Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Işletim sistemlerinde kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak için

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:180548
Özet
Bazen, bir kullanıcının kullanıcı adı ve parola (bundan böyle kimlik bilgileri olarak anılacak) doğrulamak için uygulamanın isteyebilirsiniz. Bu uygulamanın çalıştığı işletim sistemine bağlı olarak farklı şekillerde birkaç yapabilirsiniz.

Bu makalede, bir kullanıcının kimlik bilgilerini ve her yöntemi özel gereksinimlerini doğrulamak için ortak bir yolla tüm açıklanır.

Not Bir <a0>kullanıcı modu</a0> uygulamasından kullanıcı kimlik bilgileri toplamak, kullanıcılar için rahatsız edici olabilir ve olası güvenlik delik, bir kuruluşun bilgisayar ortamlarına sağlar. Birleşik oturum açma gereksinimi (bir gereksinimin kullanıcı yalnızca kendi kimlik bilgilerini bir kez CTRL + ALT + DEL ekranında yazmak için gerekli), Microsoft BackOffice logo gereksinimleriyle çok Bu nedenlerden eklendi. Size gerçekten kimlik bilgileri toplamak gerektiğini ve istemci/sunucu doğrulamanın başka bir yöntemi daha uygun olduğunu emin olmak önemlidir. Kimliğe bürünme ve güvenli sunucularla programlama hakkında daha fazla bilgi için Platform SDK'da güvenlik belgelerine bakın.
Daha fazla bilgi
LogonUser API beri Windows NT 3.51 kullanılabilir ve belgelenen yapıldı ve kullanıcı kimlik bilgilerini doğrulamak için sık kullanılır. Bu API, Windows NT, Windows 2000 ve Windows XP üzerinde kullanılabilir. Ne yazık ki, her zaman karşılamak uygun olmayan LogonUser kullanarak bazı kısıtlamalar bulunmaktadır.

Ilk ve bu kısıtlamalar, en büyük olduğundan, Windows NT ve Windows 2000, LogonUser arama işlemi, SE_TCB_NAME ayrıcalığına sahip olmalıdır (Kullanıcı Yöneticisi'nde "işletim sisteminin bir parçası olarak çalış" hakkını içindir). SE_TCB_NAME ayrıcalığına çok güçlü ve rasgele herhangi bir kullanıcı için yalnızca verilen değil, kimlik bilgilerini doğrulamak için gereken bir uygulamayı çalıştırabilmeniz için. Yerel Sistem hesabı, zaten SE_TCB_NAME ayrıcalığına sahip olduğundan yerel sistem hesabı olarak çalışan bir hizmetten LogonUser çağrısı için önerilen yöntem ise.

Not LogonUser Win32 API TCB ayrıcalığı gerektiren Microsoft Windows Server 2003'te, ancak alt düzey uyumluluk için hala en iyi yaklaşım budur.

Windows XP'de, artık değil bir işlem LogonUser çağrısı için SE_TCB_NAME ayrıcalığına sahip gerekli. Bu nedenle, Windows XP'de, bir kullanıcının kimlik bilgilerini doğrulamak için basit bir yöntem LogonUser apı'sini kullanmaktır.

Bir diğer LogonUser API, Windows 95, Windows 98 veya Windows Millennium Edition üzerinde uygulanmadı sorundur.

Başka bir seçenek olarak, güvenlik desteği sağlayıcı kullandığınız ağ stili oturumu ile yapmak için arabirimi (SSPI) kullanıcı kimlik bilgileri sağlanan. Bu doğrulama yöntemi olmayan herhangi bir özel ayrıcalığı gerektiren yaný sýra, Windows'un tüm sürümlerinde çalışan avantajı vardır. LogonUser API LOGON32_LOGON_NETWORK oturum açma türü ile çağrılmadan ROM'una benzer bir oturum açma kimlik bilgilerini doğrulamak için SSPI Hizmetleri'ni kullanarak, sonuç var. Bu tür bir oturum açma en büyük olan downside, uzak erişilemediğini olan ağ türü olan bir oturum açma kimliğine bürünüyor sonra ağ kaynakları. Uygulamanızın LogonUser için temsilci seçme, sonra gerçekleştirmek için geçici çözüm Windows NT'NIN yüklenememesi LOGON32_LOGON_INTERACTIVE oturum açma türü ile SSPI aradığı oturum açma/doğrulama uygun bir alternatif olacaktır olmayabilir.

