Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows'da Bir ActiveX Denetimi Nasıl Kaldırılır

™zet
Bu makalede, bir ActiveX denetiminin bilgisayarınızdan nasıl kaldırılacağı, ActiveX denetimi kaldırılmaya çalışıldığında alınabilecek hata iletileri ve Internet Explorer 4.0 ve sonraki sürümlerinde birden çok ActiveX denetimi (Occache) klasörünün kullanılması açıklanır.
Daha fazla bilgi
Bir ActiveX denetimini kaldırmak için, uygun bölümdeki adımları izleyin.

Internet Explorer 3,0, 3,01 ve 3,02

 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin, Denetim Masası'nı tıklatın, Program Ekle/Kaldır'ı çift tıklatın ve sonra da Yükle/Kaldır sekmesini tıklatın.
 2. Kaldırmak istediğiniz ActiveX denetimi yüklü programlar listesinde görünüyorsa, ActiveX denetimini tıklatın, Ekle/Kaldır'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. ActiveX denetimi yüklü programlar listesinde görünmüyorsa, sonraki adıma geçin.
 3. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna aşağıdaki satırı yazın ve Tamam'ı tıklatın:
  regsvr32 sürücü:\windows\occache\dosya_adı.ocx /u
  NOT: sürücü, Windows klasörünün bulunduğu sürücünün harfi; windows, Windows'un yüklü olduğu klasörün adı; dosya_adı.ocx ise kaldırmak istediğiniz ActiveX denetimidir.

  NOT: Kaldırmak istediğiniz ActiveX denetiminin (.ocx) dosya adını bilmiyorsanız, ActiveX denetimini yükleyen veya kullanan bir Web sayfasının Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) kaynağını görüntüleyerek dosya adını belirleyebilirsiniz. Bir Web sayfasının HTML kaynağını görüntülemek için, Web sayfasında boş bir alanı sağ tıklatın ve sonra da Kaynağı Görüntüle'yi tıklatın.
 4. Windows Gezgini'nde veya Windows NT Explorer'da, Windows\Occache klasöründeki .ocx dosyasını ve ardından Dosya menüsünde Sil'i tıklatın.
Occache, tüm Internet Explorer 3.x sürümlerinde ActiveX denetimlerinin yüklü olduğu klasörün adıdır. Regsvr32.exe dosyası Internet Explorer tarafından yüklenir ve ActiveX denetimlerinin kayıt defteri girdilerini kaydettirmek ve kaldırmak için kullanılabilir.

Internet Explorer 4.x ve Sonraki Sürümleri (Tüm Platformlar)

Internet Explorer 4.x ve sonraki sürümlerinde, bir "kabuk klasörü" kullanarak ActiveX denetimlerini numaralandırmak, güncelleştirmek ve güvenli şekilde kaldırmak için kullanılan Occache.dll dosyası bulunur.
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin, Denetim Masası'nı tıklatın, Program Ekle/Kaldır'ı çift tıklatın ve sonra da Yükle/Kaldır sekmesini tıklatın.
 2. Kaldırmak istediğiniz ActiveX denetimi yüklü programlar listesinde görünüyorsa, ActiveX denetimini tıklatın, Ekle/Kaldır'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. ActiveX denetimi yüklü programlar listesinde görünmüyorsa, sonraki adıma geçin.
 3. Windows Gezgini'nde veya Windows NT Explorer'da, Windows\Downloaded Program Files veya Winnt\Downloaded Program Files klasörünü çift tıklatın, kaldırmak istediğiniz ActiveX denetimini sağ tıklatın ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.
 4. ActiveX denetimini kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
ÖNEMLİ: Internet Explorer 4.0 çalıştırıyorsanız aşağıdaki ActiveX denetimleri kaldırılmamalıdır:
 • DirectAnimation Java Sınıfları
 • Java için Internet Explorer Sınıfları
 • Java için Microsoft XML Ayrıştırıcısı
 • Win32 Sınıfları
Internet Explorer 5.0 veya sonraki sürümlerinde, Downloaded Program Files dosyalarındaki bu bileşenler gerekmez.

