Uzaktan Hata Ayıklama Oturumu Modem Kullanılarak Nasıl Ayarlanır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:148954
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede bir ıntel X 86-işlemci hazırlama yordamlar-tabanlı ve rısc TABANLı işlemci tabanlı bilgisayar Windows NT Workstation veya Server için bir uzaktan hata ayıklama oturumu çalışan.
Daha fazla bilgi
-Çekirdek hata ayıklayıcısını gereksinimini nedir
-Uzaktan hata ayıklama işlemi nedir
-Uzaktan hata ayıklama için sistemi yapılandırma
-Hata Seçenekler
-ıntel x 86 bilgisayarlar için Boot.ini dosyasını düzenleme
-Rısc TABANLı bilgisayarlar için üretici yazılımı önyükleme seçenekleri değiştirme
-Modemi hazırlanıyor

Çekirdek hata ayıklayıcısını gereksinimini nedir

Windows NT ile gelen çekirdek hata ayıklayıcısını, hata yardımcı programının kullanılabilir normal olmayan sistem bilgilerini üretecektir. Windows NT Başlangıç menüsünden çekirdek hata ayıklayıcısını etkinleştirebilirsiniz. Çekirdek hata ayıklayıcısı'nı etkinleştirme, Windows NT hata ayıklayıcısını, hata ayıklama bilgilerini çözümlemek için bir uzak bir kullanıcı için uzaktan hata çıktı izin verir. Bu genellikle en önemli bir hata Windows NT'de Memory.dmp dosyasından veya bir Memory.dmp dosyası değil üretilen tanı koydu edemiyor çözümlemek için profesyonel bir Microsoft müşteri destek isteği için yapılır.

Uzaktan hata ayıklama işlemi nedir

Iki bilgisayar bir telefon hattı üzerinden modem ile birlikte bağlı uzaktan hata ayıklama işlemi gerçekleşir. Hedef bilgisayar ile ana bilgisayar, bir özel hata ayıklama API ve protokolü kullanarak iletişim kuran Windows NT Çekirdek hata ayıklayıcıları çalıştırıyorsunuz.

Uzaktan hata ayıklama için sistemi yapılandırma

Uzaktan hata ayıklama için bir sistem yapılandırma, çekirdek hata ayıklayıcısı'nı yüklemek için Windows NT bildirmek için önyükleme seçeneklerini değiştirme içerir. ıntel x 86 tabanlı bir platformda bu Boot.ini dosyasını düzenleyerek yapılır. (DEC Alpha, <a2>MIPS</a2> ve <a4>PPC işlemci tabanlı) RISC tabanlı sistemde, bu üretici yazılımı</a1> menüsündeki <a2>önyükleme</a2> seçenekleri değiştirmek içerir. Ayrıca, bir modeminiz ve uygun COM bağlantı noktasını hedef bilgisayara bağlanmak ve bir gelen telefon hattı modeme bağlanmak gerekir.

Hata ayıklayıcı, Seçenekler

Sistem hata ayıklama yapılandırılırken kullanılan birden çok önyükleme seçeneği vardır. Bu seçenekler ıntel x 86 ve RISC platformları için aynı zaman taraflıdır, ancak rısc TABANLı bir platformda kullanılan / gerekmez:

/DEBUG   - When this option is used, the kernel debugger will be loaded       during boot and kept in memory at all times. This means that       a support professional can dial into the system being debugged       and break into the debugger, even when the system is not       suspended at a Kernel STOP screen./DEBUGPORT - Specifies the serial port to be used by the kernel       debugger. If no serial port is specified the debugger will       default to COM2 on Intel x86 based computers and to       COM1 on RISC computers./CRASHDEBUG - This option will cause the kernel debugger to be loaded       during boot but swapped out to the pagefile after boot.       As a result, a support professional will not be able to       break into the debugger unless Windows NT is suspended       at a Kernel STOP screen./BAUDRATE  - Sets the Baud rate that the kernel debugger will use.       The default baud rate is 19200. A baud of 9600 is the       normal rate for remote debugging over a modem.				


