PPT: Özel bir slayt gösterisi oluşturmak örnek VB kodu

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:165217
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Microsoft PowerPoint, slaytları bazıları sunudaki bir slayt gösterisi olarak görüntülemek için veya bir slayt gösterisini çalıştırdığınızda, slaytları yeniden sıralamak için sağlayan bir özel gösteri özelliği vardır.

Bu makalede, bir örnek Microsoft Visual Basic for Applications makrosu (alt yordam) özel bir gösteriyi oluşturan içerir. Makro Etkin sunudaki tüm slaytlara içeren özel bir gösteri oluşturur. Kendi özel bir gösteriye bir parçası olarak belirli slaytlara seçmek için bu kodu değiştirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Örnek Visual Basic yordamı

Sub CreateCustomShow()  On Error Resume Next  'Change this value to the name you want to use for your  'custom slide show.  Const strDefaultName As String = "My Custom Show"  Dim lNumSlides, lSlideList(), lCount As Long  Dim oSlide As Slide  Dim strPrompt, strShowName As String  Dim Continue As Boolean: Continue = False  'Get the number of slides in the active presentation.  lNumSlides = ActivePresentation.Slides.Count  'Make sure at least 1 slide is in the presentation.  If lNumSlides < 1 Then   MsgBox "No slides in the presentation.", vbExclamation, "No Slides"   End  End If  'Initialize the counter.  lCount = 0  'Loop through the slides in the presentation.  For Each oSlide In ActivePresentation.Slides   'Make the array one element larger.   ReDim Preserve lSlideList(lCount)   'Add the slide id to the array.   lSlideList(lCount) = oSlide.SlideID   'Increment the counter.   lCount = lCount + 1  Next oSlide  'Reset the counter  lCount = 0  'Set the name of the custom show to the default.  strShowName = strDefaultName  'Loop until a custom show is created.  Do   'Increment the counter.   lCount = lCount + 1   With ActivePresentation.SlideShowSettings.NamedSlideShows     'Clear the error object.     Err.Clear     'Create the custom show.     .Add strShowName, lSlideList     'Check to see if an error occurred creating the show.     'A run-time error occurs if the custom show name you specify     'is already being used.     If Err.Number <> 0 Then      'Change the name of the custom show      strShowName = strDefaultName & " " & CStr(lCount)     Else      Continue = True     End If   End With  Loop While Continue = False  'Create and then display message box.  strPrompt = "Successfully created custom show named " & strShowName _  & ". To view the show:" & Chr(13) & Chr(13) _  & Chr(9) _  & "1. On the Slide Show menu, click Custom Shows." _  & Chr(13) & Chr(9) _  & "2. Highlight the custom show you want to run." _  & Chr(13) & Chr(9) _  & "3. Click the show button to run the show." _  & Chr(13) & Chr(13) _  & "NOTE: If the Custom Shows dialog box is visible " _  & "when you run this macro. Close and" _  & Chr(13) _  & "then reopen the dialog box to see the updated custom show list."  MsgBox strPrompt, vbInformation, "Custom Show Created!"End Sub				
Referanslar
Visual Basic Applications makroları oluşturmak hakkında daha fazla bilgi için Office Yardımcısı'nı Microsoft PowerPoint'te makro oluşturma yazın, Ara'yı tıklatın ve "bir makroyu Visual Basic Düzenleyicisi'nde oluşturma." görüntülemek için tıklatın

Applications makroları için Visual Basic çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için Office Yardımcısı'nı Microsoft PowerPoint'te makro çalıştırma yazın, Ara'yı tıklatın ve "bir makro Çalıştır" görüntülemek için tıklatın

Not:, yardımcıyı gizli, Office Yardımcısı standart araç çubuğu düğmesini tıklatın. Yardımcıyı sorgunuzu yanıtlamaya bağlanamıyorsa, lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
176476OFF: Office Yardımcısı Visual Basic sorulara yanıt vermek.
Visual Basic for Applications Yardım alma hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
163435VBA: Kaynaklar Visual Basic for Applications programlama
8.00 ppt8 vba <a1>vbe</a1> 8.0 macppt mac_ppt ppt98 powerpt

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 165217 - Son İnceleme: 12/04/2015 16:34:24 - Düzeltme: 3.2

Microsoft PowerPoint 98 for Macintosh, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbcode kbdtacode kbhowto kbmacro kbprogramming KB165217 KbMttr
Geri bildirim