Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Java için SDK Yüklemesi Nasıl Yapılır Yönergeleri

™zet
Bu makale, Java için SDK'yi yüklemek ve Clspack, Classd.exe ve Javasrc.exe yardımcı programlarını kullanmak hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

Microsoft Java Sanal Makinesi (MSJVM) Microsoft kaynaklı olarak dağıtılmaz. İlerideki Microsoft ürünlerine de eklenmeyecektir. MSJVM'yi içermekte olan Microsoft yazılım ve SKU'ları devre dışı bırakılmaya devam edilecek veya MSJVM içermeyen sürümlerle değiştirilecektir. Microsoft 1999 ve 2003 arasında 10 MSJVM güvenlik güncelleştirmesi yayınlamıştır. Microsoft Windows Update Web sitesinde toplu bir güncelleştirme bulunur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Daha fazla bilgi
Java için SDK'nin yüklenmesi ve yardımcı programlarının kullanılması hakkında yönergeler sunan öğelerin listesi aşağıda verilmektedir.

Gereksinimler

Java için SDK, Microsoft[ASCII 174] Windows 95, Windows 98 veya Windows NT 4.0 ve Internet Explorer'ın en son sürümünü gerektirmektedir. Internet Explorer 3.02 kullanıyorsanız, Authenticode 2.0'a sahip olduğunuzdan ve Güvenlik Ayarları'nın etkin içeriğin yüklenmesine izin verecek biçimde etkinleştirildiğinden emin olun. Bunun için, tarayıcının Görünüm menüsünde Seçenekler'i tıklatın ve "Etkin İçeriğin yüklenmesine izin ver" seçeneğini (Güvenlik sekmesinde) seçin.

Yükleme

Java için SDK iki yolla yüklenebilir. Aşağıdaki yöntemlerden birini seçebilirsiniz:
 • SDKSetupWizard. Bu, Java için Sanal Makine de dahil tüm SDK bileşenlerini yüklemek için adım adım yönergeler sunan ActiveSetup'tır. NOT: ActiveSetup, bir ağ bağlantısı gerektirir; bu nedenle, bu kurulum programını kullanarak ağ veya modem bağlantısı olmayan bir bilgisayara Java için SDK yüklemeye çalışırsanız, yükleme başarısız olur.
 • Kendi Kendine Ayıklanan Yürütülebilir Dosya. Java için SDK'yi, SDK-JAVA.EXE dosyasını kullanarak karşıdan yükleyebilirsiniz. Örneğin, ağ sorunları yaşıyorsanız veya ağ bağlantınızı kestikten sonra bir makineye yüklemek isterseniz, önceden karşıdan yüklediğiniz SDK-JAVA.EXE dosyasını çalıştırabilirsiniz. Microsoft VM'nin bu dağıtılabilen dosyayla yüklenmeyeceğini ve tek başına yüklenmesini gerektiğini unutmayın. Yükleme gereksinimlerinize bağlı olarak ek SDK bileşenleri de gerekebilir. Bu karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

CLSPACK Nedir?

Clspack, \%Windir%\Java\Classes dizininde yeni bir Classes.zip dosyası oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Bu araç, paket yöneticisi ile yüklenmiş olan paketleri dönüştürür ve paket içeriklerini bir ZIP dosyasına yazar. Bu aracı <sdk-dizini>\Bin ve \%Windir%\ dizinlerinde bulabilirsiniz.

