ACC: Nasıl SQL Server nesneleri Listele için Otomasyon kullanma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:154011
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Gelişmiş: Uzman kodlama, birlikte çalışabilirlik ve çok kullanıcılı becerileri gerektirir.

Bu makalede, Microsoft SQL Server sürüm 6.0 veya 6.5 veritabanında varolan nesneleri listelemek için Otomasyon nasıl kullanıldığını gösterir.

Bu makalede, Visual Basic for Applications ve programlama Microsoft Access ile sağlanan araçları kullanarak Microsoft Access uygulamaları oluşturma bildiğinizi varsayar. Hakkında daha fazla bilgi için Visual Basic for Applications "Building uygulamaları ile Microsoft Access" el ile sürümü için bkz.
Daha fazla bilgi
Microsoft SQL Server sürüm 6.0 ve sonraki sürümleri SQL Server dağıtılmış yönetimi nesne modeli (SQL-DMO) adlı yeni bir nesne sýradüzeni karşı açık duruma getirmiş olursunuz. Bu derlemeleri ve nesneleri için Microsoft Jet veritabanı alt yapısı, nesne modeli benzer bir dizi oluşur.

Microsoft Access geliştiricileri yapabilirsiniz SQL Server tablo adları, <a1>ilişkileri</a1>, sütunlar ve benzerleri için sorgulamak için bu işlevi kullanın.

SQL-DMO) özelliklerini kullanmak için önce istemci yardımcı programları, SQL Server ile birlikte çalışma sağlamak için SQL Server'ın iş istasyonu kurulumu yüklemeniz gerekir. Bu yardımcı programları'nı yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft SQL Server 6.0 veya 6.5 belgelerine bakın.

Aşağıdaki örnekler, Visual Basic uygulaması'nın kodu Microsoft Access 97 veya Microsoft Access 7.0 veritabanları, tablolar, sütunlar, bir Microsoft SQL Server 6. 0 veya 6.5 tablo listelemek için nasıl kullanılacağını gösterir.

 1. Microsoft SQL Server 6. 0'ı veya 6.5 Workstation/istemci yükleme hizmet programları.
 2. Microsoft Access 97 veya 7. 0'ı açın ve yeni bir modül oluşturun.
 3. Araçlar menüsünden, başvurular'ı tıklatın ve "Microsoft SQL OLE nesne kitaplığı." seçmek için tıklatın... Bu seçenek, SQL Server için iş istasyonu/istemci yardımcı programları yüklediğinizde kullanılabilir.
 4. Tanımlamalar bölümüne aşağıdaki satırları yazın:
     Option Explicit   Public Const strServer = "YourServer" ' Indicate your server.   Public Const strUser = "sa"      ' Indicate your user name.   Public Const strPwd = ""        ' Indicate your password.

Örnek 1

Aşağıdaki örnek, bir Microsoft SQL Server sürüm 6.0 veya 6.5, veritabanlarının bir listesini oluşturmak gösterilmiştir:

 1. Aşağıdaki fonksiyon oluştur:
     Function EnumSQLDatabases() As Boolean     On Error GoTo EnumSQLDatabases_Err     Dim objSQL As Object, objSQLdb As Object     Dim strMsg As String     Set objSQL = CreateObject("Sqlole.SQLServer")     ' Connect to SQL server...     objSQL.Connect strServer, strUser, strPwd     ' Print server info.     Debug.Print "------------------------------------------------"     Debug.Print "SQL Server: " & strServer     Debug.Print "------------------------------------------------"     For Each objSQLdb In objSQL.Databases       ' Print database(s) name.       Debug.Print "...Database: " & objSQLdb.Name     Next     ' Disconnect from SQL server.     objSQL.DisConnect     EnumSQLDatabases = True   EnumSQLDatabases_End:     Exit Function   EnumSQLDatabases_Err:     ' Basic error handling.     MsgBox Err.Description, vbInformation, "SQL OLE Automation"     Resume EnumSQLDatabases_End   End Function						
 2. Hata ayıklama penceresinde aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  ? EnumSQLDatabases()
  Veritabanları, örneğin SQL sunucu üzerinde yer alan listesini Not:
      ------------------------------------------------    SQL Server: MyTestSQLServer    ------------------------------------------------    ...Database: pubs    ......Tables:    ..........authors    ..........discounts    ..........employee    ..........jobs    ..........pub_info    ..........publishers    ..........roysched    ..........sales    ..........stores    ..........sysalternates    ..........sysarticles    ..........syscolumns    ..........syscomments    ..........sysconstraints    ..........sysdepends    ..........sysindexes    ..........syskeys    ..........syslogs    ..........sysobjects    ..........sysprocedures    ..........sysprotects    ..........syspublications    ..........sysreferences    ..........syssegments    ..........syssubscriptions    ..........systypes    ..........sysusers    ..........titleauthor    ..........titles    True						
  çıkışınız benzer (bağlı olarak yüklenmiş SQL Server veritabanlarında) olacağını unutmayın.

