Adovcsp.exe kullanılması gösterilmektedir yordamlar ADO ile saklı

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:184968
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Adovcsp.exe açma anahtar kümesi ve forwardOnly gösteren bir örnek program olan Microsoft SQL Server'da imleçler yürüterek, ActiveX Data Objects (ADO) kayıt kümeleri kullanan saklı yordamları. Ayrıca, bağlantısı kesilmiş kayıt kümesi'ni açma hakkında gösterir. Örnek Visual C++ alma özelliğini kullanır ve ADO Recordset GetState (), Parametreleri GetName (') GetValue (') ve birçok diğer Recordset, komut ve bağlantı yöntemlerini gösterir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2003

Microsoft destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Uygulama, bir Microsoft SQL Server Pubs Örnek veritabanı ile yüklenmiş olduğunu varsayar. Değilse, aşağıdaki kodu openConn işlevini değiştirme: ConnectionString->
spCON->ConnectionString = L"Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=pubs;Data Source=serverName;";
Yerine Data Source=serverName sunucunuzun adını ve veritabanı adını belirtin. Örnek, iki saklı yordamlar ve bir tablo oluşturur ve uygulama çıktığında bunların keser.

OpenRd yöntemi, bir giriş parametresi (GradYear) alır ve saklı yordam sp_AdoTestInOut için geçirir. tüm kayıtları GradYear sp_AdoTestInOut döndürür > geçirilen parametre =. Bir çıkış parametresi geri döndürür, kayıtların sayısını döndürdü ve ayrıca parametre (en fazla GradYear) döndürür. Oluşturulan Öğrenci tablosunu Visual C++ ile birlikte gelen Öğrenci kayıt veritabanı Öğrenci tablosunu temel alır.

Bu örnekte, metin kutuları, çıktı parametresi gösterir ve kod iade yalnızca OpenRead düğmesini tıklatarak saklı yordam çalıştırıldığında kullanılır. Lütfen ayrıntılar için kaynak kodunu bakın.

Supports düğmesini şema bilgileri, teknik ve aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesinde anlatılan kodunu kullanarak veritabanından alır:
182831Nasıl YAPıLıR: Visual C++ gelen ADO OpenSchema yöntemini kullanarak...
Açık DisCon düğmesi, bağlantısı kesilmiş bir recordset açar. Bu kod, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinden alınmıştır:
184397Nasıl YAPıLıR: ADO alma Recordset VBA / C + bağlantısı kesildi +/ Java
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
182389Dosya: Adovcbm.exe <a1>ADO</a1> 1.5 alma ile ve getrows/yer imleri
181733Dosya: Adovcbtd.exe alma kullanma UpdateBatch ve CancelBatch
220152Dosya: Örnek: ADOVC1 basit ADO / VC ++ uygulama
200122Örnek: ATL2ADO bağlantısı kesilmiş kayıtkümesi COM VB için verir
229088Örnek: SQL NULL-parametreler ve okuma NULL değerleri ADO ile gönderme Vcspnp.exe gösterir.
ADOVCSP kbdse

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 184968 - Son İnceleme: 02/22/2014 20:04:09 - Düzeltme: 5.3

Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft ActiveX Data Objects 2.7, Microsoft ActiveX Data Objects 1.5, Microsoft ActiveX Data Objects 2.0, Microsoft ActiveX Data Objects 2.1, Microsoft ActiveX Data Objects 2.5, Microsoft ActiveX Data Objects 2.6, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbmt kbdownload kbdatabase kbfile kbinfo KB184968 KbMttr
Geri bildirim