Terminal Server hata iletileri: 1200 1399

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 186551
Özet
Bu makalede, 1200 ila 1399 sayılı Terminal Server hata iletileri açıklanır.
Daha fazla bilgi

Hata 1200

Belirtilen aygıt adı geçersiz.

Hata 1201

Aygıtın geçerli olarak bağlı olmayan ancak anımsanan bir bağlantı olacaktır.

Hata 1202

Önceden anımsanan bir aygıtın Anımsanması için girişimde bulunuldu.

Hata 1203

Verilen ağ yolunda ağ sağlayıcısı yok kabul.

Hata 1204

Belirtilen ağ sağlayıcısı adı geçersiz.

Hata 1205

Ağ bağlantı profili açılamıyor.

1206 hata

Ağ bağlantı profili bozuk.

Hata 1207

Kapsayıcı olmayan numaralandırılamıyor.

Hata 1208

Genişletilmiş bir hata oluştu.

Hata 1209

Belirtilen grup adının biçimi geçersiz.

Hata 1210

Belirtilen bilgisayar adının biçimi geçersiz.

Hata 1211

Belirtilen olay adının biçimi geçersiz.

Hata 1212

Belirtilen etki alanı adının biçimi geçersiz.

Hata 1213

Belirtilen hizmet adının biçimi geçersiz.

Hata 1214

Belirtilen ağ adının biçimi geçersiz.

Hata 1215

Belirtilen paylaşım adının biçimi geçersiz.

Hata 1216

Belirtilen parola adının biçimi geçersiz.

1217 hata

Belirtilen ileti adının biçimi geçersiz.

Hata 1218

Belirtilen ileti hedefinin biçimi geçersiz.

Hata 1219

Kimlik bilgileri sağlanan varolan bir kimlik bilgileri kümesi ile çakışıyor.

Hata 1220

Bir ağ sunucusunda bir oturumu açmak için girişimde bulunuldu ancak bu sunucu için çok fazla sayıda oturum zaten vardır.

1221 hata

Çalışma grubu veya etki alanı adını ağdaki başka bir bilgisayar tarafından zaten kullanılıyor.

Hata 1222

Ağ yok veya başlatılmamış olabilir.

Hata 1223

İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi.

Hata 1224

İstenen işlem, kullanıcıya eşleşmiş bölümü açık olan bir dosyada gerçekleştirilemez.

Hata 1225

Uzak sistemin ağ bağlantısını reddetti.

Hata 1226

Ağ bağlantısını düzgün biçimde kapatıldı.

Hata 1227

Ağ aktarım son noktasına zaten kendisiyle ilişkili bir adres var.

Hata 1228

Ağ uç noktası ile henüz bir adres atanmadı.

Hata 1229

Var olmayan ağ bağlantısı üzerinde işlem yapılmaya çalışıldı.

Hatası 1230

Etkin bir ağ bağlantısı üzerinde geçersiz bir işlem yapılmaya çalışıldı.

Hata 1231

Uzaktaki ağa taşıma tarafından erişilemiyor.

Hata 1232

Uzaktaki sistem taşıma tarafından erişilemiyor.

Hata 1233

Uzaktaki sistem taşıma iletişim kuralı desteklemez.

Hata: 1234

Herhangi bir hizmet uzak sistemdeki hedef ağ uç noktada çalışıyor.

Hata 1235

İstek iptal edildi.

Hata 1236

Ağ bağlantısı yerel sistem tarafından durduruldu.

Hata 1237

İşlem tamamlanamadı. Bir yeniden denenmeli.

Hata 1238

Bu hesap için eş zamanlı bağlantı sayısı sınırına ulaşıldığından bir sunucuyla bağlantı kurulamadı.

Hata 1239

Bu hesap için günün izin verilmeyen saatinde oturum açılmaya çalışılıyor.

Hata 1240

Hesabın bu istasyondan oturum açmaya yetkili değil.

Hata 1241

İstenen işlem için ağ adresi kullanılamadı.

Hata 1242

Hizmet zaten kayıtlı.

Hata 1243

Belirtilen hizmet yok.

Hata 1244

Kullanıcının kimliği için istenmekte olan işlem gerçekleştirilemedi.

Hata 1245

Kullanıcı ağa oturum açmamışsa için istenmekte olan işlem gerçekleştirilemedi. Belirtilen hizmet yok.

Hata 1246

Süren iş ile devam etmek için arayan istediği dönüş.

Hata 1247

Başlatma işlemi tamamlanmış olduğunda başlatma işlemini gerçekleştirmek için girişimde bulunuldu.

Hata 1248

Daha fazla yerel aygıtlar.

Hata 1300

Başvurulan ayrıcalıkların tümü arayan kişiye atanmamış.

Hata 1301

Bazı hesap adlarıyla güvenlik kimlikleri arasında eşleştirme yapılmadı.

