Forefront Threat Management Gateway (TMG) yedekleme ve geri yükleme

Nasıl yapılacağını videoda göster

Internet Explorer'ı açabiliyorsanız, bu videoyu izleyerek nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Bu makale MVP'miz Hakan Uzuner tarafından hazırlanmıştır. Daha fazla içerik için www.cozumpark.com'u ziyaret ediniz.


Topluluk Çözümleri ve İçeriğiyle İlgili Sorumluluğun Bulunmadığı Hakkında


Topluluk Çözümleri ve İçeriğiyle İlgili Sorumluluğun Bulunmadığı Hakkında Microsoft Corporation ve/veya tedarikçileri bu sitede yer alan bilgi ve bağlantılı grafiklerin uygunluğu, güvenilirliği veya doğruluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Bütün bu bilgiler ve bağlantılı grafikler, hiçbir garanti verilmeden “olduğu gibi” sunulmaktadır. Microsoft ve/veya tedarikçileri bu bilgilere ve bağlantılı grafiklere ilişkin olarak, ticarete veya belirli bir amaca uygun olduklarına, ustalıkla hazırlandıklarına, mülkiyet hakkı ve ihlal etmemeye ilişkin yasal ve zımni garanti ve hükümler de dahil hiçbir garanti vermemekte ve hiçbir hükmü kabul etmemektedir. Dayanağının sözleşme, haksız fiil, ihmal, kusursuz sorumluluk veya sair bir neden olmasına bakılmaksızın, ve hatta Microsoft veya tedarikçilerinden herhangi biri zararın ortaya çıkma olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsa dahi, Microsoft ve/veya tedarikçilerinin hiçbir koşulda, kullanım imkansızlığı, veri veya kar kaybı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu web sitesinde yer alan bilgi ve bağlantılı grafiklerin kullanılmasından veya kullanılamamasından veya bunlardan biriyle herhangi bir şekilde bağlantılı olarak doğan doğrudan, dolaylı, cezai, özel, arızi, neticede oluşan veya sair hiçbir zarardan sorumlu olmadığını özellikle ve açıkça kabul ediyorsunuz.
Özellikler

Makale No: 980682 - Son İnceleme: 5 Eki 2012 - Düzeltme: 1

Geri bildirim