Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

DUMPBIN yardımcı programının açıklaması

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:177429
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
32-Bit sürümü Microsoft Visual C++ ile sunulan yardımcı programı DUMPBIN LINK LIB ve EXEHDR yardımcı programları yeteneklerini bir araya getirir. Birleşimi, bu araçları özellikleri biçimini ve simgeler hakkında bilgi sağlama yeteneğini yürütülebilir, kitaplık ve DLL dosyaları sağladı.

Bu makalede, bazı seçenekleri ve DUMPBIN yardımcı programı tarafından üretilen çıktı kısa bir genel bakış sağlar. DUMPBIN aracı hakkında daha fazla bilgi için ürün belgelerinize bakın.
Daha fazla bilgi
Komut satırı seçenekleri DUMPBIN aşağıda listelenmiştir. Bazı her seçeneği sağlar çıktının da listelenmektedir.

/ ALL Kodu parçalara ayırma dışında tüm kullanılabilir bilgileri görüntüler. /DISASM seçeneği çözümünü görüntülemek için kullanın. /RAWDATA kullanabilirsiniz: ham ikili dosyanın ayrıntılarını atlamak için /ALL ile YOK seçeneği.
Çünkü / ALL seçeneği yalnızca diğer tüm seçenekler birleşimidir, bu bir örnek için gerekli değildir.
/ ARCHIVEMEMBERS Üye nesneleri hakkındaki bilgiler, bir kitaplıkta görüntüler.
Çıktı dosyasının boyutu, kitaplık nesnesi modüllerde sayısını bağlıdır. Aşağıdaki çıktıyı Scrnsave.lib dosyasından bir parçasıdır:
Archive member name at 582: /0        ..\..\common\retail\scrnsave.obj2FF359CC time/date Thu Jun 29 18:56:28 1995         uid         gid  100666 mode    214A sizecorrect header end					
/ DISASM Parçalara Ayırma kod bölümlerinin varsa, dosya içindeki simgeler kullanarak görüntüler.
Aşağıdaki çözümünü kod Lib.exe dosyasından bir parçasıdır:
00401000: 8B 44 24 08        mov         eax,dword ptr [esp+8]00401004: 68 00 20 40 00     push        402000h00401009: 8B 4C 24 08        mov         ecx,dword ptr [esp+8]0040100D: 50                 push        eax0040100E: 51                 push        ecx0040100F: E8 0C 00 00 00     call        0040102000401014: 33 C0              xor         eax,eax00401016: C3                 ret00401017: CC                 int         3					
/ VERIR Bir yürütülebilir dosya ya da DLL verilen tüm tanımları görüntüler.
MFC40.DLL verme şunu üretir:

