Yerleşik belge özelliklerini almak için Otomasyon kullanma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:179494
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Visual C++ sürüm 5.0 ve 6.0 ile birlikte yüklenen Microsoft Foundation Class (MFC) kitaplığının sürüm 4.2 bulmak ve Microsoft Word belgesi yerleşik bir belgenin özelliklerini yazdırmak için nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Yerleşik belge özellikleri, belgenin başlık, konu, yazar, anahtar sözcükler, açıklamalar, şablon, tarihleri, sayfalar, sözcük, karakter sayısını ve diğer pek çok özellik içerir.
Daha fazla bilgi
MFC .cpp dosyasında tanımlanan bir olay iletisi işleyicisi işlevi için bu makaledeki kod kopyalayabilirsiniz. Ancak, amacı kodu, ıdispatch arabirimi ve MSWord Tür kitaplığında tanımlanan üye işlevlerini kullanma işlemi göstermek için var. En önemli yararı, okuma ve böylece örnek değiştirmek veya sıfırdan bulma ve yerleşik belge özelliklerini listesini yazdırma otomatikleştirmek için kod yazma örnek kodda anlama gelir.

Projeyi oluşturmak için adımları

 1. Microsoft Word'deki Test.doc adlı yeni bir belge oluşturmak ve c sürücüsünün kök dizinine kaydedin
 2. 1 Ile 12 ıdispatch arabirimi ve MSWord8.olb Tür kitaplığında tanımlanan üye işlevlerini kullanan örnek bir proje oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesi, adımları izleyin:
  178749MFC ve bir tür kitaplığı'nı kullanarak bir Otomasyon Proje oluşturma
 3. AutoProjectDlg.cpp en üstünde aşağıdaki satırı ekleyin:
     #include "MSWord8.h" // msword9.h for Word 2000, msword.h for Word 2002					
 4. CAutoProjectDlg::OnRun() AutoProjectDlg.cpp dosyasında aşağıdaki kodu ekleyin.

