Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

MFC ve çalışma sayfası işlevleri kullanarak Excel otomatikleştirme

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:178781
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Excel 97, Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2002 veya Microsoft Excel 2003, Microsoft Foundation Class (MFC) kitaplığı, sürüm 4.2 (Microsoft Visual C++ sürüm 5.0 ve 6.0 ile yüklenir) kullanarak otomatikleştirme. Özellikle bu makalede, bir eklenti, ToolPak Çözümleyicisi'gibi (ATP) tarafından sağlanan çalışma sayfası işlevlerinin nasıl kullanılacağı ve Microsoft Excel'e yerleşik olan çalışma sayfası formül işlevlerinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.
Daha fazla bilgi
MFC .cpp dosyasında tanımlanan bir olay iletisi işleyicisi işlevi için bu makaledeki kod kopyalayabilirsiniz. Ancak, amacı kodu, ıdispatch arabirimi ve üye işlev için Excel 97, Excel 2000 Excel9.olb ve Excel 2002 ve Excel 2003 tür kitaplığı için Excel.exe Excel8.olb tanımlanan kullanma işlemi göstermek için var. En önemli yararı, okuma ve böylece örnek değiştirmek veya sıfırdan MFC kullanarak Microsoft Excel'deki bir çalışma sayfası işlevi otomatikleştirmek için kod yazma, örnek kod anlama gelir.

Projeyi oluşturmak için adımları

 1. 1 Ile 12 ıdispatch arabirimi ve Excel8.olb, veya Excel9.olb ya da Excel 2002 ve Excel 2003 tür kitaplığı Excel.exe tanımlanan üye işlevlerini kullanan örnek bir proje oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde bulunan adımları izleyin:
  178749MFC ve bir tür kitaplığı'nı kullanarak bir Otomasyon Proje oluşturma
 2. AutoProjectDlg.cpp en üstünde aşağıdaki satırı ekleyin:
     #include "excel8.h"					
  Excel 2000 otomatikleştirme, excel9.h içerir. Excel 2002 veya Excel 2003 otomatikleştirme, excel.h içerir.