Clspack çalıştırmak için kullanılan komut aşağıdaki gibidir:
Clspack -auto				
Bu, bir Classes.zip dosyası oluşturur ve tüm Java paketlerini %Windir%\Java\Classes\Classes.zip dosyasına yerleştirir. JPM'de depolanan tüm sistem sınıflarını içerir. Java için Microsoft derleyicisi (Microsoft compiler for Java - jvc), varsayılan ayar olarak bu konumu denetler; bu nedenle, classpath ortam değişkeninizi ayarlamanız gerekmez. Bu konumu denetlemeyen başka bir Java derleyicisi kullanırsanız, classpath değişkeninizi aşağıdaki gibi ayarlayın:
C:\>set CLASSPATH=%WINDIR%\java\classes\classes.zip;%classpath%				
NOT: Java için SDK yüklemek amacıyla SDKSetupWizard kullandıysanız, yükleme sonrasında makinenizi yeniden başlattığınızda bu araç otomatik olarak çalıştırılır. Ancak, yükleme amacıyla kendi kendine ayıklanan dosyayı kullandıysanız, tüm bileşenleri yükledikten sonra Clspack-auto komutunu el ile çalıştırdığınızdan emin olun.

Classd.exe, Classr.exe ve Javasrc.exe Nedir?

Microsoft Visual J++ kullanıcıları, çoğu sistem sınıfı için Java kaynağının yanı sıra sınıf hata ayıklaması bilgilerini de içeren bu sistem sınıfı güncelleştirilmiş sürümleriyle Java için SDK avantajlarından da yararlanabilir. Bu sınıflar, karşılık gelen VM sürümüyle kullanılmalıdır. Kaynak dosyalarını yerel makineye ayıklamak için Visual J++ ve SDK ile sunulan Javasrc.exe aracı kullanılmalıdır.
 • Classd.exe dosyası, sistem sınıflarının hata ayıklama sürümlerini ve sistem sınıfları için bir çok Java kaynak dosyasını paket yöneticisine ve CLASSPATH'e yükleyen bir yardımcı programdır. Bu dosyayı <sdk-dizini>\Bin dizininde bulabilirsiniz. Dosyayı ayrı olarak da yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Classd.exe dosyasını çalıştırdıktan sonra, makinenizi yeniden başlatmayı unutmayın.
 • Javasrc.exe dosyası, kaynak kodunu sistem sınıflarının hata ayıklama sürümünden (Classd.exe ile oluşturulan Classes.zip dosyası) yerel sürücüye ayıklayan bir yardımcı programdır. Bu dosyayı <sdk-dizini>\Bin dizininde bulabilirsiniz. JavaSrc'yi çalıştırmak için kullanılan komut aşağıdaki gibidir:
  JavaSrc classes.zip						
  Bu komut, Java uygulamalarında hata ayıklamanıza ve bazı Java sistem sınıflarının koduna erişmenize olanak sağlar. NOT: Classd.exe dosyasını <sdk-dizini>\Bin dizininden çalıştırdıktan sonra aynı klasörden Javasrc.exe dosyasını da çalıştırırsanız, "Classes.zip dosyası açılamadı" hata iletisi görüntülenebilir. JavaSrc dosyasını, %Windir%\Java\Classes dizininden (Javasrc.exe dosyasını <sdk-dizini>\Bin dizininden %Windir%\Java\Classes dizinine kopyalayabilirsiniz) veya Classes.zip dosyası yolunu içeren bir komut satırıyla çalıştırın:
  C:\..\>javasrc %windir%\java\classes\classes.zip						
 • Classr.exe dosyası, sistem sınıflarının perakende sürümlerini paket yöneticisine ve CLASSPATH'e yükleyen bir yardımcı programdır.

JDK 1.1 Özellikleri Visual J++ ile Nasıl Kullanılmalı?

JDK 1.1 dil özelliklerini Visual J++ ile kullanabilmek için, Java için SDK'nin 2.0x veya sonraki bir sürümüyle gelen Jvc.exe dosyasını kullanmalısınız. Jvc.exe dosyası, aşağıdaki özelliklerle kodu derleme becerisini de içerir:
 • Sıkıştırılmamış JAR Dosyası Desteği
 • JActiveX kullanıcıları için @COM sözdizimi desteği
 • JDirect için @DLL sözdizimi desteği
Yeni JVC'yi Visual J++ ile kullanmak için:
 1. Geçerli Visual J++'ın Jvc.exe, Jps.dll ve Msjvc.dll kopyalarını yedekleyin. Bu dosyaları, DevStudio\SharedIDE\bin dizininde bulabilirsiniz.
 2. Sonra, aşağıdaki dosyaları <sdk-dizini>\Bin dizininden DevStudio\SharedIDE\Bin dizinine kopyalayın:
  Jvc.exeJps.dllMsjvc.dll						