Aşağıda verilen örnek kod, gerçekleştirmek için SSPI hizmetleri çağırmasına izin gösterilmiştir doğrulama kimlik bilgisi.

Windows 95, Windows 98 ve Windows Millennium Edition, bu yöntemi kullanmak için <a0></a0>, ayrıca NTLM Güvenlik Hizmetleri, Denetim Masası, ağ erişim denetimi açma ve kullanıcı düzeyi erişim denetimi'ı seçerek etkinleştirmek vardır.

Windows XP'de, ForceGuest</a0> kayıt defteri değeri, varsayılan olarak aşağıdaki kayıt defteri anahtarının 1 olarak ayarlanır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA
Bir çalışma grubunun üyesi olan bir Windows XP bilgisayarında:
 • ForceGuest etkinleştirilmişse (1 olarak ayarlanır), Konuk hesabını kullanarak oturum açmak her zaman SSPI deneyecek.
 • Guest hesabını etkinleştirmişse, SSPI bir oturum açma için kullanıcı kimlik bilgileri Guest başarılı olur.
 • SSPI bir oturum açma, Guest hesabını devre dışı bırakıldıysa, geçerli kimlik bilgileri bile başarısız olur.
 • ForceGuest devre dışı bırakılırsa (0 olarak ayarlanır), SSPI belirtilen kullanıcı olarak oturum açar.
Ayrıca, SSPI oturum açma Guest olarak geçerli olan kullanıcı kimlik bilgilerini başarılı, Guest hesabının etkin olabilir. Bu makalede C örnek kodda oluşturulan güvenlik bağlamı, erişim simgesi denetleme gösterir. Örnek kod IsGuest yardımcı işlev, belirtilen kullanıcı veya konuk olarak oturum açma oluştuğunu doğrulamak gösterir.

