Microsoft Project'te görevler beklendiği şekilde zamanlanmıyor

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Bu makalede, Microsoft Project'te bir görevin neden beklendiği şekilde zamanlanmayabileceği açıklanır ve bu davranışı düzeltmeye yönelik öneriler sunulur.
Daha fazla bilgi
Bir görev birkaç nedenle beklendiği şekilde zamanlanmayabilir. Asıl nedeni belirlemek için aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Not Bu makaledeki senaryolardan herhangi birini sınamadan önce, dosyanın yedek bir kopyasını oluşturun veya dosyaya yapmış olabileceğiniz değişiklikleri kaydedin.
 1. Hesaplama seçeneği El İle olarak mı ayarlanmış?

  El ile hesaplama seçeneğini belirlediğinizde, Microsoft Project dosyanızı yalnızca F9 tuşuna bastığınızda hesaplar. Zamanlama çakışmalarını gidermek için Hesaplama seçeneğini Otomatik olarak belirleyin. Hesaplama yöntemini ayarlamak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
  2. Hesaplama sekmesini tıklatın.
  3. Hesaplama altında, Otomatik veya El İle seçeneğini tıklatın.
 2. Zamanlama İletilerini Göster seçeneği devre dışı bırakılmış durumda mı?

  Zamanlama İletilerini Göster seçeneği devre dışı bırakılmış durumdaysa, proje dosyasında zamanlama çakışmalarına neden olabilecek değişiklikler işlenir. Zamanlama İletilerini Göster seçeneği etkinleştirilmiş durumdaysa, çakışmayı görebilir ve düzeltebilirsiniz. Zamanlama İletilerini Göster seçeneğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
  2. Zamanlama sekmesini tıklatın.
  3. Zamanlama İletilerini Göster onay kutusunu tıklatıp seçin veya temizleyin.
  4. Genel sekmesini tıklatın.
  5. Planlama Sihirbazı altındaki tüm onay kutularını işaretleyin.
  Not İletileri zamanlama seçeneği etkinleştirildikten sonra, klavyede F9 tuşuna basın. Projenin doğru şekilde hesaplanabilmesi için öncelikle görüntülenen tüm zamanlama iletilerinin çözümlenmesi gerekir.
 3. Projenin Başlangıç Tarihi'ni mi yoksa Bitiş Tarihi'ni mi kullanarak zamanlıyorsunuz?

  Projenin Başlangıç Tarihi'ni kullanarak zamanlıyorsanız, görevler olabildiğince çabuk başlatılır. Projenin Bitiş Tarihi'ni kullanarak zamanlıyorsanız, görevler olabildiğince geç başlatılır. Dosyanızda hangi tarihin ayarlandığını denetlemek için, Proje menüsünde Proje bilgileri'ni tıklatın.
 4. Projenin Başlangıç Tarihi nedir?

  Zamanlama İletilerini Göster seçeneği etkinleştirilmiş durumdaysa ve projenin Başlangıç Tarihi'nden önce gerçekleşen bir görev girerseniz bir uyarı iletisi alırsınız. Bir görevi projenin Başlangıç Tarihi'nden önce başlatılacak biçimde zamanlarsanız, görevin tarihini el ile girin. Projenin Başlangıç Tarihi'ni denetlemek için, Proje menüsünde Proje bilgileri'ni tıklatın.
 5. Bir görev için tamamlanma yüzdesi girdiniz mi?

  Bir görev için tamamlanma yüzdesi girdiyseniz ve görev zaten başlatılmış durumdaysa, Başlangıç Tarihi'ni otomatik olarak değiştiremezsiniz. Görevin otomatik olarak zamanlanacağı yeri belirlemek için, görevi yüzde sıfır tamamlanmış olarak ayarlayın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Görevi seçin.
  2. Proje menüsünde Görev Bilgileri'ni tıklatın.
  3. Genel sekmesini tıklatın.
  4. Tamamlanma Yüzdesi kutusuna 0 yazın.
  5. Tamam'ı tıklatın.
 6. Görev için Fiili Başlangıç Tarihi atadınız mı?

  Bir görev için tamamlanma yüzdesini girmeden Fiili Başlangıç Tarihi atayabilirsiniz. Fiili Başlangıç Tarihi'ni Yok olarak atamadığınız sürece görev otomatik olarak zamanlanmaz. Fiili Başlangıç Tarihi'ni ayarlamak için, fiili başlangıç alanını tablonuza ekleyin. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Tablonuzda bulunan herhangi bir sütunun başlığını seçin.
  2. Ekle menüsünde Sütun Ekle'yi tıklatın.
  3. Alan Adı olarak Fiili Başlangıç'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Görev için En Erken (EE) dışında bir kısıtlama türü atadınız mı?

  Kısıtlama, bir görevin kısıtlama türüne ve ayarlanan tarihe göre zamanlanmasına neden olabilir. Microsoft Project'te, kısıtlama olarak En Geç (EG) değerinin atanmış olduğu bir görev, projenin Bitiş Tarihi'nden itibaren zamanlanmış bir projede EE görev olarak zamanlanır. Kısıtlama türünü denetlemek için şu adımları izleyin:
  1. Görevin kimlik numarasını çift tıklatın.
  2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 8. Öncül veya ardıl ilişkiler var mı?