Hata 1302

Sistem kota sınırları, bu hesap için özel olarak ayarlanır.

Hata 1303

Şifreleme anahtar yok. Bir iyi bilinen şifreleme anahtarı döndürüldü.

Hata 1304

NT Parola bir LAN Manager parolasına dönüştürmek için çok karmaşık. Dönen LAN Manager parolası boş dizedir.

Hata 1305

Düzeltme düzeyi bilinmiyor.

Hata 1306

İki yayın düzeyinin uyumsuz olduğunu belirtir.

Hata 1307

Bu güvenlik kimliği, bu nesnenin sahibi olarak atanmamış olabilir.

Hata 1308

Bu güvenlik kimliği, bir nesnenin birincil grubu olarak atanmamış olabilir.

Hata 1309

Bir kimliğe bürünme belirteci üzerinde çalışması için geçerli bir istemciyi temsil etmeyen bir iş parçacığı tarafından girişimde bulunuldu.

Hata 1310

Grup kapatılmayabilir.

Hata 1311

Şu anda hiçbir oturum açma sunucusu oturum açma isteklerine hizmet vardır.

Hata 1312

Belirtilen oturum yok. Daha önce kapatılmış.

Hata 1313

Belirtilen ayrıcalık yok.

Hata 1314

Gereken ayrıcalık istemci tarafından sağlanmıyor.

Hata 1315

Sağlanan adı düzgün oluşturulmuş bir kullanıcı hesabı adı değil.

Hata 1316

Belirtilen kullanıcı zaten var.

Hata 1317

Belirtilen kullanıcı yok.

Hata 1318

Belirtilen grup zaten var.

Hata 1319

Belirtilen grup yok.

Hata 1320

Belirtilen kullanıcı hesabı zaten belirtilen grubun üyesi olan veya belirtilen grubun üyesi içerdiğinden silinemiyor.

Hata 1321

Belirtilen kullanıcı hesabı belirtilen grup hesabının bir üyesi değil.

Hata 1322

Son kalan yönetici hesabı devre dışı veya silinemez.

Hata 1323

Parola güncelleştirilemiyor. Geçerli parola olarak sağlanan değer hatalı.

Hata 1324

Parola güncelleştirilemiyor. Yeni parola için sağlanan değerin parolalarda izin verilmeyen değerler içerir.

Hata 1325

Parola güncelleştirme kuralı ihlal çünkü parola güncelleştirilemiyor.

Hata 1326

Oturum açma hatası: Bilinmeyen kullanıcı adı veya hatalı parola.

Hata 1327

Oturum açma hatası: kullanıcı hesabı sınırlaması.

Hata 1328

Oturum açma başarısızlığı: hesap oturum açma zaman sınırlaması hatası.

Hata 1329

Oturum açma hatası: kullanıcının bu bilgisayarda oturum hakkı yok.

Hata 1330

Oturum açma hatası: Belirtilen hesap parolasının süresi dolmuş.

Hata 1331

Oturum açma başarısızlığı: hesap şu anda devre dışı.

Hata 1332

Hesap adlarıyla güvenlik kimlikleri arasında hiçbir eşleştirme yapılmadı.

Hata 1333

Bir kerede çok fazla yerel kullanıcı tanımlayıcısı (LUIDs) istendi.

Hata 1334

Daha fazla yerel kullanıcı tanımlayıcısı (LUIDs) kullanılabilir.

Hata 1335

Bu özel kullanım için bir güvenlik kimliği kimliğinin alt yetki kısmı geçersiz.

Hata 1336

Erişim denetim listesi (ACL) yapısı geçersiz.

Hata 1337

Güvenlik kimliği yapısı geçersiz.

Hata 1338

Güvenlik açıklayıcısı yapısı geçersiz.

Hata – 1340

Devralınan erişim denetim listesi (ACL) veya erişim denetim girdisi (ACE) oluşturulamadı.

Hata 1341

Sunucu şu anda devre dışı.

Hata 1342

Sunucu şu anda etkin durumda.

Hata 1343

Sağlanan değer belirleyici bir yetki için geçersiz bir değerdi.

Hata 1344

Güvenlik bilgisi güncelleştirmeleri için daha fazla kullanılabilir bellek yok.

Hata 1345

Belirtilen öznitelikler geçersiz veya grup öznitelikleri ile uyumsuz bir bütün olarak.

Hata 1346

Gerekli kimliğe bürünme düzeyi sağlanmadı veya sağlanan kimliğe bürünme düzeyi geçersiz.

Hata 1347

Adsız düzey güvenlik belirteci açılamıyor.

Hata 1348

İstenen geçerlilik bilgisi sınıfı geçersiz.

Hata 1349

Belirtecin türü kullanım için uygun değil.

Hata 1350

İlişkilendirilmiş güvenliği olmayan bir nesne üzerinde güvenlik işlemi yapılamıyor.

