Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

BILGI: İleti MSG bileşik dosyaya kaydet

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:171907
Özet
Bu makalede, .msg dosyasını biçimini destekleyen herhangi bir istemci tarafından okunabilir bir bileşik belgeye--özellikle .msg dosyasını--iletiyi kaydetme gösteren kodu içerir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki işlevi geçerli iletinin nesne içinde bir parametre olarak alýr ve iletinin bir kopyasını oluşturup bu .msg) biçimini kullanarak bir bileşik dosya özelliklerini kullanır. Iletinin konu satırını, yeni dosyanın dosya adı olarak kullanılır.

Not: Bu işlevin söz parametresinin konu satırına özel karakterler ve beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Konu satırına özel karakterler önlemek için kodu yazıldığı sırada konuya germane değil ve bu tür kodu kasıtlı olarak bırakılır.
#define INITGUID#include <objbase.h>#define USES_IID_IMessage#include <mapix.h>#include <mapitags.h>#include <mapidefs.h>#include <mapiutil.h>#include <mapiguid.h>#include <imessage.h>// {00020D0B-0000-0000-C000-000000000046}DEFINE_GUID(CLSID_MailMessage,0x00020D0B,0x0000, 0x0000, 0xC0, 0x00, 0x0, 0x00, 0x0, 0x00, 0x00, 0x46);HRESULT SaveToMSG ( LPMESSAGE pMessage ){  HRESULT hRes = S_OK;  LPSPropValue pSubject = NULL;  LPSTORAGE pStorage = NULL;  LPMSGSESS pMsgSession = NULL;  LPMESSAGE pIMsg = NULL;  SizedSPropTagArray ( 7, excludeTags );  char szPath[_MAX_PATH];  char strAttachmentFile[_MAX_PATH];  LPWSTR lpWideCharStr = NULL;  ULONG cbStrSize = 0L;  // create the file name in the directory where "TMP" is defined  // with subject as the filename and ".msg" extension.  // get temp file directory  GetTempPath(_MAX_PATH, szPath);  // get subject line of message to copy. This will be used as the  // new file name.  HrGetOneProp( pMessage, PR_SUBJECT, &pSubject );  // fuse path, subject, and suffix into one string  strcpy ( strAttachmentFile, szPath );  strcat ( strAttachmentFile, pSubject->Value.lpszA );  strcat ( strAttachmentFile, ".msg");  // get memory allocation function  LPMALLOC pMalloc = MAPIGetDefaultMalloc();  // Convert new file name to WideChar  cbStrSize = MultiByteToWideChar (CP_ACP,                   MB_PRECOMPOSED,                   strAttachmentFile,                   -1, lpWideCharStr, 0);  MAPIAllocateBuffer ( cbStrSize * sizeof(WCHAR),              (LPVOID *)&lpWideCharStr );  MultiByteToWideChar (CP_ACP,             MB_PRECOMPOSED,             strAttachmentFile,             -1, lpWideCharStr, cbStrSize );  // create compound file  hRes = ::StgCreateDocfile(lpWideCharStr,               STGM_READWRITE |               STGM_TRANSACTED |               STGM_CREATE, 0, &pStorage);  // Open an IMessage session.  hRes = ::OpenIMsgSession(pMalloc, 0, &pMsgSession);  // Open an IMessage interface on an IStorage object  hRes = ::OpenIMsgOnIStg(pMsgSession,              MAPIAllocateBuffer,              MAPIAllocateMore,              MAPIFreeBuffer,              pMalloc,              NULL,              pStorage,              NULL, 0, 0, &pIMsg);  // write the CLSID to the IStorage instance - pStorage. This will  // only work with clients that support this compound document type  // as the storage medium. If the client does not support  // CLSID_MailMessage as the compound document, you will have to use  // the CLSID that it does support.  hRes = WriteClassStg(pStorage, CLSID_MailMessage );  // Specify properties to exclude in the copy operation. These are  // the properties that Exchange excludes to save bits and time.  // Should not be necessary to exclude these, but speeds the process  // when a lot of messages are being copied.  excludeTags.cValues = 7;  excludeTags.aulPropTag[0] = PR_ACCESS;  excludeTags.aulPropTag[1] = PR_BODY;  excludeTags.aulPropTag[2] = PR_RTF_SYNC_BODY_COUNT;  excludeTags.aulPropTag[3] = PR_RTF_SYNC_BODY_CRC;  excludeTags.aulPropTag[4] = PR_RTF_SYNC_BODY_TAG;  excludeTags.aulPropTag[5] = PR_RTF_SYNC_PREFIX_COUNT;  excludeTags.aulPropTag[6] = PR_RTF_SYNC_TRAILING_COUNT;  // copy message properties to IMessage object opened on top of  // IStorage.  hRes = pMessage->CopyTo(0, NULL,              (LPSPropTagArray)&excludeTags,              NULL, NULL,              (LPIID)&IID_IMessage,              pIMsg, 0, NULL );  // save changes to IMessage object.  pIMsg -> SaveChanges ( KEEP_OPEN_READWRITE );  // save changes in storage of new doc file  hRes = pStorage -> Commit(STGC_DEFAULT);  // free objects and clean up memory  MAPIFreeBuffer ( lpWideCharStr );  pStorage->Release();  pIMsg->Release();  CloseIMsgSession ( pMsgSession );  pStorage = NULL;  pIMsg = NULL;  pMsgSession = NULL;  lpWideCharStr = NULL;  return hRes;}				
Outlook ve Exchange istemcisine'nün tüm sürümleri CLSID_MailMessage bileşik belge olarak destekler. Farklı bir CLISD kullanmak için yapılandırılmış depolama iletileri yazdığınızda, diğer istemcilerin farklı bir CLSID tek nedeni desteklemektir.

Çok sayıda alıcı veya ekleri olan iletileri kaydederken CopyTo işlem MAPI_E_NOT_ENOUGH_MEMORY ile başlayamaz olanaklıdır. Bu bilinen bir sorun ile yapılandırılmış depolama ve akış kaynaklanmaktadır. Yeni bir kök depolama dosyası açıldığında alıcı ya da yeni bir eki her zaman yapılandırılmış depolama birimindeki Kaydedilmekte iletiye eklenir. Işlem tamamlanıncaya kadar bu dosyalar kapatılır. Işletim sisteminin aynı anda açık kök depolama dosyalarını, sayısına bir sınır getirir çünkü bilinen yok bir geçici çözüm vardır. Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
163202Simultaeously Aç kök depolama birimi dosya sayısı sınırı
Bu kısıtlamaya göre tüm Outlook sürümlerini etkiler.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 171907 - Son İnceleme: 08/18/2005 18:00:56 - Düzeltme: 2.5

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Messaging Application Programming Interface, Microsoft Exchange Client 5.5, Microsoft Exchange Client 5.0, Microsoft Exchange Client 4.0, Microsoft Exchange Client 5.0

 • kbmt kbinfo kbmsg KB171907 KbMttr
Geri bildirim