TCP/IP adreslemesi ve alt ağ oluşturma temellerini anlama

GİRİŞ
Microsoft Windows tabanlı bir bilgisayarda TCP/IP protokolünü yapılandırırken TCP/IP yapılandırma ayarlarında bir IP adresi, alt ağ maskesi ve genelde varsayılan bir ağ geçidi belirtilmesi gerekir.

TCP/IP'yi doğru biçimde yapılandırmak için, TCP/IP ağlarının nasıl adreslendiğini ve ağlara ve alt ağlara nasıl bölündüğünü anlamak önemlidir. Bu makale IP ağları ve alt ağ oluşturma kavramlarına genel bir giriş niteliğindedir. Makalenin sonunda bir sözlük yer almaktadır.
Daha fazla bilgi
TCP/IP'nin Internet'te yaygın olarak kullanılan ağ protokolü olması büyük oranda farklı boyutlarda ağları ve farklı türlerde sistemleri birbirine bağlamadaki başarısındandır. Bu ağlar önceden tanımlanmış boyutlara sahip olan üç ana sınıfta (birkaç başka sınıfla birlikte) tanımlanabilir ve bu sınıfların her biri sistem yöneticileri tarafından daha küçük alt ağlara bölünebilir. Alt ağ maskesi, bir IP adresini iki bölüme ayırmak için kullanılır. Bu bölümlerden biri ana bilgisayarı (bilgisayarı), diğeri ise bilgisayarın ait olduğu ağı tanımlar. IP adreslerinin ve alt ağ maskelerinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için, bir IP (Internet Protokolü) adresine bakıp nasıl düzenlendiğini inceleyin.

IP adresleri: Ağlar ve ana bilgisayarlar

IP adresi, bir TCP/IP ağındaki ana bilgisayarı (bir bilgisayar veya yazıcı ya da yönlendirici gibi başka bir aygıt) benzersiz olarak tanımlayan 32-bit bir sayıdır.

IP adresleri genelde noktalı ondalık biçimde belirtilir; 192.168.123.132 gibi, birbirinden noktayla ayrılmış dört sayı içerir. Alt ağ maskelerinin ana bilgisayarları, ağları ve alt ağları birbirinden ayırmak için nasıl kullanıldığını anlamak için, bir IP adresini ikili gösterimde inceleyin.

Örneğin, noktalı ondalık olarak gösterilen 192.168.123.132 IP adresi (ikili gösterimde), 110000000101000111101110000100 32 bit sayısına karşılık gelir. Bu sayı anlamlı gelmeyebilir, bu nedenle, sekiz ikili basamaktan oluşan dört bölüme ayırın.

Bu sekiz bit bölümü sekizli olarak da bilinir. Böylece, örnekte verilen IP adresi 11000000.10101000.01111011.10000100 olur. Bu sayı biraz daha anlamlıdır, dolayısıyla çoğu kullanımda ikili adresi noktalı ondalık biçimine (192.168.123.132) dönüştürün. Noktayla ayrılmış ondalık sayılar, ikili gösterimden ondalık gösterime dönüştürülmüş sekizlilerdir.

TCP/IP geniş alan ağının (WAN) bir ağ topluluğu olarak verimli şekilde çalışabilmesi için, veri paketlerini ağlar arasında aktaran yönlendiriciler, bilgi paketinin gönderildiği bir ana bilgisayarın tam konumunu bilmez. Yönlendiriciler yalnızca ana bilgisayarın hangi ağın üyesi olduğunu bilir ve yönlendirme tablolarında saklanan bilgileri kullanarak, paketi hedef ana bilgisayarın bulunduğu ağa nasıl göndereceklerini belirler. Paket hedef ağa teslim edildikten sonra ilgili ana bilgisayara iletilir.

Bu işlemin gerçekleşmesi için, bir IP adresi iki bölümden oluşur. IP adresinin ilk bölümü bir ağ adresi, son bölümü ise ana bilgisayar adresi olarak kullanılır. Örneğin 192.168.123.132 adresini ele alırsak, bu adresi iki bölüme ayırdığımızda şu bölümleri elde ederiz:
  192.168.123.  Ağ       .132 Ana Bilgisayar				
-veya-
  192.168.123.0 - ağ adresi.  0.0.0.132   - ana bilgisayar adresi.				