DEBUGPORT veya baud HıZı her kullanılışında, hata AYıKLAMA modunda yüklemek için bilgisayarda istediğiniz Windows NT varsayar gibi DEBUG, kullanmak gerekli değildir. Yukarıdaki anahtarları en az bir uzaktan hata ayıklama için bir bilgisayarı yapılandırmak için kullanılmalıdır, aksi halde Windows NT hata ayıklayıcısını hiç yüklemez.

ıntel x 86 bilgisayarlar için Boot.ini dosyasını düzenleme

Hedef bilgisayarda bir ıntel x 86 tabanlı bilgisayar ayarlamak için <a0></a0>, önyükleme bölümü Boot.ini dosyasında düzenleyin ve uygun hata ayıklayıcıyı seçenekleri ekleyin. Boot.ini dosyasını, standart bir ASCII metin düzenleyicisi kullanılarak düzenlenebilir. Boot.ini dosyası sistem bölümünün (genelde C sürücüsüdür) kökünde bulunan dosya ve gizli, sistem ve salt okunur özniteliklerini ayarlar vardır. Bu öznitelikler değiştirilmelidir.

Boot.ini dosyasının özniteliklerini değiştirmek için

Boot.ini dosyasının özniteliklerini değiştirmek için <a0></a0>, yordam MIYIM veya ıı izleyin:

<a1>Yordam</a1> ı:
 1. Komut istemine aşağıdaki komutu yazın:
  attrib -s-h-r c:\boot.ini
 2. Boot.ını DOSYASıNı düzenleyin.

  Dosyayı düzenlemeyi bitirdiğinizde, salt okunur, gizli ve sistem özniteliklerini geri yüklemek için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakileri yazın:
  attrib + h + r + s c:\boot.ini \
Yordam ıı:
 1. Dosya Yöneticisi ' nde Görünüm) menüsünde, dosya türüne göre seçin ve sonra gizli/sistem dosyalarını Göster kutusunda, dosya türüne göre</a1> iletişim kutusunda seçin ve Tamam düğmesini seçin.
 2. Dosya Yöneticisi penceresinde, Boot.ini dosyasını seçin ve sonra Dosya menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Özellikler iletişim kutusunun salt okunur, gizli ve sistem öznitelik kutusunu temizleyin ve Tamam düğmesini seçin.
 4. Not Defteri'ni veya başka bir metin düzenleyicisini kullanarak Boot.ini dosyasını düzenleme ve hata ayıklama seçeneklerini aşağıda açıklandığı gibi ekleyin.

Boot.ini dosyasında Önyükleme Seçenekleri'ni yapılandırma

Hata ayıklaması için bir bilgisayarı yapılandırmak için önceki seçeneklerden birini için Boot.ini dosyasını eklemelisiniz. Genellikle, / Debug ve /BAUDRATE, baud hızı 9600 için ve bilgisayar hata ayıklama moduna eklemek isteyebilirsiniz. /DEBUGPORT kullanmalısınız (COM2) varsayılan COM bağlantı noktası hata ayıklama için kullanamazsa COMX =. Aşağıdaki örnekte, bu seçeneklerin nasıl gösterir.

Aşağıda, tipik bir Boot.ini dosyası örneğidir. Her giriş <a0>[operating systems]</a0> bölümündeki bir sistem başlatma sırasında önyükleme menüde listelenen seçenekler karşılık gelmelidir:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \wındows="Windows NT sürüm 3.5"
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \wındows="Windows NT sürüm 3.5"
[VGA modu] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

COM1'i kullanın ve 9600 baud iletişim kurmak için aşağıdaki ekleme veya bu adım adım yönergeleri izleyerek örnek için bkz: Hata Ayıklayıcısı'nı etkinleştirmek için <a0></a0>:
 1. Normal olarak kullanan ve / Debug anahtarını satır sonuna ekleyin başlangıç seçeneğini belirleyin.
 2. Iletişim bağlantı noktasını belirtmek için <a0></a0>, anahtar ekleme /DEBUGPORT COM1 =.
 3. Baud hızını belirlemek için <a0></a0>, anahtar ekleme /BAUDRATE 9600 =.
Yukarıdaki Boot.ini dosyasının aşağıdaki değiştirilmiş sonra 1-3 yukarıdaki adımları aşağıdaki gösterir (Not: Bu makalede aynı satırdaki sığmadı satır 5'in kalan satır 6 ise):

