Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows 98 için Temiz Önyükleme Sorun Gidermesi Nasıl Gerçekleştirilir

ÖNEMLİ: Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
SUMMARY
Bu makalede Windows 98 için temiz önyüklemede nasıl sorun giderileceği anlatılmaktadır.

Windows Millennium Edition (Me) için temiz önyükleme ile sorun giderme gerçekleştirme hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
267288 Windows Millennium Edition'da Temiz Önyükleme Nasıl Gerçekleştirilir
MORE INFORMATION
UYARI: Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.

Temiz önyükleme ile sorun giderme, bilgisayarınızın ortamı nedeniyle oluşabilecek davranışları azaltmak amacıyla kullanabileceğiniz yöntemlerdir. Bilgisayarınız başladığında yüklenen çakışan sürücüler, sonlandır-ve-bellekte kal (TSR) programları ve diğer ayarlar olduğundan Windows veya programları çalıştırdığınızda çeşitli davranışlar oluşabilir. Bilgisayarınızın ortamı aşağıdaki dosyalardaki ayarları içerir:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Bu dosyalar Windows başladığında önyükleme işleminin bir parçası olarak yüklenir ve işletim sistemi ve programlar tarafından kullanılan ortamı oluşturmaya yardımcı olur.

Bu dosyalar hakkında bilgi için bu makaledeki "Notlar" bölümüne bakın.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı Nasıl Kullanılır

Windows 98, temiz önyüklemenin çok daha kolay gerçekleştirilmesini sağlamak için Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı (Msconfig.exe) aracını içerir.

Windows 98 ile msconfig yardımcı programı kullanılarak nasıl sorun giderileceği hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
281965 Windows 98 ile Msconfig Yardımcı Programı Kullanılarak Nasıl Sorun Giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı çalıştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Sistem Bilgisi aracını ve sonra da Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı başlatın:
  1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın, Donatılar'ın, Sistem Araçları'nın üzerine gelin ve Sistem Bilgisi'ni tıklatın.
  2. Araçlar menüsünde, Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı tıklatın.
 • Çalıştır komutunda Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı başlatın. Bunu yapmak için Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig.exe yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
Temiz bir önyükleme gerçekleştirmek amacıyla Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanmak için bu yardımcı programı başlatmak üzere bu bölümde daha önce anlatılan yöntemlerden birini kullanın ve aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Genel sekmesinde, Seçmeli Başlangıç seçeneğini tıklatın ve aşağıdaki onay kutularını tıklatarak seçimlerini kaldırın:
  • Config.sys Dosyası İşletilsin
  • Autoexec.bat Dosyası İşletilsin
  • Winstart.bat Dosyası İşletilsin (varsa)
  • System.ini Dosyası İşletilsin
  • Win.ini Dosyası İşletilsin
  • Başlangıç Grubu Öğelerini Yükle

 2. Tamam'ı tıklatın ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Her onay kutusu (Başlangıç Grubu Öğelerini Yükle onay kutusu dışında), seçimini kaldırmak için onay kutusunu tıklattığınızda sorun giderme (.tsh) dosya uzantısıyla yeniden adlandırılan dosyaları gösterir. Başlangıç Grubu Öğelerini Yükle onay kutusu Başlangıç klasöründeki simgeleri veya aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarındaki girdileri gösterir:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-ve-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Başlangıç Grubu Öğelerini Yükle onay kutusunu tıklatarak seçimini kaldırdığınızda, aşağıdaki anahtarlara kayıt defteri girdileri yazılır:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-ve-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- -ve-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Startup (Başlangıç) klasöründeki simgeler Windows\Start Menu\Programs klasöründeki Disabled Startup Items (Devre Dışı Bırakılan Başlangıç Öğeleri) klasörüne taşınır.

