Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

65.536 satırdan fazla olan metin dosyaları Excel 97, Excel 2000, Excel 2002 ve Excel 2003'e alınamıyor

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Windows için Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 ve Microsoft Office Excel 2003'te, 65.536'dan daha fazla satır içeren metin dosyaları tek dosya olarak açılamaz. Microsoft Excel'in bu sürümleri 65.536 satırla sınırlı olduğu için bu dosyaları açamazsınız. Bundan daha fazla veri içeren bir dosyayı açarsanız, metin dosyası 65.536 satır sonunda kesilir ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Dosya tamamen yüklenmedi.
Ancak, dosyayı açıp metni birden çok çalışma sayfasına otomatik olarak bölen bir makro kullanabilirsiniz.

Notlar

Excel 97'den önceki Excel sürümlerinde 16.384 satır sınırlaması vardır.

Excel 2003'ten sonraki Excel sürümlerinde ise 1.048.576 satır sınırlaması vardır.
Daha fazla bilgi
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler. Aşağıdaki makro örneği, sizden bir metin dosyası adı ister ve dosyayı bellekte açar. Satır sayısı Excel çalışma sayfası sınırı olan 65.536 satırdan fazlaysa, makro bu dosyayı birden çok çalışma sayfasına böler. Bu makro yalnızca metin dosyaları olarak kaydettiğiniz dosyalar için geçerlidir, diğer dosya biçimlerine uygulanamaz. Makro, veritabanı dosya biçimleriyle çalışmaz.

Bu bir makro olduğu için, Dosya menüsünde 'ı tıklatıp işlem gerçekleştirmekten çok daha yavaş çalışabilir.
  'Tırnak işaretiyle (') başlayan satırlar açıklamadır ve makronun  'çalışması için gerekli değildir.				
  Sub LargeFileImport()   'Boyut Değişkenleri   Dim ResultStr As String   Dim FileName As String   Dim FileNum As Integer   Dim Counter As Double   'Kullanıcıdan Dosya Adını İste   FileName = InputBox("Metin Dosyası adını girin, örneğin, metin.txt")   'Giriş yapılıp yapılmadığını denetle   If FileName = "" Then End   'Sonraki Kullanılabilir Dosya Tanıtıcı Numarasını Al   FileNum = FreeFile()   'Giriş Olarak Metin Dosyasını Aç   Open FileName For Input As #FileNum   'Ekran Güncelleştirmesini Kapat   Application.ScreenUpdating = False   'Tek Bir Çalışma Sayfası İçeren Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluştur   Workbooks.Add template:=xlWorksheet   'Sayacı 1 Olarak Ayarla   Counter = 1   'Dosya Sonuna Ulaşılıncaya Kadar Döngü Gerçekleştir   Do While Seek(FileNum) <= LOF(FileNum)     'Alınan Satır Sayısını Durum Çubuğunda Görüntüle     Application.StatusBar = "Alınan Satır: " & _       Counter & " Metin Dosyası: " & FileName     'Metnin Bir Satırını Değişkende Sakla     Line Input #FileNum, ResultStr     'Değişken Verilerini Etkin Hücrede Sakla     If Left(ResultStr, 1) = "=" Then       ActiveCell.Value = "'" & ResultStr     Else       ActiveCell.Value = ResultStr     End If          'Excel 97'den önceki Excel sürümleri için, 65536 değerini 16384 olarak değiştir     If ActiveCell.Row = 65536 Then       'Son Satırdaysa Yeni Bir Sayfa Ekle       ActiveWorkbook.Sheets.Add     Else       'Son Satırda Değilse Bir Hücre Aşağı Git       ActiveCell.Offset(1, 0).Select     End If     'Sayacı 1 Artır     Counter = Counter + 1   ''Do While' Deyiminin Başına Gidip Yeniden Başla   Loop   'Açık Metin Dosyasını Kapat   Close   'İletiyi Durum Çubuğundan Kaldır   Application.StatusBar = False  End Sub				
Not Bu makro verileri sütunlara ayrıştırmaz. Makroyu kullandıktan sonra, Veri menüsündeki Metni Sütunlara Dönüştür komutunu kullanarak verileri gerektiği şekilde ayrıştırmalısınız.Bu makroyu bir Macintosh bilgisayarda çalıştırıp masaüstünde bulunan bir dosyayı açmayı deniyorsanız, dosya adının önüne
Sabit disk:Desktop Folder:
ifadesini koymalısınız; burada Sabit disk, sabit diskinizin adıdır. Desktop ve Folder sözcüklerinin arasında bir boşluk olduğuna dikkat edin.
97 8.00 5.00a 5.00c import ascii xl97 xl7 xl5 XL XL2007 Excel2007
Özellikler

Makale No: 120596 - Son İnceleme: 01/29/2008 18:11:00 - Düzeltme: 4.2

Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007

 • kbhowto kbimport kbcode KB120596
Geri bildirim