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \wındows="Windows NT sürüm 3.5"
/ /debugport debug com1 /baudrate = 9600 =
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \wındows="Windows NT sürüm 3.5"
[VGA modu] /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"

Rısc TABANLı bilgisayarlar için üretici yazılımı önyükleme seçenekleri değiştirme

Kullanacağınız bir Boot.ini dosyası, ıntel x 86 bilgisayarlar farklı olarak, rısc TABANLı bilgisayarlarda, önyükleme seçenekleri, üretici yazılımı ile yapılandırılır. Aşağıdaki adımlar, MIPS-PPC ve DEC Alpha tabanlı bilgisayarlar, önyükleme seçenekleri yapılandırma yoluyla konusunda sizi yönlendiren. Adım 10 tüm DEC Alpha bilgisayarları için çevirmeli bağlantı ve sistem hata ayıklama bir destek uzmanının çalışmadan önce gerçekleştirmek üzere dikkat edin.
 1. Bilgisayarı yeniden başlatın. Bir eylem seçin ana menü görüntüleyen ARC sistem ekranı görüntülenir.
 2. Üzerinde bir MIPS ve PPC RISC tabanlı sistem, Kur menüsünden görüntüleme ve yönetme seçenekleri önyükleme menüsünü görüntülemek için başlangıç'ı seçin, Kur'u çalıştırmak için seçin.
  Digital Alpha AXP RISC tabanlı bir sistemde, takıma giren bir menü System ayarlama ve yönetme, önyükleme seçimi menüsü Seçenekler Önyükleme menüsü görüntülemek için seçin.
 3. Seçim, bu bilgisayarda yüklü olan işletim sistemleri listesini görüntülemek için bir önyükleme seçimi değiştirin.
 4. Windows NT işletim sistemini seçin. Windows NT'nin yüklü birden çok sürüm varsa, hata ayıklamak istediğiniz birini seçin. Geçerli ayarları RISC tabanlı bir bilgisayarı başlatmak için kullanılan ortam değişkenlerini değiştirmek için iki bölümlü bir ekran görüntülenir. RISC tabanlı bir bilgisayar hata ayıklama modunda olup olmadığına başlatıldığında denetleyen bir ortam değişkeni OSLOADOPTIONS değişkeni var.
 5. OSLOADOPTIONS değişkeninin değerini düzenlemek için <a0></a0>, değişkenleri listesinden seçmek için ok tuşlarını kullanın. Seçildikten sonra ekranın en üstündeki <a1>adı</a1> kutusunda görünür.
 6. Değer kutusunu görüntülemek için ENTER tuşuna basın.
 7. Değer</a0> kutusuna, boşluklarla ayrılmış eklemek ve bunları kaydetmek için ENTER tuşuna basın, istediğiniz seçenekleri yazın. Örneğin, hata AYıKLAMA modunu açmak ve COM2 için COM bağlantı noktasını ayarlamak istiyorsanız, aşağıdakileri yazın:
  OSLOADOPTIONS debugport hata ayıklama com2 =
  Hata ayıklama bağlantı noktası belirtmezseniz, varsayılan hata ayıklama bağlantı noktası için COM1'e ayarlanır.

  RISC tabanlı bilgisayarlar yalnızca bir varsayılan baud hızı 19200 izin olduğundan, baud hızı belirtmek gerekmez.
 8. Düzenleme durdurmak için ESC tuşuna basın.
 9. Kullandığınız bilgisayar türüne bağlı olarak, aşağıdakilerden birini yapın:

  -Üzerinde bir MIPS veya PPC RISC tabanlı bir sistemin ana menüye dön'ı seçin ve sonra da ARC sistem ekranına dönmek için exit.

