Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Önemli Özel Durum Hataları Nelerdir

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makale aldığınız hata iletisini açıklamıyorsa, hata iletilerinin anlatıldığı diğer makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesine bakın:
315854 Windows 98 ve Windows Me Hata İletisi Kaynak Merkezi

Windows 98'deki Önemli Özel Durum 0E hatalarıyla ilgili makalelerin listesini görüntülemek için, aşağıdaki bağlantıyı tıklatın: Önemli Özel Durum 0E hatalarıyla ilgili makalelerin bir listesi için burayı tıklatın
Windows Me'deki Önemli Özel Durum 0E hatalarıyla ilgili makalelerin listesini görüntülemek için, aşağıdaki bağlantıyı tıklatın: Önemli Özel Durum 0E hatalarıyla ilgili makalelerin bir listesi için burayı tıklatın
™zet
Bilgisayarınızı kapatmayı denediğinizde, Windows'u başlattığınızda veya Windows'ta bir program başlattığınızda aşağıdakilere benzer hata iletileriyle karşılaşabilirsiniz:
xxxx:xxxxxxxx konumunda önemli özel durum XY oluştu
Önemli özel durum hataları, bir programın aşağıdaki durumlarda döndürdüğü kodlardır:
  • Geçersiz bir yönergeye erişimle karşılaşıldığında
  • Geçersiz veri veya koda erişildiğinde
  • Bir işlemin öncelik düzeyi geçersiz olduğunda
Bu durumlardan herhangi biri oluştuğunda, işlemci işletim sistemine bir özel durum döndürür ve bu da önemli özel durum hatası olarak işlenir. Çoğu durumda özel durumdan kurtarılamaz ve hatanın önemine göre sistemin yeniden başlatılması veya kapatılması gerekir.

Yukarıdaki örnek hata iletisinde XY, 00 ile 0F arasındaki asıl işlemci özel durumunu temsil eder. (Aşağıdaki açıklamalardaki 0E, 0F ve diğerlerinden sonra yazılan "h" karakterinin hata iletisinde genellikle bulunmadığına dikkat edin.) xxxx:xxxxxxxx değeri kod bölümünün gelişmiş yönerge işaretçisini temsil eder; 32-bit adres özel durumun oluştuğu adrestir.

Bu hatalara Windows neden olmaz, ancak ilgili işlemci özel durumu için hata iletisini görüntüleyen özel durum işleme yordamına sahiptir.

NOT: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Bu makalenin "Özel Durum Hatalarında Sorun Giderme" bölümüne gitmek için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:
Daha fazla bilgi

İşlemci Özel Durumları ve Tanımları

00: Bölme Hatası

İşlemci bir bölme hatasıyla karşılaştığında bu özel durumu döndürür. Sıfırla bölünmeye çalışıldığında veya bir işlemin sonucu hedef işlenene sığmadığında bölme hatası oluşur.

02: NMI Kesmesi

Kesme 2, donanım Maskelenemez Kesme (NMI) durumu için ayrılmıştır. Kesme 2 üzerinden hiçbir özel durum geçemez.

04: Taşma Tuzağı

Taşma tuzağı, bir INTO yönergesi yürütüldükten sonra ve 0F biti 1 olarak ayarlandığında oluşur.

05: Sınır Denetim Hatası

BOUND yönergesi dizi dizininin üst ve alt sınırını karşılaştırır. Dizin aralık dışındaysa, işlemci kesme 05'i etkinleştirir.

06: Geçersiz İşlem Kodu (OpCode) Hatası

Bu hata, aşağıdaki koşullardan biri varolduğunda döndürülür:
  • İşlemci hiçbir bilgisayar yönergesine karşılık gelmeyen bir bit deseninin kodunu çözmeye çalıştığında.
  • İşlemci geçersiz işlenenler içeren bir yönerge yürütmeyi denediğinde.
  • İşlemci sanal 8086 modunda çalışırken bir korumalı mod yönergesi yürütmeyi denediğinde.
  • İşlemci kilitlenemeyecek bir yönergeyi LOCK önekiyle yürütmeye çalıştığında.

07: Yardımcı İşlemci Kullanılamıyor Hatası

Bilgisayarda matematik işlemcisi olmadığında ve CR0 kaydının Sayısal Veri İşlemcisi öykünmesinin kullanıldığını gösteren EM biti ayarlandığında bu hata oluşur. Kayan nokta işlemleri her yürütüldüğünde, kesme 07 oluşur.

Bu hata matematik işlemcisi kullanıldığında ve bir görev anahtarı yürütüldüğünde de oluşur. Kesme 07, işlemciye yardımcı işlemcinin geçerli durumunun başka bir görev tarafından kullanılmak üzere kaydedilmesi gerektiğini bildirir.

08: Çift Hata

Bir özel durum işlenirken bazen ikinci bir özel durum tetiklenebilir. Bu durumda, işlemci çift hata için kesme 08'i tetikler.

09: Yardımcı İşlemci Bölmesi Taşması

Bir kayan nokta yönergesi bölmenin ilerisinde çalışan bir bellek erişimine neden olduğunda bu hata oluşur. Kayan nokta işleneninin başlangıç adresi bölmenin dışındaysa, bir Genel Koruma Hatası oluşur (kesme 0D).

10 (0Ah): Geçersiz Görev Durumu Bölmesi Hatası

Görev Durumu Bölmesi birkaç tanımlayıcı içerdiğinden, birçok koşul özel durum 0A'ya neden olabilir. Genellikle, işlemci gerçek sorunu gösteren başka bir hata yayınlamak için Görev Durumu Bölmesi'nden yeterli bilgi toplayabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Microsoft's Programming the 80386/80486 Guide (Microsoft 80386/80486 Programlama Kılavuzu).

