ASP sonuçları Excel kullanılarak IE'de MIME türleriyle nasıl görüntülenir

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:199841
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Özet
HTML tablolarında Web verilerinizi görüntülemek yerine, kullanıcılar, Microsoft Excel'deki verileri görüntüleme seçeneği sağlayabilirsiniz. Bu makalede, Microsoft SQL Server'dan edinilen sekmeli veri ile bir Web sayfası oluşturmak ve bunu Excel'de MIME türüyle Excel'de Web sayfası içeriği ilişkilendirerek tarayıcı içinde işlemek gösterilmiştir.
Daha fazla bilgi
Birlikte adımları ve sonuçları sınamak için aşağıdakilere gereksiniminiz vardır:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 SP3
 • Microsoft ınternet ınformation Server (IIS), sürüm 4.0 veya sonraki sürümü
 • Microsoft SQL Server 6.5 veya üstü
 • Microsoft Excel 97, Excel 2000 ve Excel 2002

Adım adım yordamlar

 1. "ODBC kullanarak pubs" adlı bir Sistem DSN Oluşturma Denetim Masası uygulaması. Yerel SQL Server'ınızdaki başvurusu, SQL Server kimlik doğrulaması'nı kullanın ve "pubs" varsayılan veritabanı DSN ayarlayın. Pubs veritabanı için varsayılan oturum açma KIMLIĞI (sa), parolasız ' dir.
 2. Notepad.exe XlTest.asp IIS Giriş dizininiz içinde (örneğin, inetpub\wwwroot) adlı bir dosya oluşturmak için kullanın ve aşağıdaki şekilde ekleyin:
  <%@ Language=VBScript %><%  'Change HTML header to specify Excel's MIME content type  Response.Buffer = TRUE  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%><HTML><BODY>Here is the info you requested.<p><%  ' Create ADO Connection object  dim myConnection  set myConnection = CreateObject("ADODB.Connection")   ' Open SQL Server Pubs database...  ' myConnection.Open "DSN=pubs;UID=sa"   ' Get a recordset of info from Authors table...  sqlStr = "SELECT au_fname,au_lname,phone FROM authors"  set rsAuthors = myConnection.Execute(sqlStr)%><!-- Our table which will be translated into an Excel spreadsheet --><TABLE WIDTH=75% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1><TR>  <TD><font size=+2>First Name</font></TD>  <TD><font size=+2>Last Name</font></TD>  <TD><font size=+2>Phone</font></TD></TR><!-- server-side loop adding Table entries --><% do while not rsAuthors.EOF %><TR>  <TD><%=rsAuthors("au_fname")%></TD>  <TD><%=rsAuthors("au_lname")%></TD>  <TD><%=rsAuthors("phone")%></TD></TR><% rsAuthors.MoveNext  loop  ' Clean up  rsAuthors.Close  set rsAuthors = Nothing  myConnection.Close  set myConnection = Nothing%></TABLE></BODY></HTML>						
 3. XlTest.asp kaydedin ve sonra bir istemci tarayıcısından görebilirsiniz. Örneğin, http:// MyServer /XlTest.asp (replace MyServer ile sunucunuzun adını.)
Microsoft Excel, Microsoft Excel 97, istemci bilgisayar üzerinde yüklü ise, tarayıcının içindeki verileri görüntüler.
activexdocument docobject kbGrpDSO

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 199841 - Son İnceleme: 12/05/2015 10:25:53 - Düzeltme: 5.4

Microsoft Visual InterDev 6.0 Standard Edition, Microsoft Internet Information Server 4.0, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowto KB199841 KbMttr
Geri bildirim
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)