Bir dosyanın onay kutusunu seçimini kaldırmak üzere tıklattığınızda, dosyadaki her satırın başına "remark" deyimi yerleştirilir. Config.sys ve Autoexec.bat dosyalarında, seçimini kaldırmak için tıklattığınız onay kutusu için dosyadaki satırların başına "rem tshoot" deyimi ve ardından bir boşluk yerleştirilir. System.ini ve Win.ini dosyalarında, seçimini kaldırmak için tıklattığınız onay kutusu için dosyadaki satırların başına "tshoot" deyimi ve ardından bir boşluk yerleştirilir. Daha önceden seçimini kaldırmak üzere tıklattığınız onay kutusunu seçmek üzere tıklattığınızda bu işaretleme deyimleri kaldırılır. Başlat sekmesindeki bir öğeyi seçmek için onay kutusunu tıklattığınızda, kayıt defteri girdisi özgün konumuna geri yüklenir.

Başlangıç dosyaları bilgisayarınız açıldığında salt okunur olduğundan, bu dosyalara yaptığınız her değişiklikte bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı kullanılamıyorsa, bilgisayarınıza el ile temiz önyükleme yapın. Bilgisayarınızda el ile temiz önyükleme gerçekleştirme hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
243039 Windows 95'te Temiz Önyükleme Nasıl Gerçekleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Davranışın Odağı Nasıl Daraltılır

Bilgisayarınız artık davranışı gerçekleştirmiyorsa, davranışın odağını daraltabilirsiniz. Bunu yapmak için dosyaları veya dosya girdilerini, davranışa neden olan girdiyi belirleyinceye kadar geri yüklemek üzere Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanmalısınız. Bu işleme genellikle "yarıya bölerek geri yükleme" denir, çünkü daha önce kaldırdığınız girdilerin yarısını geri yükler, bilgisayarı yeniden başlatır ve sonra davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınarsınız.
 1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Seçmeli Başlangıç bölümündeki tüm onay kutularını tıklatarak seçimlerini kaldırın, Tamam'ı tıklatın ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 2. Davranış oluşmaya devam ederse, Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları sekmesini kullanın. Daha çok bilgi için "Gelişmiş Temiz Önyükleme Sorun Gidermesi" bölümüne bakın.
 3. Davranış oluşmaya devam ederse, bilgisayarınızı Güvenli modda yeniden başlatın ve sınayın. Bilgisayarınızı Güvenli modda yeniden başlattığınızda davranış oluşmaya devam ederse, Teknik Desteğe başvurun. Bilgisayarınızı Güvenli modda başlatmak için bilgisayarınızı yeniden başlatın, Başlat menüsünü görünceye kadar CTRL tuşuna basılı tutun ve sonra Güvenli Mod menü seçeneğini belirleyin.Bilgisayarınızı Güvenli modda başlatma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  180902 Windows 98 Tabanlı Bilgisayar Güvenli Modda Nasıl Başlatılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 4. Tüm onay kutularını tıklatarak seçimlerini kaldırdığınızda ilgili davranış oluşmazsa, System.ini Dosyası İşletilsin ve Win.ini Dosyası İşletilsin onay kutularını tıklatarak seçin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın.
 5. System.ini ve Win.ini dosyalarının her ikisi de yürütüldüğünde davranış oluşuyorsa, davranış bu dosyalardan biriyle ilişkilidir. Dosyalardan biri bu davranışa neden oluyorsa, yalnızca dosyalardan birinin onay kutusunu tıklatarak seçimini kaldırın. Davranış oluşuyorsa, seçilen dosyadaki bir girdi davranışa neden oluyordur. Durum böyleyse 9. adıma adın.
 6. System.ini Dosyası İşletilsin ve Win.ini Dosyası İşletilsin onay kutularının her ikisini de seçmek üzere tıklattıktan sonra davranış oluşmuyorsa, Autoexec.bat Dosyası İşletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın. Davranış oluşuyorsa, Autoexec.bat dosyasındaki bir girdi bu davranışa neden oluyordur. Durum böyleyse 9. adıma adın.
 7. Autoexec.bat Dosyası İşletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklattıktan sonra davranış oluşmuyorsa, Config.sys Dosyası İşletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın. Davranış oluşuyorsa, Config.sys dosyasındaki bir girdi bu davranışa neden oluyordur. Davranış oluşmuyorsa, Başlangıç grubundaki veya Winstart.bat dosyasındaki bir öğe bu davranışa neden oluyordur.
 8. Winstart.bat Dosyası İşletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın. Davranış oluşmuyorsa, Başlangıç Öğelerini Yükle bölümü bu davranışa neden oluyordur.
 9. Genel sekmesinde davranışa neden olduğunu belirlediğiniz dosyanın onay kutusunu seçmek için tıklatın, bu dosyayı gösteren sekmeyi tıklatın, listenin alt yarısında bulunan onay kutularının seçimini kaldırmak üzere tıklatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın.