Örnek kod

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SSPI Authentication Sample//// This program demonstrates how to use SSPI to authenticate user credentials.//// THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF// ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED// TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A// PARTICULAR PURPOSE.//// Copyright (C) 2007. Microsoft Corporation. All rights reserved.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#define SECURITY_WIN32#include <windows.h>#include <tchar.h>#include <stdio.h>#include <conio.h>#include <sspi.h>#include <lm.h>#include <lmcons.h>// Older versions of WinError.h do not have SEC_I_COMPLETE_NEEDED #define.// So, in such an SDK environment setup, we will include issperr.h which has the// definition for SEC_I_COMPLETE_NEEDED. Include issperr.h only if// SEC_I_COMPLETE_NEEDED is not defined.#ifndef SEC_I_COMPLETE_NEEDED#include <issperr.h>#endiftypedef struct _AUTH_SEQ {  BOOL fInitialized;  BOOL fHaveCredHandle;  BOOL fHaveCtxtHandle;  CredHandle hcred;  struct _SecHandle hctxt;} AUTH_SEQ, *PAUTH_SEQ;// Function pointersACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN    _AcceptSecurityContext   = NULL;ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN  _AcquireCredentialsHandle = NULL;COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN      _CompleteAuthToken     = NULL;DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN    _DeleteSecurityContext   = NULL;FREE_CONTEXT_BUFFER_FN      _FreeContextBuffer     = NULL;FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN    _FreeCredentialsHandle   = NULL;INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN  _InitializeSecurityContext = NULL;QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN  _QuerySecurityPackageInfo = NULL;QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN _QuerySecurityContextToken = NULL;#define CheckAndLocalFree(ptr) \      if (ptr != NULL) \      { \        LocalFree(ptr); \        ptr = NULL; \      }#pragma comment(lib, "netapi32.lib")LPVOID RetrieveTokenInformationClass(   HANDLE hToken,   TOKEN_INFORMATION_CLASS InfoClass,   LPDWORD lpdwSize){  LPVOID pInfo = NULL;  BOOL fSuccess = FALSE;  __try  {   *lpdwSize = 0;   //   // Determine the size of the buffer needed   //   GetTokenInformation(      hToken,      InfoClass,      NULL,      *lpdwSize, lpdwSize);   if (GetLastError() != ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)   {     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   //   // Allocate a buffer for getting token information   //   pInfo = LocalAlloc(LPTR, *lpdwSize);   if (pInfo == NULL)   {     _tprintf(_T("LocalAlloc failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   if (!GetTokenInformation(      hToken,      InfoClass,      pInfo,      *lpdwSize, lpdwSize))   {     _tprintf(_T("GetTokenInformation failed with %d\n"), GetLastError());     __leave;   }   fSuccess = TRUE;  }  __finally  {   // Free pDomainAndUserName only if failed   // Otherwise, the caller has to free after use   if (fSuccess == FALSE)   {     CheckAndLocalFree(pInfo);   }  }  return pInfo;}PSID GetUserSidFromWellKnownRid(DWORD Rid){  PUSER_MODALS_INFO_2 umi2;  NET_API_STATUS nas;  UCHAR SubAuthorityCount;  PSID pSid = NULL;  BOOL bSuccess = FALSE; // assume failure  nas = NetUserModalsGet(NULL, 2, (LPBYTE *)&umi2);  if (nas != NERR_Success)  {    printf("NetUserModalsGet failed with error code : [%d]\n", nas);    SetLastError(nas);    return NULL;  }  SubAuthorityCount = *GetSidSubAuthorityCount            (umi2->usrmod2_domain_id);  //   // Allocate storage for new Sid. account domain Sid + account Rid  //   pSid = (PSID)LocalAlloc(LPTR,     GetSidLengthRequired((UCHAR)(SubAuthorityCount + 1)));  if (pSid != NULL)  {    if (InitializeSid(       pSid,       GetSidIdentifierAuthority(umi2->usrmod2_domain_id),       (BYTE)(SubAuthorityCount+1)       ))    {      DWORD SubAuthIndex = 0;      //       // Copy existing subauthorities from account domain Sid into      // new Sid      //       for (; SubAuthIndex < SubAuthorityCount ; SubAuthIndex++)      {        *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthIndex) =        *GetSidSubAuthority(umi2->usrmod2_domain_id,                 SubAuthIndex);      }      //       // Append Rid to new Sid      //       *GetSidSubAuthority(pSid, SubAuthorityCount) = Rid;    }  }  NetApiBufferFree(umi2);  return pSid;}BOOL IsGuest(HANDLE hToken){  BOOL fGuest = FALSE;  PSID pGuestSid = NULL;  PSID pUserSid = NULL;  TOKEN_USER *pUserInfo = NULL;  DWORD dwSize = 0;  pGuestSid = GetUserSidFromWellKnownRid(DOMAIN_USER_RID_GUEST);  if (pGuestSid == NULL)    return fGuest;  //  // Get user information  //  pUserInfo = (TOKEN_USER *)RetrieveTokenInformationClass(hToken, TokenUser, &dwSize);  if (pUserInfo != NULL)  {    if (EqualSid(pGuestSid, pUserInfo->User.Sid))      fGuest = TRUE;  }  CheckAndLocalFree(pUserInfo);  CheckAndLocalFree(pGuestSid);  return fGuest;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////void UnloadSecurityDll(HMODULE hModule) {  if (hModule)   FreeLibrary(hModule);  _AcceptSecurityContext   = NULL;  _AcquireCredentialsHandle  = NULL;  _CompleteAuthToken     = NULL;  _DeleteSecurityContext   = NULL;  _FreeContextBuffer     = NULL;  _FreeCredentialsHandle   = NULL;  _InitializeSecurityContext = NULL;  _QuerySecurityPackageInfo  = NULL;  _QuerySecurityContextToken = NULL;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////HMODULE LoadSecurityDll() {  HMODULE hModule;  BOOL  fAllFunctionsLoaded = FALSE;  TCHAR  lpszDLL[MAX_PATH];  OSVERSIONINFO VerInfo;  //  // Find out which security DLL to use, depending on  // whether we are on Windows NT or Windows 95, Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003  // We have to use security.dll on Windows NT 4.0.  // All other operating systems, we have to use Secur32.dll  //  VerInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof (OSVERSIONINFO);  if (!GetVersionEx (&VerInfo))  // If this fails, something has gone wrong  {   return FALSE;  }  if (VerInfo.dwPlatformId == VER_PLATFORM_WIN32_NT &&   VerInfo.dwMajorVersion == 4 &&   VerInfo.dwMinorVersion == 0)  {   lstrcpy (lpszDLL, _T("security.dll"));  }  else  {   lstrcpy (lpszDLL, _T("secur32.dll"));  }  hModule = LoadLibrary(lpszDLL);  if (!hModule)   return NULL;  __try {   _AcceptSecurityContext = (ACCEPT_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcceptSecurityContext");   if (!_AcceptSecurityContext)     __leave;#ifdef UNICODE   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleW");#else   _AcquireCredentialsHandle = (ACQUIRE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "AcquireCredentialsHandleA");#endif   if (!_AcquireCredentialsHandle)     __leave;   // CompleteAuthToken is not present on Windows 9x Secur32.dll   // Do not check for the availablity of the function if it is NULL;   _CompleteAuthToken = (COMPLETE_AUTH_TOKEN_FN)      GetProcAddress(hModule, "CompleteAuthToken");   _DeleteSecurityContext = (DELETE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "DeleteSecurityContext");   if (!_DeleteSecurityContext)     __leave;   _FreeContextBuffer = (FREE_CONTEXT_BUFFER_FN)      GetProcAddress(hModule, "FreeContextBuffer");   if (!_FreeContextBuffer)     __leave;   _FreeCredentialsHandle = (FREE_CREDENTIALS_HANDLE_FN)      GetProcAddress(hModule, "FreeCredentialsHandle");   if (!_FreeCredentialsHandle)     __leave;#ifdef UNICODE   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextW");#else   _InitializeSecurityContext = (INITIALIZE_SECURITY_CONTEXT_FN)      GetProcAddress(hModule, "InitializeSecurityContextA");#endif   if (!_InitializeSecurityContext)     __leave;#ifdef UNICODE   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoW");#else   _QuerySecurityPackageInfo = (QUERY_SECURITY_PACKAGE_INFO_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityPackageInfoA");#endif   if (!_QuerySecurityPackageInfo)     __leave;   _QuerySecurityContextToken = (QUERY_SECURITY_CONTEXT_TOKEN_FN)      GetProcAddress(hModule, "QuerySecurityContextToken");   if (!_QuerySecurityContextToken)     __leave;   fAllFunctionsLoaded = TRUE;  } __finally {   if (!fAllFunctionsLoaded) {     UnloadSecurityDll(hModule);     hModule = NULL;   }  }  return hModule;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL GenClientContext(PAUTH_SEQ pAS, PSEC_WINNT_AUTH_IDENTITY pAuthIdentity,   PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut, PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {/*++ Routine Description:  Optionally takes an input buffer coming from the server and returns  a buffer of information to send back to the server. Also returns  an indication of whether or not the context is complete. Return Value:  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.