Alt ağ maskesi

TCP/IP'nin çalışması için gerekli olan ikinci öğe alt ağ maskesidir. Alt ağ maskesi, TCP/IP protokolü tarafından bir ana bilgisayarın yerel alt ağda mı yoksa bir uzak ağda mı bulunduğunu belirlemek için kullanılır.

TCP/IP protokolünde, IP adresinin ağ ve ana bilgisayar adresleri olarak kullanılan bölümleri sabit değildir; yukarıdaki ağ ve ana bilgisayar adresleri daha fazla bilgiye sahip olmadan belirlenemez. Bu bilgiler alt ağ maskesi adı verilen başka bir 32-bit sayıyla sağlanır. Bu örnekte, alt ağ maskesi 255.255.255.0'dır. 255 değerinin ikili gösterimde 11111111 olduğu bilinirse bu sayı anlam kazanır; böylece, alt ağ maskesi şudur:
  11111111.11111111.11111111.0000000				
IP adresi ve alt ağ maskesi birlikte kullanıldığında, adresin ağ ve ana bilgisayar bölümleri birbirinden ayrılabilir:
  11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP adresi (192.168.123.132)  11111111.11111111.11111111.00000000 -- Alt ağ maskesi (255.255.255.0)				
İlk 24 bit (alt ağ maskesindeki bit değerleri) ağ adresi olarak, son 8 bit (alt ağ maskesindeki kalan sıfırlar) ise ana bilgisayar adresi olarak tanımlanır. Buna göre, adres şu şekildedir:
  11000000.10101000.01111011.00000000 -- Ağ adresi (192.168.123.0)  00000000.00000000.00000000.10000100 -- Ana bilgisayar adresi (000.000.000.132)				
Bu örnekte 255.255.255.0 alt ağ maskesini kullandığınızda ağ kimliğinin 192.168.123.0 ve ana bilgisayar adresinin 0.0.0.132 olduğunu artık biliyorsunuz. 192.168.123.0 alt ağına (yerel alt ağdan veya bir uzak ağdan) bir paket teslim edilirse ve hedef adresi 192.168.123.132 ise, bilgisayarınız bu paketi ağdan alarak işler.

Neredeyse tüm ondalık alt ağ maskeleri, tüm birler solda ve tüm sıfırlar sağda olacak biçimde ikili sayılara dönüştürülür. Yaygın olarak kullanılan bazı diğer alt ağ maskeleri şunlardır:
  Ondalık         İkili  255.255.255.192     1111111.11111111.1111111.11000000  255.255.255.224     1111111.11111111.1111111.11100000				
Internet RFC 1878'de (http://www.internic.net adresinden edinilebilir), TCP/IP ağlarında kullanılabilen geçerli alt ağlar ve alt ağ maskeleri açıklanmaktadır.

Ağ sınıfları

Internet adresleri, Internet'i yöneten kuruluş olan InterNIC (http://www.internic.net) tarafından ayrılır. Bu IP adresleri sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıfların en yaygın olarak kullanılanları A, B ve C'dir. D ve E sınıfları da vardır, ancak bunlar genelde son kullanıcılar tarafından kullanılır. Adres sınıflarının her birinin farklı bir varsayılan alt ağ maskesi vardır. IP adresinin ilk sekizlisine bakarak sınıfını belirleyebilirsiniz. Aşağıda, A, B ve C Sınıfı Internet adres aralıkları birer adres örneğiyle gösterilmektedir:
 • A Sınıfı ağlar varsayılan alt ağ maskesi olarak 255.0.0.0 kullanır ve ilk sekizli değerleri 0-127 aralığındadır. 10.52.36.11 adresi A sınıfı bir adrestir. İlk sekizlisi 10'dur ve bu değer 1 - 126 aralığındadır.
 • B Sınıfı ağlar varsayılan alt ağ maskesi olarak 255.255.0.0 kullanır ve ilk sekizli değerleri 128-191 aralığındadır. 172.16.52.63 adresi B sınıfı bir adrestir. İlk sekizlisi 172'dir ve bu değer 128 - 191 aralığındadır.
 • C Sınıfı ağlar varsayılan alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0 kullanır ve ilk sekizli değerleri 192-223 aralığındadır. 192.168.123.132 adresi C sınıfı bir adrestir. İlk sekizlisi 192'dir ve bu değer 192 - 223 aralığındadır.
Bazı senaryolarda, ağın fiziksel topolojisi veya ağ (veya ana bilgisayar) sayısı varsayılan alt ağ maskesi kısıtlamalarına uymadığı için, varsayılan alt ağ maskesi değerleri kuruluşun gereksinimlerine uygun olmaz. Sonraki bölümde, ağların alt ağ maskeleri kullanılarak nasıl bölünebileceği anlatılmaktadır.

