Nasıl yapılır: Visual Basic'te çoklu ortam denetim seskartı Seç

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:180032
Özet
Bu makale, çoklu ortam Visual Basic kullanılarak denetimin tarafından (MCI32.ocx) kullanılan WaveAudio aygıtı (seskartı) açıklamaktadır.
Daha fazla bilgi
Çoklu ortam denetim tarafından kullanılan WaveAudio aygıt (seskartı) ayarlamak için <a0></a0>, mciSendCommand APı'SI kullanmanız gerekir. Çoklu ortam denetim doğrudan çalma veya kaydetme için kullanılan aygıtı bildirmek için bir yöntem sağlamaz.

Aşağıdaki Visual Basic örnek kod, mciSendCommand WaveAudio çıktı için kullanılan bir aygıt belirtmek için nasıl kullanılacağını gösterir.

Örnek kod

Gerekli tanımları ve bildirimleri, aşağıda verilmiştir. Bu bir <a0>modülü</a0> dosyasındaki yerleştirin:
  Public Const MMSYSERR_NOERROR = 0  Public Const MCI_SET = &H80D  Public Const MCI_WAVE_OUTPUT = &H800000  Type MCI_WAVE_SET_PARMS    dwCallback As Long    dwTimeFormat As Long    dwAudio As Long    wInput As Long    wOutput As Long    wFormatTag As Integer    wReserved2 As Integer    nChannels As Integer    wReserved3 As Integer    nSamplesPerSec As Long    nAvgBytesPerSec As Long    nBlockAlign As Integer    wReserved4 As Integer    wBitsPerSample As Integer    wReserved5 As Integer  End Type  Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" _    Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, _    ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long  Declare Function mciSendCommand Lib "winmm.dll" Alias _    "mciSendCommandA" (ByVal wDeviceID As Long, _    ByVal uMessage As Long, ByVal dwParam1 As Long, _    ByRef dwParam2 As Any) As Long				

Örnek kod

Aşağıdaki kodu, çıkış aygıtı ayarlar. Bu kod, "MMControl1." adlı bir çoklu ortam denetim olduğunu varsayar. Dalga yürütülebilir dosyaya MMControl1 tarafından açıldıktan sonra bu kodu çağrılmalıdır.
  Dim parms As MCI_WAVE_SET_PARMS  Dim rc As Long  ' Specify the soundcard. This specifies the soundcard with a deviceID  ' of 0. If you have a single soundcard, then this will open it. If you  ' have multiple soundcards, the deviceIDs will be 0, 1, 2, etc.  parms.wOutput = 0  ' Send the MCI command to set the output device.  rc = mciSendCommand(MMControl1.DeviceID, MCI_SET, _    MCI_WAVE_OUTPUT, parms)  if (rc <> MMSYSERR_NOERROR) then    ' The command failed.  End If				
Referanslar
Win32 SDK belgelerinde mciSendCommand belgelerine bakın.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 180032 - Son İnceleme: 11/21/2006 15:40:37 - Düzeltme: 3.2

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi

 • kbmt kbhowto KB180032 KbMttr
Geri bildirim