--*/  SECURITY_STATUS ss;  TimeStamp    tsExpiry;  SecBufferDesc  sbdOut;  SecBuffer    sbOut;  SecBufferDesc  sbdIn;  SecBuffer    sbIn;  ULONG      fContextAttr;  if (!pAS->fInitialized) {   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),      SECPKG_CRED_OUTBOUND, NULL, pAuthIdentity, NULL, NULL,      &pAS->hcred, &tsExpiry);   if (ss < 0) {     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);     return FALSE;   }   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;  }  // Prepare output buffer  sbdOut.ulVersion = 0;  sbdOut.cBuffers = 1;  sbdOut.pBuffers = &sbOut;  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbOut.pvBuffer = pOut;  // Prepare input buffer  if (pAS->fInitialized) {   sbdIn.ulVersion = 0;   sbdIn.cBuffers = 1;   sbdIn.pBuffers = &sbIn;   sbIn.cbBuffer = cbIn;   sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;   sbIn.pvBuffer = pIn;  }  ss = _InitializeSecurityContext(&pAS->hcred,     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, NULL, 0, 0,     SECURITY_NATIVE_DREP, pAS->fInitialized ? &sbdIn : NULL,     0, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr, &tsExpiry);  if (ss < 0) {   // <winerror.h>   fprintf(stderr, "InitializeSecurityContext failed with %08X\n", ss);   return FALSE;  }  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;  // If necessary, complete token  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {   if (_CompleteAuthToken) {     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);     if (ss < 0) {      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);      return FALSE;     }   }   else {     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");     return FALSE;   }  }  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;  if (!pAS->fInitialized)   pAS->fInitialized = TRUE;  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE );  return TRUE;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL GenServerContext(PAUTH_SEQ pAS, PVOID pIn, DWORD cbIn, PVOID pOut,   PDWORD pcbOut, PBOOL pfDone) {/*++ Routine Description:  Takes an input buffer coming from the client and returns a buffer  to be sent to the client. Also returns an indication of whether or  not the context is complete. Return Value:  Returns TRUE if successful; otherwise FALSE.--*/  SECURITY_STATUS ss;  TimeStamp    tsExpiry;  SecBufferDesc  sbdOut;  SecBuffer    sbOut;  SecBufferDesc  sbdIn;  SecBuffer    sbIn;  ULONG      fContextAttr;  if (!pAS->fInitialized) {   ss = _AcquireCredentialsHandle(NULL, _T("NTLM"),      SECPKG_CRED_INBOUND, NULL, NULL, NULL, NULL, &pAS->hcred,      &tsExpiry);   if (ss < 0) {     fprintf(stderr, "AcquireCredentialsHandle failed with %08X\n", ss);     return FALSE;   }   pAS->fHaveCredHandle = TRUE;  }  // Prepare output buffer  sbdOut.ulVersion = 0;  sbdOut.cBuffers = 1;  sbdOut.pBuffers = &sbOut;  sbOut.cbBuffer = *pcbOut;  sbOut.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbOut.pvBuffer = pOut;  // Prepare input buffer  sbdIn.ulVersion = 0;  sbdIn.cBuffers = 1;  sbdIn.pBuffers = &sbIn;  sbIn.cbBuffer = cbIn;  sbIn.BufferType = SECBUFFER_TOKEN;  sbIn.pvBuffer = pIn;  ss = _AcceptSecurityContext(&pAS->hcred,     pAS->fInitialized ? &pAS->hctxt : NULL, &sbdIn, 0,     SECURITY_NATIVE_DREP, &pAS->hctxt, &sbdOut, &fContextAttr,     &tsExpiry);  if (ss < 0) {   fprintf(stderr, "AcceptSecurityContext failed with %08X\n", ss);   return FALSE;  }  pAS->fHaveCtxtHandle = TRUE;  // If necessary, complete token  if (ss == SEC_I_COMPLETE_NEEDED || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE) {   if (_CompleteAuthToken) {     ss = _CompleteAuthToken(&pAS->hctxt, &sbdOut);     if (ss < 0) {      fprintf(stderr, "CompleteAuthToken failed with %08X\n", ss);      return FALSE;     }   }   else {     fprintf (stderr, "CompleteAuthToken not supported.\n");     return FALSE;   }  }  *pcbOut = sbOut.cbBuffer;  if (!pAS->fInitialized)   pAS->fInitialized = TRUE;  *pfDone = !