User32.dll veya Kernel32.dll başlatmıyor

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 184802
Belirtiler
CreateProcess veya CreateProcessAsUser tarafından çalıştırılan bir uygulama başarısız olabilir ve aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:
<system>Dinamik kitaplığını başlatma başarısız oldu \system32\user32.dll. İşlem anormal olarak sona eriyor. </system>
<system>Dinamik kitaplığını başlatma başarısız oldu \system32\kernel32.dll. İşlem anormal olarak sona eriyor. </system>

Buna ek olarak, başarısız işlem çıkış kodu 128 veya aşağıdaki hata döndürür:
ERROR_WAIT_NO_CHILDREN
Neden
Bu hata aşağıdaki nedenlerden biriyle oluşur:
 • Yürütülen işlem işlemle ilişkilendirilmiş olan masaüstü ve pencere istasyonu doğru güvenlik erişimi yok.
 • Sistem dışı masaüstü yığını kaldı.
Daha fazla bilgi

Neden 1

Yürütülen işlem işlemle ilişkilendirilmiş olan masaüstü ve pencere istasyonu doğru güvenlik erişimi yok.

Yürütülen işlem ile ilişkili olan masaüstü ve pencere istasyonu CreateProcess veya CreateProcessAsUser geçirilen değeri yapısı lpDesktop üyesi belirtir. Yürütülen işlem belirtilen pencere istasyonu ve Masaüstü için doğru güvenlik erişimi olmalıdır.

Pencere istasyonu ve masaüstü bilgisayarlar, güvenlik sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
165194 CreateProcessAsUser() windowstations ve masaüstü bilgisayarlar

Neden 2

Sistem dışı masaüstü yığını kaldı.

Sistemde masaüstü her nesnenin kendisiyle ilişkilendirilmiş bir masaüstü yığını vardır. Masaüstü nesne yığını menüler, kancalar, dizeleri ve windows depolamak için kullanır. Windows Server 2003 ve Windows XP 32-bit, sistem sistem genelinde 48 megabayt (MB) arabelleğinden Masaüstü yığını ayırır. Masaüstü yığın ek olarak, yazıcı ve yazı tipi sürücüleri de bu arabelleği kullanır.

Masaüstü Pencere istasyonlar ile ilişkilidir. Pencere istasyonu, sıfır veya daha çok masaüstü bilgisayarları içerebilir. Pencere istasyonu ile ilişkili olan aşağıdaki kayıt defteri değerini değiştirerek bir masaüstü için ayrılan Masaüstü yığını boyutunu değiştirebilirsiniz.

Not:3 GB anahtarını kullanmanız önerilmez. Boot.ini dosyasında/3 GB anahtarı belirtildi. / 3 GB anahtarı yalnızca 32-bit işletim sistemlerinde desteklenir.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
Windows Server 2003 ve Windows XP 32-bit, bu kayıt defteri değeri için varsayılan veri (tüm bir satırda) şuna benzer:
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				

Windows'un farklı sürümleri, bu kayıt defteri değeri için varsayılan veri şuna benzer:

Windows Vista için RTM'nin (32-bit)
SharedSection=1024,3072,512

Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (32-bit) ve Windows Server 2008 (32-bit)
SharedSection=1024,12288,512

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 (64 bit) için
SharedSection=1024,20480,768

Aşağıdaki sayısal değerler "SharedSection =" Masaüstü yığını nasıl ayrılacağını denetleyen. Bu SharedSection değerleri kilobayt cinsinden belirtilir. Etkileşimli ve etkileşimsiz pencere istasyonlar ile ilişkili olan masaüstü bilgisayarlar için ayrı ayarlar vardır.

Not: Kayıt defteri SharedSection değerleri değiştirirseniz, değişikliklerin etkili olması sistemi yeniden başlatmalısınız.

Önemli: Bu bölüm, yöntem veya görev, kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Daha fazla koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Daha sonra bir sorun çıktığında kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:
322756 Windows kayıt defterini geri yükleme ve yedekleme

İlk SharedSection(1024) paylaşılan yığın boyutu tüm masaüstlerine ortak değerdir. Bu genel tanıtıcı tablosunu içerir. Bu tablo windows, menüler, simgeler, imleçleri ve benzeri tutamaçları tutan ve paylaşılan sistem ayarları. Şimdiye kadar bu değeri değiştirmek elinizde düşüktür.

İkinci SharedSectioniçin WinSta0 "Etkileşimli" Pencere istasyonu ile ilişkili her Masaüstü Masaüstü yığını boyutu değerdir. Kullanıcı nesneleri gibi kancalar, menüler, dizeleri ve windows masaüstü bu öbek bellek tüketebilir. Şimdiye kadar bu değeri değiştirmek elinizde düşüktür.

