Yordamlar ile ASP'DEN SQL Server nasıl saklanır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:164485
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz: 306574.
Bu makalede, ActiveX Data Objects (ADO) kullanarak Active Server Pages bir saklı yordam çağırma üç yöntemi gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki örnek komut nesnesi bir örnek depolanmış yordamın sp_test çağırmak için kullanır. Bu saklı yordam tamsayı kabul eder ve bir tamsayı dönüş değeri:
  <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>  <!--#include virtual="/ASPSAMP/SAMPLES/ADOVBS.INC"-->  <HTML>  <HEAD><TITLE>Place Document Title Here</TITLE></HEAD>  <BODY>  This first method queries the data source about the parameters  of the stored procedure. This is the least efficient method of calling  a stored procedure.<BR>  <%  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")  cn.Open "data source name", "userid", "password"  Set cmd.ActiveConnection = cn  cmd.CommandText = "sp_test"  cmd.CommandType = adCmdStoredProc  ' Ask the server about the parameters for the stored proc  cmd.Parameters.Refresh  ' Assign a value to the 2nd parameter.  ' Index of 0 represents first parameter.  cmd.Parameters(1) = 11  cmd.Execute  %>  Calling via method 1<BR>  ReturnValue = <% Response.Write cmd.Parameters(0) %><P>  <!-- ************************************************************ -->  Method 2 declares the stored procedure, and then explicitly declares  the parameters.<BR>  <%  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  cn.Open "data source name", "userid", "password"  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")  Set cmd.ActiveConnection = cn  cmd.CommandText = "sp_test"  cmd.CommandType = adCmdStoredProc  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("RetVal", adInteger, _   adParamReturnValue)  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Param1", adInteger, _   adParamInput)  ' Set value of Param1 of the default collection to 22  cmd("Param1") = 22  cmd.Execute  %>  Calling via method 2<BR>  ReturnValue = <% Response.Write cmd(0) %><P>  <!-- ************************************************************ -->  Method 3 is probably the most formal way of calling a stored procedure.  It uses the canocial  <%  Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  cn.Open "data source name", "userid", "password"  Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")  Set cmd.ActiveConnection = cn  ' Define the stored procedure's inputs and outputs  ' Question marks act as placeholders for each parameter for the  ' stored procedure  cmd.CommandText = "{?=call sp_test(?)}"  ' specify parameter info 1 by 1 in the order of the question marks  ' specified when we defined the stored procedure  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("RetVal", adInteger, _  adParamReturnValue)  cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Param1", adInteger, _   adParamInput)  cmd.Parameters("Param1") = 33  cmd.Execute  %>  Calling via method 3<BR>  ReturnValue = <% Response.Write cmd("RetVal") %><P>  </BODY>  </HTML>				
Not Yukarıdaki örneklerde, çeşitli yöntemleri <a0>Command</a0> nesnesinin bir topluluk kullanılan parametreleri erişme. Başkalarının erişmek için belirli bir toplamanın ne özelliği belirtin sırasında bazı Command nesnesinin varsayılan tahsilat kullanın.
Referanslar
Aşağıdaki sayfada, en son Knowledge Base makaleleri ve diğer destek bilgileri Visual ınterdev ve Active Server Pages için Microsoft Teknik Destek sitesinde bakın:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 164485 - Son İnceleme: 05/02/2006 13:24:25 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Active Server Pages 4.0, Microsoft ActiveX Data Objects 2.0, Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Service Pack 1, Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Service Pack 2, Microsoft ActiveX Data Objects 2.5, Microsoft ActiveX Data Objects 2.6, Microsoft ActiveX Data Objects 2.7

 • kbmt kbcode kbdatabase kbhowto kbsample kbscript KB164485 KbMttr
Geri bildirim