"WMIC computersystem set AutomaticManagedPageFile = FALSE" komutu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 tabanlı bir bilgisayar üzerinde varolan disk belleği dosyası ayarlarının kaybolmasına neden olur

Belirtiler

Disk belleği dosyası ayarlarının Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir bilgisayarda aşağıdaki kayıt defteri girdisini saklanır:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PagingFiles
Aşağıdaki komutu çalıştırırsanız, bu kayıt defteri girdisi REG_MULTI_SZ değerini kümesine "C:\pagefile.sys 0 0":
wmic computersystem set AutomaticManagedPageFile=FALSE
Bu sorun, aşağıdaki disk belleği dosyası ayarlarının olduğu işletim sistemleri için varolan disk belleği dosyası ayarlarının kaybolmasına neden olur:
 • İlk ve en büyük disk belleği dosyası boyutu açıkça belirtilir.
  Örneğin:
  C:\pagefile.sys 4095 4095 
 • Çoklu disk belleği dosyalarını birden çok birim üzerinde var.
  Örneğin:
  C:\pagefile.sys 8200 8200D:\pagefile.sys 8200 8200
  E:\pagefile.sys 8200 8200
Not: WMI Win32_ComputerSystem sınıfı AutomaticManagedPagefile özelliği "FALSE" program koduna göre COM arabirimini kullanarak ayarlanmışsa, ayrıca sorun oluşur.

Geçici çözüm

Yöntem 1
Aşağıdaki komutu çalıştırarak sayfa dosyasının geçerli ayarını doğrulayın:
WMIC computersystem get AutomaticManagedPageFile
Ayrıca, zaten "FALSE" olarak ayarlanmışsa, "FALSE" değerine ayarlanması kaçının.

Yöntem 2
VBScript kodu yerine AutomaticManagedPageFile özelliği devre dışı bırakmak için WMIC komutunu çalıştırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Aşağıdaki kodu Not Defteri'ne yapıştırın:
  strComputer = "."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
  & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

  For Each objCS in objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem")
  on Error Resume Next
  ' Wscript.Echo "AutomaiticManagedPagefile: " & objCS.AutomaticManagedPagefile
  If (objCS.AutomaticManagedPagefile) Then
  Wscript.Echo "Setting AutomaticManagedPagefile to False"
  objCS.AutomaticManagedPageFile=False
  objCS.Put_
  Else
  Wscript.Echo "AutomaticManagedPagefile was already False. Just leaving"
  End If
  ' Wscript.Echo "AutomaiticManagedPagefile: " & objCS.AutomaticManagedPagefile
  Next

 3. Dosya menüsünde Farklı Kaydet'i tıklatın.
 4. Bir hedef tipini seçin
  AutomaiticManagedPagefile.vbs Dosya adı kutusunu ve sonra Kaydet' i tıklatın.
 5. AutomaiticManagedPagefile.vbs komut dosyası bilgisayarınızda çalıştırın.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Daha fazla bilgi

WMI sağlayıcısı, Win32_ComputerSystem sınıfı CimWin32.dll uygulanır. WMI Win32_ComputerSystem sınıfı AutomaticManagedPageFile özelliği değiştirildiğinde bu .dll dosyası aşağıdaki kayıt defteri değerini değiştirir:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PagingFiles
AutomaticManagedPageFile özelliği TRUE değerine ayarlarsanız, "?:\pagefile.sys" değeri ayarlanır AutomaticManagedPageFile özelliği FALSE olarak ayarlarsanız, değer kümesine "c:\pagefile.sys 0 0." Bu nedenle, bu sorun oluştuğunda herhangi bir sayfa dosyası ayarları üzerine yazılır.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:

Çoklu disk belleği dosyalarını 959516 Win32_ComputerSystem sınıfı AutomaticManagedPagefile özelliği Windows Server 2008 veya Windows Vista Service Pack 1 çalışan bir bilgisayarda False olarak ayarladığınızda, oluşturulan

Özellikler

Makale No: 974028 - Son İnceleme: 24 Şub 2017 - Düzeltme: 1

Geri bildirim