Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Nasıl YAPıLıR: How, LoadImage() kullanarak bir BMP dosya okunamıyor

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:158898
Özet
LoadImage API bitmap BMP dosya yüklemek için kullanılabilir. Ancak, palet bilgisini döndürmez. Bu makalede, örnek kod sağlar ve bit eşlem ile LoadImage için palet bilgisini almak anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki kodu, bit eşlem olarak bir DIBSection yüklenemedi LoadImage APı'SI kullanan ve sonra da bir palet DIBSection'ın rengini tablosundan oluşturur. Yarı ton paleti, hiçbir renk tablosu varsa, kullanılır:
  BOOL LoadBitmapFromBMPFile( LPTSTR szFileName, HBITMAP *phBitmap,  HPALETTE *phPalette )  {  BITMAP bm;  *phBitmap = NULL;  *phPalette = NULL;  // Use LoadImage() to get the image loaded into a DIBSection  *phBitmap = (HBITMAP)LoadImage( NULL, szFileName, IMAGE_BITMAP, 0, 0,        LR_CREATEDIBSECTION | LR_DEFAULTSIZE | LR_LOADFROMFILE );  if( *phBitmap == NULL )   return FALSE;  // Get the color depth of the DIBSection  GetObject(*phBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );  // If the DIBSection is 256 color or less, it has a color table  if( ( bm.bmBitsPixel * bm.bmPlanes ) <= 8 )  {  HDC      hMemDC;  HBITMAP    hOldBitmap;  RGBQUAD    rgb[256];  LPLOGPALETTE pLogPal;  WORD     i;  // Create a memory DC and select the DIBSection into it  hMemDC = CreateCompatibleDC( NULL );  hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, *phBitmap );  // Get the DIBSection's color table  GetDIBColorTable( hMemDC, 0, 256, rgb );  // Create a palette from the color tabl  pLogPal = (LOGPALETTE *)malloc( sizeof(LOGPALETTE) + (256*sizeof(PALETTEENTRY)) );  pLogPal->palVersion = 0x300;  pLogPal->palNumEntries = 256;  for(i=0;i<256;i++)  {   pLogPal->palPalEntry[i].peRed = rgb[i].rgbRed;   pLogPal->palPalEntry[i].peGreen = rgb[i].rgbGreen;   pLogPal->palPalEntry[i].peBlue = rgb[i].rgbBlue;   pLogPal->palPalEntry[i].peFlags = 0;  }  *phPalette = CreatePalette( pLogPal );  // Clean up  free( pLogPal );  SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );  DeleteDC( hMemDC );  }  else  // It has no color table, so use a halftone palette  {  HDC  hRefDC;  hRefDC = GetDC( NULL );  *phPalette = CreateHalftonePalette( hRefDC );  ReleaseDC( NULL, hRefDC );  }  return TRUE;  }				
aşağıdaki kodu LoadBitmapFromBMPFile işlevi kullanımı gösterilmiştir:
  case WM_PAINT:  {   PAINTSTRUCT  ps;   HBITMAP    hBitmap, hOldBitmap;   HPALETTE   hPalette, hOldPalette;   HDC      hDC, hMemDC;   BITMAP    bm;  hDC = BeginPaint( hWnd, &ps );  if( LoadBitmapFromBMPFile( szFileName, &hBitmap, &hPalette ) )  {   GetObject( hBitmap, sizeof(BITMAP), &bm );   hMemDC = CreateCompatibleDC( hDC );   hOldBitmap = (HBITMAP)SelectObject( hMemDC, hBitmap );   hOldPalette = SelectPalette( hDC, hPalette, FALSE );   RealizePalette( hDC );   BitBlt( hDC, 0, 0, bm.bmWidth, bm.bmHeight,       hMemDC, 0, 0, SRCCOPY );   SelectObject( hMemDC, hOldBitmap );   DeleteObject( hBitmap );   SelectPalette( hDC, hOldPalette, FALSE );   DeleteObject( hPalette );  }  EndPaint( hWnd, &amp;ps );  }  break;				
4.00 kbdsd BITMAP ÇIFTAZALANBAKIYE DIB BMP dosya LoadImage LoadBitmap

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 158898 - Son İnceleme: 11/21/2006 15:33:30 - Düzeltme: 2.2

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi

 • kbmt kbcode kbfaq kbhowto KB158898 KbMttr
Geri bildirim