Alt ağ oluşturma

A, B veya C Sınıfı bir TCP/IP ağı bir sistem yöneticisi tarafından alt ağlara bölünebilir. Bu işlem, Internet'in mantıksal adres şemasıyla (IP adresleri ve alt ağlardan oluşan düzenle) gerçek hayattaki fiziksel ağları karşılaştırırken gerekli olabilir.

Bir IP adresleri bloğu ayrılmış olan bir sistem yöneticisi, bu adreslerle kolayca uyumlu olmayabilecek bir biçimde düzenlenmiş ağlar yönetiyor olabilir. Örneğin, bir TCP/IP yönlendiricisi tarafından bağlanmış üç ağda (farklı şehirlerde) 150 ana bilgisayarın bulunduğu bir geniş alan ağınız olduğunu varsayalım. Bu üç ağın her birinde 50 ana bilgisayar vardır. 192.168.123.0 adresine sahip C sınıfı bir ağ ayrılmış olsun. (Bu örnekte sunulan adres gerçekte Internet'te ayrılmamış olan bir aralıktandır.) Bu, 150 ana bilgisayarınız için 192.168.123.1 - 192.168.123.254 aralığındaki adresleri kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Örneğinizde kullanılamayacak iki adres 192.168.123.0 ve 192.168.123.255 adresleridir, çünkü tümü birlerden veya tümü sıfırlardan oluşan bir ana bilgisayar bölümüne sahip ikili adresler geçersizdir. Sıfır adresi, ana bilgisayarı belirtmeden bir ağı belirtmek için kullanıldığı için geçersizdir. 255 adresi (ikili gösterimde, tümü birlerden oluşan bir ana bilgisayar adresi), bir ağdaki tüm ana bilgisayarlara bir iletiyi yayımlamak için kullanılır. Bir ağdaki veya alt ağdaki ilk ve son adresin herhangi bir ana bilgisayara atanamayacağını unutmayın.

IP adreslerini artık 254 ana bilgisayara atayabilirsiniz. 150 bilgisayarın tümü tek bir ağdaysa bunu sorunsuz yapabilirsiniz. Ancak 150 bilgisayarınız üç ayrı fiziksel ağda bulunmaktadır. Her ağ için daha fazla adres bloğu istemek yerine, ağınızı, bir adres bloğunu birden çok fiziksel ağda kullanmanıza olanak veren alt ağlara bölersiniz.

Bu durumda, ağ adresini daha büyük ve olası ana bilgisayar adres aralığını daha küçük yapan bir alt ağ maskesi kullanarak ağınızı dört alt ağa bölersiniz. Başka bir deyişle, genelde ana bilgisayar adresi için kullanılan bazı bit değerlerini 'ödünç alır' ve bunları adresin ağ bölümünde kullanırsınız. 255.255.255.192 alt ağ maskesi, her birinde 62 ana bilgisayar bulunan dört ağ oluşturur. Bu düzen sorunsuz çalışır, çünkü 255.255.255.192 adresi ikili gösterimde 1111111.11111111.1111111.11000000 ile aynıdır. Son sekizlinin ilk iki basamağı ağ adresleri haline gelir, böylece ek ağ olarak 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) ve 11000000 (192) ağlarına sahip olursunuz. (Bazı yöneticiler alt ağ maskesi olarak 255.255.255.192 kullanarak bu alt ağların yalnızca ikisini kullanır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi için, bkz: RFC 1878.) Bu dört ağda, son 6 ikili basamak ana bilgisayar adresleri için kullanılabilir.

Alt ağ maskesi olarak 255.255.255.192 kullandığınızda, 192.168.123.0 adresini kullanan ağınız 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 ve 192.168.123.192 adreslerini kullanan dört ağ haline gelir. Bu dört ağ için geçerli ana bilgisayar adresleri şu şekildedir:
  192.168.123.1-62  192.168.123.65-126  192.168.123.129-190  192.168.123.193-254				
Tümü birlerden veya tümü sıfırlardan oluşan ikili ana bilgisayar adreslerinin geçersiz olduğunu ve son sekizlisi 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 veya 255 olan adresler kullanamayacağınızı unutmayın.

