3Com Fast EtherLink ve EtherLink ııı bağdaştırıcı yapılandırması

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:154989
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, 3Com Fast EtherLink ve EtherLink ııı Bus Master bağdaştırıcıları yapılandırma ve Tanılama programı 3Com yönergeler anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Bağdaştırıcıyı yapılandırma parametrelerini değiştirmek, program <a1>yapılandırma</a1> bölümüne sağlar. Bu, bağdaştırıcının yüklü olduğu belirli bir ortam sığacak olanak tanır. Tanılama bölümü yapılandırmasını ve tanı programı, bilgisayarınızdaki düzgün çalışan ve bağdaştırıcı düzgün olarak yüklendiğinden emin olun için tasarlanmıştır. Grup 1 sınamaları fiziksel bileşenleri, bağlayıcılar ve bağdaştırıcının devrelere denetleyin ve yalnızca bağdaştırıcının bilgisayarda yüklü olmasını gerektirir. Grup 2 sınamaları, ağda veri göndermek ve bağdaştırıcının bir geridöngü fişi veya ağa bağlı olması gerekir bağdaştırıcının yeteneğini denetleyin. Grup 3 sınamaları, bağdaştırıcının doğru iletmek ve ağ üzerinden veri almak ve bağdaştırıcı üzerinde bir Yankı sunucusu kurulmuş olan ağa bağlanmanız gerekli yeteneğini denetleyin.

Test veya yapılandırılması için bağdaştırıcının içeren bilgisayarı yalnızca MS-DOS çalışmalıdır.

Not: Bu bilgisayarın işletim bir sunucuysa, sunucu tüm kullanıcıların çalışmalarını kaydedip, ağ oturumunu kapatma bildirin. Sunucular ve iş istasyonları, normal işletimini kaydedilmemiş çalışma kaybolmuş olabilir; böylece bir yapılandırmasını ve tanı programı bozar.

Sunucuyu kapatmak ve yalnızca MS-DOS disketi ile yeniden başlatın. Program başlatıldığında, bu şekilde hiçbir sürücüleri veya TSR çalıştırıyor olmanız.

Yapılandırmayı ve Tanılama programı başlatılıyor

Programı başlatmak için iki yol vardır:
 • Yapılandırma ve tanı alt menüde Seçenekler'i seçerek otomatik olarak ınstall.exe programındaki.

  -VEYA-
 • El ile kök dizinden EtherDisk diskin, aşağıdaki komutu yazın:

  3C59XCFG [komut anahtar] [parametre listesi]

  3C59XCFG 3Com yapılandırma ve tanı program adını temsil eder. Köşeli ayraçlar komut anahtar sözcük ve parametre listesi isteğe bağlı olduğunu gösteriyor.

  Herhangi bir bağımsız değişkeni olmadan 3C59XCFG program tam Windows modunda başlatır. Bu, fare desteği ve içerik duyarlı Yardım içerir. Istediğiniz zaman Yardım için F1 tuşuna basabilirsiniz.

