Windows'un görüntüsünü hazırlarken varsayılan yerel kullanıcı profilini özelleştirme

GİRİŞ

Bu makalede, aşağıdaki işletim sistemlerinden birini çalıştıran bir bilgisayarda bir görüntü oluşturulurken varsayılan yerel kullanıcı profili ayarlarının nasıl özelleştirileceği açıklanmaktadır:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Görüntü dağıtıldıktan sonra, varsayılan yerel kullanıcı profili ayarları bilgisayarda oturum açan tüm yeni kullanıcılara uygulanır.

Varsayılan kullanıcı profilini veya zorunlu kullanıcı profilini özelleştirmek için, ilk önce varsayılan kullanıcı profilini özelleştirmelisiniz. Varsayılan kullanıcı profili daha sonra ilgili paylaşılan klasöre kopyalanarak, varsayılan kullanıcı profili veya zorunlu kullanıcı profili yapılabilir.

Varsayılan kullanıcı profili bu makalede açıklanan şekilde özelleştirildiğinde, kaynak profilini birden çok kullanıcı tarafından kullanılabilecek biçimde yeniden oluşturur. Bu, Windows işletim sisteminde varsayılan kullanıcı profilini özelleştirmek için desteklenen tek yöntemdir. Varsayılan kullanıcı profilini özelleştirmek için başka yöntemler kullanmaya çalışırsanız, bu yeni varsayılan kullanıcı profiline gerekli olmayan bilgiler eklenebilir. Bu gerekli olmayan bilgiler, uygulamalar ve sistem kararlılığı ile ilgili önemli sorunlara yol açabilir.

Not Bu makale, görüntü oluştururken varsayılan yerel kullanıcı profillerini özelleştirme ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış tüm yordamların yerine geçer.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'de varsayılan kullanıcı profilini özelleştirme

Unattend.xml yanıt dosyasında Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile parametresini kullanmak, varsayılan kullanıcı profilini özelleştirmek için desteklenen tek yöntemdir. Unattend.xml yanıt dosyası Sistem Hazırlama Aracı'na (Sysprep.exe) geçirilir.

Adım 1: Varsayılan kullanıcı profilini yapılandırın

 1. Yerleşik yerel Yönetici hesabını kullanarak Windows'da oturum açın.
  Not Bu işlem için bir etki alanı hesabı kullanamazsınız.
 2. Kullanıcı Hesapları adlı denetim masası öğesini açın ve Windows'da oturum açmak için kullandığınız Yönetici düzeyinde kullanıcı hesabı dışında tüm eklenmiş kullanıcı hesaplarını kaldırın.
 3. Varsayılan kullanıcı profiline kopyalamak istediğiniz ayarları yapılandırın. Bunlar masaüstü ayarları, sık kullanılanlar ve Başlat menüsü seçenekleridir.
  Not Windows 7'de, Başlat menüsü ve Görev Çubuğu özelleştirmeleri kısıtlıdır. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Adım 2: Profil Kopyalama parametresini içeren bir Unattend.xml dosyası oluşturun

Profili Kopyala parametresini içeren bir Unattend.xml dosyası oluşturun (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Bu Profil Kopyalama parametresi kullanıldığında, oturum açmış geçerli kullanıcının ayarları varsayılan kullanıcı profiline kopyalanır. Bu parametrenin özelleştirilmiş geçişte "true" olarak ayarlanmış olması gerekir.
Windows Sistem Görüntü Yöneticisi (Windows SIM), bir grafik kullanıcı arabiriminde (GUI) katılımsız Windows Kurulumu yanıt dosyalarını oluşturur ve yönetir.

Yanıt dosyaları, varsayılan Windows yüklemesini yapılandırmak ve özelleştirmek için Windows Kurulumu sırasında kullanılan XML tabanlı dosyalardır.