Şu iki ana bilgisayar adresini inceleyerek bunun nasıl çalıştığını anlayabilirsiniz: 192.168.123.71 ve 192.168.123.133. Varsayılan C Sınıfı alt ağ maskesi olan 255.255.255.0 adresini kullansaydınız, her iki adres de 192.168.123.0 ağında olacaktı. Ancak alt ağ maskesi olarak 255.255.255.192 kullanırsanız, farklı ağlarda olurlar; 192.168.123.71 adresi 192.168.123.64 ağında, 192.168.123.133 adresi ise 192.168.123.128 ağındadır.

Varsayılan ağ geçitleri

TCP/IP tabanlı bir bilgisayarın başka bir ağdaki ana bilgisayar ile iletişim kurması gerekirse, genelde yönlendirici adı verilen bir aygıt kullanır. TCP/IP terimi olarak, bir ana bilgisayarın alt ağını başka ağlara bağlayan yönlendiriciye varsayılan ağ geçidi adı verilir. Bu bölümde, TCP/IP protokolünün ağdaki başka bir bilgisayara veya aygıta erişmek için paketleri varsayılan ağ geçidine gönderip göndermeyeceğini nasıl belirlediği açıklanır.

Bir ana bilgisayar TCP/IP kullanarak başka bir aygıtla iletişim kurmaya çalıştığında, tanımlı alt ağ maskesine ve hedef IP adresine karşılık alt ağ maskesini ve kendi IP adresini kullanarak bir karşılaştırma işlemi gerçekleştirir. Bu karşılaştırmanın sonucunda, bilgisayar hedefin bir yerel ana bilgisayar mı yoksa uzak ana bilgisayar mı olduğunu belirler.

Bu işlemin sonucunda hedefin bir yerel ana bilgisayar olduğu belirlenirse, bilgisayar paketi yerel alt ağa gönderir. Karşılaştırma işleminin sonucunda hedefin bir uzak ana bilgisayar olduğu belirlenirse, bilgisayar paketi kendi TCP/IP özelliklerinde tanımlı olan varsayılan ağ geçidine iletir. Paketi doğru alt ağa iletmek bundan sonra yönlendiricinin sorumluluğudur.

Sorun Giderme

TCP/IP ağ sorunları genelde bir bilgisayarın TCP/IP özelliklerindeki üç ana girdinin hatalı yapılandırılması nedeniyle oluşur. TCP/IP yapılandırmasındaki hataların ağ işlemlerini nasıl etkilediğini anlarsanız, birçok genel TCP/IP sorununu giderebilirsiniz.

Hatalı Alt Ağ Maskesi: Bir ağda adres sınıfı olarak varsayılan alt ağ maskesinden farklı bir maske kullanılıyorsa ve adres sınıfı için varsayılan alt ağ maskesiyle yapılandırılmış bir istemci varsa, uzak ağlarla iletişim sorunsuz çalışsa da bazı yakın ağlarla iletişim başarısız olur. Örneğin, dört alt ağ oluşturursanız (alt ağ oluşturma örneğinde olduğu gibi) ama TCP/IP yapılandırmanızda alt ağ maskesi olarak yanlışlıkla 255.255.255.0 adresini kullanırsanız, ana bilgisayarlar bazı bilgisayarların kendi alt ağlarından farklı alt ağlarda bulunduğunu belirleyemez. Bu durumda, aynı C Sınıfı adresin parçası olan farklı fiziksel ağlarda bulunan ana bilgisayarlara gönderilmiş paketler, teslim edilmek üzere varsayılan ağ geçidine gönderilmez. Bu durumun genel bir belirtisi, bir bilgisayarın kendi yerel ağındaki ana bilgisayarlarla iletişim kurabilmesi ve yakındakiler dışında aynı A, B ve C adresine sahip olan tüm uzak ağlarla görüşebilmesidir. Bu sorunu gidermek için, bu ana bilgisayarın TCP/IP yapılandırmasında doğru alt ağ maskesini girmeniz yeterlidir.