  Örneğin, Config.sys dosyasındaki bir girdi bu davranışa neden oluyorsa, Genel sekmesindeki Config.sys Dosyası İşletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklatın, Config.sys sekmesini tıklatın, listedeki sekiz onay kutusunun altta bulunan dördünün seçimini kaldırmak üzere tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 10. Davranış oluşmaya devam ediyorsa, seçmek üzere tıklattığınız onay kutularından biri bu davranışa neden oluyordur. Davranış oluşmuyorsa, seçimini kaldırmak üzere tıklattığınız onay kutularından biri bu davranışa neden oluyordur.

  Seçmek üzere tıklattığınız onay kutularından biri bu davranışa neden oluyorsa, seçili onay kutularından yarısını tıklatarak seçimlerini kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın. Seçimini kaldırmak üzere tıklattığınız onay kutularından biri bu davranışa neden oluyorsa, daha önce tıklatarak seçimlerini kaldırdığınız onay kutularının yarısını seçmek üzere tıklatın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve davranışın oluşmaya devam edip etmediğini sınayın.
Bu adımları izlediğinizde, bilgisayarınızı birkaç defa yeniden başlattıktan sonra davranışa neden olan dosya girdisini belirleyebilirsiniz. Davranışa neden olan dosya girdisini belirledikten sonra bu girdiyi kaldırmak için ilgili dosya veya kayıt defteri anahtarını düzenlemeniz ve Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı Normal Başlangıç seçeneğine döndürmeniz önerilir.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı Normal Başlangıç seçeneğine döndürmek için:
 1. Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Genel sekmesinde, Normal Başlangıç'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 3. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, Hayır'ı tıklatın.
Davranışa neden olan girdi Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini veya System.ini dosyasındaysa, dosyayı düzenlemek ve ilgili satır veya satırları devre dışı bırakmak için Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi aracını (Sysedit.exe) kullanın:
 1. Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna sysedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Window menüsünde ilgili dosya adını tıklatın (örneğin, C:\Windows\System.ini).
 3. Davranışa neden olan ilgili satırın başına rem yazın ve ardından bir boşluk ekleyin.
 4. Dosya menüsünde, Kaydet'i tıklatın.
 5. Dosya menüsünde, Çıkış'ı tıklatın.
 6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Davranışa neden olan girdi Başlangıç sekmesindeki bir programsa, programı Startup klasöründen kaldırın veya kayıt defterinden silin. Programı Startup klasöründen kaldırmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin ve Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü'nü tıklatın.
 2. Başlat Menüsü Programları sekmesini ve sonra da Kaldır'ı tıklatın.
 3. Başlangıç'ı çift tıklatın, ilgili girdiyi tıklattıktan sonra Kaldır'ı tıklatın.
 4. Kapat'ı ve sonra da Tamam'ı tıklatıp bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Davranışa neden olan girdi Başlangıç klasöründe değilse, program kayıt defterinden yükleniyor olabilir. Girdiyi kayıt defterinden kaldırmak için:
 1. Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarını tek tek bulun ve tıklatın, yedekleme amacıyla Kayıt Defteri menüsündeki Kayıt Defteri Anahtarlarını Verme'yi tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -ve-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. İlgili kayıt defteri anahtarına yönelik sağ bölmedeki dosya_adı.exe değerini silin, buradaki dosya_adı davranışa neden olan dosyanın adıdır:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -ve-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -ve-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -ve-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Sorun Giderme Örneği

Bu örnek programlarınızdan birinde istenmeyen bir davranışa neden olan belirli bir başlangıç ayarını nasıl belirleyeceğinizi gösterir:
 1. Bilgisayara temiz önyükleme yapma:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde Seçmeli Başlangıç seçeneğini tıklatın.
  2. Seçimlerini kaldırmak üzere Seçmeli Başlangıç bölümündeki bütün onay kutularını tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  3. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, bu işlemi gerçekleştirin.
  Programınızı sınadığınızda, davranış artık oluşmaz.