Windows Sistem Görüntü Yöneticisi aracını kullanarak Unattend.xml dosyasını oluşturun. Windows Sistem Görüntü Yöneticisi aracı, Windows Otomatik Yükleme Seti'nin (Windows AIK) bir parçası olarak gelir. Aşağıdaki web sitelerinin birinden işletim sisteminiz için AIK'yi edinin:
Windows AIK hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows Otomatik Yükleme Seti (AIK) (tr-TR). Yanıt dosyası oluşturma hakkında yönergeler, Windows AIK'deki Yardım bilgilerinde bulunabilir. Yanıt dosyası oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows SIM'de Yanıt Dosyaları ile Çalışma.
Adım 3: Unattend.xml dosyasında varsayılan kullanıcı profilini özelleştirin

 1. Yükseltilmiş bir komut istemi açın. Bunu yapmak için Başlat'ı tıklatın, Arama kutusuna cmd yazın, Programlar listesinde cmd'yi sağ tıklatın ve sonra Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
  Yönetici parolası girmeniz veya onaylamanız istenirse, parolayı yazın veya onaylayın
 2. Komut istemine şu komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Not: Sysprep.exe %systemdrive%\Windows\System32\sysprep dizininde yer alır.
 3. CopyProfile komutunun başarıyla tamamlandığını doğrulamak için aşağıdaki dosyayı açın: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Aşağıdaki ('specialize' geçişindeki) satırlara benzer satırlar arayın:
  [shell unattend] c:\Users\Administrator hesabından CopyProfileDirectory başarılı oldu.
  [shell unattend] CopyProfile başarılı oldu.

  Bu satırda, CopyProfile komutunun başarılı olup olmadığının ve varsayılan kullanıcı profiline hangi kullanıcı profilinin kopyalandığının belirtildiğine dikkat edin.
 5. Görüntüyü yakalayın.
 6. Görüntüyü dağıtın.
Bir görüntüyü yakalamak ve dağıtmak üzere Sysprep'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Sysprep Teknik Başvurusu.
Notlar
 • Profili Kopyala parametresinin kullanılabilmesi için, /generalize anahtarını sysprep.exe ile kullanmalısınız. İstenen Unattend.xml dosyasını işaret etmek için /unattend seçeneği kullanılır. Bu nedenle, bu örnekte, Unattend.xml dosyası c:\answerfile klasöründe bulunmaktadır.
 • Temiz bir Windows yüklemesi gerçekleştirdiğinizde veya Sysprep aracını çalıştırdığınızda yerleşik yönetici hesabı profili silinir. CopyProfile ayarı, yerleşik yönetici hesabı silinmeden önce işlenir. Bu nedenle, yaptığınız tüm özelleştirmeler yeni kullanıcı hesabı profilinde görünür. Yerleşik yönetici hesabı profil ayarları da buna dahildir.
 • Not Birden çok kullanıcı profili varsa, Windows sysprep aracı varsayılan kullanıcı profiline kopyalamak için beklenmedik bir profili seçebilir. Daha fazla bilgi için, şu Microsoft Bilgi Bankası makalesini görüntüleyin:2101557: Varsayılan kullanıcı profilinde yapılan tüm özelleştirmeler kaybolur (Bu sayfa İngilizce olabilir)
 • Tüm özelleştirmeler yeni profillere dağıtılmaz. Bazı ayarlar yeni kullanıcı oturum açma işlemi tarafından sıfırlanır. Bu ayarları yapılandırmak için, Grup İlkesi ayarlarını veya komut dosyasını kullanın.Otomatik Görüntü Oluşturma ve Dağıtma Sistemleri'ni kullanıyorsanız göz önüne alınması gerekenler

 • Microsoft Dağıtım Araç Seti veya System Center Configuration Manager gibi araçları kullanırken, Sysprep komutunu çalıştırmak için CopyProfile ayarı gerekli değildir. Bu araçlar genellikle görüntü diske dağıtıldıktan sonra Sysprep komutu çalıştırılıp işletim sistemi ilk kez başlatılmadan önce Unattend.xml dosyasını değiştirir. Bu nedenle, Microsoft Dağıtım Araç Seti veya System Center Configuration Manager dağıtım işleminde kullanılan Unattend.xml dosyasının CopyProfile ayarını içermesi gerekir.
 • Görüntü oluşturma işlemi sırasında Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 veya Windows Server 2008 R2 yükleme medyasından Kurulum'u çalıştırırken CopyProfile ayarını true (doğru) olarak ayarlarsanız, yönetici profili ayarları istem dışı olarak varsayılan kullanıcı profiline kopyalanabilir. Yönetici profili ayarları genellikle yükleme medyasındaki Install.wim dosyasında bulunur.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'de varsayılan kullanıcı profilini bir ağ varsayılan kullanıcı profiline dönüştürme

