Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Bir eklenti (XLL) için Visual C++ kullanarak Excel üretme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:178474
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bir eklenti, dll (devingen bağlantı kitaplığı) oluşturma'yı destekleyen herhangi bir derleyici ile oluşturmak, Microsoft Excel'in bir XLL olur. Bu makalede, Microsoft Visual C++ ile XLLs oluşturma başlangıç için tasarlanmıştır. Bu makalede özetlenen adımları için <a0></a0>, DLL'leri oluştururken bazı deneyimi olmalıdır ve gerekli üstbilgisi ve bir XLL oluşturmak için kitaplık dosyaları içeren Microsoft Excel 97 Developer's Kit'te olmalıdır.
Daha fazla bilgi

Bir XLL oluşturma adımları

 1. Anewxll adlı yeni bir MFC AppWizard (.dll) projesi oluşturun.
 2. Microsoft Excel 97 Geliştirici Seti'nden, Xlcall.h, Framewrk.h, Framewrk.c ve Xlcall32.lib proje dizininize kopyalayın.
 3. Framewrk.c Framewrk.cpp için yeniden adlandırın.
 4. Framewrk.cpp projenin kaynak dosyasına ekleyin.
 5. Aşağıdaki ekleme # include Framewrk.cpp pre-compiled üstbilgileri hakkında derleyici hatalarını önlemek için üst satır:
     #include "stdafx.h"					
 6. Framewrk.cpp, aşağıdaki satırı değiştirin:
     #include "..\..\include\xlcall.h"					
  için:
     #include "xlcall.h"					
 7. Proje menüsünde, Ayarlar'ı tıklatın. Bağlantı sekmesini tıklatın ve Xlcall32.lib nesne/kitaplık modülleri düzenleme kutusuna ekleyin.
 8. Aşağıdaki ekleme # ifadeleri Anewxll.cpp en üstüne ekleyin:
     #include "xlcall.h"   #include "framewrk.h"					
  Not: Proje şimdi Kur uygun şekilde, derlemeniz, ancak XLL desteği henüz eklediğiniz değil. Kalan adımları, başlangıç için XLL için eklediğiniz bazı örnek kodlar verin.