  Örnek kod

     _Application objWordApp;   _Document objDoc;   LPDISPATCH lpDisp;   Range objRange;   // Common OLE variants that are easy to use for calling arguments.   COleVariant covTrue((short)TRUE),         covFalse((short)FALSE),         covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   objWordApp.CreateDispatch("Word.Application");   objWordApp.SetVisible(TRUE);   Documents docs(objWordApp.GetDocuments());   lpDisp = docs.Open(COleVariant("C:\\Test.doc",VT_BSTR),                     covFalse,  // Confirm.                            // Conversion.                     covFalse,  // ReadOnly.                     covFalse,  // AddToRecentFiles.                     covOptional, // NULL,                            // PasswordDocument.                     covOptional, // PasswordTemplate.                     covFalse,  // Revert.                     covOptional, // Write-                            // PasswordDocument.                     covOptional, // Write-                            // PasswordTemplate.                     covOptional // Format. //Last parameter for Word 97                       covOptional, // Encoding // Word 2000/2002 from here on                       covTrue,   // Visible                       covOptional, // OpenConflictDocument                       covOptional, // OpenAndRepair                       (long)0,   // DocumentDirection                              //wdDocumentDirection LeftToRight                       covOptional // NoEncodingDialog                     );    objDoc.AttachDispatch(lpDisp);    lpDisp = objDoc.GetContent();    objRange.AttachDispatch(lpDisp);    // Move the insertion point to the beginning of the document.    objRange.Collapse(COleVariant((long)1)); //0 = wdCollapseEnd.    objRange.InsertAfter("Here are the BuiltInDocumentProperties!!");    objRange.InsertParagraphAfter(); // Write them one-by-one in a loop.    lpDisp = objDoc.GetBuiltInDocumentProperties();    COleDispatchDriver rootDisp[64]; // Temporary object array.    int curRootIndex = 0;       // Index into rootDisp[] array.    DISPID dispID;          // Temporary dispid for use in                     // OleDispatchDriver::                     // InvokeHelper().    DISPID dispID2;          // Dispid for 'Value'.    unsigned short *ucPtr;      // Temporary name holder for                     // IDispatch::GetIDsOfNames().    VARIANT vtResult;         // Holds results from                     // OleDispatchDriver::                     // InvokeHelper().    VARIANT vtResult2;        // Holds result for 'Type'.    BYTE *parmStr;          // Holds parameter descriptions                     // for COleDispatchDriver::                     // InvokeHelper().    rootDisp[0].AttachDispatch(lpDisp); // LPDISPATCH returned from                     // GetBuiltInDocumentProperties.    VARIANT i;            // integer;    VARIANT count;          // integer;    char buf[512];          // General purpose message buffer.    char buf2[512];    ucPtr = L"Count";         // Collections have a Count                     // member.    try    {    rootDisp[curRootIndex].m_lpDispatch->GetIDsOfNames(                        IID_NULL,                        &ucPtr,                        1,                        LOCALE_USER_DEFAULT,                        &dispID);    rootDisp[curRootIndex].InvokeHelper(dispID,                      DISPATCH_METHOD |                      DISPATCH_PROPERTYGET,                      VT_VARIANT,                      (void *)&vtResult,                      NULL);    count = vtResult; // Require a separate variable for loop limiter.    // For i = 1 to count,    // get the Item, Name & Value members of the collection.    i.vt = VT_I4;    for(i.lVal=1; i.lVal<=count.lVal; i.lVal++)    {     ucPtr = L"Item"; // Collection has an Item member.     rootDisp[curRootIndex].m_lpDispatch->GetIDsOfNames(                        IID_NULL,                        &ucPtr,                        1,                        LOCALE_USER_DEFAULT,                        &dispID);     parmStr = (BYTE *)( VTS_VARIANT );     rootDisp[curRootIndex].InvokeHelper(dispID,                      DISPATCH_METHOD |                      DISPATCH_PROPERTYGET,                      VT_VARIANT,                      (void *)&vtResult,                      parmStr,                      &COleVariant(i));     // Move to the next element of the array.     // Get the Name member for the Item.     rootDisp[++curRootIndex].AttachDispatch(vtResult.pdispVal);     ucPtr = L"Name"; // Collection has a Name member     rootDisp[curRootIndex].m_lpDispatch->GetIDsOfNames(                        IID_NULL,                        &ucPtr,                        1,                        LOCALE_USER_DEFAULT,                        &dispID);     rootDisp[curRootIndex].InvokeHelper(dispID,                      DISPATCH_METHOD |                      DISPATCH_PROPERTYGET,                      VT_VARIANT,                      (void *)&vtResult,                      NULL);     ucPtr = L"Value"; // Collection has a Value member.     