Örnek: Winsock.exe HostAddress Windows Sockets kullanarak alma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:154512
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Windows Sockets kullanarak bir makine HostAddress nasıl edinilir gösterilmektedir. TCP/IP ağ iletişim kuralları, tüm Windows işletim sistemleri ile birlikte gelir ve ınternet uyumluluğunu giderek daha önemli olma. Windows Sockets TCP/IP ile çalışır ve ana bilgisayar adı veya IP adresini makine gibi bilgileri sağlamak için bir API vardır. Bu ilgili DNS varlığını açıktır bağımlı veya WINS sunucuları ve TCP/IP iletişim kuralı yükleniyor. Aşağıda örnek bir makine HostAddress extract nasıl gösteriliyor.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Microsoft destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Daha fazla bilgi
Not: Bu kodu aşağıdaki az sürüm 1.1 Windows Sockets.
 1. Yeni bir proje için Visual Basic'te başlatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Bir KomutDüğmesi, forma yerleştirin.
 3. Aşağıdaki kodu Form1 kod penceresine ekleyin:
     Option Explicit   Private Const WSADescription_Len = 256   Private Const WSASYS_Status_Len = 128   Private Const SOCKET_ERROR As Long = -1   Private Type WSADATA     wversion As Integer     wHighVersion As Integer     szDescription(0 To WSADescription_Len) As Byte     szSystemStatus(0 To WSASYS_Status_Len) As Byte     iMaxSockets As Integer     iMaxUdpDg As Integer     lpszVendorInfo As Long   End Type     Private Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal hostname$, _  ByVal HostLen As Integer) As Long   Private Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" _     () As Long   Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal _     wVersionRequired as Integer, lpWSAData As WSADATA) As Long   Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long   Sub Form_Load()    Call SocketsInitialize   End Sub   Private Sub Command1_click()    Dim hostname$, HostLen&    HostLen& = 256    hostname$ = Space$(HostLen&)    If gethostname(hostname$, HostLen&) = SOCKET_ERROR Then      MsgBox "Windows Sockets error" & Str(WSAGetLastError())    Else      hostname$ = Trim$(hostname$)      hostname$ = Left$(hostname$, Len(hostname$) - 1)      MsgBox "Host name = " & hostname$    End If    SocketsCleanup   End Sub   Sub SocketsInitialize()    Const WS_VERSION_REQD As Integer = &H101    Const WS_VERSION_MAJOR = WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&    Const WS_VERSION_MINOR = WS_VERSION_REQD And &HFF&    Const MIN_SOCKETS_REQD = 1    Dim WSAD As WSADATA    Dim iReturn As Integer    Dim sLowByte As String, sHighByte As String, sMsg As String    iReturn = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD)    If iReturn <> 0 Then      MsgBox "Winsock.dll is not responding."      End    End If    If lobyte(WSAD.wversion) < WS_VERSION_MAJOR Or (lobyte _     (WSAD.wversion) = WS_VERSION_MAJOR And hibyte(WSAD.wversion) _     < WS_VERSION_MINOR) Then     sHighByte = Trim$(Str$(hibyte(WSAD.wversion)))     sLowByte = Trim$(Str$(lobyte(WSAD.wversion)))     sMsg = "Windows Sockets version " & sLowByte & "." & sHighByte     sMsg = sMsg & " is not supported by winsock.dll "     MsgBox sMsg:     End   End If   If WSAD.iMaxSockets < MIN_SOCKETS_REQD Then    sMsg = "This application requires a minimum of "    sMsg = sMsg & Trim$(Str$(MIN_SOCKETS_REQD)) & _    " supported sockets."    MsgBox sMsg    End   End If   End Sub   Function hibyte(ByVal wParam As Integer)     hibyte = wParam \ &H100 And &HFF&   End Function   Function lobyte(ByVal wParam As Integer)     lobyte = wParam And &HFF&   End Function   Sub SocketsCleanup()    Dim lReturn As Long    lReturn = WSACleanup()    If lReturn <> 0 Then     MsgBox "Socket error " & Trim$(Str$(lReturn)) & _  " occurred in Cleanup"     End    End If   End Sub						
 4. Proje çalıştırmak için F5 tuşuna basın. Form üzerinde ana bilgisayar adının yazdırılacağı.
vb5rel kbintluk

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 154512 - Son İnceleme: 12/04/2015 15:10:44 - Düzeltme: 3.1

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdownload kbfile kbhowto kbsample kbwinsock KB154512 KbMttr
Geri bildirim