Excel bir istemci tarafı VBScript'ten nasıl otomatikleştirilir

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:198703
Özet
Bu makalede, Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) istemci tarafı kodu, başlatır ve kullanıcı bir Web sayfasındaki bir düğmeyi tıklattığında, Microsoft Office Excel veya Microsoft Excel'in otomatikleştirir göstermektedir.
Daha fazla bilgi

Örnek kod

 1. Aşağıdaki HTML dosyasını bir metin düzenleyicisinde oluşturun ve dosyayı c:\excel.htm kaydedin.
  <HTML><BODY><INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button><SCRIPT LANGUAGE="VBScript">    sub button1_onclick()     ' Launch Excel     dim app     set app = createobject("Excel.Application")       ' Make it visible     app.Visible = true       ' Add a new workbook     dim wb     set wb = app.workbooks.add       ' Fill array of values first...     dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based     for i = 1 to 20       for j = 1 to 10        arr(i-1,j-1) = i*j       next     next       ' Declare a range object to hold our data     dim rng     set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)       ' Now assign them all in one shot...     rng.value = arr       ' Add a new chart based on the data     wb.Charts.Add     wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded     wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns     wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject       ' Rotate it around...     for i = 1 to 360 step 30       wb.activechart.rotation = i     next     ' Give the user control of Excel     app.UserControl = true    end sub</SCRIPT></BODY></HTML>					
 2. Microsoft ınternet Explorer'ı başlatın, c:\excel.htmAdres çubuğuna yazın ve ENTER tuşuna basın.
 3. Düğmenin sayfada görüntülenen Ek Yardım düğmesini tıklatın.

  Not Güvenlik Uyarısı hakkında sayfadaki bir ActiveX denetimi tarafından istendiğinde, Evet ' i tıklatın.
Referanslar
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
195826CreateObject istemci tarafında çalışan komut dosyaları başarısız olur.
XL2007 XL2003 XL2000 XL2002 XL97

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 198703 - Son İnceleme: 01/23/2007 22:15:13 - Düzeltme: 5.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Visual Basic, Scripting Edition 5.0

 • kbmt kbhowto KB198703 KbMttr
Geri bildirim