Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Etkin olmayan bir makine hesaplarının algılayacak ve nasıl

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:197478
Özet
Bu yordam, makine hesaplarının makine hesabının parolası güncelleştirildiği son zamanına göre sıralanan bir liste oluşturmak için toplu iş dosyaları ve Kaynak Seti yardımcı programları kullanır. Liste, daha sonra etkin kalan listesinde yalnızca eski makine hesaplarının bırakarak kabul tüm makine hesaplarının kaldırmak için yönetici tarafından incelenen gerekir. Sonra kalan liste geliştirmekte Windows NT Kaynak Seti yardımcı programlarını kullanarak eski makine hesapları silen bir toplu iş dosyası tarafından okunur.

 1. Aşağıdaki listeleri, aşağıdaki toplu iş dosyaları oluşturun: Oldms.bat Oldms2.bat, Oldms3.bat, Oldms4.bat, Deloldms.bat ve Bat2.bat.
 2. Yönetici olarak oturum açtığınızda bir komut isteminden Oldms.bat dosyasını çalıştırın. Aşağıdaki sözdizimini kullanın:

  OLDMS.BAT EtkiAlanıAdı
 3. Bir metin düzenleyicisi kullanarak Output.txt dosyasını açın ve VALID makine hesaplarını içeren tüm satırları REMOVE. Output.txt kalan satırları silinecek makine hesaplarının içermelidir.
 4. Deloldms.bat dosyasýný çalýþtýrýn. Bu dosya, Output.txt dosyasını okuyun ve her makine hesabının Netdom.exe Kaynak Seti yardımcı programı'nı arayarak silin.
Oldms.bat içeriği:
  @echo off  if "%1"=="" goto nodomain  set dom=%1  set deloldms=  netdom /d:%1 bdc | find "Found PDC" > temp4.txt  for /f "tokens=3" %%a in (temp4.txt) do set pdc=%%a  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist output.txt del output.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  echo.  echo Generating Server List of Member Servers and Workstations  echo.  echo Please Wait...  netdom /d:%1 /noverbose member > MS.TXT  for /F "delims=\\ tokens=1" %%a in (ms.txt) do echo %%a >> MS2.TXT  cls  echo.  echo Generating List of Member Servers and Workstations - Done  echo.  echo List Generated. Checking Password Ages.  echo.  echo Please Wait...  for /F "tokens=1" %%a in (ms2.txt) do call oldms2.bat %%a %dom% %pdc%  sort < output.txt > out2.txt  del output.txt  echo Machine account ages for domain: %dom% >> output.txt  echo ------------------------------------------------ >> output.txt  type out2.txt >> output.txt  if exist ms.txt del ms.txt  if exist out2.txt del out2.txt  if exist temp3.txt del temp3.txt  if exist ms2.txt del ms2.txt  if exist temp.txt del temp.txt  if exist temp4.txt del temp4.txt  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  echo.  Echo List Complete  echo.  Echo %deloldms% machine accounts found.  echo.  echo Now edit OUTPUT.TXT and remove all valid machine accounts.  echo Machine accounts remaining in OUTPUT.TXT will be deleted.  echo After OUTPUT.TXT has been modified, run DELOLDMS.BAT to  echo delete machine accounts.  echo.  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  echo Specify the target domain on the command line  echo EXAMPLE: oldms MyDomainName  :end				

Oldms2.bat içeriği:
  rem %1 = member server  rem %2 = domain  rem %3 = pdc  nltest /server:%3 /user:%1$ | find "PasswordLastSet" > temp.txt  for /F "delims== tokens=2" %%a in (temp.txt) do oldms3.bat %%a %1				

Oldms3.bat içeriği:
  rem %1 = date  rem %2 = time  rem %3 = member server  echo %1 > temp3.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  for /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%a in (temp3.txt) do oldms4.bat %%a %%b  %%c %2 %3				

Oldms4.bat içeriği
  rem %1 = month  rem %2 = day  rem %3 = year  rem %4 = time  rem %5 = member server  echo %3/%1/%2 %4 %5 >> output.txt				

Deloldms.bat içeriği
  @echo off  set dom=  set deloldms=  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  REM *** IMPORTANT Make the next 2 lines 1 line. Wrapped for readability ***  FOR /F "SKIP=2 tokens=1,2,3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO echo %%A %%B  %%C>>working.txt  type working.txt|find " " /c>total.txt  for /f "tokens=1" %%A in (total.txt) do set deloldms=%%A  cls  echo.  Echo NOTICE: %deloldms% machine accounts found in OUTPUT.TXT, ready for  deletion  Echo Press Ctrl + C to abort or..  echo.  pause  FOR /f "tokens=6" %%a in (output.txt) do set dom=%%a  if "%dom%"=="" goto nodomain  FOR /F "SKIP=2 TOKENS=3" %%A IN (OUTPUT.TXT) DO CALL BAT2 %%A  if exist total.txt del total.txt  if exist working.txt del working.txt  goto end  :nodomain  Echo Domain Name Missing from OUTPUT.TXT  Echo Re-run OLDMS.BAT  :end				

Bat2.bat içeriği:
  NETDOM /d:%dom% MEMBER %1 /DELETE				
Daha fazla bilgi
Windows NT güvenlik bir parçası, makine hesap parolalarını her yedi günde bir değiştirilir. Bu makalede açıklanan işlem geçerliliğini belirlemek için makine hesap parolası yaşını üzerinde dayanır. Yönetici otomatik makine hesap parolası değişikliklerini devre dışı bırakmak olasıdır. Bu işlem, bir etki alanı çapındaki veya sistem başına bazında yapılabilir. Bu işleme yapılan, yönetici hesabının geçerliliğini belirlemek için parola geçerlilik kullanan edemiyor. Çapraz gerekecek Output.txt düzenlerken, dahili olarak belgelenen geçerli bir makine hesapları ile ilgili başvuru. Bu bilgi kullanılabilir değilse, bu teknik kullanılmamalıdır.

Not: Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.
Referanslar
Ek bilgi için lütfen aşağıdaki article(s) olarak Microsoft Knowledge Base'de bakın:

154501Otomatik makine hesabı parola değişikliklerini devre dışı bırakma

158148Etki alanı güvenli kanal yardımcı programı--Nltest.exe
Sunucu Yöneticisi yukarı temiz temizleme

Özellikler

Makale No: 197478 - Son İnceleme: 02/27/2007 23:49:32 - Düzeltme: 3.4

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbmt kbhowto KB197478 KbMttr
Geri bildirim