Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Excel'in otomatikleştirme ve bir dizi olan bir aralık dolgu MFC nasıl kullanılır

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:186120
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, Microsoft Excel'in otomatik hale getirmek ve multi-cell aralığı, değerler dizisi doldurma gösterilmiştir.
Daha fazla bilgi
Tek tek hücre doldurma olmadan multi-cell aralığı doldurmak için <a0></a0>, iki boyutlu bir türevi için <a2>Aralık</a2> nesne DeğerBelirle</a1> işlevini çağırarak Excel'e ileten SAFEARRAY oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki adımlar, bu işlem gösterilmektedir.

Microsoft Excel 2000 ve 2002 otomatikleştirmek için notları

Bu makaledeki örnek kod, Excel 97 nesne kitaplığı (Excel 8.olb) üretilen sınıfın sarýcýlarý kullanır. Küçük bir değişiklik yapmadan bu kod, sınıf sarýcýlarý (Excel9.olb) Excel 2000 veya Excel 2002 (Excel.olb) kullanan bir Otomasyon istemcisine uygulanabilir. Microsoft Excel 2000 veya 2002 tür kitaplığı bu makalede açıklanan örnek kodu kullanma hakkında ek bilgi için lütfen Microsoft Bilgi Bankası'ndaki görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
224925BILGI: Yeni bir sürümü ile Office için tür kitaplıkları Değiştir

Proje oluşturma adımları

 1. 1 Ile 12 kullandığı ıdispatch arabirimi ve üye işlev Excel8.olb Tür kitaplığında tanımlı bir örnek proje oluşturmak için Microsoft Bilgi Bankası, aşağıdaki makalede adımları izleyin:
  178749MFC ve bir tür kitaplığı'nı kullanarak bir Otomasyon Proje oluşturma
 2. 4 Ve 5, ana makale 178749 adımlarda oluşturduğunuz iletişim kutusuna, aşağıdaki özellikleri olan denetimler, belirtildiği gibi ekleyin. Ayrıca ilgili üye değişkenlerine ekleyin:
                   Member        Member   Control  Name       Variable Type     Variable Name   -----------------------------------------------------------------   Edit   IDC_STARTINGCELL m_sStartingCell    CString   Edit   IDC_NUMROWS    m_iNumRows      short   Edit   IDC_NUMCOLS    m_iNumCols      short   CheckBox IDC_STRING    m_bFillWithStrings  BOOL					
 3. AutoProjectDlg.cpp dosyasının en üstünde, aşağıdaki satırı ekleyin:
     #include "excel8.h"					
 4. CAutoProjectDlg::OnRun() AutoProjectDlg.cpp dosyasında aşağıdaki kodu ekleyin.

  Örnek kod

     // OLE Variant for Optional.   COleVariant VOptional((long)DISP_E_PARAMNOTFOUND, VT_ERROR);   _Application objApp;   _Workbook objBook;   Workbooks objBooks;   Worksheets objSheets;   _Worksheet objSheet;   Range range;   if(!UpdateData(TRUE))   {     return;   }   // Instantiate Excel and start a new workbook.   objApp.CreateDispatch("Excel.Application");   objBooks = objApp.GetWorkbooks();   objBook = objBooks.Add(VOptional);   objSheets = objBook.GetWorksheets();   objSheet = objSheets.GetItem(COleVariant((short)1));   //Get the range where the starting cell has the address   //m_sStartingCell and it's dimensions are m_iNumRows x m_iNumCols.   range = objSheet.GetRange(COleVariant(m_sStartingCell),                COleVariant(m_sStartingCell));   range = range.GetResize(COleVariant(m_iNumRows),               COleVariant(m_iNumCols));   //*** Fill the range with an array of values.   //Create the SAFEARRAY.   COleSafeArray saRet;   DWORD numElements[2];   numElements[0]= m_iNumRows;  //Number of rows in the range.   numElements[1]= m_iNumCols;  //Number of columns in the range.   if(m_bFillWithStrings)   {     saRet.Create(VT_BSTR, 2, numElements);   }   else   {     saRet.Create(VT_R8, 2, numElements);   }   //Fill the SAFEARRAY.   long index[2];   long iRow;   long iCol;   for(iRow=0;iRow<=m_iNumRows-1;iRow++)   {     for(iCol=0;iCol<=m_iNumCols-1;iCol++)     {      index[0] = iRow;      index[1] = iCol;      if(m_bFillWithStrings)   //Fill with Strings.      {        VARIANT v;        CString s;        VariantInit(&v);        v.vt = VT_BSTR;        s.Format("r%dc%d", iRow, iCol);        v.bstrVal = s.AllocSysString();        saRet.PutElement(index, v.bstrVal);        SysFreeString(v.bstrVal);        VariantClear(&v);      }      else           //Fill with Numbers.      {        double d;        d = (iRow*1000) + iCol;        saRet.PutElement(index, &d);      }     }   }   //Set the range value to the SAFEARRAY.   range.SetValue(COleVariant(saRet));   saRet.Detach();   //Return control of Excel to the user.   objApp.SetVisible(TRUE);   objApp.SetUserControl(TRUE);					
 5. Derleme ve projeyi çalıştırın.
 6. Iletişim kutusu denetimleri için aşağıdaki değerleri belirtir:
     Control        Contents   ------------------------------   IDC_STARTINGCELL   A1   IDC_NUMROWS      10   IDC_NUMCOLS      5   IDC_STRING      True						
  Tamam'ı tıklatın.

  Sonuç: Yeni BIR çalışma kitabı oluşturulur ve ilk çalışma sayfasının hücrelerini A1:E10 dize değerlerle doldurulan.
 7. Iletişim kutusu denetimleri için aşağıdaki değerleri belirtir:
     Control        Contents   ------------------------------   IDC_STARTINGCELL   C3   IDC_NUMROWS      2   IDC_NUMCOLS      9   IDC_STRING      False						
  Tamam'ı tıklatın.

  Sonuç: Yeni BIR çalışma kitabı oluşturulur ve ilk çalışma sayfasının hücrelerini C3:K4 sayısal değerlerle doldurulan.
Referanslar
Microsoft Excel'in MFC kullanarak otomatikleştirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri bakın:
186122Excel'in otomatikleştirme ve bir aralıktan bir dizi elde MFC nasıl kullanılır

184663Katıştırılmış ve bir Microsoft Excel Worksheet MFC ile otomatikleştirme

179706Excel'in otomatikleştirme ve yeni bir çalışma kitabı oluştur/Format MFC kullanın.

178781Nasıl yapılır: Excel MFC ve çalışma sayfası işlevleri kullanarak otomatikleştirme

178783Bir Microsoft Excel grafiği oluşturmak için MFC nasıl kullanılır

Özellikler

Makale No: 186120 - Son İnceleme: 12/05/2015 08:42:04 - Düzeltme: 4.2

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual C++ 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++ 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual C++, 32-bit Learning Edition 6.0, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautomation kbcode kbhowto kbinterop KB186120 KbMttr
Geri bildirim