Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Excel'in otomatikleştirmek oluşturmak ve yeni bir çalışma kitabı biçimlendirmek için MFC nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:179706
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Excel, Microsoft Foundation Class (MFC) kitaplığı, sürüm 4.2 (Microsoft Visual C++ sürüm 5.0 ve 6.0 ile yüklenir) kullanarak otomatikleştirme gösterir.

Bu makalede, OLE otomasyonunu bir Microsoft Excel çalışma kitabı oluşturun/biçimi kullanmak için bir teknik anlatılmaktadır; Bu, çeşitli yöntemleri/çalışma sayfasına veri ekleme ve çalışma sayfasını biçimlendirme özelliklerini (Microsoft Excel tür kitaplığı) tanıtır.

Microsoft Excel 2000 ve 2002 otomatikleştirmek için notları

Bu makaledeki örnek kod, Excel 97 nesne kitaplığı (Excel 8.olb) üretilen sınıfın sarýcýlarý kullanır. Küçük bir değişiklik yapmadan bu kod, sınıf sarýcýlarý (Excel9.olb) Excel 2000 veya Excel 2002 (Excel.olb) kullanan bir Otomasyon istemcisine uygulanabilir. Microsoft Excel 2000 veya 2002 tür kitaplığı bu makalede açıklanan örnek kodu kullanma hakkında ek bilgi için lütfen Microsoft Bilgi Bankası'ndaki görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
224925BILGI: Yeni bir sürümü ile Office için tür kitaplıkları Değiştir
Daha fazla bilgi
MFC .cpp dosyasında tanımlanan bir olay iletisi işleyicisi işlevi için bu makaledeki kod kopyalayabilirsiniz. Ancak, amacı kodu, ıdispatch arabirimi ve Excel8.olb Tür kitaplığında tanımlanan üye işlevlerini kullanma işlemi göstermek için var. Birincil, bu makalede ancak yararlı, okuma ve örnek değiştirmek veya Microsoft Excel 97, MFC kullanarak otomatikleştirmek için kendi kodunuzu yazın örneğin kod anlama gelir.

Projeyi oluşturmak için adımları

 1. 1 Ile 12 arasında kullandığı ıdispatch arabirimi ve üye işlev Excel8.olb Tür kitaplığında tanımlı bir örnek proje oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde bulunan adımları:
  178749MFC ve bir tür kitaplığı'nı kullanarak, otomasyon Proje oluşturma
 2. AutoProjectDlg.cpp dosyasının en üstünde, aşağıdaki satırı ekleyin:
     #include "excel8.h"					
 3. CAutoProjectDlg::OnRun() AutoProjectDLG.cpp dosyasında aşağıdaki kodu ekleyin:

