Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

ASP'de ikili dosya verileri nasıl okunur ve görüntülenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:193998
Özet
Bu makalede, okumak ve Active Server Pages'ı kullanarak, ikili verileri göstermek gösterilmiştir.

ASCII dosyası'nı açın ve sonra da Microsoft Word veya Microsoft Excel'den ınternet Explorer içinden içeriğini görüntülemek için örneği'ni kullanarak, hareket hızını birçok geliştiriciler için teşekkür ederiz. Bunun geçerli bir başlangıç, ASP gibi makrolar, bir Adobe Acrobat (.pdf) dosyası, bir .gif resmini veya ikili veri içeren tüm dosyaları içeren bir Excel çalışma sayfasına ikili veri içeren dosyaları okumak için benzer nesneleri doğrudan sağlamaz. Ancak, bu işlevsellik ekleyen bir özel bir business nesnesini veya bir ASP geliştirici yazabilirsiniz.
Daha fazla bilgi
Yazýn ı alır ve sonra da uygun bir MIME kullanarak ikili dosya görüntüler ASP kodu sağlar ve bu bölümü ıı ikili veri okuma olanağı, ASP'NIN genişleten Visual Basic 5.0 (veya ilerisi) ActiveX DLL bileşeni oluşturulması gösterilmiştir.

Bölüm ı: makrolar içeren bir Excel çalışma sayfası açık olan ASP örnek

  <%  Response.buffer = TRUE  Response.ContentType = "application/x-msexcel"  Dim vntStream  Set oMyObject = Server.CreateObject("MyObject.BinRead")  vntStream = oMyObject.readBinFile("c:\temp\tempxls.xls")  Response.BinaryWrite(vntStream)  Set oMyObject = Nothing  Response.End  %>				

Not: dosyaları için Acrobat Response.contentType kullanarak MIME türünü değiştirin... "uygulama/pdf" =. .Gif görüntü için Response.contentType kullanın "görüntü/gif" =.

Bölüm ıı: 5.0 Visual Basic ActiveX DLL (MyObject.BinRead)

Okuma ikili gerçekleştiren bileşen oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Visual Basic 5.0 ya da daha yeni bir ActiveX DLL projesi oluşturun.
 2. Proje MyObject yeniden adlandırın.
 3. Sınıf modülü BinRead yeniden adlandırın.
 4. Kesme ve sınıf modülünde Genel Tanımlamalar bölümüne aşağıdaki kodu yapıştırın:
    Function readBinFile(ByVal bfilename As String) As Variant     Dim fl As Long     Dim FileNum As Long     Dim binbyte() As Byte     Dim binfilestr As String     On Error GoTo errHandler          FileNum = FreeFile     Open bfilename For Binary Access Read As #FileNum     fl = FileLen(bfilename)     ReDim binbyte(fl)     Get #FileNum, , binbyte     Close #FileNum     readBinFile = binbyte     Exit Function   errHandler:     Exit Function   End Function						
 5. Projeyi kaydedin.
 6. Dosya menüsünde MyObject.dll Yap'ı tıklatın.
Web sunucusu üzerinde ayrı bir bileşen oluşturulduğu makinenin, Web sunucu bileşenini kopyalamak ve RegSvr32 kullanarak kaydetmeniz gerekir.

Yan kısım, metin veya diğer biçimlendirmeleri bir sunucu olan başka bir ASP sayfasına oluşturduğum dosyayı birleştirmek için ifade içerir.

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 193998 - Son İnceleme: 03/16/2005 20:29:29 - Düzeltme: 2.5

Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0, Microsoft Active Server Pages 4.0

 • kbmt kbcode kbfso kbhowto kbscript KB193998 KbMttr
Geri bildirim