XADM: ESEUTIL komut satırı parametreleri

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:182903
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Microsoft Exchange Server 5.5, daha önceki sürümlerindeki Edbutil yerini alan Eseutil adlı bir yardımcı program içerir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki komut, aşağıdaki bilgileri çıkış:
C:\ > ESEUTIL /?
Microsoft(R) Exchange Server Database UtilitiesVersion 5.5Copyright (C) Microsoft Corporation 1991-1997. All Rights Reserved.DESCRIPTION: Maintenance utilities for Microsoft(R) Exchange Serverdatabases.MODES OF OPERATION:  Defragmentation: ESEUTIL /d <database name> [options]     Recovery: ESEUTIL /r [options]     Integrity: ESEUTIL /g <database name> [options]      Upgrade: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options]     File Dump: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename>      Repair: ESEUTIL /p <database name> [options]  Note log file path must be specified explicitly  unless using /IS or /DS options.<<<<< Press a key for more help >>>>>D=Defragmentation, R=Recovery, G=Integrity, U=Upgrade, M=File Dump,P=Repair=>DEFRAGMENTATION (D)DEFRAGMENTATION/COMPACTION: DESCRIPTION: Performs off-line compaction of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /d <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /l<path> - location of log files (default: current directory)       /s<path> - location of system files (e.g., checkpoint file)             (default: current directory)       /b<db>  - make backup copy under the specified name       /t<db>  - set temp. database name (default: TEMPDFRG.EDB)       /p    - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the Registry         to automatically set the database name, log file path,         and system file path for the appropriate Exchange store.       2) Before defragmentation begins, soft recovery is always         performed to ensure the database is in a consistent state.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved uncompacted, and the temporary database will         contain the defragmented version of the database.RECOVERY (R)RECOVERY: DESCRIPTION: Performs recovery, bringing all databases to a        consistent state.   SYNTAX: ESEUTIL /r [options]  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /is or /ds - see NOTES below       /l<path>  - location of log files              (default: current directory)       /s<path>  - location of system files (e.g., checkpoint file)              (default: current directory)       /o     - suppress logo   NOTES: 1) The special switches /is and /ds use the Registry to         automatically set the log file path and system file path         for recovery of the appropriate Exchange store(s).INTEGRITY (G)INTEGRITY: DESCRIPTION: Verifies integrity of a database.   SYNTAX: ESEUTIL /g <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to verify, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /t<db>  - set temp. database name (default: INTEG.EDB)       /v    - verbose       /x    - give detailed error messages       /o    - suppress logo   NOTES: 1) The consistency checker performs no recovery and always         assumes that the database is in a consistent state,         returning an error if this is not the case.       2) The special switches /ispriv, /ispub, and /ds use the         registry to automatically set the database name for the         appropriate Exchange store.UPGRADE (U)UPGRADE: DESCRIPTION: Upgrades a database (created using a previous release of        Microsoft(R) Exchange Server) to the current version.   SYNTAX: ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options] PARAMETERS: <database name>  - filename of the database to upgrade.       /d<previous .DLL> - pathed filename of the .DLL that came                 with the release of Microsoft(R) Exchange                 Server from which you're upgrading.  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:       /b<db> - make backup copy under the specified name       /t<db> - set temporary database name (default: TEMPUPGD.EDB)       /p   - preserve temporary database (i.e., don't instate)       /o   - suppress logo   NOTES: 1) This utility should only be used to upgrade a database         after an internal database format change has taken place.         If necessary, this will usually only coincide with the         release of a major, new revision of Microsoft(R)         Exchange Server.       2) Before upgrading, the database should be in a consistent         state. An error will be returned if otherwise.       3) If instating is disabled (i.e., /p), the original database         is preserved unchanged, and the temporary database will         contain the upgraded version of the database.FILE DUMP (M)FILE DUMP: DESCRIPTION: Generates formatted output of various database file types.   SYNTAX: ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename> [options] PARAMETERS: [mode-modifier] - an optional letter designating the type of                 file dump to perform. Valid values are:                 h - dump database header (default)                 k - dump checkpoint file        <filename>   - name of file to dump. The type of the               specified file should match the dump type               being requested (e.g., if using /mh, then               <filename> must be the name of a database).REPAIR (P)REPAIR: DESCRIPTION: Repairs a corrupted or damaged database.   SYNTAX: ESEUTIL /p <database name> [options] PARAMETERS: <database name> - filename of database to compact, or one of                 /ispriv, /ispub, or /ds (see NOTES below)  OPTIONS: zero or more of the following switches, separated by a space:      /t<db>    - set temp. database name (default: REPAIR.EDB)      /d      - don't repair the database, just scan for errors      /v      - verbose output      /x      - give detailed error messages      /o      - suppress logo  NOTES: 1) The switches /ispriv, /ispub, and /ds use the registry       to automatically set the database name for the       appropriate Exchange store.      2) Recovery will not be run.				
Not: "Yükseltme" bölümünde "Parametreleri" altında Exchange 5.5 CD'SINDEN için Edb.dll başvuruyor. Bu dosyayı bulmak için <a0></a0>, Exchange 5.5 CD'sindeki Server\Setup\ Platform klasörünü bulun.

ESEUTIL /U kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
196693XADM: How, ESEUTIL /U kullanarak bir veritabanı yükseltme
259851Exchange'de eseutil /p veya edbutil /d /r komutunu çalıştırmanın sonuçları

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 182903 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:30:19 - Düzeltme: 4.1

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo kbusage KB182903 KbMttr
Geri bildirim