Exchange Server 2010 sunucuya bir Exchange Server 2003 sunucusundan gelen serbest/meşgul çoğaltması başarısız oluyor ve olay kimliği 4003 kaydediliyor

Şunlar için geçerlidir: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Neden


RPC istemci erişimi hizmeti Exchange Server 2010 doğrulama başarısız olduğundan, bu sorun oluşur. Çoğaltma öğesi kök klasöründe yer alıyorsa, doğrulama başarısız olur.

Çözüm


Bu sorunu gidermek için aşağıdaki güncelleştirme toplamasını yükleyin:
Exchange Server 2010'için güncelleştirme toplaması 4 982639 açıklaması

Durum


Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.