CDONTS toplamak için nasıl kullanılacağı ve bir kullanıcının posta bilgileri

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:186204
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
Bu makalede, bilgi kullanıcıdan bir .htm sayfasında toplamak ve sonra bu bilgileri SMTP üzerinden birlikte çalışma veri nesneleri için Windows NT Server (CDONTS) kullanarak bir alıcıya posta göndermeye nasıl açıklayan bir örnek bulunmaktadır. Bu makalede, HTM ve ASP dosyalarının yanı sıra, Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) varsayılan SMTP sunucusu olarak yapılandırma konusunda bilgi için örnek kodları içerir.
Daha fazla bilgi
CDONTS, <a1>NewMail</a1> nesnesiyle, posta göndermek için sözdizimi aşağıdaki gibidir:
  objNewMail.Send([From][, To][, Subject][, Body][, Importance] )  objNewMail   Required. This NewMail object.  From   Optional. String. The full messaging address to be identified as   the sender (for example, someone@Microsoft.com)  To   Optional. String. A list of full messaging addresses of recipients.   The individual recipient addresses are separated by semicolons.   (for example, someone@Microsoft.com)  Subject   Optional. String. The subject line for the message.  Body   Optional. IStream object or String. The text of the message. Only   C/C++ and Java programs can use an IStream object for the Body   parameter. They should pass an IUnknown object that returns an   IStream interface in response to QueryInterface. Microsoft Visual   Basic supports the IDispatch interface and not IUnknown, so it   cannot use an IStream object.  Importance   Optional. Long. The importance associated with the message, High,   Normal or Low. This article sets the required value depending upon   which option button the user selects.				
 1. Aşağıdaki HTML kodu CDONTSMail.HTM adlı bir dosyaya yapıştırın:
     <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">   <html>   <head>   <meta http-equiv="Content-Type"   content="text/html; charset=iso-8859-1">   <meta name="GENERATOR"   content="Microsoft FrontPage (Visual InterDev Edition) 2.0">   <title>CDONTSMail</title>   </head>   <body bgcolor="#FFFFFF">   <form action="CDONTSMail.asp" method="POST">   <table border="0">     <tr>      <td>From:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtFrom"        value="Your internet address (Me@MyCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>To:</td>      <td><!--webbot bot="Validation"        b-value-required="TRUE" --><input type="text"        size="47" name="txtTo"        value="The recipient's address (You@YourCompany.com)"></td>     </tr>     <tr>      <td>Subject:</td>      <td><input type="text" size="47" name="txtSubject"        value="Enter a subject here"></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Message:</td>      <td><textarea name="txtMessage" rows="9" cols="45">        Type your message here.</textarea></td>     </tr>     <tr>      <td valign="top">Importance:</td>      <td><input type="radio" name="optImportance"        value="2">High<br>        <input type="radio" checked name="optImportance"        value="1">Normal<br>        <input type="radio" name="optImportance" value="0">Low<br>      </td>     </tr>   </table>   <p><input type="submit" name="cmdSubmit" value="Submit">   <input type="reset" name="cmdClear" value="Clear"> </p>   </form>   </body>   </html>						
 2. Aşağıdaki VBScript kodu CDONTSMail.ASP adlı bir dosyaya yapıştırın:
     <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>   <HTML>   <HEAD>   <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual InterDev 1.0">   <META HTTP-EQUIV="Content-Type"    content="text/html;charset=iso-8859-1">   <TITLE>CDONTSMail</TITLE>   <%   Sub Write(strWriteThis)     'This subroutine just writes out whatever is     'passed to it.     response.write(strWriteThis & "<br>")   end sub   %>   </HEAD>   <BODY>   <%     Dim myCDONTSMail     Dim strFrom     Dim strTo     Dim strSubject     Dim strMessage     Dim lngImportance     'The following variable assignments are not required     'they are just here to make interpretation of the     'myCDONTSMail.Send line easier. You could put the     'Request.Form statements in the .Send line to cut down     'on the amount of code in the file.     strFrom=request.form("txtFrom")     strTo=request.form("txtTo")     strSubject = request.form("txtSubject")     strBody=request.form("txtMessage")     lngImportance = request.form("optImportance")     'The following four lines of code are just here for test     'purposes to see what variables have been pulled in from the     'HTM form.     Write("strFrom = " & strFrom)     Write("strTo = " & strTo)     Write("strSubject = " & strSubject)     Write("strMessage = " & strBody)     Write("Importance = " & lngImportance)     Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")     myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody,lngImportance     Set myCDONTSMail = Nothing     Write "Mail has been sent."     %>   </BODY>   </HTML>						
  Not: The NewMail nesnesi başarıyla tamamlandığında <a0>Gönder</a0> yönteminin geçersiz olur ve başka bir ileti için yeniden kuramıyor. Bu bellek yayımlamayı Nothing olarak ayarla. Gönderilen NewMail nesne sonuçlarına CdoE_INVALID_OBJECT, bir iade içinde erişim denendi.
 3. ınternet ınformation Server (IIS) yapılandırma adımları'ı tıklatın. IIS sunucunuzun SMTP sunucunuza, (farklı bilgisayarlar olduğunu varsayarak) aracılığıyla posta göndermek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. IIS bilgisayarınızda, Microsoft Yönetim Konsolu'nu (MMC) açın.
  2. Sol bölmede, "Internet ınformation Server" genişletin bölümü.
  3. Sol bölmeden seçin ve IIS sunucunuzu genişletin.
  4. Sağdaki bölmede, "Varsayılan SMTP sunucusu"'ı sağ tıklatın ve "Özellikler" seçin.
  5. "Teslim" sekmesini seçin.
  6. IIS "Tam etki alanı adı" metin kutusuna girin bilgisayar adı.
  7. "Akıllı ana bilgisayara" metin kutusuna SMTP sunucunuzun adını girin.
 4. Tarayıcınızda CDONTSMail.htm dosyasını çalıştırmak, gerekli bilgileri girin ve sonra Gönder düğmesini seçin.

  Not: Yukarıdaki kod from (Başlangıç) ve alanlar için bir değer girmeniz gerekir.
Referanslar
Birlikte çalışma veri nesneleri Yardımı Arama "Birlikte çalışma veri nesneleri için NTS bileşeni"; Konu: "NewMail nesne (CDONTS kitaplığı)"
kbDSupport kbCDONTS kbdse

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 186204 - Son İnceleme: 04/28/2005 21:27:16 - Düzeltme: 2.1

Microsoft Collaboration Data Objects 1.2 for NT Server

 • kbmt kbhowto kbhtml kbmsg KB186204 KbMttr
Geri bildirim