 3. CAutoProjectDlg::OnRun() AutoProjectDLG.cpp dosyasında aşağıdaki kodu ekleyin: örnek kod:
     try   {   _Application app;   // app is an _Application object.   _Workbook book;    // More object declarations.   _Worksheet sheet;   Workbooks books;   Worksheets sheets;   Range range;     // Used for Microsoft Excel 97 components.   LPDISPATCH lpDisp;  // Often reused variable.   // Common OLE variants. Easy variants to use for calling arguments.   COleVariant    covTrue((short)TRUE),    covFalse((short)FALSE),    covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   // Start Microsoft Excel, get _Application object,   // and attach to app object.   if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))    {    AfxMessageBox("Couldn't CreateDispatch() for Excel");    return;    }   // Set visible.   app.SetVisible(TRUE);   // Register the Analysis ToolPak.   CString sAppPath;   sAppPath.Format ("%s\\Analysis\\Analys32.xll", app.GetLibraryPath());   if(!app.RegisterXLL(sAppPath))    AfxMessageBox("Didn't register the Analys32.xll");   // Get the Workbooks collection.   lpDisp = app.GetWorkbooks();   // Get an IDispatch pointer.   ASSERT(lpDisp);   books.AttachDispatch(lpDisp);  // Attach the IDispatch pointer                    // to the books object.   // Open a new workbook and attach that IDispatch pointer to the   // Workbook object.   lpDisp = books.Add( covOptional );   ASSERT(lpDisp);   book.AttachDispatch( lpDisp );     // To open an existing workbook, you need to provide all     // arguments for the Open member function. In the case of     // Excel 2002 you must provide 16 arguments.     // However in Excel 2003 you must provide 15 arguments.     // The code below opens a workbook and adds it to the Workbook's     // Collection object. It shows 13 arguments, required for Excel     // 2000.     // You need to modify the path and file name for your own     // workbook.   //    // lpDisp = books.Open("C:\\Test",   // Test.xls is a workbook.   // covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,   // covOptional, covOptional, covOptional, covOptional, covOptional,   // covOptional, covOptional );  // Return Workbook's IDispatch   // pointer.   // Get the Sheets collection and attach the IDispatch pointer to your   // sheets object.   lpDisp = book.GetSheets();   ASSERT(lpDisp);   sheets.AttachDispatch(lpDisp);   // Get sheet #1 and attach the IDispatch pointer to your sheet   // object.   lpDisp = sheets.GetItem( COleVariant((short)(1)) );                    //GetItem(const VARIANT &index)   ASSERT(lpDisp);   sheet.AttachDispatch(lpDisp);   // Fill range A1 with "1/25/98", the settlement date.   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("A1"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetValue(COleVariant("1/25/98")); // Excel 97 & Excel 2000range.SetValue2(COleVariant("1/25/98")); // Excel 2002 and Excel 2003   // Fill range A2 with "11/15/99", the maturity date.   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A2"), COleVariant("A2"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetValue(COleVariant("11/15/99")); // Excel 97 & Excel 2000range.SetValue2(COleVariant("11/15/99")); // Excel 2002 and Excel 2003   // Fill range A3 with "2", the frequency for semi-annual interest   // payments.   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A3"), COleVariant("A3"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetValue(COleVariant("2")); // Excel 97 & Excel 2000range.SetValue2(COleVariant("2")); // Excel 2002 and Excel 2003   // Fill range A4 with 1, the basis (actual/actual).   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("A4"), COleVariant("A4"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetValue(COleVariant("1")); // Excel 97 & Excel 2000range.SetValue2(COleVariant("1")); // Excel 2002 and Excel 2003   // Fill range C1 with the formula "=COUPNCD(A1, A2, A3, A4)" and   // format the cell with a Date type of the Number format.   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C1"), COleVariant("C1"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetNumberFormat(COleVariant("mm/dd/yy"));   range.SetFormula(COleVariant("=COUPNCD(A1, A2, A3, A4)"));   /* This is an alternative that works without placing variables on   // the worksheet.   // The values are arguments contained in the SetFormula() call.   // range.SetFormula(COleVariant(            "=COUPNCD(\"09/15/96\",\"11/15/99\",2,1)"));   */    // *** The example in this block uses a built-in Microsoft Excel   // function.   // You do not have to register any add-in to use the built-in   // Microsoft Excel worksheet functions.   lpDisp = sheet.GetRange(COleVariant("C3"), COleVariant("C3"));   ASSERT(lpDisp);   range.AttachDispatch(lpDisp);   range.SetFormula(COleVariant("=SUM(A3, A4)"));   // or use:   // range.SetFormula(COleVariant("=SUM(2,1)"));   // *** End of example for built-in function usage.   // Release dispatch pointers.   range.ReleaseDispatch();   sheet.ReleaseDispatch();   // This is not really necessary because   // the default second parameter of AttachDispatch releases   // when the current scope is lost.   } // End of processing.    catch(COleException *e)   {    char buf[1024];   // For the Try...Catch error message.    sprintf(buf, "COleException. SCODE: %08lx.", (long)e->m_sc);    ::MessageBox(NULL, buf, "COleException", MB_SETFOREGROUND | MB_OK);   }   catch(COleDispatchException *e)   {    char buf[1024];   // For the Try...Catch error message.    sprintf(buf,        "COleDispatchException. SCODE: %08lx, Description: \"%s\".",        (long)e->m_wCode,(LPSTR)e->m_strDescription.GetBuffer(512));    ::MessageBox(NULL, buf, "COleDispatchException",              MB_SETFOREGROUND | MB_OK);   }   catch(...)   {    ::MessageBox(NULL, "General Exception caught.", "Catch-All",              MB_SETFOREGROUND | MB_OK);   }					
Referanslar
Office Otomasyonu uygulama hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
222101Nasıl yapılır: Bul ve Office nesne modeli belgeleri kullanma
MFC VC ++ Otomasyon typelib ıdispatch ATP toolpack

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 178781 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:16:15 - Düzeltme: 4.2

Microsoft Foundation Class Library 4.2, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbhowto kbinterop KB178781 KbMttr
Geri bildirim