Komut satırı anahtar sözcükler

Kısaca, herhangi bir komut veya parametre ilk iki karakteri kullanabilirsiniz. Örneğin, HE 3C59XCFG RU HELP 3C59XCFG RUN anlamına gelir. Ayrıca, komut anahtar sözcükleri ve parametreleri büyük/küçük harf duyarlı değildir. Aşağıdaki komut satırı anahtar sözcükleri ve bunların açıklamalarının listesini için bakın.
  Keyword   Description  ------------------------  Configure  Configures an adapter in one of three ways:        1. Automatically with /auto parameter        2. Using a specified adapter configuration file        3. Using command-line configuration parameters  Echoserver  Enables a designated adapter to function within the echo        server.  Help     Displays general or command-specific help information. To        get command-specific help, type:          3C59XCFG Help [command keyword]  Language   Invokes the program in full Windows mode using a specified        external resource file. This option provides support for        multiple languages via a different resource file for each        language supported.  List     Displays a list of installed adapters recognized by this        program and their assigned adapter numbers.  Run     Runs the diagnostic tests (which can also be specified        from a file) on a selected adapter and writes the results        to the screen, a file, or a printer.CONFIGURATION=============The adapter can be configured in one of the following four ways, which aredescribed in greater detail below: - Full-Screen Windows Mode - Command Line with Auto Configuration - Command Line with Explicit Parameters - Command Line with Configuration File  Full Screen Windows Mode  ------------------------  To configure the adapter using the full-screen windowing, type   3C59XCFG  and press ENTER. Then click Configure Adapter on the Install menu.  Command Line Options  --------------------  Defaults: Configure has /Auto and /Adapternum:1 as defaults. For  example, if only "3C59XCFG Configure" is used, adapter 1 will be  automatically configured.  /Adapternum:<N> specifies the adapter number to be configured for PCI  and EISA computers. Run the LIST command separately to determine the  adapter number to use here.  /Slot:<S> specifies the physical slot number of the adapter to be  configured in EISA computers.  NOTE: The /Adapternum:<N> and /Slot:<S> parameters can be used with any  of the Configure options that follow. They are both intended for use  whenever multiple adapters are present in the computer and recognized by  the Configuration and Diagnostic Program.  Command Line with Auto Configuration  ------------------------------------  Command syntax: 3C59XCFG Configure /Auto  The /Auto parameter configures the adapter to automatically select the  media type. All other option settings are left unchanged.  NOTE: To set the media type, the program will attempt to detect what  media type is being used. Therefore, you should connect to the network  first, then run /Auto, and it will configure the media type for you.  Command Line with Explicit Parameters  -------------------------------------  Command syntax: 3C59XCFG Configure [/Bsize:<N> /Xcvr:<N> /Tr:<N>          /Fullduplex:<N> /Optimize:<N> /Linkbeat:<N>]  Command-line configuration parameters are used to configure the adapter  using only the option settings you specify. Some parameters are for all  adapters, while others are for PCI only. For example, /Bsize:<N> is a  PCI- only parameter, because with EISA adapters, the computer vendor's  configuration utility or the option disk handles the setting of the Boot  PROM size. In most cases, any combination of parameters can be used.  Therefore, it is possible to modify only a few settings if needed. See  below for a list of parameters.   Parameter    Description   ---------------------------   /Bsize     Boot PROM Size (PCI only).           Possible values - 8, 16, 32, 64, Disabled.   /Tr (or /Xcvr) Transceiver (PCI only).           Possible values - 100BASE-TX, Tp, 10BASE-T (same as           Tp), Coax, Aui, External (same as Aui).   /Optimize    Network Driver Optimization.           Possible values - Normal, Network, Cpu.   /Linkbeat    Link beat enable/disable (pre-10BASE-T standard           only).           Possible values - Enabled, Disabled.           NOTE: Try this setting ONLY if pre-10BASE-T standard           hubs are in use.   /Fullduplex   Full duplex enable or disable (for 10BASE-T only).           Possible values - Enabled, Disabled.           NOTE: Enable this setting ONLY when the adapter is           connected to a 10BASE-T repeater supporting full           duplex.           Otherwise, it will bring down the network.  