11 (0Bh): Yok Hatası

Yok kesmesi işletim sisteminin kesimleme yöntemi aracılığıyla sanal bellek uygulamasına olanak tanır. Bir kesim "yok" olarak işaretlendiğinde, kesim diske taşınır. Bir uygulama bu kesime gereksinim duyduğunda, kesme 0B hatası tetiklenir.

12 (0Ch): Yığın Hatası

Bir yönerge yığın kesiminin sınırlarının ötesindeki belleğe başvurursa hata kodu 0 ile Yığın Hatası oluşur. İşletim sistemi aşağı genişletilen kesimleri destekliyorsa, yığının boyutunun artırılması bu sorunu giderir. Yığın Kesiminin geçersiz tanımlayıcılarla yüklenmesi genel koruma hatasına neden olur.

13 (0Dh): Genel Koruma Hatası

Diğer hiçbir işlemci özel durumu kapsamında olmayan tüm durumlar genel koruma hatasına neden olur. Bu özel durum programın bellekte bozulduğunu gösterir ve genellikle programın hemen sonlandırılmasıyla sonuçlanır.

14 (0Eh): Sayfa Hatası

Sayfa Hatası kesmesi, işletim sisteminin sanal belleği istenen sayfa temelinde uygulamasına olanak tanır. Kesme 14 genellikle var biti 0 olarak (Yok) ayarlandığında sayfa dizini girişine veya sayfa tablosuna erişim oluştuğunda tetiklenir. İşletim sistemi sayfayı sunar (genellikle sayfayı sanal bellekten getirir) ve sonra kesime erişebilmesi için hata oluşan yönergeyi yeniden yayınlar. Sayfa hatası sayfa koruması kuralı ihlal edildiğinde de (getirme başarısız olduğunda, getirilen veriler geçersiz olduğunda veya hatayı yayınlayan kod işlemcinin koruma kuralını ihlal ettiğinde) oluşur. Bu durumlarda uygun eylem için işletim sistemi devreye girer.

16 (10h): Yardımcı İşlemci Hatası

Bu kesme maskelenmemiş kayan nokta özel durumu önceki yönergeyi işaret ettiğinde oluşur. (80386'nın Kayan Nokta birimine erişimi olmadığından, bu durumu sınamak için HATA\ iğnesini denetler.) Bu durum CR0'daki Matematik İşlemciye Benzet biti ayarlanmışsa WAIT yönergesi tarafından da tetiklenir.

17 (11h): Hizalama Denetimi Hatası

Bu kesme yalnızca 80486 işlemcileri tarafından kullanılır. Halka önceliği 3'te yürütülen kod eşit adres sınırlarında olmayan bir sözcük işlenenine, dörde bölünemeyen çift sözcük işlenenine veya adresi sekize bölünemeyen uzun gerçeğe veya geçici gerçeğe erişmeye çalıştığında kesme 17 yayınlanır. İşlemci ilk başlatıldığında hizalama denetimi devre dışı bırakılır ve yalnızca korumalı modda etkinleştirilir.

Özel Durum Hatalarında Sorun Giderme

Bilgisayarınızı Temiz Önyükleyin

Önemli özel durum hatasına neden olabilecek birçok durum olduğundan, sorunu çözmek için ilk adım bakış açısını daraltmadır. Açıyı daraltmak için bilgisayarınızı "temiz önyüklemeyi" deneyin.

Temiz önyükleme ile sorun giderme, bilgisayarınızın ortamı nedeniyle oluşabilecek sorunları azaltmak amacıyla kullanabileceğiniz yöntemlerdir. Çoğu sorun çakışan sürücüler, sonlan-ve-bellekte kal (TSR) programları ve bilgisayarınız başlatıldığında yüklenen diğer ayarlar nedeniyle oluşur. Bilgisayarınızda temiz önyükleme yapmak hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
192926 Windows 98 için temiz önyükleme sorun gidermesi nasıl gerçekleştirilir
243039 Windows 95'te temiz önyükleme nasıl gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Knowledge Base'i Sorgulama

Aldığınız hata iletisinin Microsoft Knowledge Base'de belgelenip belgelenmediğini belirlemek için aşağıdaki adreste Microsoft Knowledge Base'de arama yapın:
242450 Microsoft Knowledge Base anahtar sözcükler kullanılarak nasıl sorgulanmalıdır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Önemli Özel Durum Hata İletileriyle İlgili Makaleler

Önemli özel durum hata iletileri hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
133440 Hata İletisi: Bu program 00457:000040B1 konumunda 0D önemli özel durumuna neden oldu ve sonlandırılacak (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
192803 ATI All-in-Wonder Pro Video bağdaştırıcısı kullanılırken önemli özel durum 0D oluştu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
175211 Denetim Masası açılırken veya kapanırken önemli özel durum hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
171195 Askıya alınırken veya sürdürülürken MSDLC32'de önemli özel durum hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
187214 Hata iletisi: 0028:C02A0201 konumunda önemli özel durum 0E oluştu... (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
190123 Hata iletisi: şu konumda önemli özel durum 06 oluştu... (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
252523 Internet'e bağlanmaya çalışırken önemli özel durum hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
189655 0028:<XXXXXXXX> konumunda önemli özel durum 0E oluştu hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
NOT Bu makale listesi tüm makaleleri kapsamamaktadır. Bu makalelerden biri sorununuzu gidermiyorsa, daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin "Microsoft Knowledge Base'i Sorgulama" bölümündeki adımları kullanın.
fe wmehemjul
Özellikler

Makale No: 150314 - Son İnceleme: 12/04/2015 14:36:04 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprod2web KB150314
Geri bildirim