Örnek 2

Aşağıdaki örnek, bir Microsoft SQL Server sürüm 6.0 veya 6.5 veritabanı tablolarını listelemek gösterilmiştir:

 1. Aşağıdaki işlevi oluşturun:
     Function EnumSQLTables() As Boolean     On Error GoTo EnumSQLTables_Err     Dim objSQL As Object, objSQLdb As Object     Dim objSQLtbl As Object     Dim strMsg As String     Set objSQL = CreateObject("Sqlole.SQLServer")     ' Connect to SQL server...     objSQL.Connect strServer, strUser, strPwd     Debug.Print "------------------------------------------------"     Debug.Print "SQL Server: " & strServer     Debug.Print "------------------------------------------------"     For Each objSQLdb In objSQL.Databases       ' Print database(s) name.       Debug.Print "...Database: " & objSQLdb.Name       Debug.Print "......Tables: "       For Each objSQLtbl In objSQLdb.Tables         ' Print table name(s).         Debug.Print ".........." & objSQLtbl.Name       Next     Next     ' Disconnect from SQL server...     objSQL.DisConnect     EnumSQLTables = True   EnumSQLTables_End:     Exit Function   EnumSQLTables_Err:     ' Basic error handling.     MsgBox Err.Description, vbInformation, "SQL OLE Automation"     Resume EnumSQLTables_End   End Function						
 2. Hata ayıklama penceresinde aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  ? EnumSQLTables()
  Tablo listesi belirtilen SQL Server veritabanında, örneğin aldığınız Not:
      ------------------------------------------------    SQL Server: MyTestSQLServer    ------------------------------------------------    ...Database: pubs    ......Tables:    ..........authors    ..........discounts    ..........employee    ..........jobs    ..........pub_info    ..........publishers    ..........roysched    ..........sales    ..........stores    ..........sysalternates    ..........sysarticles    ..........syscolumns    ..........syscomments    ..........sysconstraints    ..........sysdepends    ..........sysindexes    ..........syskeys    ..........syslogs    ..........sysobjects    ..........sysprocedures    ..........sysprotects    ..........syspublications    ..........sysreferences    ..........syssegments    ..........syssubscriptions    ..........systypes    ..........sysusers    ..........titleauthor    ..........titles						
  çıkışınız benzer (bağlı olarak yüklenmiş SQL Server veritabanlarında) olacağını unutmayın.

Örnek 3

Aşağıdaki örnek, bir Microsoft SQL Server tablo sütunları listesini almak gösterilmiştir:

 1. Aşağıdaki fonksiyon oluştur:
     Function EnumSQLColumns() As Boolean     On Error GoTo EnumSQLColumns_Err     Dim objSQL As Object, objSQLdb As Object     Dim objSQLtbl As Object, objSQLfld As Object     Dim strMsg As String     Set objSQL = CreateObject("Sqlole.SQLServer")     ' Connect to SQL server...     objSQL.Connect strServer, strUser, strPwd     Debug.Print "------------------------------------------------"     Debug.Print "SQL Server: " & strServer     Debug.Print "------------------------------------------------"     For Each objSQLdb In objSQL.Databases       ' Print database(s) name.       Debug.Print "...Database: " & objSQLdb.Name       Debug.Print "......Tables: "       For Each objSQLtbl In objSQLdb.Tables         ' Print table name(s).         Debug.Print ".........." & objSQLtbl.Name         For Each objSQLfld In objSQLtbl.Columns           ' Print field name(s).           Debug.Print "............." & objSQLfld.Name         Next       Next     Next     ' Dis-connect from SQL server.     objSQL.DisConnect     EnumSQLColumns = True   EnumSQLColumns_End:     Exit Function   EnumSQLColumns_Err:     ' Basic error handling.     MsgBox Err.Description, vbInformation, "SQL OLE Automation"     Resume EnumSQLColumns_End   End Function						
 2. Hata ayıklama penceresinde aşağıdaki satırı yazın ve ENTER tuşuna basın:
  ? EnumSQLColumns()
  Sütunlar listesinde belirtilen Microsoft SQL Server tablosunda örneğin aldığınız Not:
      ------------------------------------------------    SQL Server: MyTestSQLServer    ------------------------------------------------    ...Database: master    ...Database: model    ...Database: msdb    ...Database: MyTestDB    ...Database: pubs    True						
  çıkışınız benzer (bağlı olarak yüklenmiş SQL Server veritabanlarında) olacağını unutmayın.
Referanslar
OLE işlevselliği ve otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgi için Otomasyon için Yardım dizini aramak veya Microsoft Access 97 Office Yardımcısı'nı isteyin.

SQL Server dağıtılmış yönetimi nesne modeli (SQL-DMO) hakkında daha fazla bilgi için SQL Server 6.0 belgelerine dahil "Programming SQL Distributed Management Objects" el ile bakın.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 154011 - Son İnceleme: 01/29/2014 23:08:04 - Düzeltme: 3.4

Microsoft Access 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto kbinterop kbprogramming KB154011 KbMttr
Geri bildirim