(ss == SEC_I_CONTINUE_NEEDED     || ss == SEC_I_COMPLETE_AND_CONTINUE);  return TRUE;}///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////BOOL WINAPI SSPLogonUser(LPTSTR szDomain, LPTSTR szUser, LPTSTR szPassword) {  AUTH_SEQ  asServer  = {0};  AUTH_SEQ  asClient  = {0};  BOOL    fDone   = FALSE;  BOOL    fResult  = FALSE;  DWORD    cbOut   = 0;  DWORD    cbIn    = 0;  DWORD    cbMaxToken = 0;  PVOID    pClientBuf = NULL;  PVOID    pServerBuf = NULL;  PSecPkgInfo pSPI    = NULL;  HMODULE   hModule  = NULL;  SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY ai;  __try {   hModule = LoadSecurityDll();   if (!hModule)     __leave;   // Get max token size   _QuerySecurityPackageInfo(_T("NTLM"), &pSPI);   cbMaxToken = pSPI->cbMaxToken;   _FreeContextBuffer(pSPI);   // Allocate buffers for client and server messages   pClientBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);   pServerBuf = HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, cbMaxToken);   // Initialize auth identity structure   ZeroMemory(&ai, sizeof(ai));#if defined(UNICODE) || defined(_UNICODE)   ai.Domain = szDomain;   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);   ai.User = szUser;   ai.UserLength = lstrlen(szUser);   ai.Password = szPassword;   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_UNICODE;#else   ai.Domain = (unsigned char *)szDomain;   ai.DomainLength = lstrlen(szDomain);   ai.User = (unsigned char *)szUser;   ai.UserLength = lstrlen(szUser);   ai.Password = (unsigned char *)szPassword;   ai.PasswordLength = lstrlen(szPassword);   ai.Flags = SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_ANSI;#endif   // Prepare client message (negotiate) .   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, NULL, 0, pClientBuf, &cbOut, &fDone))     __leave;   // Prepare server message (challenge) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;     // Most likely failure: AcceptServerContext fails with SEC_E_LOGON_DENIED     // in the case of bad szUser or szPassword.     // Unexpected Result: Logon will succeed if you pass in a bad szUser and     // the guest account is enabled in the specified domain.   // Prepare client message (authenticate) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenClientContext(&asClient, &ai, pServerBuf, cbIn, pClientBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;   // Prepare server message (authentication) .   cbIn = cbOut;   cbOut = cbMaxToken;   if (!GenServerContext(&asServer, pClientBuf, cbIn, pServerBuf, &cbOut,      &fDone))     __leave;   fResult = TRUE;   {     HANDLE hToken = NULL;     if (_QuerySecurityContextToken(&asServer.hctxt, &hToken) == 0)     {      if (IsGuest(hToken))      {        printf("Logged in as Guest\n");        fResult = FALSE;      }      else        printf("Logged in as the desired user\n");      CloseHandle(hToken);     }   }  } __finally {   // Clean up resources   if (asClient.fHaveCtxtHandle)     _DeleteSecurityContext(&asClient.hctxt);   if (asClient.fHaveCredHandle)     _FreeCredentialsHandle(&asClient.hcred);   if (asServer.fHaveCtxtHandle)     _DeleteSecurityContext(&asServer.hctxt);   if (asServer.fHaveCredHandle)     _FreeCredentialsHandle(&asServer.hcred);   if (hModule)     UnloadSecurityDll(hModule);   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pClientBuf);   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, pServerBuf);  }  return fResult;}//--------------------------------------------------------------------// The GetConsoleInput function gets an array of characters from the // keyboard, while printing only asterisks to the screen.void GetConsoleInput(TCHAR* strInput, int intMaxChars){	char ch;	char minChar = ' ';	minChar++;	ch = getch();	while (ch != '\r')	{		if (ch == '\b' && strlen(strInput) > 0)		{			strInput[strlen(strInput)-1]  = '\0';			printf("\b \b");		}		else if (ch >= minChar && (int)strlen(strInput) < intMaxChars)		{			strInput[strlen(strInput)+1] = '\0';			strInput[strlen(strInput)]  = ch;			putch('*');		}		ch = getch();	}	putch('\n');}void _tmain(int argc, TCHAR **argv){	TCHAR password[PWLEN+1];  if (argc != 3) 	{		_tprintf(_T("Usage: %s DomainName UserName\n"), argv[0]);		return;	}	_tprintf(_T("Enter password for the specified user : "));	password[0] = 0;	GetConsoleInput(password, PWLEN);	_tprintf(_T("\n"));  // argv[1] - Domain Name  // argv[2] - User Name  if (SSPLogonUser(argv[1], argv[2], password))  {   _tprintf(_T("User Credentials are valid\n"));  }  else   _tprintf(_T("User Credentials are NOT valid\n"));}
win95 win98 winme winnt win2000 winxp

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 180548 - Son İnceleme: 10/01/2007 16:35:09 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi

 • kbmt kbapi kbfaq kbhowto kbkernbase kbsecurity KB180548 KbMttr
Geri bildirim