Hatalı IP Adresi: Bir yerel ağda ayrı alt ağlarda olması gereken IP adreslerine sahip bilgisayarlar kullanırsanız, bu bilgisayarlar birbiriyle iletişim kuramaz. Birbirlerine bir yönlendirici aracılığıyla paket göndermeye çalışırlar, ancak yönlendirici bu işlemi doğru gerçekleştiremez. Uzak ağlardaki ana bilgisayarlarla iletişim kurabilen, ancak yerel ağdaki bilgisayarların bir bölümüyle ya da hiçbiriyle iletişim kuramayan bir bilgisayar bu sorunun belirtisidir. Bu sorunu gidermek için, aynı fiziksel ağdaki tüm bilgisayarların aynı IP alt ağındaki IP adreslerini kullandığından emin olun. Tek bir ağ kesiminde kullanabileceğiniz IP adresi kalmazsa, bu makalenin kapsamı dahilinde önerilebilecek başka bir çözüm bulunmamaktadır.

Hatalı Varsayılan Ağ Geçidi: Hatalı bir varsayılan ağ geçidiyle yapılandırılmış bir bilgisayar kendi ağ kesimindeki ana bilgisayarlarla iletişim kurabilir, ancak uzak ağların bir bölümüyle veya hiçbiriyle iletişim kuramaz. Tek bir fiziksel ağda birden çok yönlendirici varsa ve varsayılan ağ geçidi olarak yanlış yönlendirici yapılandırılmışsa, bir ana bilgisayar bazı uzak ağlarla iletişim kurabilir ama diğerleriyle kuramaz. Bu, bir kuruluşta iç TCP/IP ağına bir yönlendirici varsa ve başka bir yönlendirici Internet'e bağlıysa yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur.
Referanslar
TCP/IP konusunda yaygın olarak kullanılan iki başvuru şunlardır:

"TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols," Richard Stevens, Addison Wesley, 1994

"Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture," Douglas E. Comer, Prentice Hall, 1995

TCP/IP ağlarından sorumlu bir sistem yöneticisinin bu başvurulardan en az birine sahip olması önerilir.

Sözlük

Yayın adresi -- Ana bilgisayar bölümü tümüyle birlerden oluşan bir IP adresidir.

Ana bilgisayar -- TCP/IP ağındaki bir bilgisayar veya başka bir aygıttır.

Internet -- Birbirine bağlı olan ve ortak bir IP adres aralığını paylaşan genel ağ topluluğudur.

InterNIC -- Internet'te IP adreslerinin yönetiminden sorumlu kuruluştur.

IP -- TCP/IP ağı veya Internet üzerinden ağ paketleri göndermek için kullanılan ağ protokolüdür.

IP Adresi -- TCP/IP ağındaki veya ağlar arasındaki bir ana bilgisayarın 32-bit benzersiz adresidir.

Ağ -- Bu makalede, ağ terimi iki amaçla kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, tek bir fiziksel ağ kesimindeki bir bilgisayar grubudur; diğeri ise sistem yöneticisi tarafından ayrılmış bir IP ağ adresi aralığıdır.

Ağ adresi -- Ana bilgisayar bölümü tümüyle sıfırlardan oluşan bir IP adresidir.

Sekizli -- 4'ü bir araya gelerek 32-bit bir IP adresi oluşturan 8-bit bir sayıdır. Ondalık değerleri 0 - 255 aralığına karşılık gelen 00000000-11111111 aralığında olurlar.

Paket -- TCP/IP ağı veya geniş alan ağı üzerinden geçirilen bir veri birimidir.

RFC (Açıklama İsteği) -- Internet standartlarını tanımlamak için kullanılan bir belgedir.

Yönlendirici -- Ağ trafiğini farklı IP ağları arasında geçiren bir aygıttır.

Alt Ağ Maskesi -- Bir IP adresinin ağ ve ana bilgisayar bölümlerini birbirinden ayırmak için kullanılan 32-bit bir sayıdır.

Alt Ağ -- Büyük bir ağı eşit parçalara bölerek oluşturulan daha küçük bir ağdır.

TCP/IP -- Internet'te ve büyük ağlarda yaygın olarak kullanılan protokoller, standartlar ve yardımcı programlar kümesidir.

Geniş alan ağı (WAN) -- Yönlendiriciler ile ayrılmış olan daha küçük ağlardan oluşan büyük bir ağdır. Internet, çok büyük bir WAN'dır.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 164015 - Son İnceleme: 03/29/2013 16:06:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows 95

 • kbnetwork kbusage KB164015
Geri bildirim