.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti

GİRİŞ

.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için GDR (genel dağıtım sürümü) sınıfındaki tüm güncelleştirmeler İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modelini destekler.

.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 veya .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti'ni destekleyen bir düzeltme yüklediğinizi varsayalım. Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesinde yer alan Şu anda yüklü programlar listesinde bu güncelleştirmenin yanı sıra ek bir güncelleştirme (960043) daha görünür. Bu ek güncelleştirmeye temel oluşturucu adı verilir ve İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti'ni destekleyen tüm düzeltmelerde kullanılır.

Bu makalede, .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ve .NET Framework 3.5 Service Pack 1 için İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti açıklanmaktadır.

Daha fazla bilgi

İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modeli nedir?

 .NET Framework ve Microsoft Visual Studio güncelleştirmeleri geleneksel olarak birikimlidir. Örneğin bir ikili dosya her zaman aynı ikili dosyada daha önce yapılan dağıtım hizmeti değişiklikleriyle birlikte gelir. Bu yaklaşım bazı sorunlara neden olmaktadır çünkü sınırlı dağıtım amacıyla ve belirli bir müşteri gereksinimini karşılamak üzere geliştirilen düzeltmeler, güvenlik güncelleştirmeleri ve toplu güncelleştirmelerle birlikte istenmeden yaygın biçimde dağıtılmaktadır. 

Düzeltmeler ve GDR sınıfındaki güvenlik güncelleştirmeleri gibi yayınlar için ayrı dağıtım seçenekleri olması, GDR sınıfındaki yayınlarda yer alan düzeltmeler için işlevsel düzenleme gerçekleştirilmesi olasılığını ortadan kaldırmaktadır. LDR (düzeltmeler gibi sınırlı dağıtım yayınları) ve GDR (güncelleştirmeler, toplu güncelleştirmeler ve güvenlik güncelleştirmeleri gibi genel dağıtım yayınları) için ayrı dağıtım seçenekleri kullanılmasına İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti adı verilir.

İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti tam olarak ne anlama geliyor?

İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti ile, GDR sınıfındaki yayınlara (güncelleştirmeler, toplu güncelleştirmeler ve güvenlik güncelleştirmeleri) yönelik güncelleştirmeler dağıtım yükünün iki sürümünü içerir; bunlardan biri, yalnızca güvenlik düzeltmesini içeren ancak hiçbir toplu düzeltme içermeyen bir "temiz" dağıtım yükü, diğeri ise güvenlik düzeltmesiyle birlikte toplu düzeltmeleri de içeren dağıtım yüküdür.

İlk "temiz" dağıtım yükü, hiçbir düzeltme uygulamamış olan müşteriler (yani çoğu müşteri) ve ikinci toplu dağıtım yükü de bir veya daha fazla düzeltmeyi yüklemiş olan müşteriler içindir.

İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti nasıl çalışır?

Müşteri bir düzeltme yüklediğinde, bu güncelleştirme 960043 numaralı temel oluşturucu güncelleştirmeyle birlikte yüklenir. Bu temel oluşturucu, bilgisayarda ilgili ürüne yönelik sonraki güncelleştirmelere bir düzeltmenin mevcut olduğunu bildiren bir bayrak gibidir.

Müşteri daha sonra GDR sınıfında bir güncelleştirme (güvenlik güncelleştirmesi de dahil) yüklediğinde, bu güncelleştirme temel oluşturucuyu arar. Daha önce herhangi bir düzeltme yüklenmemiş olduğu için temel oluşturucu yoksa, düzeltmenin dahil olmamasını sağlamak üzere GDR seçeneğine ilişkin dağıtım yükü yüklenir.

Temel oluşturucu bulunursa, LDR seçeneğine ilişkin dağıtım yükü (düzeltme içeren bir toplu ikili dosya gibi) yüklenir. Bu model, düzeltmeleri yüklemiş olan müşteriler için GDR yüklemelerini engeller.

