Denetim Error nesnesi komut dosyası nasıl kullanılır?

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:184742
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede komut dosyası hata nesnesi özelliklerini denetlemek ve kullanımını gösteren örnek kodu sağlar.
Daha fazla bilgi
Error nesnesi komut dosyası denetimi komut dosyası hataları ile ilgili ana bilgisayar uygulamasına zengin bilgi sağlar. Aşağıdaki özellikler desteklenmez:
  Property     Description  -----------------------------------------------------------------  Number      Error number.  Description   Error message.  Line       The line number the error occurred on (1 based).  Column      The column number the error occurred on (0 based).  Text*      The text of the line that caused the error.  Source**     What component caused the error.  HelpFile***   Help file name provided by the error source.  HelpContext***  Help context provided by the error source.				

* Metin özelliği, çalışma zamanı hataları için boştur ancak derleme hataları ile ilgili verileri içerir.

** VBScript Source özelliğini Microsoft VBScript derleme hatası veya Microsoft VBScript çalışma zamanı hatası ' dir. Kaynak, farklı bir komut dosyası dili kullanılırsa, farklı olabilir.

*** Geçirilen kullanıcı dışında hataları HelpFile ve HelpContext özelliklerini boştur.

ÖNEMLI: Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar da dahil ancak bunlarla sınırlı, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaca uygunluk zımni hiçbir garanti olmamak kaydıyla, örtülü veya açık garanti vermez. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar.

Adım adım örnek

 1. Visual Basic'te (Form1, varsayılan olarak oluşturulur) yeni bir proje oluşturun.
 2. Proje menüsünde Bileşenleri'ni tıklatın ve sonra "Microsoft komut dosyası denetimi 1.0" onay kutusunu seçin.
 3. Form1'e, bir komut düğmesi (Command1) komut dosyası denetimi (ScriptControl1) ve (Metin1) bir <a0>metin kutusu ekleyin. Çok satırlı metin kutusunu özelliğini TRUE olarak ayarlanır. Böylece, her 60 karakter ile 5 satırları bulunur kullanım kolaylığı için Metin1 boyutunu değiştirin.
 4. Form1'e aşağıdaki kodu ekleyin:
     Private Sub Command1_Click()    On Error Resume Next    With ScriptControl1     .Language = "VBScript"     .AllowUI = True     .AddCode Text1.Text     .Run "Test"    End With    If Err Then     MsgBox Err & " " & Error     ListErrors ScriptControl1    End If   End Sub   Private Sub ListErrors(S As ScriptControl)    With S.Error     Debug.Print "Number:", .Number     Debug.Print "Source:", .Source     Debug.Print "Desc:", .Description     Debug.Print "Line: " & .Line, "Column: " & .Column     Debug.Print "Text:", .Text     Debug.Print "Help File:", .HelpFile     Debug.Print "Help Context:", .HelpContext     Debug.Print    End With   End Sub						
 5. Form1'ı çalıştırın ve hata ayıklama penceresini açın.
 6. Aşağıdaki komut dosyası metin kutusuna yazın:
     Sub Test    MsgBox == "Hello World"    Err.Raise 555, "Test", "Custom Error", "test.hlp", 5   End Sub						
 7. Komut düğmesini tıklatın. Bunun sonucu olarak (fiili çıktıyı komut dosyası denetimi kullandığınız sürümüne bağlı olarak değişebilir) <a1>Debug</a1> penceresinde, aşağıdaki hata ortaya çıkıyor:
     Number:    1002   Source:    Microsoft VBScript compilation error   Desc:     Syntax error   Line: 2    Column: 16   Text:     MsgBox == "Hello World"   Help File:   Help Context: 0						
 8. Kaldırma MsgBox satırından == ve komutu yeniden tıklatın.
 9. MsgBox görünür ve sonra "555 özel hata" hata. Hata ayıklama penceresinde aşağıdakileri görüntüler:
     Number:    555   Source:    Test   Desc:     Custom Error   Line: 3    Column: 8   Text:   Help File:  test.hlp   Help Context: 5						
  Not: sütun numarasını kaydedilip bağlı olarak değişebilir, kesme ve yapıştırma kodunu veya el ile tüm başında boşluk yazın.
Referanslar
Yardım konusu denetimi komut dosyası: Error nesnesi

Komut dosyası denetimi'ni edinme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
184739: BILGI: nereye komut dosyası Denetimi Al

(c) Microsoft Corporation 1998, tüm hakları saklıdır. Tarafından katkıyı Malcolm ılgaz, Microsoft Corporation
kbScript kbCtrl kbVBA500 kbVBp400 kbVBp500 kbVBp600 kbVBp kbdsd kbDSupport

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 184742 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:36:45 - Düzeltme: 3.1

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic for Applications 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbgrpdsvb kbhowto kbscript kbvbp KB184742 KbMttr
Geri bildirim