 9. Anewxll.cpp için aşağıdaki kodu ekleyin: örnek kodu-----------
     //================================================================   // Commonly used global variables   int err;   char buf[8192];   char txt[8192];   // Function registering table   int nFuncs;   // proc, type_text, function_text, arg, macro_type, category,   // shortcut_text, help_topic, function_help   static LPSTR func[][9] = {   {" MyFunc", " JJJ", " MyFunc", " ", " 1", " MyCat", " ", " ", " "},   {" MyMotd", " I", " MyMotd", " ", " 1", " MyCat", " ", " ", " "},   {0,0,0,0, 0, 0, 0}   };   // Menu table   int nMenuItems;   static LPSTR menu[][5] = {   {" &MyMenu", " ", " ", " Joe's Xll menu!!!", " "},   {" M.O.T.D."," MyMotd", " ", " Message of the Day!", " "},   {0, 0, 0, 0, 0}   };   // Initialization routine   BOOL __stdcall xlAutoOpen(void) {     AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState( ));     // DEBUG output to indicate when called     AfxMessageBox("xlAutoOpen() called!", MB_SETFOREGROUND);     int i, j;     // Get XLL file name     static XLOPER xDll;     Excel(xlGetName, &xDll, 0);     // Prefix strengths with their length & count items     // Note the framework's TempStr() function prefixes the     // lengths anyway, but this is for other code that might     // use the arrays     for(nFuncs=0;   func[nFuncs][0];   nFuncs++) {       for(i=0; i<9; i++) {         func[nFuncs][i][0]   = (BYTE) strlen(func[nFuncs][i]+1);       }     }     for(nMenuItems=0; menu[nMenuItems][0]; nMenuItems++) {       for(i=0; i<5; i++) {       menu[nMenuItems][i][0] = (BYTE) strlen(menu[nMenuItems][i]+1);       }     }     // Loop through the function list, and register the functions     for(i=0; i<nFuncs; i++) {      // Register a function      err = Excel(xlfRegister, 0, 9, (LPXLOPER)&xDll,        (LPXLOPER)TempStr(func[i][0]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][1]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][2]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][3]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][4]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][5]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][6]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][7]),        (LPXLOPER)TempStr(func[i][8])        );      if(err != xlretSuccess) {       sprintf(buf, "xlfRegister for function %d, err = %d", i, err);       AfxMessageBox(buf, MB_SETFOREGROUND);      }     }     // Free XLL file name from the xlGetName call made earlier     Excel(xlFree, 0, 1, (LPXLOPER)&xDll);     // Menu support section     static XLOPER xMenu;     static XLOPER xMenuList[10*5];     ASSERT(nMenuItems< 10);     // Build menu     xMenu.xltype      = xltypeMulti;     xMenu.val.array.lparray = &xMenuList[0];     xMenu.val.array.rows  = nMenuItems;     xMenu.val.array.columns = 5;     for(i=0; i<nMenuItems; i++) {       for(j=0; j<5; j++) {         xMenuList[j+i*5].xltype = xltypeStr;         xMenuList[j+i*5].val.str = menu[i][j];       }     }     // Add menu    Excel(xlfAddMenu,0,3,TempNum(1),(LPXLOPER)&xMenu,TempStr(" Help"));     // Finished     return 1;   }   // Cleanup routine   BOOL __stdcall xlAutoClose(void) {     ::MessageBox(NULL, "xlAutoClose()", "Debug", MB_SETFOREGROUND );     // Delete menu     Excel(xlfDeleteMenu, 0, 2, TempNum(1), TempStr(" MyMenu"));     return 1;   }   // Support for descriptive information about the add-in(s)   // You can add a new customized title for the user, but   // unfortunately, only an add-in written in Microsoft Visual Basic   // can add a description string.   LPXLOPER _stdcall xlAddInManagerInfo(LPXLOPER xAction) {     static XLOPER xInfo, xIntAction;     // Find out what action must be taken     Excel(xlCoerce, &xIntAction, 2, xAction, TempInt(xltypeInt));     // DEBUG output to indicate when called     sprintf(buf, "xlAddInManagerInfo(%ld)", (long)xIntAction.val.w);     ::MessageBox(NULL, "xlAddInManagerInfo()", "Debug",       MB_SETFOREGROUND );     // Set title if asked     if(xIntAction.val.w == 1) {       xInfo.xltype = xltypeStr;       xInfo.val.str = " My Add-in!!!!";       xInfo.val.str[0] = (char)strlen(&xInfo.val.str[1]);     }     else {       xInfo.xltype = xltypeErr;       xInfo.val.err = xlerrValue;     }     return (LPXLOPER)&xInfo;   }    short __stdcall MyMotd(void) {     char *name[] = {      "Rebekah",      "Brent",      "John",      "Joseph",      "Robert",      "Sara",      0     };     char *quote[] = {      "An apple a day, keeps the doctor away!",      "Carpe Diem: Seize the Day!",      "What you dare to dream, dare to do!",      "I think, therefore I am.",      "A place for everything, and everything in its place.",      "Home is where the heart is.",      0     };     int nNames, nQuotes;     for(nNames=0; name[nNames]; nNames++);     for(nQuotes=0; quote[nQuotes]; nQuotes++);     sprintf(buf, "%s says '%s'", name[rand()%nNames],      quote[rand()%nQuotes]);     ::MessageBox(NULL, buf, "XLL MOTD", MB_SETFOREGROUND );     return 0;   }   // Example function that returns the product of its two parameters   long __stdcall MyFunc(long parm1, long parm2) {    sprintf(buf, "You sent %ld and %ld to MyFunc()!", parm1, parm2);    ::MessageBox(NULL, buf, "MyFunc() in Anewxll!!!", MB_SETFOREGROUND);    return parm1 * parm2;   }   //=================================================================					
 10. Anewxll.def dosya sonuna aşağıdaki satırları ekleyin:
     xlAutoOpen   xlAutoClose   xlAddInManagerInfo   MyMotd   MyFunc					
 11. Projenizi Anewxll.dll adlı bir DLL DOSYASı oluşturmak için şimdi derleyebilirsiniz. DLL derlenmiş bir kez Anewxll.xll için yeniden adlandırın.

Eklenti Microsoft Excel'le birlikte kullanma

 1. Yeni bir çalışma kitabını Microsoft Excel'in başlatın.
 2. Eklentiler, Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. Bulun Anewxll.XLL ekleyin ve Tamam'ı tıklatın. Eklentileri iletişim kutusunda Tamam'ı tıklattığınızda xlAutoOpen işlevi çalıştığını fark.
 3. M.O.T.D MyMenu menüsünden'ı tıklatın. Menü öğe tıklatıldığında MyMotd işlevi "Rebekah 'Günde bir Apple doktorun yerine tutar!' yazan"gibi bir MessageBox teklif ile görüntülemek için çalışır.
 4. Aşağıdaki formülü bir hücreye ekleyin:
  =MYFUNC(2,6)					
  MYFUNC 12, 2 ve 6 çarpımını verir.

 5. Eklentiler, Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın. Eklenti onay kutusunu temizleyin ve Tamam'ı tıklatın. XlAutoClose işlevi <a0>Eklentiler</a0> iletişim kutusunda Tamam'ı tıklattığınızda, çalışan dikkat edin.

Ek notlar

Microsoft Visual C++ 6.0 kullanıyorsanız, yukarıdaki örnek hata ayıklama modunda derlerken başarısız olur. Dize hazır bilgi yerleştirilir, yalnızca hata ayıklama bellek oluşturur ve XLL geliştiriciler kendi dizelerinin uzunluğu-önek kullanın eli erişim ihlaline neden oluyor Visual C++ 6.0 olarak okuma hatası oluşur. Bir iş-geçici, proje ayarlarınızda /ZI derleyici anahtarı kaldırmak veya yalnızca sürüm oluşturma sınayın. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:
198477SORUN: /ZI kullanılması erişim ihlaline neden olabilir
Referanslar
XLLs hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz:
Microsoft Excel 97 Developer's Kit'i (ISBN: 1-57231-498-2)
XLL vc xlcall xlcall32 xlmhowto

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 178474 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:15:05 - Düzeltme: 4.3

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB178474 KbMttr
Geri bildirim