  NOT: Davranış hala oluşuyorsa, bilgisayarınızda temiz önyükleme gerçekleştirerek bu davranışı çözemiyorsunuz demektir. Bu makaledeki "Gelişmiş Temiz Önyükleme Sorun Gidermesi" bölümüne bakın, karşılaştığınız davranış hakkında bilgi aramak için Microsoft Knowledge Base'i kullanın veya Microsoft Teknik Desteği'ne başvurun.
 2. Davranış nedeninin Win.ini veya System.ini dosyalarındaki bir satır olup olmadığını belirlemek için:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde Seçmeli Başlangıç seçeneğini tıklatın.
  2. Seçimlerini kaldırmak üzere Win.ini dosyası işletilsin onay kutusunu ve System.ini dosyası işletilsin onay kutusunu tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  3. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, yeniden başlatın.
  Programınızı sınadığınızda, davranış oluşmaz. Win.ini file veya System.ini dosyasında davranışa neden olan bir şey yoktur.
 3. Autoexec.bat dosyasındaki bir satırın davranışa neden olup olmadığını belirlemek için:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesini tıklatın, seçmek üzere Autoexec.bat dosyası işletilsin onay kutusunu tıklattıktan sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. İstendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  Programınızı sınadığınızda, davranış oluşmaz. Autoexec.bat dosyasında davranışa neden olan bir şey yoktur. Bu örnekte Winstart.bat dosyası olmadığından, Config.sys dosyasında davranışa neden olan bir şey olmalıdır.
 4. Bu örnekteki Config.sys dosyası sekiz satırdan oluşur. Davranışa neden olan satırın dosyanın hangi yarısında bulunduğunu belirlemek için:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde, Config.sys dosyası işletilsin onay kutusunu seçmek üzere tıklatın ve Config.sys sekmesini tıklatın.
  2. Config.sys sekmesinde, listenin birinci yarısında bulunan satırlara yönelik onay kutularını tıklatarak seçimlerini kaldırın. Bu örnekte, ilk dört onay kutusunu tıklatarak seçimlerini kaldırırsınız.
  3. Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, bu işlemi gerçekleştirin.
  Programınızı sınadığınızda, davranış oluşmaz. Davranışa neden olan satır Config.sys dosyasındaki ilk dört satırdan biri olmalıdır.
 5. 5. adımda seçimlerini kaldırdığınız onay kutularının yarısını yeniden seçin:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Config.sys sekmesini tıklatın.
  2. Config.sys sekmesinde, 5. adımda seçimlerini kaldırdığınız onay kutularının ilk yarısını seçmek üzere tıklatın. Bu örnekte, seçmek üzere listedeki ilk iki onay kutusunu tıklatırsınız.
  3. Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, bu işlemi gerçekleştirin.
  Programınızı sınadığınızda, davranış oluşmaz. Davranışa neden olan satır Config.sys dosyasındaki üçüncü veya dördüncü satırdır.
 6. Davranışa neden olan satırı belirlemek için:

  1. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Config.sys sekmesini tıklatın.
  2. Config.sys sekmesinde, 5. adımda seçimlerini kaldırdığınız onay kutularının dışında kalan seçimleri kaldırılmış onay kutularının ilk yarısını seçmek üzere tıklatın. Bu örnekte, seçmek üzere listedeki üçüncü onay kutusunu tıklatırsınız.
  3. Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, bu işlemi gerçekleştirin.
  Programınızı sınadığınızda, davranış oluşmaz. Davranışa neden olan satır Config.sys dosyasındaki dördüncü satırdır.

  NOT: Bu satır başka bir programı çalıştırmak veya bilgisayarınızdaki donanıma erişmek için gerekli olabilir. Durum buysa, dosyaya satırı ekleyen yazılım veya donanım üreticisine yönelik belgeleri denetleyin veya güncelleştirilmiş bir sürücü edinmek üzere üreticiye başvurun.
Normal başlangıç ayarlarınızı geri yüklemek için Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Normal başlangıç - bütün aygıt sürücülerini ve yazılımları yükler seçeneğini ve sonra da Tamam'ı tıklatın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istendiğinde, Evet'ı tıklatın.