  -VEYA-

  -Digital Alpha AXP RISC tabanlı bir sistemin takıma giren bir menü seçeneğini seçin, değişikliklerinizi kaydetmek ve ARC sistem ekranına dönmek için önyükleme menüsü'ı seçin.
 10. Ilk kez buysa, ek yapılandırma adımları gerçekleştirmek için gereken sistem hata ayıklama. Bu adımlar için Windows NT Kaynak Seti sürüm 3.51 güncelleştirmesi veya güncelleştirme 2, ek A'ya bakın.
 11. Windows NT altında çalıştırmak için bilgisayarı yeniden başlatın.

Modemi hazırlanıyor

Uzaktan hata ayıklama için başarıyla bağlanmak için otomatik yanıt yetenekleri, istediğiniz COM bağlantı noktası için bir dış modemi bağlanmanız gerekir. Modemlerin çoğu, bu özellik vardır, ancak genellikle devre dışı. Modemi, 9600 baud için ayarlanmalıdır. Uygun bir bağlantı için çekirdek hata ayıklayıcısını de hata algılama ve akış denetimi kapalı gibi donanım sıkıştırması gerektirir. Devam etmeden önce daha fazla emin modem düzgün çalışır. Çoğu durumda, bir yedek COM bağlantı noktasını hedef makine veya başka bir makine için modemi yapılandırma dizeler göndermek için TERMINAL.EXE veya başka bir iletişim programı'nı kullanarak, daha sonra modemi hedef bilgisayara taşıma ve COM bağlantı noktası için modemi kapatıp açma olmadan bağlayarak, modemi yapılandırmanız gerekir. Iç modem çalışmaz nedenle, yeniden başlatma gibi sistem genellikle modem ayarlarında yaptığınız değişiklikleri sıfırlar.

Modemi yapılandırmak için <a0></a0>:

Not: hata ayıklama bağlantı noktası, bunları dışarı hata ayıklayıcısının hedef sistemde yapılandırmadan önce gerçekleştirmek koşuluyla yapılandırmak istediğiniz COM bağlantı noktasını kullanarak, da, hedef bilgisayarda aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz.
 1. Hedef bilgisayar veya başka bir bilgisayardaki kullanılabilir COM bağlantı noktası için otomatik yanıt yetenekleri olan bir modem bağlayın.

  Not: modemin güç kaldırmadan modemin COM bağlantı noktasını hedef taşıyabilirsiniz emin olun.
 2. Terminal.exe veya başka bir iletişim programı çalıştırın ve bir modeme yazmak için yapılandırın.
 3. Modemi, 9600 baud hızına ayarlayın. Bunu yapmak doğru şekilde için modeminizin belgelerine bakın.
 4. Tüm donanım sıkıştırması, akış denetimi ve hata algılama devre dışı bırakın. Çoğu US Robotics ve 3Com modemler için modem için hata ayıklama oturumu hazırlamak için aşağıdaki komutları yazın. Başka bir üreticinin bir modem kullanıyorsanız, doğru dizeler için modemi sona erdirmek için modeminizin belgelerine bakın.

  AT&F  Set Back to Factory DefaultsAT&H0  Disable Transmit Data Flow ControlAT&I0  Disable Receive Data Flow ControlAT&K0  Disable Data CompressionAT&M0  Disable Error ControlATS0=1 Auto Answer OnAT&D0  Disable Reset Modem on Loss of DTRAT&W  Write to NVRAM						
 5. Otomatik yanıt modemin üzerindeki etkinleştirin. Bu genellikle ATS0 dizesi göndererek yapılabilir = 1 ("0" 0, O harfi değil numarasıdır). Ancak, bunu doğrulamak için modeminizin belgelerine başvurmalısınız.
 6. Modemi güç kaldırmadan taşıyın doğru COM bağlantı noktasına hedef sistemde.

Ek okuma

Ek bilgi için lütfen bkz:

Windows NT Resource Kit.

Microsoft Driver Development Kit.

ntblue prodnt debugref canlı hata ayıklama

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 148954 - Son İnceleme: 12/04/2015 14:26:29 - Düzeltme: 2.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB148954 KbMttr
Geri bildirim