Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracının (Scanreg.exe) Açıklaması

Özet
Bilgisayarınızı başarıyla başlattığınızda, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracı (Scanreg.exe) sistem dosyalarının ve kayıt defteri yapılandırma bilgilerinin (kullanıcı hesabı bilgileri, protokol bağlantıları, yazılım programı ayarları ve kullanıcı tercihleri de dahil) günlük bir yedek kopyasını oluşturur. Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi'nin yedeklediği dosyalar arasında System.dat, User.dat, System.ini ve Win.ini dosyaları bulunur. Bu makalede, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracı anlatılmaktadır.

Daha fazla bilgi
Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi başlatıldığında, sistem kayıt defterinde geçersiz girdileri ve boş veri blokları olup olmadığını otomatik olarak tarar. Geçersiz kayıt defteri girdileri algılanırsa, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi önceki günün yedek kopyasına otomatik olarak geri yükler. Bu işlem, bir komut isteminde scanreg /autorun komutunun çalıştırılmasına eşdeğerdir. Yedek kopya yoksa, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi kayıt defterinde onarma işlemleri gerçekleştirmeye çalışır. Bu işlem, bir komut isteminde scanreg /fix komutunun çalıştırılmasına eşdeğerdir. Kayıt defteri 500 KB'den fazla boş veri bloğu içeriyorsa, Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi kayıt defterini otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Windows Kurulumu bir yükseltme gerçekleştirmeden önce Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını çalıştırıp kayıt defterinin bütünlüğünü denetler. Kayıt defterinin bozuk olduğunu algılarsa, otomatik olarak onarmaya çalışır.

Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracının (Scanregw.exe) korumalı mod sürümü, sistem dosyalarının bir yedek kopyasını oluşturabilir ve kayıt defterini geçersiz girdilere karşı tarayabilir. Geçersiz girdiler algılanırsa, çözüm için Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracının gerçek mod sürümüne (Scanreg.exe) başvurulur.

Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi'ni bir Scanreg.ini dosyasıyla yapılandırabilirsiniz. Aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:
 • Aracı etkinleştirme veya devre dışı bırakma
 • Saklanan yedek kopya sayısı (beşten fazlası önerilmez)
 • Yedekleme klasörünün konumu
 • Yedekleme kümesine eklenecek diğer dosyaları ayarlama
Scanreg.ini dosyası hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
183603 Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracı Ayarları Nasıl Özelleştirilir
Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını başlatmak için, Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna scanregw.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.

NOT: Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi aracını /restore parametresiyle kullanmak için, aracı Windows dışında çalışan bir komut isteminden çalıştırmalısınız. Bunu yaptığınızda, en fazla beş kayıt defteri yedek dosyasından birini geri yükleyebilirsiniz.

Belirli Dosyaları Geri Yüklemek İçin

Belirli dosyaları geri yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklayın, Bul'un üzerine gelin ve sonra Dosya veya Klasörler'i tıklayın.
 2. Dosya Adı kutusuna rb0*.cab yazın ve Şimdi Bul'u tıklayın.
 3. Geri yüklemek istediğiniz dosyayı içeren dolap dosyasını çift tıklayın.
 4. Geri yüklemek istediğiniz dosyayı sağ tıklayın, Ayıkla'yı tıklayın ve ardından yeni dosyanın yerleştirilmesini istediğiniz klasörü seçin. Microsoft bu dosyayı Temp klasörünüze yerleştirmenizi önerir.
 5. Bilgisayarınızı MS-DOS modunda yeniden başlatın (Windows Millennium Edition'da, bunun için Windows Millennium Edition Başlangıç disketiyle yeniden başlatmalısınız).
 6. Ayıkladığınız dosyayı uygun klasöre kopyalayın. Kayıt defteri .dat dosyaları genelde gizli ve salt okunur olarak işaretlenir; bu nedenle, varolan dosyanın yerine yeni ayıkladığınız dosyayı yerleştirmek için attrib ve copy komutlarını bir arada kullanmanız gerekir.

Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi Hakkında Bilinen Sorunlar

Kayıt defteriniz artık bulunmayan bir dosyaya (.vxd dosyası gibi) başvuran bir girdi içeriyorsa bu girdi Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi tarafından onarılmaz. Bu tür hatalar genelde soruna neden olmaz ve girdiyi el ile kaldırabilirsiniz. Bu tür hatalar hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
132008 Hata İletisi: ... için Gereken Bir Aygıt Dosyası Bulunamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi için gereken geleneksel bellek boyutu, kayıt defterinizin boyutuna bağlıdır. Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi'nin onarma işlemini tamamlayabilmesi için 580 KB veya daha fazla geleneksel bellek gerekebilir. "Bellek Yetersiz" hata iletisini alırsanız boşta geleneksel bellek miktarını artırın. Belleği en iyi duruma getirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
134399 MS-DOS Tabanlı Programlar için Geleneksel Bellek Nasıl Artırılır
NOT: Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi'nin düzgün çalışabilmesi için genişletilmiş bellek gerekir; dolayısıyla, bilgisayarı Yalnızca Güvenli Mod Komut İstemi seçeneğiyle başlattığınızda çalışmaz. Tek özel durum, genişletilmiş bellek olmadan çalışan tek Scanreg işlevi olan scanreg /restore komutudur.
Referanslar
Kayıt Defteri Denetleyicisi komut satırı anahtarları hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklayın:
184023 Kayıt Defteri Denetleyicisi Aracının Komut Satırı Anahtarları
98 registry cleaner reg fix
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 183887 - Son İnceleme: 03/26/2014 20:32:00 - Düzeltme: 1.0

 • kbenv kbinfo KB183887
Geri bildirim