Temiz Önyükleme Sorun Gidermesi ile İlgili İpuçları

Aşağıdaki onay kutusu girdilerinin seçimlerini kaldırmak üzere tıklatırsanız, Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Seçmeli Başlangıç bölümünde listelenen tüm başlangıç dosyalarını kaldırmak için gereken adım sayısını azaltabilir ve onay kutularını yarıya bölünmüş gruplar halinde geri yükleyebilirsiniz:
 • Config.sys ve Autoexec.bat dosyalarında listelenen üçüncü taraf sürücülerinin seçimini kaldırmak üzere tıklatın.
 • System.ini dosyasındaki [386Enh] bölümünde bulunan .386 dosya uzantısıyla biten satırların seçimini kaldırmak üzere tıklatın.
 • Win.ini dosyasındaki [Windows] bölümünde bulunan Load= veya Run= girdilerinin (varsa) seçimini kaldırmak üzere tıklatın.
Dosya girdilerinin farklı önyükleme dosyalarında nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında bilgi için bu makaledeki "Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı Nasıl Kullanılır" bölümüne bakın.

Gelişmiş Temiz Önyükleme Sorun Gidermesi

Tüm önyükleme girdisi onay kutularının seçimini kaldırmak için Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Seçmeli Başlangıç seçeneğini kullandıysanız ve davranış hala oluşuyorsa, aşağıdaki sorun giderme adımlarını uygulayın:
 • Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları sekmesinde bulunan tüm onay kutularını tıklatarak seçin. Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları sekmesinde bulunan öğeleri doğrulamak için:
  1. Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Genel sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatın, tüm onay kutularını tıklatarak seçin, Tamam'ı tıklatın, istendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  3. Davranışı belirlemek için yarıya bölerek geri yükleme işlemini kullanın. Yarıya bölerek geri yükleme işlemi hakkında daha çok bilgi için bu makaledeki "Odak Nasıl Daraltılır" bölümüne bakın. Bu işlemle belirleyebileceğiniz davranışların çoğu donanım veya sürücü uyumluluğu sorunlarıyla ilişkilidir. Davranışı belirlediğinizde, güncelleştirilmiş sürücü veya Windows 98 ile uyumluluk sorunları hakkında bilgilendirmek için donanım veya yazılım üreticisine başvurun. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki "Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları" sekmesi hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   181966 Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Video bağdaştırıcınızı Standart Video Grafik Bağdaştırıcısı (VGA) olarak değiştirin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin, Denetim Masası'nı tıklatın ve sonra Görüntü'yü çift tıklatın.
  2. Ayarlar sekmesini, Gelişmiş'i, Bağdaştırıcı sekmesini ve sonra da Değiştir'i tıklatın.
  3. İleri'yi tıklattıktan sonra İstediğiniz sürücüyü seçmek için belirli bir konumdaki tüm sürücülerin listesini görüntüle'yi ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  4. Sırasıyla, Tüm Donanımı Göster'i, Üretici kutusunda Standart Görüntü Türleri'ni, Model kutusunda Standart Görüntü Bağdaştırıcısı (VGA)'nı ve sonra da İleri'yi tıklatın.
  5. Evet'i, İleri'yi ve Son'u tıklatın.
  6. Kapat'ı, yine Kapat'ı ve bilgisayarı yeniden başlatmanız istendiğinde Evet'i tıklatın.