Hata 1351

Windows NT Server kurulamadı veya gerekli bilgileri alınamadı, etki alanındaki nesneler korunur belirtir.

Hata 1352

Güvenlik hesabı Yöneticisi (SAM) veya yerel güvenlik yetkilisi (LSA) sunucusu güvenlik işlemini gerçekleştirmek için yanlış durumdaydı.

Hata 1353

Etki alanı güvenlik işlemini gerçekleştirmek için yanlış durumdaydı.

Hata 1354

Bu işlem yalnızca etki alanının birincil etki alanı denetleyicisi için izin verilir.

Hata 1355

Belirtilen etki alanı yok.

Hata 1356

Belirtilen etki alanı zaten var.

Hata 1357

Sunucu başına etki alanı sayısı sınırı aşan çalışıldı.

Hata 1358

%S bir çok zararlı bir medya arızası veya diskte veri yapısı bozulması nedeniyle istenen işlem tamamlanamıyor.

Hata 1359

Güvenlik hesabı veritabanı bir iç tutarsızlık var.

Hata 1360

Genel olmayan türlere eşlenmiş olması gereken bir erişim maskesinde genel erişim türleri içerildiğini.

1361 hata

Güvenlik tanımlayıcısı (mutlak veya göreli self) doğru biçimde değil.

Hata 1362

İstenen eylemi kullanmak için oturum açma işlemleri tarafından sınırlandırılır. Arama işlemi, oturum açma işlemi olarak kayıtlı değil.

Hata 1363

Zaten kullanımda olan bir kimlik ile yeni bir oturum başlatılamıyor.

Hata 1364

Belirtilen kimlik doğrulama paketi bilinmiyor.

Hata 1365

Oturum istenen işlem ile tutarlı bir durumda değil.

Hata 1366

Oturum kimliği zaten kullanılıyor kullanın.

Hata 1367

Oturum açma isteği geçersiz oturum açma türü deðerini.

Hata 1368

Veri bu kanaldan okununcaya kadar bir adlandırılmış kanal alınamıyor.

Hata 1369

Kayıt defteri alt ağacının hareket durumu istenen işlem ile uyumsuz.

Hata 1370

Bir iç güvenlik veritabanı bozulması karşılaştı.

Hata 1371

Yerleşik hesaplar bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

Hata 1372

Bu işlem hazırdaki özel grup üzerinde gerçekleştiremiyor.

Hata 1373

Bu işlem hazırdaki özel kullanıcı üzerinde yürütülemez.

Hata 1374

Kullanıcının birincil grubu grup şu anda olduğundan kullanıcı grubundan kaldırılamıyor.

Hata 1375

Belirteci, birincil simge olarak zaten kullanılıyor.

Hata 1376

Belirtilen yerel grup yok.

Hata 1377

Belirtilen hesap adı yerel grubun bir üyesi değil.

Hata 1378

Belirtilen hesap adı zaten yerel grubun bir üyesidir.

Hata 1379

Belirtilen yerel Grup zaten var.

Hata 1380

Oturum açma hatası: kullanıcıya bu bilgisayarda istenen oturum açma türü sağlanmadı.

Hata 1381

Bir tek sistem içinde depolanan gizlilikler en fazla sayısı aşıldı.

Hata 1382

Bir sırrın uzunluğu, izin verilen uzunluk sınırını aşıyor.

Hata 1383

Yerel Güvenlik Yetkilisi veritabanında bir iç tutarsızlık var.

1384 hata

Bir oturum açma girişimi sırasında kullanıcının güvenlik içeriği çok fazla güvenlik kimliği biriktirdi.

Hata 1385

Oturum açma hatası: kullanıcıya bu bilgisayarda istenen oturum açma türü sağlanmadı.

Hata 1386

Kullanıcı parolasını değiştirmek, çapraz şifreli parola gereklidir.

Hata 1387

Yeni bir üye üye olmadığından yerel grubuna eklenemedi.

Hata 1388

Yeni bir üye üye yanlış hesap türü olduğundan yerel grubuna eklenemedi.

Hata 1389

Çok fazla güvenlik kimliği belirtildi.

Hata 1390

Bu kullanıcı parolasını değiştirmek, çapraz şifreli parola gereklidir.

Hata 1391

ACL devralınabilen bileşenler içerdiğini gösterir.

Hata 1392

Dosya veya dizin bozuk ve okunamaz durumda.

Hata 1393

Disk yapısı bozuk ve okunamaz durumda.

Hata: 1394

Belirtilen oturum için kullanıcı oturum anahtarı yok.

Hata 1395

Erişilmekte olan hizmet belirli sayıda bağlantı için lisanslıdır. Hizmetin kabul sayıda bağlantı kurulmuş olduğundan hizmete şu anda başka bağlantı yapılamaz.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 186551 - Son İnceleme: 04/10/2016 00:26:00 - Düzeltme: 2.0

  • kbinfo kbmt KB186551 KbMttr
Geri bildirim