Bölüm MFC40.DLL
          0 characteristics   30733286 time date stamp Wed Oct 04 18:19:02 1995       0.00 version          1 ordinal base       5782 number of functions          4 number of namesordinal hint   name      2    0   DllCanUnloadNow  (00096182)      1    1   DllGetClassObject  (0009611E)      3    2   DllRegisterServer  (000961DB)      4    3   DllUnregisterServer  (00096242)					
/ FPO Çerçeve, işaretçinin en iyi duruma getirme (FPO) kayıtları görüntüler.
Bize çerçeve işaretçi en iyi duruma getirme kayıtlarının bazı örnekleri sağlanan MFC kitaplıklarını (Nafxis.lib, biri:
FPO Data (1)                                       Use Has  Frame Address  Proc Size   Locals   Prolog  BP  SEH  Type   Params00000000          9        0        0   N   N    fpo        0FPO Data (1)                                       Use Has  Frame Address  Proc Size   Locals   Prolog  BP  SEH  Type   Params00000000         11        0        0   N   N    fpo        CFPO Data (1)                                       Use Has  Frame Address  Proc Size   Locals   Prolog  BP  SEH  Type   Params00000000          3        0        0   N   N    fpo        0					
/ ÜSTBILGILERI Dosya başlığı ve her bölüm için üstbilgi görüntüler. Bir kitaplık ile kullanıldığında, her üye nesne üstbilgisi görüntüler.
Bu bilgiler kaynak derleyici rc.exe görüntülenen:
FILE HEADER VALUES     14C machine (i386)       6 number of sections306F7A22 time date stamp Sun Oct 01 22:35:30 1995       0 file pointer to symbol table     1D1 number of symbols      E0 size of optional header     302 characteristics            Executable            32 bit word machine            Debug information strippedOPTIONAL HEADER VALUES     10B magic #    2.60 linker version    1E00 size of code    1E00 size of initialized data       0 size of uninitialized data    1144 address of entry point    1000 base of code    3000 base of data         ----- new ----- 2BB0000 image base    1000 section alignment     200 file alignment       3 subsystem (Windows CUI)    4.00 operating system version    4.00 image version    3.50 subsystem version    8000 size of image     400 size of headers    62C8 checksum  100000 size of stack reserve    1000 size of stack commit  100000 size of heap reserve    1000 size of heap commit       0 [       0] address [size] of Export Directory    5000 [      3C] address [size] of Import Directory    6000 [     394] address [size] of Resource Directory       0 [       0] address [size] of Exception Directory       0 [       0] address [size] of Security Directory    7000 [     21C] address [size] of Base Relocation Directory    3030 [      38] address [size] of Debug Directory       0 [       0] address [size] of Description Directory       0 [       0] address [size] of Special Directory       0 [       0] address [size] of Thread Storage Directory       0 [       0] address [size] of Load Configuration Directory     268 [      44] address [size] of Bound Import Directory    50A0 [      64] address [size] of Import Address Table Directory       0 [       0] address [size] of Reserved Directory       0 [       0] address [size] of Reserved Directory       0 [       0] address [size] of Reserved DirectorySECTION HEADER #1   .text name    1D24 virtual size    1000 virtual address    1E00 size of raw data     400 file pointer to raw data       0 file pointer to relocation table    3C20 file pointer to line numbers       0 number of relocations     37E number of line numbers60000020 flags         Code         (no align specified)         Execute Read					
/ ALıR Bir yürütülebilir dosya ya da DLL alınan tüm tanımları görüntüler.
Burada görüntülenen bir çıktı /EXPORTS çıktısına benzer.
/ LINENUMBERS COFF satır numaralarını görüntüler. Satır numaralarını, bu program veritabanıyla (/Zi) C7 uyumlu derlendi, bir nesne dosyası mevcut (/ Z7), veya hat numaraları yalnızca (/zd) geçiş yapar. Generate hata ayıklama bilgisi ile bağlı bir yürütülebilir dosya ya da DLL COFF satır numaralarını içerir (/ Debug hata AYıKLAMA) ve COFF biçim (/ DEBUGTYPE:COFF) seçenekleri.
AppWizard kullanılarak oluşturulan uygulama satır bilgi verileri aşağıdaki gibi görüntüler:
LINENUMBERS #1   1E90   13     1ECD   13     1EF7   13     1F16   13     1F31   15   1F46   15     1F61   24     1F9A   27     1FD0   2A     2001   2B					
/ LINKERMEMBER [: {1|2}] Bir kitaplıkta tanımlanan ortak simgeleri görüntüler. Nesne sırasıyla birlikte, bunların uzaklıklar simgeleri görüntülemek için 1 bağımsız değişkeni belirtin. Uzaklık ve nesneleri dizin numaralarını görüntülemek için 2 bağımsız değişkeni belirtin ve sonra simgelerini alfabetik sırayla, her nesne dizini ile birlikte listeler. Her iki çıkışlarını almak için <a0></a0>, sayı bağımsız değişkeni olmadan /LINKERMEMBER belirtin.
Aşağıdaki örnek DUMPBIN çıktı almak için kullanılan Winmmm.lib, Windows çoklu ortam kitaplığı.
Archive member name at 8: / 2FB537E1 time/date Sat May 13 15:51:13 1995         uid         gid       0 mode    2864 sizecorrect header end    391 public symbols     556C _CloseDriver@12     58A0 _DefDriverProc@20     5BDC _DriverCallback@28     5F1C _DrvGetModuleHandle@4     626A _GetDriverModuleHandle@4     65C4 _NotifyCallbackData@20     6914 _OpenDriver@12     6C44 _PlaySound@12     6F70 _PlaySoundA@12     72A0 _PlaySoundW@12					
/ OUT: dosyaadı Çıktıyı bir dosya adını belirtir. Varsayılan olarak, standart çıktıya DUMPBIN bilgileri görüntüler.