ActiveX Denetimleri Kaldırılırken Oluşan Hata İletileri

Occache kabuk klasörünü kullanarak bir ActiveX denetimini kaldırmaya çalıştığınızda, aşağıdaki iletilerden birini alabilirsiniz:
 • Erişim İhlali Bu program dosyaları şu anda bir veya daha fazla program tarafından kullanılmakta. Lütfen bazı programları kapatıp yeniden deneyin. Windows'u yeniden başlatmanız gerekecek.
 • Bileşen Kaldırma Bir Windows sistem DLL dosyası kaldırılıyor: (<yol\dosyaadı>). Silinsin mi?
Erişim İhlali:

Bu ileti, kaldırmaya çalıştığınız ActiveX denetimi o sırada Internet Explorer veya Active Desktop bileşeni tarafından belleğe yüklenmişse oluşur.

Bu hata iletisini çözmek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Tüm açık Internet Explorer pencerelerini kapatın.
 2. Active Desktop'ı devre dışı bırakın. Bunu yapmak için, masaüstünde boş bir alanı sağ tıklatın, Active Desktop'ı işaret edin ve sonra da Web Sayfası Olarak Görüntüle'yi tıklatarak onay işaretini temizleyin.
 3. Bu makalenin "Internet Explorer 4.0 ve Sonraki Sürümleri" bölümündeki adımları izleyerek ActiveX denetimini kaldırın.

  NOT: ActiveX denetimini kaldırmak için Windows'u yeniden başlatmanız gerekebilir.
Bileşen Kaldırma:

Bu ileti, yalnızca 4.01 Service Pack 1 (SP1) öncesindeki Internet Explorer 4 sürümlerinde, kaldırmak istediğiniz ActiveX denetimi kayıtlı bir Occache klasörü dışında bir klasöre (örneğin, Windows\System veya Winnt\System32) dosya yüklediyse oluşur. Occache, bu dosyaların kendi programları tarafından paylaşılıp paylaşılmadığını her zaman belirleyemez.

İletide görüntülenen dosya ve dosyaların Windows ya da başka bir program tarafından kullanılmadığından eminseniz Evet'i tıklatın. Aksi durumda, Hayır'ı tıklatın.

NOT: Internet Explorer 4.01 SP1 ve sonraki sürümlerinde, Occache, bağımlı dosyaları kayıtlı bir Occache klasörünün dışına kaldırmaz (veya kaldırılmasını istemez).

Birden Çok Occache Klasörü Desteği

Internet Explorer 4.0 ve sonraki sürümlerinde, birden çok Occache klasörü desteklenir. Occache klasörlerinin listesi aşağıdaki kayıt defteri anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Varsayılan olarak, Internet Explorer 4.0 ve sonraki sürümleri Windows\Downloaded Program Files veya Winnt\Downloaded Program Files klasörünü kullanır. Internet Explorer 3.x sürümünden yükselttiyseniz, hem Occache hem de Downloaded Program Files klasörü bulunabilir. Bu durumda, tüm yeni ActiveX denetimleri Downloaded Program Files klasörüne yüklenir; ancak önceden yüklenmiş ActiveX denetimleri Occache klasöründe çalışmaya devam eder. Occache veya Downloaded Program Files klasörü Windows Gezgini, Windows NT Explorer veya Bilgisayarım'da açıldığında, ActiveX denetimine ait dosyaların hangi klasörde bulunduğuna bakılmaksızın tüm ActiveX denetimleri görüntülenir. Bu durumda, kayıt defteri anahtarında aşağıdaki dize değerleri görünür:
"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE""1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"				
ActiveX denetimleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'nda yer alan aşağıdaki makaleye bakın:
154544 ActiveX Teknolojilerinin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bir çakışma oluşursa (örneğin, dosya zaten varsa) Internet Explorer'ın ActiveX denetimlerini nasıl karşıdan yüklediği hakkında bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'nda yer alan aşağıdaki makaleye bakın:
196150 BİLGİ: Kod Karşıdan Yüklenirken Neden CONFLICT Dizinleri Oluşturulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
3.00 4.00 5.00 5.50 win95 win98 win2000 winme
Özellikler

Makale No: 154850 - Son İnceleme: 04/06/2007 12:36:00 - Düzeltme: 4.2

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbenv KB154850
Geri bildirim