Bu modelin avantajı, ilk olarak bir GDR yüklerseniz GDR dağıtım yükünün uygulanmasıdır. Daha sonra bir düzeltme yüklerseniz ve temel oluşturucu varsa, GDR otomatik olarak GDR seçeneği dağıtım yükünden LDR seçeneği dağıtım yüküne dönüştürülür. Böylece düzeltmenin geri alınması engellenir.

Sık sorulan sorular

S1: İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti Visual Studio 2008 SP1 için kullanılabilecek mi?

Y1:
İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modeli desteği şimdilik yalnızca .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.5 SP1 ile sınırlıdır. Bu özelliğin Visual Studio 2008 SP1'e genişletilmesi planlanmamaktadır.

S2: Daha eski .NET Framework (1.0, 1.1, 2.0 RTM/SP1) ve Visual Studio (2002, 2003, 2005) sürümleri ne olacak?

Y2:
İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modeli .NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 ve .NET Framework 3.5 SP1 ile birlikte kullanılmaya başlandı ve sonraki tüm .NET Framework sürümlerinde kullanılabilir olacaktır. Bu dağıtım hizmeti modelinin eski ürün sürümleri için desteklenmesi planlanmamaktadır.

S3: İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti, .NET Framework 4.0 için desteklenecek mi?

Y3:
Evet, .NET Framework 4.0, İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modelini destekleyecektir.

S4: Güncelleştirmede iki dağıtım yükü bulunması, güncelleştirmelerin daha büyük olmasına neden olacak mı?

Y4:
İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modelini destekleyen GDR sınıf güncelleştirmeleri iki yük taşıdığı için: bir tanesi LDR dalından, diğeri GDR dalından; bu güncelleştirmeler İki Seçenekli Dağıtım Hizmeti modelini desteklemeyen eşdeğer güncelleştirmelerden kısmen daha büyüktür. Dosya boyutundaki bu artış çoğu durumda nominal düzeydedir ve birkaç megabayt (MB) ile sınırlıdır.

S5: LDR veya GDR dağıtım yüklerinden hangisinin uygulanması gerektiğini belirtmek için herhangi bir işlem gerçekleştirmem gerekiyor mu?

Y5:
Normal koşullar altında, kullanıcının herhangi bir işlem gerçekleştirmesi gerekmez; bilgisayar bir düzeltmenin varlığını, temel oluşturucuyu kullanarak otomatik olarak işaretleyecektir. İlerideki GDR'ler, temel oluşturucunun mevcut olup olmadığına dayalı olarak LDR dağıtım yükünün mü yoksa GDR dağıtım yükünün mü uygulanmasını gerektiğini otomatik olarak belirleyecektir.

S6: GDR sınıfı bir güncelleştirmeyi (güncelleştirme, toplu güncelleştirme veya güvenlik güncelleştirmesi) kaldırırken herhangi bir işlem gerçekleştirmem gerekiyor mu?

Y6:
Hayır, GDR sınıfı güncelleştirmeyi kaldırırken özel bir işlem gerçekleştirmeniz gerekmez.

S7: Bir düzeltmeyi kaldırırken herhangi bir işlem gerçekleştirmem gerekiyor mu?

Y7:
 Hayır, düzeltmeyi kaldırırken özel bir işlem gerçekleştirmeniz gerekmez. 

S8: Temel güncelleştirmeyi kaldırırsam ne meydana gelir?

Y8:
 Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır öğesini kullanarak Temel güncelleştirme 960043'ü el ile kaldırmayın. Bu, desteklenmeyen bir senaryodur ve temel güncelleştirmeyi kaldırırsanız ilerideki güncelleştirmeler düzgün şekilde uygulanamayabilir.

S9: Sistemimi GDR güncelleştirmesi yükledikten sonra yalnızca GDR yükünün uygulandığı duruma nasıl geri getiririm?

Y9: Sisteminizi GDR yüklerinin uygulamaya başlatılacağı duruma geri getirmek için ürünü kaldırdıktan sonra yeniden yüklemek zorundasınız. Bunu yaptıktan sonra, tüm uygulanabilir güvenlik güncelleştirmelerini uyguladığınızdan emin olun. 
Özellikler

Makale No: 960043 - Son İnceleme: 27 Eyl 2012 - Düzeltme: 1

Geri bildirim