Visual FoxPro 8.0 veya Visual FoxPro 9.0 için bir güncelleştirme yüklemeye çalıştığınızda hata iletisi: "Kullanmaya çalıştığınız özellik, şu anda kullanılmayan bir ağ kaynağı üzerindedir"

Belirtiler

Microsoft Visual FoxPro 8.0 veya Microsoft Visual FoxPro 9.0 için bir güncelleştirme yüklemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:

Kullanmaya çalıştığınız özellik, şu anda kullanılmayan bir ağ kaynağı üzerindedir.
Yeniden denemek için Tamam'ı tıklatın veya aşağıdaki kutuya Dosya_adı .msi yükleme paketini içeren başka bir klasör yolu girin.

Neden

Bu sorun birkaç nedenle oluşabilir. Nedenler arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Kurulum programı, doğru ürün .msi dosyasını Windows Installer önbelleğinde bulamamaktadır.
  Visual FoxPro 8.0'ı veya Visual FoxPro 9.0'ı yüklediğinizde, Kurulum programı karşılık gelen .msi dosyasını Windows Installer önbelleğine kaydeder. Önbelleğe alınan bu .msi dosyasına, ürünü onarmaya veya yeniden yüklemeye çalıştığınızda veya ürüne güncelleştirme uyguladığınızda başvurulur.

  Belirli durumlarda, Kurulum programı .msi dosyasını Windows Installer önbelleğinde bulamaz. Bu durumlarda, Kurulum programı ürün yüklemesinin var olup olmadığını sınayarak kaynak konumunu çözümlemeye çalışır. Kurulum programı bunu, Kurulum programı en son çalıştırıldığında kullanılan konumda yapar. Kurulum programı kaynak konumunu çözümleyemezse, yükleme medyasını sağlamanızı ister.
 • Dosya karmasının hatalı eşleşmektedir.
  Visual FoxPro güncelleştirmeleri Windows Installer'a dayanır. Windows Installer bilgisayardaki bir dosyanın güncelleştirmede bulunan daha yeni bir dosyayla değiştirilmesi gereken eski bir dosya olup olmadığını belirlemek için dosya sürüm numaralarını kullanır.

  Metin dosyaları ve kaynak dosyaları gibi belirli dosyaların sürüm numaraları yoktur. Bu nedenle, Windows Installer tabanlı güncelleştirmenin daha yeni dosyaları doğrulamak için başka bir yöntem kullanması gerekir. Bu yöntemde, sürüm bilgisi olmayan tüm dosyalar için bir karma değeri kullanılır. Sürüm bilgisi olmayan dosyalar için, bilgisayardaki dosyanın karma değeri ile Windows Installer veritabanında kayıtlı olan karma değeri karşılaştırılır. Bu iki dosya karma değeri farklıysa, Kurulum programı dosyayı kaynak yükleme medyasından almaya çalışır.

  Not Belirli durumlarda, kurulum işlemi sırasında yüklenen bir dosyayı el ile değiştirebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, dosya karması uyuşmazlığı oluşabilir. Bu durumda, bir güncelleştirme yüklemeye çalıştığınızda ürünün yükleme medyasını sağlamanız istenebilir.  Kurulum işlemi sırasında yüklenen bir dosyayı el ile değiştirmenin geçerli nedenleri olabilir. Örneğin, Visual FoxPro'yu kuruluşunuzdaki bir ağ paylaşımına koymadan önce, ürünün lisanslı kopyası için kurulum işlemine bir ürün anahtarı (PID) eklemek isteyebilirsiniz. Bunu, ürünü yüklemesi gereken kullanıcılarla PID'yi paylaşmak zorunda kalmamak için yaparsınız. Genellikle, bu değişiklik Setup.sdb adlı bir metin dosyasında yapılır. Bu tür bir değişiklik yaptığınızda, dosyanın karma değeri artık Windows Installer'ın veritabanındaki karma değeriyle eşleşmez.

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için, ürün yükleme CD'sini bilgisayarın CD sürücüsüne yerleştirin. Ya da, ürün için kullanılabilir yükleme medyasının yolunu sağlayın. Örneğin, yükleme medyası bilgisayarın sabit diskinde veya bir paylaşılan ağ klasöründe olabilir.

Bir güncelleştirmeyi bu sorunun oluştuğu çok sayıda bilgisayara dağıtmaya çalışıyorsanız, /addsource komut satırı seçeneğini kullanmanızı öneririz.

/addsource komut satırı seçeneği nasıl kullanılır

En son Visual FoxPro 8.0 ve Visual FoxPro 9.0 yazılım güncelleştirmeleri addsource komut satırı seçeneğini desteklemektedir. Bir güncelleştirme yüklemeye çalıştığınızda "Belirtiler" bölümünde açıklanan hata iletisini alıyorsanız, /addsource komut satırı seçeneğini kullanın. Windows Installer'ın dosyaları aramasını istediğiniz konumu belirtmek için bu komut satırı seçeneğini kullanın.

Bu komut satırı seçeneğini kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Adım 1: Yüklemeye çalıştığınız yazılım güncelleştirmesinin /addsource komut satırı seçeneğini desteklediğini doğrulama

Bunu yapmak için, aşağıdaki komut satırı anahtarlarından birini kullanarak, kullanım iletişim kutusunu açın:
 • /?
 • /help
/addsource komut satırı seçeneğini destekleyen bir güncelleştirme yüklüyse, bu komut satırı seçeneği kullanım iletişim kutusunda görüntülenir.

Adım 2: Visual FoxPro yükleme medyasını veya bir yönetimsel yansımayı kopyalama

Yazılım güncelleştirmesini uygulamak istediğiniz tüm bilgisayarlardan erişilebilen bir klasör bulun. Ardından, aşağıdaki öğelerden birini bu klasöre kopyalayın.
 • Visual FoxPro yükleme medyası

  Not Yükleme medyasındaki tüm dosyaları kopyalamalısınız.
 • Visual FoxPro ürünü için önceden oluşturulmuş bir yönetimsel yansıma
Notlar
 • Bu klasör genelde bir ağ paylaşımında bulunur.
 • Visual FoxPro yükleme medyası dosyalarını içeren klasördeki Vs_setup.msi dosyasını doğrulamanız gerekir. Vs_setup.msi dosyası, /addsource komut satırı seçeneğini kullanırken gerekir.

Adım 3: /addsource komut satırı seçeneğini kullanma

Yazılım güncelleştirmesini yüklerken /addsource komut satırı seçeneğini kullanın. Bunu yaparken, komutta aşağıdaki sözdizimini kullanın:
Güncelleştirmenin yürütülebilir dosyasının adı /addsource "Ürün için Windows Installer paketinin yolu"
Not Bu komutta, Ürün için Windows Installer paketinin yolu yertutucusu yerine, 2. adımda kopyaladığınız Windows Installer paketinin yolunu kullanın.
Özellikler

Makale No: 957599 - Son İnceleme: 18 May 2009 - Düzeltme: 1

Geri bildirim