rootDisp[curRootIndex].m_lpDispatch->GetIDsOfNames(                      IID_NULL,                      &ucPtr,                      1,                      LOCALE_USER_DEFAULT,                      &dispID2);     rootDisp[curRootIndex].InvokeHelper(dispID2,                      DISPATCH_METHOD |                      DISPATCH_PROPERTYGET,                      VT_VARIANT,                      (void *)&vtResult2,                      NULL);    Continue: // Come back here from Catch(COleDispatchException).     rootDisp[curRootIndex--].ReleaseDispatch();     // Initialize buf2 with representation of the value.     switch(vtResult2.vt) // Type of property.     {     case VT_BSTR:      sprintf(buf2, "%s", (CString)vtResult2.bstrVal);      break;     case VT_DATE:     {      COleDateTime codt(vtResult2.date);      sprintf(buf2, "Time = %d:%02d, Date = %d/%d/%d",       codt.GetHour(), codt.GetMinute(),       codt.GetMonth(), codt.GetDay(), codt.GetYear()        );     }      break;     case VT_I4:      sprintf(buf2, "%ld", vtResult2.lVal);      break;     default:      sprintf(buf2, "not VT_BSTR, VT_DATE, or VT_I4");     } // End of Switch.     sprintf(buf, "Item(%d).Name = %s, .Type = %d, .Value = %s\n",        i.lVal, CString(vtResult.bstrVal), vtResult2.vt, buf2);     objRange.Collapse(COleVariant((long)0)); // Move insertion point                          // to end of the range.     objRange.InsertAfter(CString(buf)); // Insert after the insertion                       // point.    } ////////////////// End of For loop. ///////////////////////     objRange.InsertParagraphAfter(); // Spacing.    objRange.InsertAfter("");    objRange.InsertParagraphAfter(); // Spacing.    // Release IDispatch pointers on local objects.    if(vtResult.vt == VT_DISPATCH) vtResult.pdispVal->Release();    if(count.vt == VT_DISPATCH) count.pdispVal->Release();    rootDisp[0].ReleaseDispatch();    AfxMessageBox("All done, waiting...");    objDoc.SetSaved(TRUE); // Hides the "Save your changes..." dialog.    AfxMessageBox("Word will close now. Goodbye");    objWordApp.Quit(covFalse, covFalse, covFalse);    } // End try.    catch(COleException *e)    {    sprintf(buf, "COleException. SCODE: %08lx.", (long)e->m_sc);    ::MessageBox(NULL, buf, "COleException", MB_SETFOREGROUND | MB_OK);    }    catch(COleDispatchException *e)    {     if(vtResult2.vt ==VT_ERROR)     {      AfxMessageBox("Discarding vtResult2.VT_ERROR");     }     vtResult2.vt = VT_BSTR;     vtResult2.bstrVal = L"Value not available";     goto Continue;    }    catch(...)    {    MessageBox( "General Exception caught.", "Catch-All",    MB_SETFOREGROUND | MB_OK);    }    //////////////////// For information only. /////////////////////    //     Do not uncomment the following code snippet.     //    // You can copy it and use it in lieu of the previous code when //    //       you need to see just one property.         //    /***************** Code to get a single property. *****************    // Works for one property.    COleDispatchDriver myDocumentProperties(lpDisp);    COleVariant result;    // Get myDocumentProperties.Item(1).    // Item(n) where n = property index    // value in properties collection.    UCHAR *parmStr = (BYTE *)( VTS_VARIANT );    myDocumentProperties.InvokeHelper(0, DISPATCH_METHOD |                     DISPATCH_PROPERTYGET,                     VT_VARIANT,                     (void *)&result,                     parmStr,                     &COleVariant((long)1));    COleDispatchDriver myDocumentProperty(result.pdispVal);    // Get Name of this document property.    myDocumentProperty.InvokeHelper(3, DISPATCH_METHOD |                     DISPATCH_PROPERTYGET,                     VT_VARIANT,                     (void *)&result,                     NULL);    AfxMessageBox(CString("Item(1).Name =") + CString(result.bstrVal));    // Release this document property.    myDocumentProperty.ReleaseDispatch();    // Release the document properties collection.    myDocumentProperties.ReleaseDispatch();    //*************** End of code for single property. ****************/ 					
 5. Kod CAutoProjectDlg::OnRun() Test.doc belgeniz için doğru yolu belirtmek için değiştirmeniz gerekebilir. Belge aşağıdaki satırda başvurulmaktadır:
     lpDisp = docs.Open(COleVariant("C:\\Test.doc",VT_BSTR),					
Referanslar
Office Otomasyonu uygulama hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
222101Nasıl Office nesne modeli belgeleri Bul ve
<a1>sözcük</a1> 8.0 word8 word97 ole

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 179494 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:18:07 - Düzeltme: 3.3

Microsoft Foundation Class Library 4.2, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbfaq kbfaq kbhowto kbinterop KB179494 KbMttr
Geri bildirim