Etkileşimli pencere istasyonu içinde oluşturulan her Masaüstü 3.072 KB varsayılan masaüstü yığını kullanır. Varsayılan olarak, sistem Winsta0 aşağıdaki üç masaüstü oluşturur:
 • Winlogon
 • Varsayılan
  "Varsayılan" uygulama Masaüstü "Winsta0\default" STARTUPINFO.lpDesktop yapısı üye belirtilen tüm theprocesses tarafından kullanılır. LpDesktop yapısı üye NULL olduğunda, masaüstü ve pencere istasyonu ana işlemden devralınan. "Winsta0\Default"İzin hizmet masaüstü ile etkileşim içinbaşlangıç seçeneği seçiliyken LocalSystem hesabı altında çalıştırılan tüm hizmetleri kullanır. Tüm bu işlemler "Varsayılan" uygulama masaüstüyle ilişkili Masaüstü yığını paylaşacaktır.
 • Ekran koruyucu
  Ekran koruyucu masaüstü ekran koruyucusu görüntülendiğinde etkileşimli windowstation (WinSta0) oluşturulur.
Üçüncü SharedSection için "etkileşimsiz" Pencere istasyonu ile ilişkili her Masaüstü Masaüstü yığını boyutu değerdir. Bu değer yoksa, etkileşimli olmayan pencere istasyonları için Masaüstü yığını boyutu (diğer bir deyişle, ikinci SharedSection değer) etkileşimli pencere istasyonu için belirtilen boyut olarak aynı olacaktır.

Yalnızca iki SharedSectiondeğerleri varsa, etkileşimli olmayan pencere istasyonları içinde oluşturulan masaüstleri için Masaüstü öbek boyutunu belirtmek için üçüncü bir değer ekleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı hesabı altında yürütülen her hizmet işlemi, Hizmet Denetim Yöneticisi (SCM) tarafından oluşturulan bir etkileşimli olmayan pencere istasyonunda yeni Masaüstü alırsınız. Bu nedenle, bir kullanıcı hesabı altında yürütülen her hizmet üçüncüSharedSection değerinde belirtilen Masaüstü yığını kilobayt sayısı tüketir. Tüm hizmetler LocalSystem hesabı altında çalıştırılır, Hizmet masaüstü ile etkileşim için izinetkileşimsiz hizmeti windows istasyonunda (hizmet 0x0 3e7$) "Varsayılan" Masaüstü Masaüstü yığını değil seçilen paylaşımı değil.

Etkileşimli ve etkileşimsiz pencere istasyonları içinde kullanılan toplam Masaüstü yığını arabelleğe sığması gerekir.

İkinci veya üçüncü SharedSection değerini düşürmek içinde karşılık gelen pencere istasyonları oluşturulabilir Masaüstü sayısı artar. Küçük değerler, kancalar, menüler, dizeleri ve windows Masaüstü'nde oluşturulan sayısını sınırlar. Diğer taraftan, ikinci veya üçüncü SharedSectiondeğerinin artırılması oluşturulabilir masaüstleri sayısını azaltır. Ancak, bu da kancalar, menüler, dizeleri ve windows Masaüstü'nde oluşturulan sayısını artırır.

SCM etkileşimsiz pencere istasyonunda bir kullanıcı hesabı altında çalışan her hizmet işlemi için yeni bir masaüstü oluşturduğundan, daha büyük bir üçüncüSharedSectiondeğeri başarıyla sistemde kullanıcı hesabı hizmetlerin sayısını azaltır. İkinci veya üçüncüSharedSectiondeğeri belirtilen en az 128'dir. Daha küçük bir değer willinstead kullanılmaya çalışıldığında 128 kullanın.

Masaüstü yığını, bir işlemin kullanıcı nesnelerini gerektiğinde User32.dll tarafından tahsis edilir. Bir uygulama üzerinde User32.dll bağımlı değilse, Masaüstü yığını tüketen değil.

Not: Aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda Windows Server 2003'te sistem günlüğüne belirli bir olay günlüğe kaydedilir:
 • Masaüstü yığını dolarsa, aşağıdaki olay günlüğe kaydedilir:

  Olay türü: uyarı
  Olay kaynağı: Win32k
  Olay Kategorisi: Yok
  Olay Kimliği: 243
  Tarih: Tarih
  Süre: Saat
  Kullanıcı: Yok
  Bilgisayar: SunucuAdı
  Açıklama: Bir Masaüstü yığın ayırma başarısız oldu.

  Bu durumda, Masaüstü öbek boyutunu artırın.
 • Sistem genelinde arabellek boyutu toplam Masaüstü yığını hale gelirse, aşağıdaki olay günlüğe kaydedilir:

  Olay türü: uyarı
  Olay kaynağı: Win32k
  Olay Kategorisi: Yok
  Olay Kimliği: 244
  Tarih: Tarih
  Süre: Saat
  Kullanıcı: Yok
  Bilgisayar: SunucuAdı
  Açıklama: Masaüstü yığın tükenmesi yüzünden bir masaüstü oluşturma başarısız oldu.

  Bu durumda, Masaüstü öbek boyutunu küçültür.
Aşağıdaki koşullardan biri doğru olduğunda Windows Server 2003'te 20 MB sistem genelinde arabellek şöyledir:
 • Bir Terminal Hizmetleri ortamında var.
 • Boot.ini dosyasında/3 GB anahtarı belirtildi.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 184802 - Son İnceleme: 08/17/2015 04:33:00 - Düzeltme: 15.0

Microsoft Win32 Uygulama Programlama Arabirimi

 • kbdll kbkernbase kbprb kbsecurity kbmt KB184802 KbMttr
Geri bildirim