   Video bağdaştırıcınızı Standart VGA video bağdaştırıcısı olarak değiştirdiğinizde bu davranış değişmezse, güncelleştirilmiş bir Windows 98 video bağdaştırıcı sürücüsü edinmek için video bağdaştırıcınızın üreticisine başvurun. Görüntü davranışlarındaki sorunları giderme hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
   127139 Windows'ta Görüntü Sorunlarını Gidermek (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Tanımlama Başlangıcı'nı tıklatın ve statik .vxd dosyalarını yüklemeyin. Statik .vxd dosyalarının yüklenmemesini sağlamak üzere Tanımlama Başlangıcı'nı seçmek için:
  1. Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Genel sekmesinde Normal başlangıç - bütün aygıt sürücülerini ve yazılımları yükler seçeneğini tıklatın ve Tamam'ı tıklatın.
  3. İstendiğinde bilgisayarınızı yeniden başlatın.
  4. Başlangıç menüsünde, Adım Adım Onaylama menü seçeneğini belirleyin ve ENTER tuşuna basın.
  5. Seçenekler ve sizden istenenlere karşılık vermeniz önerilen yanıtlar için aşağıdaki tabloya bakın:
   İstenen                        Yanıtınız----------------------------------------------------------------Doublespace sürücüsü yüklensin mi?            EvetSistem kayıt defteri işletilsin mi?            EvetBaşlangıç günlük dosyası oluşturulsun mu? (BOOTLOG.TXT)  EvetBaşlangıç aygıt sürücüleriniz işletilsin mi? (CONFIG.SYS) HayırDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS                EvetDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS               EvetDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS             EvetBaşlangıç komut dosyanız işletilsin mi? (AUTOEXEC.BAT)  HayırWindows grafik kullanıcı arabirimi yüklensin mi?     EvetTüm Windows sürücüleri yüklensin mi?           Evet								
   Bilgisayarınızdaki Windows klasörünün konumu değişebilir. Bilgisayarınızdaki başlangıç dosyalarına bağlı olarak bu istemlerin tümünü almayabilirsiniz. Evet olarak yanıt vermek için ENTER tuşuna Hayır olarak yanıtlamak için ESC tuşuna basın.
  6. Her statik .vxd dosyasını not edin ve dosyayı yüklememek için Hayır olarak yanıtlayın. Microsoft statik .vxd dosyalarının bir bölümünün yer aldığı aşağıdaki listeye bakın:
   Statik .vxd dosyası    Desteklediği özellik----------------------------------------------Vnetsup.vxd        Microsoft AğıNdis.vxd         Microsoft AğıNdis2sup.vxd       Microsoft AğıJavasup.vxd        Microsoft JavaVrtwd.386         SaatVfixd.vxd         Video Tlf yardımcısıVnetbios.vxd       Microsoft AğıVserver.vxd        Microsoft AğıVredir.vxd        Microsoft AğıDfs.vxd          Microsoft AğıNdiswan.vxd        Microsoft AğıMsmouse.vxd        Microsoft Fare							
  7. Davranış artık oluşmuyorsa, 1 ile 6 arasındaki adımları yineleyin, ancak önceki listede bulunan tüm dosyalara Evet ile yanıt vermek için ENTER tuşuna basın. Davranış artık oluşmuyorsa, listedeki statik .vxd dosyalarıyla ilişkili değildir.
  8. Davranışa neden olan statik .vxd dosyasını belirlemek için yarıya bölerek geri yükleme işlemini kullanın.
  9. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD kayıt defteri anahtarının altında bulunan uyumsuz statik .vxd klasörünü silin.

Notlar

Msdos.sys

Msdos.sys dosyası Windows klasörünün, başlangıç dosyalarının ve diğer seçeneklerin konumu hakkında basit bilgileri içerir. Bu seçeneklerden bazılarını Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Gelişmiş Sorun Giderme Ayarları sekmesinde düzenleyebilirsiniz.

Msdos.sys dosyası hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
118579 Windows Msdos.sys Dosyasının İçeriği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Config.sys

Config.sys dosyası, MS-DOS tabanlı ve daha önceki Windows tabanlı programlarla geriye doğru uyumluluk sağlamak için sunulur. Config.sys dosyası bilgisayarınızda olmayabilir. Config.sys dosyası alt düzey MS-DOS tabanlı sürücüleri ve .sys dosya uzantılı pek çok dosyayı yükler.

Autoexec.bat

Autoexec.bat dosyası da, MS-DOS tabanlı ve daha eski Windows tabanlı programlarla geriye doğru uyumluluk sağlamak için sunulur. Autoexec.bat dosyası bilgisayarınızda olmayabilir. Autoexec.bat dosyası MS-DOS tabanlı programları ve .com veya .exe dosya uzantılı pek çok dosyayı yükler.