  Örnek kod

     // Commonly used OLE variants.   COleVariant         covTrue((short)TRUE),         covFalse((short)FALSE),         covOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   _Application app;   Workbooks books;   _Workbook book;   Worksheets sheets;   _Worksheet sheet;   Range range;   Font font;   Range cols;   // Start Excel and get Application object.   if(!app.CreateDispatch("Excel.Application"))   {    AfxMessageBox("Couldn't start Excel and get Application object.");    return;   }   //Get a new workbook.   books = app.GetWorkbooks();   book = books.Add (covOptional);   //Get the first sheet.   sheets =book.GetSheets();   sheet = sheets.GetItem(COleVariant((short)1));   //Fill cells A1, B1, C1, and D1 one cell at a time with "headers".   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"),COleVariant("A1"));   range.SetValue(COleVariant("First Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("B1"),COleVariant("B1"));   range.SetValue(COleVariant("Last Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("C1"),COleVariant("C1"));   range.SetValue(COleVariant("Full Name"));   range = sheet.GetRange(COleVariant("D1"),COleVariant("D1"));   range.SetValue(COleVariant("Salary"));   //Format A1:D1 as bold, vertical alignment = center.   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));   font = range.GetFont();   font.SetBold(covTrue);   range.SetVerticalAlignment(        COleVariant((short)-4108));  //xlVAlignCenter = -4108   //Fill A2:B6 with an array of values (First & Last Names).   {     COleSafeArray saRet;     DWORD numElements[]={5,2};  //5x2 element array     saRet.Create(VT_BSTR, 2, numElements);     //Fill the 5x2 SafeArray with the following data:     //  John   Smith     //  Tom    Brown     //  Sue    Thomas     //  Jane   Jones     //  Adam   Johnson     FillSafeArray(L"John", 0, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Smith", 0, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Tom", 1, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Brown", 1, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Sue", 2, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Thomas", 2, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Jane", 3, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Jones", 3, 1, &saRet);     FillSafeArray(L"Adam", 4, 0, &saRet);     FillSafeArray(L"Johnson", 4, 1, &saRet);     range = sheet.GetRange(COleVariant("A2"), COleVariant("B6"));     range.SetValue(COleVariant(saRet));     saRet.Detach();   }   //Fill C2:C6 with a relative formula (=A2 & " " & B2).   range = sheet.GetRange(COleVariant("C2"), COleVariant("C6"));   range.SetFormula(COleVariant("=A2 & \" \" & B2"));   //Fill D2:D6 with a formula(=RAND()*100000) and apply a number   //format.   range = sheet.GetRange(COleVariant("D2"), COleVariant("D6"));   range.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100000"));   range.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));   //AutoFit columns A:D.   range = sheet.GetRange(COleVariant("A1"), COleVariant("D1"));   cols = range.GetEntireColumn();   cols.AutoFit();   //Manipulate a variable number of columns for Quarterly Sales Data.   {     short NumQtrs;     CString msg;     Range resizedrange;     Interior interior;     Borders borders;     //Determine how many quarters to display data for.     for(NumQtrs=1;NumQtrs<=3;NumQtrs++)     {      msg.Format("Enter sales data for %d quarter(s)?", NumQtrs);      if(AfxMessageBox(msg,MB_YESNO)==IDYES)      {        break;      }     }     msg.Format("Displaying data for %d quarters.", NumQtrs);     AfxMessageBox(msg);     //Starting at E1, fill headers for the number of columns selected.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E1"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(        COleVariant("=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\""));     //Change the Orientation and WrapText properties for the headers.     resizedrange.SetOrientation(COleVariant((short)38));     resizedrange.SetWrapText(covTrue);     //Fill the interior color of the headers.     interior = resizedrange.GetInterior();     interior.SetColorIndex(COleVariant((short)36));     //Fill the columns with a formula and apply a number format.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E2"), COleVariant("E6"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(COleVariant("=RAND()*100"));     resizedrange.SetNumberFormat(COleVariant("$0.00"));     //Apply borders to the Sales data and headers.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E1"), COleVariant("E6"));     resizedrange= range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     borders = resizedrange.GetBorders();     borders.SetWeight(COleVariant((short)2));  //xlThin = 2     //Add a Totals formula for the Quarterly sales data and apply a     //border.     range = sheet.GetRange(COleVariant("E8"), COleVariant("E8"));     resizedrange = range.GetResize(covOptional, COleVariant(NumQtrs));     resizedrange.SetFormula(COleVariant("=SUM(E2:E6)"));     borders = resizedrange.GetBorders();     {      Border bottomborder;      bottomborder = borders.GetItem((long)9);      bottomborder.SetLineStyle(              COleVariant((short)-4119));  //xlDouble = -4119      bottomborder.SetWeight(              COleVariant((short)4));    //xlThick = 4     }   }   //Make the application visible and give the user control of   //Microsoft Excel.   app.SetVisible(TRUE);   app.SetUserControl(TRUE);					
 4. Aşağıdaki işlevi önce CAutoProjectDlg::OnRun() yerde yerini belirleme, AutoProjectDLG.cpp ekleyin:

  Örnek kod

     void FillSafeArray(OLECHAR FAR* sz, int iRow, int iCol,             COleSafeArray* sa)   {     VARIANT v;     long index[2];     index[0] = iRow;     index[1] = iCol;     VariantInit(&v);     v.vt = VT_BSTR;     v.bstrVal = SysAllocString(sz);     sa->PutElement(index, v.bstrVal);     SysFreeString(v.bstrVal);     VariantClear(&v);   }					
 5. Geliştirici Studio'da, uygulamayı çalıştırın. Iletişim kutusu göründüğünde (örneğin, iletişim tabanlı bir uygulama oluşturur), Çalıştır'ı tıklatın düğmesi.
8 8.0 XL97 XL8 excel

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 179706 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:19:07 - Düzeltme: 4.4

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0, Microsoft Foundation Class Library 4.2, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbnewfile kbfunctions kbprogramming kbautomation kbhowto kbinterop KB179706 KbMttr
Geri bildirim