Java için SDK ile Sağlanan Diğer Araçlar Nasıl Kullanılmalı

SDK'nin içerdiği diğer araçları kullanabilmeniz için, <sdk-dizini>\Bin işaret ettiğinizden emin olun. SDK araçlarının çoğu bu dizindedir. Ancak, CABAndSIGN araçlarının <sdk-dizini>\Bin\PackSign dizininde olduğunu unutmayın.

NOT 1: Jactivex.exe dosyası, Visual J++ 1.x ile gelen JAVATLB'nin yerini alan yeni bir araçtır. Bu araç <sdk-dizini>\Bin dizinindedir ve Java'da ActiveX nesneleri için sarıcı sınıflar oluşturmak amacıyla yoğun biçimde kullanılır.

Bu aracı çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanmalısınız:
jactivex dosyaadı				
Burada "dosyaadı", tür kitaplığının dosya adıdır (*.tlb, *.olb, *.ocx, *.dll veya *.exe). Bu, JAVATLB'nin oluşturduğu .class dosyaları yerine java kaynak kodunu (.java) oluşturur. Oluşturulan Java kaynak kodu, Microsoft Visual J++ 1.x'in içerdiği derleyicinin önceki sürümlerinde olmayan yeni işlevler gerektirir. Bu nedenle, oluşturulan .java dosyalarını, Java için SDK'nin 2.0x veya sonraki sürümlerinde bulunan Jvc.exe dosyasıyla derlemelisiniz.

NOT 2: Java için SDK'nin 2.0x veya sonraki sürümlerinde, JavaReg.exe dosyasının yeni bir sürümü bulunduğunu da unutmayın (2.0 sürümü; özgün sürüm Visual J++ 1.x ile birlikte gelen JavaReg 1.0'dır). Bu araç, Java sınıflarını COM nesneleri olarak kaydetmek amacıyla kullanılır. JavaReg.exe dosyası, <sdk- dizini>\Bin dizininde de bulunabilir.
Referanslar
Internet Explorer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Web sitesine bakın:Java için SDK'yi yüklemek için, aşağıdaki Web sitesini ziyaret edin:Javasrc.exe kullanma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
167938 Classes.zip Yüklendikten Sonra JavaSrc Dosyası Nasıl Çalıştırılır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
CLSPACK yardımcı programı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Web sitesinde yer alan Java için SDK belgelerine başvurun:JDK1.1'in yeni özelliklerini Visual J++ ile kullanma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
177165 Java 1.1'in yeni özelliklerini Visual J++ 1.1 ile kullanma (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
SDK'de bulunan araçlarla ilgili daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki Web sitesine başvurun:Visual J++ küçük uygulamalarında Internet Explorer ile hata ayıklama hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
167998 DÜZELTME: Visual J++ programlarında Internet Explorer 4.0 ile Hata Ayıklaması Yapılamıyor (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir)
SDK yardımıyla CABAndSIGN araçlarını kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki Web sitesine başvurun:Bileşenlerin karşıdan yüklemesi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
181374 İlgili bileşenlerin karşıdan yüklenmesi hakkında makaleler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
sdk clspack classd.exe yükleme araçları classr javasrc jdk
Özellikler

Makale No: 183712 - Son İnceleme: 11/14/2005 09:58:00 - Düzeltme: 6.3

Microsoft Software Development Kit for Java 3.1, Microsoft Software Development Kit for Java 2.02, Microsoft Software Development Kit for Java 2.01, Microsoft Software Development Kit for Java 2.02, Microsoft Software Development Kit for Java 3.0, Microsoft Visual J++ 1.0 Standard Edition, Microsoft Visual J++ 1.1 Standard Edition

 • kbhowto kbsetup KB183712
Geri bildirim