Kullanıcı Tanımlı Hizmet Nasıl Oluşturulur

ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini düzenlemeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini düzenlemeden önce, sorun oluşması durumunda nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Bunu yapma hakkında bilgi için, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde "Kayıt Defteri'ni Geri Yükleme" veya "Kayıt Defteri Anahtarını Geri Yükleme" adlı çevrimiçi Yardım konularına bakın.
™zet
Windows NT Resource Kit, Windows NT uygulamaları ve bazı 16-bit uygulamalar için (ancak toplu iş dosyaları için değil) Windows NT'de kullanıcı tanımlı bir hizmet oluşturmanıza olanak tanıyan iki yardımcı program sağlar.

Instrsrv.exe, Windows NT'ye sistem hizmetleri yükler ve kaldırır, Srvany.exe ise herhangi bir Windows NT uygulamasının hizmet olarak çalışmasına olanak tanır.
Daha fazla bilgi
Windows NT'de kullanıcı tanımlı bir hizmet oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. MS-DOS komut isteminde (CMD.EXE'yi çalıştırarak) aşağıdaki komutu yazın:

  yol\INSTSRV.EXE Hizmetim yol\SRVANY.EXE

  Burada yol, Windows NT Resource Kit'in sürücüsü ve dizini (örneğin, C:\RESKIT), Hizmetim ise oluşturduğunuz hizmetin adıdır.

  Örnek:
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  NOT: Hizmetin doğru şekilde oluşturulduğunu doğrulamak için, kayıt defterini denetleyerek
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hizmet adı
  altındaki ImagePath değerinin SRVANY.EXE dosyasını işaret edecek biçimde ayarlandığını doğrulayın. Bu değer doğru ayarlanmazsa, hizmet başlatıldıktan kısa süre sonra durdurulur ve Olay Kimliği 7000 "Hizmet adı başlatılamadı" hatasını döndürür.

  UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanılması, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilir. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanılmasından kaynaklanan sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

  Kayıt defterini düzenlemeyle ilgili bilgi için, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde "Anahtarları ve Değerleri Değiştirme," "Kayıt Defterine Bilgi Ekleme veya Bilgileri Silme" ve "Kayıt Defteri Verilerini Düzenleme" adlı çevrimiçi Yardım konularına bakın.

  NOT: Kayıt defterini düzenlemeden önce yedeklemeniz gerekir.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni (Regedt32.exe) çalıştırın ve aşağıdaki alt anahtarı bulun:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Hizmetim>
 3. Edit menüsünde, Anahtar Ekle'yi tıklatın. Aşağıdakileri yazın ve Tamam'ı tıklatın:

  Anahtar Adı: Parameters
  Sınıf : <boş bırakın>
 4. Parameters anahtarını seçin.
 5. Düzen menüsünde, Değer Ekle'yi tıklatın. Aşağıdakileri yazın ve Tamam'ı tıklatın:

  Değer Adı: Application
  Veri Türü: REG_SZ
  Dize : <yol>\<uygulama.uzt>

  Burada <yol>\<uygulama.uzt>, uygulamanın yürütülebilir dosyasının sürücüsü ve uzantısıyla birlikte tam yoludur (örneğin, C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.
Varsayılan olarak, sistem yeniden başlatıldığında Otomatik olarak çalıştırılacak biçimde yeni bir hizmet oluşturulur. Bu ayarı El ile olarak değiştirmek için, Denetim Masası'nda Hizmetler uygulamasını çalıştırın ve Başlangıç değerini El İle olarak değiştirin.. El İle olarak ayarlanan bir hizmet aşağıdaki yollardan biriyle başlatılabilir:
- Denetim Masası'ndaki Hizmetler uygulaması

- MS-DOS komut isteminde aşağıdakini yazın:

NET START <Hizmetim>

- Resource Kit'te yer alan Sc.exe yardımcı programını kullanarak. MS-DOS komut isteminde aşağıdakini yazın:

<yol>\Sc.exe start <Hizmetim>

Burada <yol>, Windows NT Resource Kit'in sürücüsü ve dizinidir (örneğin, C:\Reskit).


Kullanıcı tanımlı bir hizmeti yükleme ve kaldırma hakkında daha fazla bilgi için, Windows NT Resource Kit yardımcı programlarıyla birlikte gelen Srvany.wri belgesine bakın (örneğin, C:\Reskit\Srvany.wri). Bu belge Windows NT Resource Kit CD'sindeki Common\Config dizininde de bulunabilir.
prodnt
Özellikler

Makale No: 137890 - Son İnceleme: 12/02/2005 12:58:16 - Düzeltme: 2.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB137890
Geri bildirim