinin:
 2. Eylem menüsünde Ver'i seçtikten sonra belirtilen Verme Yolu değerini geçirerek sanal makineyi alın. Verme yordamının 1. adımında gösterilen "Former Resource Path" (Önceki Kaynak Yolu) çıktısını, importVM komut dosyasının giriş parametreleri olarak belirtin. Örneğin, Former Resource Path (Önceki Kaynak Yolu) çıktısının şu şekilde olduğunu varsayalım:
  "K:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"K:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  CSV dışındaki bir ortamdan CSV dışındaki başka bir ortama geçiş yapıyorsanız, “K” yerine, artık yeni kümeye bağlı olan depolama alanına atanmış yeni sürücü harfini kullanın. Bu birim daha önce “K:” olarak bağlanmışsa ve artık “Z:” olarak bağlıysa, Kaynak Yolu şu şekildedir:
  "Z:\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd";"Z:\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd" 
  CSV dışındaki bir ortamdan CSV ortamına geçiş yapıyorsanız, “K:\” yerine “C:\ClusterStorage\Volume4 " kullanın; bu durumda, Kaynak Yolları şu şekilde olacaktır:


  "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"

  Bu örnekte, komut dosyasını çalıştırdıktan sonra aşağıdaki çıktıyı görmelisiniz:
  >ImportVM.vbs /ImportDirectory:C:\ClusterStorage\Volume4\vm3Export\MyVM /ResourcePaths: "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd"; "C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd"


  Microsoft (R) Windows Kod Merkezi Sürüm 5.8 Telif Hakkı (C) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

  Kaynak Yolları C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed.vhd C:\ClusterStorage\Volume4:\HarddiskTempStorage0\fixed_diff.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\fixed1.vhd C:\ClusterStorage\Volume4\HarddiskTempStorage0\expanding.vhd

  Sürüyor... %10 tamamlandı. Bitti

  Not Former Resource Paths (Önceki Kaynak Yolları) tırnak işaretleri içine alınmalıdır. Örneğin, şu şekilde kullanın:
  "C:\ClusterStorage\Volume4\MyVM\MyVM.vhd"
Özellikler

Makale No: 957256 - Son İnceleme: 22 Kas 2010 - Düzeltme: 1

Geri bildirim