  İlişki türü, görevin ne zaman planlanabileceğini belirler. Microsoft Project'teki Görevler her zaman sınırlama tarihlerine uyar ayarı, görev ilişkisi bağlantılarını geçersiz kılar. Bu seçeneği ayarlamak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
  2. Zamanlama sekmesini tıklatın.
  3. Görevler her zaman sınırlama tarihlerine uyar onay kutusunu tıklatıp işaretleyin.
  4. Tamam'ı tıklatın.
 9. Otomatik Kaynak Seviyelendirme kullanıyor musunuz?

  Otomatik kaynak seviyelendirme, kaynak çakışmalarını önlemek için bir göreve gecikme ekler. Bu işlem, görevin Başlangıç Tarihi'nin ötelenmesine neden olur. El İle seçeneğini belirlerseniz, görevlere otomatik olarak gecikme eklenmez. Bir göreve eklenmiş gecikmeleri kaldırmak ve kaynak seviyelendirmesini el ile olarak ayarlamak için şunları yapın:
  • Gecikmeyi kaldırmak için, Seviyelendirmeyi Temizle'yi tıklatın.
  • Kaynak seviyelendirmeyi el ile olarak ayarlamak için, Araçlar menüsünde Kaynak Seviyelendirme'yi ve sonra da El İle'yi tıklatın.
 10. Görev Geciktirme alanında bir değer var mı?

  Görev Geciktirme alanı sıfırdan daha büyük bir değer içeriyorsa görevi daha erken olarak zamanlayamazsınız. Gecikme alanını temizlemek için 9. adıma bakın.
 11. Görev bir alt görev mi?

  Özet Görev (herhangi bir düzeyde) bir öncül veya kısıtlama içeriyorsa, alt görev, özet görevden daha erken olarak zamanlanamaz. Bir özet görevin öncüllerini veya kısıtlamalarını denetlemek için şu adımları izleyin:
  1. Görevi seçin.
  2. Proje menüsünde Görev Bilgileri'ni tıklatın.
 12. Görev için atanmış bir kaynak var mı?

  Kaynak takvimi kaynak yönelimli bir görevin zamanlamasını etkileyebilir, ancak sabit süreli bir görevin zamanlamasını etkilemez. Microsoft Project'teki kaynak takvimi üç görev türünü de etkileyebilir (sabit süreli, sabit çalışma ve sabit birimler). Kaynağın zamanlamayı etkileyip etkilemediğini görmek için kaynağı kaldırın. Kaynak kaldırıldıktan sonra görev beklendiği şekilde zamanlanıyorsa kaynak takvimini denetleyin. Kaynak takvimini denetlemek için şu adımları izleyin:

  Araçlar menüsünde Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın ve açılır listeden kaynak adını seçin.
 13. Bir görevi çalışma dışı zamanda mı planlamaya çalışıyorsunuz?

  Bir gün çalışma dışı zaman olarak işaretlenmişse, görevi bu günde başlatılacak şekilde zamanlayamazsınız. Proje Takvimi'ni denetlemek için, Araçlar menüsünde Çalışma Saatini Değiştir'i tıklatın.
 14. Özet görevlere atanmış öncül veya ardıl ilişkiler var mı?

  Özet görevlere atanmış Öncül ve Ardıl ilişkiler, bağlı özet görevlerin yanı sıra özet görevin alt görevlerini de etkileyebilir.

  İlişki türü, görevin ne zaman planlanabileceğini belirler. Microsoft Project'teki Görevler her zaman sınırlama tarihlerine uyar ayarı, görev ilişkisi bağlantılarını geçersiz kılar. Microsoft Project'in önceki sürümlerinde bu seçenek bulunmamaktadır. Bu seçeneği ayarlamak için şu adımları izleyin:
  1. Araçlar menüsünde, Seçenekler'i tıklatın.
  2. Zamanlama sekmesini tıklatın.
  3. Görevler her zaman sınırlama tarihlerine uyar onay kutusunu tıklatıp işaretleyin.
  4. Tamam'ı tıklatın.
Bu sınamaların tümünü gerçekleştirdiyseniz ve zamanlama sorunu devam ediyorsa, yeni bir görev oluşturmayı veya sorunun karşılaşıldığı görevi silip yeniden oluşturmayı deneyin.

Sorunla karşılaşmaya devam ediyorsanız dosya bozulmuş olabilir. Dosyayı Microsoft Project 4.1 veya önceki sürümlerinde oluşturduysanız ve bu Microsoft Project sürümü bilgisayarınızda hala yüklüyse, dosyayı açıp MPX biçiminde kaydedin. Daha sonra, dosyayı Microsoft Project 2000 veya sonraki bir sürümde açın.

MPX dosya biçimi hakkında ek bilgi için Mpxfile.wri dosyasına bakın. Mpxfile.wri dosyası genellikle \Winproj dizininde bulunur.

Microsoft Project 4.1 veya önceki bir sürümü yoksa dosyayı MPX biçiminde kaydetmeyin. Bu dosya biçimi, Microsoft Project 2000 veya sonrasında kullanılan yeni özellikleri desteklemez (korumaz). Dolayısıyla, Microsoft Project 2000 veya sonrasında oluşturulmuş bir dosyayı MPX biçiminde kaydederseniz, dosyayı dönüştürdüğünüzde bazı özellikleri kaybedersiniz.
PRJ2007 prj2000 t-shoot trouble shoot schedule scheduling checklist check list weird wierd
Özellikler

Makale No: 175457 - Son İnceleme: 09/18/2011 01:33:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbtasks kbtshoot kbprb KB175457
Geri bildirim