Varsayılan kullanıcı profilini, ağ varsayılan kullanıcı profiline dönüştürmek için şu adımları izleyin:
 1. Özelleştirilmiş varsayılan kullanıcı profiline sahip olan bilgisayarda oturum açmak için, yönetim kimlik bilgilerine sahip bir hesap kullanın.
 2. Run komutunu kullanarak, etki alanı denetleyicisinin NETLOGON paylaşılan klasörüne bağlanın. Örneğin, bu yol şuna benzer:
  \\<Sunucu_adı>\NETLOGON
 3. NETLOGON paylaşılan klasöründe yeni bir klasör oluşturun ve Varsayilan Kullanici.v2 olarak adlandırın.
 4. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayar'ı sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra da Gelişmiş sistem ayarları'nı tıklatın.
 5. Kullanıcı Profilleri altında, Ayarlar'ı tıklatın. Kullanıcı Profilleri iletişim kutusunda, bilgisayarda depolanan profillerin listesi görüntülenir.
 6. Varsayılan Profil'i seçin ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
 7. Profilin kopyalanacağı yer metin kutusuna, 3. adımda oluşturduğunuz Windows varsayılan kullanıcı profilinin ağ yolunu yazın. Örneğin, şu yolu yazın:
  \\<Sunucu_adı>\NETLOGON\Varsayilan Kullanici.v2
 8. Kullanımına izin verilen profiller altında Değiştir'i tıklatın, ad olarak Herkes yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 9. Profili kopyalamaya başlamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 10. Kopyalama işlemi tamamlandığında bilgisayar oturumunu kapatın.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2'de varsayılan kullanıcı profilini zorunlu kullanıcı profiline dönüştürme

Varsayılan yerel kullanıcı profilini zorunlu profil olacak biçimde yapılandırabilirsiniz. Böylece tüm kullanıcılar tek bir profili kullanabilirler. Bunu yapmak için, zorunlu profil konumunu hazırlamanız, varsayılan yerel kullanıcı profilini zorunlu profil konumuna kopyalamanız ve sonra da kullanıcı profilinin konumunu, zorunlu profili işaret edecek biçimde yapılandırmalısınız.


Adım 1: Zorunlu profil konumunu hazırlayın

 1. Merkezi bir dosya sunucusunda yeni bir klasör oluşturun veya gezici kullanıcı profilleri için kullandığınız varolan bir klasörü kullanın. Örneğin, klasör adı olarak "Profiller" adını şu şekilde kullanabilirsiniz:
  \Profiles
 2. Yeni bir klasör oluşturuyorsanız, klasörü kuruluşunuz için uygun bir ad kullanarak paylaşın.
  Not Gezici kullanıcı profillerini içeren paylaşılan klasörlerin paylaşım izinlerinde, Authenticated Users grubu için Tam Denetim izinleri etkinleştirilmelidir. Zorunlu kullanıcı profillerini depolamak için ayrılmış klasörlerin paylaşım izinlerinde, Authenticated Users grubu için Okuma izinleri ve Administrators grubu için Tam Denetim izinleri etkinleştirilmelidir.
 3. Adım 1a'da oluşturulan veya tanımlanan klasör içinde yeni bir klasör oluşturun. Zorunlu kullanıcı profili belirli bir kullanıcı içinse, bu yeni klasörün adı, kullanıcı hesabının oturum açma adıyla başlamalıdır. Zorunlu kullanıcı profili birden çok kullanıcı içinse buna uygun şekilde adlandırın. Örneğin, aşağıdaki etki alanında bir zorunlu profil vardır ve klasör adı "zorunlu" sözcüğüyle başlamaktadır:
  \Profiller\zorunlu
 4. Adın ardından .v2 uzantısını ekleyerek klasörü adlandırmayı tamamlayın. Adım 1c'de kullanılan örnekte klasör "zorunlu" olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle, bu kullanıcı için aşağıdaki klasörün son adı "zorunlu.v2" olacaktır:
  \Profiller\zorunlu.v2
Adım 2: Varsayılan kullanıcı profilini zorunlu profil konumuna kopyalama