Winboot.ini

Winboot.ini dosyası, Msdos.sys dosyasının geçici sürümüdür ve bu dosya bilgisayarınız üzerinde bir program tarafından önyükleme işleminizi değiştirebilecek değişiklikler yapılıyorsa bulunabilir. Genellikle, Winboot.ini dosyası program tamamlandıktan sonra silinir, kök dosyasında kalır ve Msdos.sys dosyasındaki ayarları geçersiz kılar.

Winstart.bat

Winstart.bat dosyası Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan onay kutusunda kullanılamayabilir. Winstart.bat dosyası, Windows tabanlı programın işlevlerini etkinleştirmek üzere MS-DOS tabanlı bir program çalıştırması gereken programlar için oluşturulur. Kullanıcıların çoğunda bu program yoktur.

System.ini

System.ini dosyasında, belirli bir donanıma yönelik bilgisayar ayarlarınız hakkında bilgi bulunur. Windows'un başlaması için bu dosyanın Windows klasöründe bulunması gerekir. System.ini dosyası ses ve video bağdaştırıcı sürücülerini de içerecek şekilde çeşitli sürücüleri yüklemek için kullanılır. Ayrıca System.ini dosyası, 32 bit sürücü kullanmayan donanımlar için ek 16 bit sürücüler de içerebilir.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki System.ini Dosyası İşletilsin onay kutusunun seçimini kaldırmak üzere tıklattığınızda ve bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda aşağıdaki değişiklikler oluşur:
 • Ekranınızın çözünürlüğü 640 X 480 piksel ve 16 renk olarak ayarlanır. Ekranınızı daha yüksek bir çözünürlüğe ayarladıysanız, masaüstünüzdeki program kısayolları birbirinin üzerine gelebilir.
 • Ses kartınız düzgün çalışmaz.

Win.ini

Win.ini dosyası, Windows'un genel görünümüne özgü bilgileri içerir. Win.ini dosyası Windows klasöründe olmalıdır yoksa Windows tarafından yeniden oluşturulur; Windows 3.x ile geriye doğru uyumluluk için başlangıç işlemi sırasında okunur ve ayarlarının çoğu kayıt defterinde çoğaltılır. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Win.ini Dosyası İşletilsin onay kutusunun seçimini kaldırmak üzere tıklattığınızda, Win.ini dosyasının genel bir sürümü oluşturulur.

Wininit.ini

Wininit.ini dosyası, Windows ve üçüncü taraf ürünlerinin çeşitli bileşenlerinin yüklenme işleminin tamamlanması için kullanılır. Bir programın kullanılan bir dosyayı kopyalaması veya kaldırması gerektiğinde, yönergeler Wininit.ini dosyasına yazılır. Windows önyükleme işlemi sırasında Wininit.ini dosyasını denetler ve bulursa yönergeleri uygular. Wininit.ini dosyası varsa, davranışlardaki sorunları gidermek için Wininit.ini dosyasını .eski dosya uzantısıyla yeniden adlandırın.

System.dat

System.dat dosyası Windows'un başlatılması için gereken iki kayıt defteri dosyasından biridir. System.dat dosyası System.ini dosyasına benzer ve bilgisayar ile yazılım ayarlarını içerir. Başlangıç Grubunu Yükle seçeneği, kayıt defterinin System.dat bölümü tarafından yüklenen girdileri içerir.

User.dat

User.dat dosyası Windows'un başlatılması için gereken iki kayıt defteri dosyasının ikincisidir. User.dat dosyası, belirli programların nasıl çalıştığı ve Windows'un genel görünümü hakkında bilgiler içerdiğinden Win.ini dosyasına benzer.

Başlangıç Dosyalarının Yedek Kopyası Nasıl Oluşturulur

Bu makalede anlatılan başlangıç dosyalarının yedek kopyasını oluşturmak için Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Yedek Oluştur'u tıklatın. Dosyaları sabit disklerinizden birindeki klasöre veya diskete (önerilen budur) kaydedebilirsiniz.

Statik .vxd dosyaları sanal donanım ve yazılım sürücülerini yüklemek için kullanılır. Pek çok üçüncü taraf üreticisi kendi statik .vxd dosyalarını ekler.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Özellikler

Makale No: 192926 - Son İnceleme: 12/30/2004 21:25:47 - Düzeltme: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm

 • kbenv kbhowto kbtshoot KB192926
Geri bildirim