Command Line with Configuration File  ------------------------------------  Command syntax: 3C59XCFG Configure /Configfile:<filename>  This syntax is used to configure an adapter with the settings specified  in an ASCII configuration file that can be created and modified by any  text editor. The file name can be a fully qualified MS-DOS file name  including a path. A standard format for the file must be used, as  follows:  - Variable names and values should match the wording in the full-screen   configuration window in most cases.  - Each variable or value line should begin with an "at" symbol (@),   followed by a variable name, a colon (:), and the value.   For example: @Media type: 100BASE-TX  - Any comment lines should start with a semicolon (;).  - Blank lines and other white space is allowed between variable lines.  - The variable names allowed are:     Boot PROM size     Media type     Network driver optimization     Full Duplex     Link beat  - The values allowed are the same as those shown in the full-screen   configuration window.   Example 1: @Network driver optimization:Normal   Example 2: @Media type:On-board CoaxDIAGNOSTICS=========== - Full screen Windows mode:  To run the diagnostic tests using full-screen windowing, type  "3C59XCFG" (without the quotes) and press ENTER. Then click Run Tests on  the Tests menu. - Command-line option:  Command syntax: 3C59XCFG Run [/Testfile:<filename>]  [/RESULTS:[<filename> | PRN | PRNHP]] [/ADAPTERNUM:<N> | /SLOT:<S>]  The Run parameter runs the diagnostic tests on a selected adapter  and displays the results on the screen. The defaults are Adapter 1 and  Group 1 tests. The parameters below are all optional.   /Testfile:<filename> specifies a test file that contains a specific   test setup description.   /Results:[<filename> or PRN or PRNHP] specifies an alternative   location to store the test results. This location can be an MS-DOS   path and filename, PRN printer port (same as LPT1), or PRNHP, which   is an HP LaserJet printer connected to LPT1.   /Adapternum:<N> specifies the adapter number to be tested, in the   case of multiple adapters installed in the computer and recognized by   this program. Run the List command separately (see List below) to   determine the adapter number to use.   /Slot:<S> specifies the physical slot number of the adapter to be   tested when multiple adapters are installed in EISA computers.OTHER COMMAND LINE OPTIONS========================== - Help  Command syntax: 3C59XCFG Help [Command Keyword]  Help is an online summary of commands. Without a command keyword, it  gives a summary of the command keywords. With a command keyword  specified, it gives the parameter choices for that particular command.  For example, "3C59XCFG Help Configure" gives details about the parameter  options for the Configure command. - Language  Command syntax: 3C59XCFG Language /Langfile:<filename>  Language invokes the program in full Windows mode using a specified  external resource file. This option provides support for multiple  languages via a different resource file for each language supported.  This command requires the /Langfile:<filename> parameter. The  file name is the name of the resource file that is loaded by the  program. The file name can be a fully qualified MS-DOS file name.  NOTE: At this time, there are no alternate resource files included on  the EtherDisk disk. - List  Command syntax: 3C59XCFG List  List displays a list of currently installed adapters (and their assigned  adapter numbers) that are recognized by this program. The adapter number  is then used as the <N> value for the /Adapternum:<N> parameter when  multiple adapters are installed. There are no parameters associated with  the List command keyword. - Echoserver  Command syntax: 3C59XCFG Echoserver [/Adapternum:<N> | /Slot:<S>]  Echoserver enables an adapter to function within an echo server.  In the case of multiple adapters, /Adapternum:<N> specifies the adapter  number to be configured in the echo server. The /Slot:<S> parameter is  available only on EISA computers, and refers to the physical slot in the  echo server where the adapter is located.FURTHER ASSISTANCE==================If the adapter fails any of the diagnostic tests, see the Trouble.txt filein the Diag directory on the EtherDisk disk for troubleshootingprocedures.The Support.txt file in the Info directory on the EtherDisk disk providesinformation about obtaining product support for the adapter.				
EtherDisk, EtherLink ve 3Com, 3Com Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır. Tüm diğer özellik sahiplerinin markalarıdır.

Daha fazla bilgi için adresindeki 3com Corporation Teknik Destek'e başvurun: (800) 876-3266.

Burada bulunan ürünler, Microsoft'tan bağımsız satıcılar tarafından üretilmiştir; garanti, örtük veya başka bir biçimde, bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği konusunda.
3Com NIC ağ kartı sürücüleri yükleme kurulum 3 com tanı veri yolu ana bağdaştırıcı prodnt

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 154989 - Son İnceleme: 02/22/2014 01:50:16 - Düzeltme: 2.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kb3rdparty kbhowto kbsetup KB154989 KbMttr
Geri bildirim