 1. Özelleştirilmiş bir varsayılan yerel kullanıcı profili olan bilgisayarda, yönetici kimlik bilgileri olan bir hesap kullanarak oturum açın.
 2. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayar'ı sağ tıklatın, Özellikler'i tıklatın ve sonra da Gelişmiş Sistem Ayarları'nı tıklatın.
 3. Kullanıcı Profilleri altında, Ayarlar'ı tıklatın. Kullanıcı Profilleri iletişim kutusunda, bilgisayarda depolanan profillerin listesi görüntülenir.
 4. Varsayılan Profil'i seçin ve ardından Kopyala'yı tıklatın.
 5. Profilin kopyalanacağı yer metin kutusuna, "Adım 1: Zorunlu profil konumunu hazırlayın" bölümünde oluşturduğunuz Windows varsayılan kullanıcı klasörünün ağ yolunu yazın. Örneğin şu yolu yazın:
  \\<Sunucu_adı>\Profiller\zorunlu.v2
 6. Kullanımına izin verilen profiller altında Değiştir'i tıklatın, ad olarak Herkes yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 7. Profili kopyalamaya başlamak üzere Tamam'ı tıklatın.
 8. Kopyalama işlemi tamamlandığında bilgisayar oturumunu kapatın.
 9. Merkezi dosya sunucusunda, "Adım 1: Zorunlu profil konumunu hazırlama" bölümünde oluşturduğunuz klasörü bulun.
 10. Düzenle'yi ve sonra Klasör seçenekleri'ni tıklatın.
 11. Görünüm sekmesini tıklatın, Gizli dosya ve klasörleri göster onay kutusunu tıklatıp seçin, Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle onay kutusunu tıklatıp temizleyin, Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle onay kutusunu tıklatıp temizleyin, uyarıyı yoksaymak için Evet'i tıklatın ve sonra da değişiklikleri uygulayıp iletişim kutusunu kapatmak üzere Tamam'ı tıklatın.
 12. NTUSER.DAT dosyasını bulup sağ tıklatın, Yeniden Adlandır'ı tıklatın, dosyanın adını NTUSER.MAN olarak değiştirin ve ENTER tuşuna basın.
Not Profiller daha önce Sistem Denetim Masası öğesi kullanılarak kopyalanabiliyordu. Profilin kullanılamamasına yol açacak veriler ekleyebileceği için, bu varsayılan profile kopyalama seçeneği artık devre dışı bırakılmıştır.

Adım 3: Kullanıcı hesabını hazırlayın

 1. Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2008 tabanlı bir bilgisayarda etki alanı yöneticisi olarak Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları yönetim konsolunu açın.
 2. Zorunlu kullanıcı profilini uygulamak istediğiniz kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
 3. Profil sekmesini tıklatın ve profil yolu metin kutusuna "Adım 1: Zorunlu profil konumunu hazırlama" bölümünde oluşturduğunuz ağ yolunu yazın. Ancak sonuna ".v2" eklemeyin. Buradaki örnekte, yol şu şekilde olacaktır:
  \\<Sunucu_adı>\Profiller\zorunlu
 4. Tamam'ı tıklatın ve ardından Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları yönetim konsolunu kapatın.
Kullanıcı artık özelleştirilmiş zorunlu kullanıcı profilini kullanır. 

YİNE DE YARDIM MI GEREKİYOR?

Sorunuzun yanıtını bu makalede bulamazsanız, sorunuzu Microsoft Community'deki diğer topluluk üyelerine sormak için şu düğmeyi tıklatın:

Ek Kaynaklar

Bir kullanıcı profiliyle oturum açarken sorunlarla karşılaşıyorsanız, Microsoft web sitesindeki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki bağlantıları tıklatın:
Bozuk bir kullanıcı profilini düzeltme
Bir kullanıcı hesabı oluşturma

Windows XP ve Windows Server 2003 için görüntü hazırlarken varsayılan yerel kullanıcı profilini özelleştirme adımları hakkında daha fazla bilgi için, şu Microsoft Bilgi Bankası makalesini görüntüleyin: 959753: Windows XP veya Windows Server 2003'ün görüntüsünü hazırlarken varsayılan yerel kullanıcı profilini özelleştirme


Özellikler

Makale No: 973289 - Son İnceleme: 29 May 2014 - Düzeltme: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Geri bildirim