/ RAWDATA [: {BYTES|SHORTS|LONGS|NONE} [, numara]] Her bölümün ham içeriğini dosyadaki görüntüler. Bağımsız değişkenler, aşağıda gösterildiği gibi görüntü biçimini denetler:
Argument    ResultBYTES      The default. Contents are displayed in hexadecimal bytes,           and also as ASCII characters if they have a printed           representation.SHORTS     Contents are displayed as hexadecimal words.LONGS      Contents are displayed as hexadecimal longwords.NONE       Raw data is suppressed. This argument is useful to control           the output of /ALL.number     Displayed lines are set to a width that holds <number> values           per line.					
Bu seçenek ile oluşturulan bilgileri oldukça büyük, bu bir küçük uygulama LONGS kullanarak biçimlendirmek için bir AppWizard çıktısı örneğidir:
RAW DATA #100000000  53EC8B55 00A15756 | E9004058 00000000      U[ASCII 239]_SVW[ASCII237].|X@._...._00000010  C95B5E5F EC8B55C3 | 5304EC83 4D895756      _^[++U[ASCII239]_|[ASCII 226]_.SVW[ASCII 235]M_00000020  3058B8FC 00E90040 | 5F000000 C3C95B5E      n+X0@._.|..._^[++_					
/ RELOCATIONS Herhangi bir relocations, nesneyi veya resmi görüntüler.
Küçük bir bölümü yeniden konumlandırma Çıktı aşağıda AppWizard uygulamadan elde edilir:
BASE RELOCATIONS #6    1000 virtual address,       B0 SizeOfBlock       7 HIGHLOW      22 HIGHLOW      36 HIGHLOW      67 HIGHLOW      89 HIGHLOW					
/ Bölüm: bölüm Belirtilen bölüm hakkında bilgi için çıktı kısıtlar.

/ ÖZETI Toplam boyutu da dahil olmak üzere, bölümleri hakkında bilgiler görüntüler. Bu seçenek, diğer bir seçenek belirtilmezse varsayılan olur.
Microsoft (R) COFF Binary File Dumper Version 3.00.5270Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1995. All rights reserved.Dump of file tracer.exeFile Type: EXECUTABLE IMAGE     Summary        1000 .data        1000 .idata        1000 .rdata        1000 .reloc        1000 .rsrc        1000 .text					
/ SIMGELERI COFF simge tablosunu görüntüler. Simge tabloları, nesne tüm dosyalarda bulunmaktadır. Yalnızca hata ayıklama bilgilerini oluşturun ve COFF biçim seçeneklerini hata ayıklama bilgisi altında Debug kategorinin linker (ya da komut satırında <a1>/Debug ve /DEBUGTYPE:COFF</a3> seçenekleri) ile bağlantılıdır COFF bir simge tablosunu bir dosyada görünür.
Aşağıdaki örnek elde etmek için kullanılan AppWizard uygulama:
COFF SYMBOL TABLE000 000065D0 SECT5  notype       Static       | .rsrc$02001 00000011 DEBUG  notype       Filename     | .file C:\code\test\testView.cpp004 000041A0 SECT3  notype       Static       | $SG23289005 00004018 SECT3  notype       Static       | _$S189$S23301006 00004168 SECT3  notype       Static       | _THIS_FILE$S23282007 00001E90 SECT1  notype       Static       | .text Section length  2DE, #relocs   27, #linenums   22009 00001EE2 SECT1  notype ()    Static       | _$E18800A 00001EF7 SECT1  notype ()    Static       | _$E187 tag index 0000002E size 0000001F lines 000012DF next function 0000003300C 000042AC SECT3  notype       Static       | __init_CTestView$S2329100D 00003998 SECT2  notype       Static       | $T2344000E 00003978 SECT2  notype       Static       | $T2343800F 000039C0 SECT2  notype       Static       | $T23447010 000039A0 SECT2  notype       Static       | $T23446011 00000021 DEBUG  notype       Filename     | .file					
kbinf 1.00

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 177429 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:12:08 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Visual C++ 2.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 2.1, Microsoft Visual C++ 2.2, Microsoft Visual C++ 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 4.1 Aboneliği, Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 4.2 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 4.2 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 4.2 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB177429 KbMttr
Geri bildirim