Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Outlook'ta verileri Microsoft Excel'den almak için adlandırılmış aralık gerekiyor

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Takvim, Kişi veya Görev bilgilerini Microsoft Excel'den almaya çalıştığınızda, aşağıdaki iletilerden birini alabilirsiniz:
Microsoft Excel içinde dosya sisteminin içerikleri alınmaya çalışılırken çeviricisinde bir hata oluştu.

<dosyayolu\dosyaadı> Microsoft Excel dosyasında adlandırılmış aralık yok. Alınmak istenen veri aralığını adlandırmak için Microsoft Excel kullanılmalıdır.
-VEYA-
Microsoft Excel içinde alan eşleştirme oluşturmak üzere bir dosya açılırken çeviricisinde bir ODBC hatası oluştu. Microsoft ODBC Excel sürücüsü: çok fazla alan tanımlı.
Neden
Almaya çalıştığınız bilgiler Microsoft Excel dosyasında bir adlandırılmış aralık içinde bulunmamaktadır. Veya, kullanılan aralık adı, aralıktaki sütun başlığı adlarından biriyle aynıdır.
Çözüm
Microsoft Excel çalışma kitabını kullanarak bilgileri almak için, Microsoft Outlook'taki tüm işlemleri iptal edin ve dosyayı Excel'de açın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Dosya menüsünde, Farklı Kaydet'i tıklatın.
 2. Kayıt türü kutusunda, CSV (Virgülle ayrılmış) seçeneğini ve sonra da Kaydet'i tıklatın.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alırsınız:
  Seçili dosya türü, birden fazla sayfa içeren çalışma kitaplarını desteklemez.
 3. Yalnızca etkin sayfayı kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

  Aşağıdakine benzer bir ileti alırsınız:
  Dosya adı.csv CSV (Virgülle ayrılmış) ile uyumlu olmayan özellikler içerebilir.
 4. Evet'i tıklatıp iletiyi kapatın. Belgeyi kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Hayır'ı tıklatın.

  Belgeyi zaten kaydettiniz. Bu nedenle, yeniden kaydetmeniz gerekmez.
.csv dosyasını artık Outlook'a alabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Dosya menüsünde, Al ve Ver'i tıklatın.
 2. Listede, Başka dosya veya programdan alma'yı ve sonra İleri'yi tıklatın.
 3. Listede, Virgülle Ayrılmış Değerler (Windows) seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.
 4. Almak istediğiniz dosyanın adını girin, istediğiniz seçeneği tıklatın ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 5. Hedef klasörü ve ardından İleri'yi tıklatın.

  Hedef klasör, Kişiler klasörü veya IPM.contact formunu kullanan başka bir klasördür.
 6. Aşağıdaki eylemler gerçekleştirilecek altında, Al onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. Ardından, Özel alanları eşleştir'i tıklatın.
 7. Soldaki kaynak alanlarındaki değerleri sağdaki karşılık gelen Outlook hedef alanlarına sürükleyin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 8. Son'u tıklatın ve kişilerin istediğiniz şekilde alındığını doğrulayın.
Alternatif yöntem olarak, Microsoft Excel çalışma sayfanızda bir adlandırılmış aralık tanımlayabilirsiniz. Aralığa atanan ad, sütun başlığı adlarından biriyle aynı olmamalıdır.Microsoft Excel'de bir adlandırılmış aralık tanımlamak için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Excel çalışma sayfasında, almak istediğiniz bilgileri içeren satır ve sütunları seçin.
 2. Ekle menüsünde Ad'ın üzerine gelin ve Tanımla'yı tıklatın.
 3. Çalışma kitabındaki adlar kutusuna, belirttiğiniz aralık için bir ad yazın (bu ad boşluk içeremez ve sütun başlığı adlarından biriyle aynı olamaz), sonra da Ekle'yi tıklatın.
 4. Tamam'ı tıklatın ve ardından Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.
 5. Çalışma kitabını kaydedin ve çıkın.
Daha fazla bilgi
Outlook bilgileri alırken Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) yöntemini kullanır. Microsoft Excel'den bir dosya aldığınızda, ODBC, bilgilerin Microsoft Excel dosyasında bir adlandırılmış aralık içinde olmasını gerektirir. Yukarıdaki aralık adlandırma yordamını kullandığınızda, aralık adı varsayılan değeri olarak seçili aralıktaki bir alan adı kullanılabilir. Bu ad, sütun başlığı adından farklı bir ad olarak değiştirilmelidir.

Alternatif bir yöntem olarak, virgülle ayrılmış değer (CSV) biçimini kullanarak Excel bilgilerini kaydedebilir ve CSV dosyasını Outlook'a alabilirsiniz. Bu yöntem, Excel'de ad aralıkları kullanılmasını gerektirmez.
Özellikler

Makale No: 196743 - Son İnceleme: 12/05/2015 09:53:23 - Düzeltme: 4.1

Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB196743
Geri bildirim